Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wiara żyje w przestrzeni kultury

"Bóg jest miłością" - pod takim właśnie hasłem od 14 do 16 października br. odbywał się w Tczewie XV Festiwal Twórczości Sakralnej. Święto, które już zakorzeniło się i rozrosło w świadomości ludzi, a także na stałe weszło do kalendarza imprez kulturalnych miasta, diecezji i Pomorza.

Festiwal organizowany jest przez wiele osób i podmiotów lecz ich lista zbyt długa, by drukować w "Pielgrzymie". Nad całością patronat sprawują: Urząd Miasta, Wydawnictwo Pomorskie, Tczewskie Centrum Kultury i parafia Podwyższenia Krzyża Świętego. Jej proboszcz, ks. prał. Piotr Wysga to główny animator przedsięwzięcia. W tym roku, jak powiada, gros obowiązków powierzył swoim wikariuszom, w szczególności ks. Andrzejowi Da- nielskiemu, sam służąc doradztwem, pomocą i doświadczeniem. Przez te lata bowiem, akcentuje mój rozmówca, wokół imprezy skupiło się i ostało wypróbowane i wierne grono przyjaciół i dobrodziejów. Dzięki ich zaangażowaniu i hojności festiwalowa machina może kręcić się po raz 15, szlifować poziom i zataczać coraz szersze kręgi, obejmując nowe obszary kultury. Bez nich przedsięwzięcie już dawno mogłoby podzielić los wielu inicjatyw, które żyły jako efemerydy - dwa, trzy lata. Tczewski festiwal przetrwał szmat czasu, ma niebagatelną tradycję, znamiona profesjonalizmu i zmieniającą się, nowoczesną formułę. Wyrósł w regionie na mega gwiazdę, chociaż wystartował skromnie. Na początku był spontanicznym przeglądem wykonawców muzykujących i śpiewających, zorganizowanym z okazji Światowego Dnia Młodzieży na polecenie ówczesnego ordynariusza diecezji chełmińskiej bpa Mariana Przykuckiego.

Przez 10 kolejnych edycji odbywał się w kościele św. Józefa, obecnie - w Podwyższenia Krzyża Świętego i dopiero co wyremontowanym kościele szkolnym św. Stanisława Kostki. W pierwszym okresie, gdy ciągle poszukiwał własnej tożsamości i formy, dodano jeszcze recytacje poezji religijnej. To był ukłon w stronę publiczności, spragnionej treści sakralnych w kulturze, w której oficjalnie nie było dla nich miejsca. Kultura masowa eliminowała sacrum do tego stopnia, że w środkach społecznego przekazu nie używało się nawet określeń typu sacrosong. A festiwale sacrosongowe, bo takie przecież istniały, z wiadomych względów przenosiły się z miasta do miasta, czyli miały charakter "latający". Organizowano je, żeby przypomnieć ludziom, że jest kultura chrześcijańska, która wyszła przecież ze świątyni.

Tczewska impreza dopiero od dziesiątego festiwalu przestała być "pospolitym ruszeniem", stając się konkursem. Zaczęła ostro windować poziom i generalnie zmieniać formułę, dostosowując ją do zaistniałych warunków. Zrezygnowano z recytacji poezji religijnej m.in. dlatego, ponieważ obok, w Pelplinie, wyrósł równie prestiżowy konkurs recytatorski poezji ks. prof. Janusza St. Pasierba. Zrezygnowano też z sympatycznego przeglądu scho- lek parafialnych, powierzając go Pelplinowi. Natomiast pozostawiono koncerty chórów i zespołów, spektakle teatralne i tylko dwa konkursy: poezji i plastyczny. Taka właśnie formuła obowiązywała w tym roku.

Otwarcie XV Festiwalu Twórczości Sakralnej w Tczewie obwieścił hejnał specjalnie skomponowany na tę okazję przez Jakuba Kubickiego. Potem odbyła się uroczysta inauguracja i koncert zatytułowany "Pieśń o Bogu ukrytym", który podobnie jak w czerwcu był wydarzeniem artystycznym. Na sukces złożyło się kilka czynników. Przede wszystkim świetny tekst 24-letniego Karola Wojtyły. "Jest to rzecz o Przyjacielu i Mistrzu - napisał w Programie Roman Landowski - który jest Ciszą i Milczeniem, a zarazem Miłością i Światłością. To modlitwa a zarazem traktat filozoficzny. To prawda o Nim, o Bogu, przekazana w formie pieśni, najstarszego gatunku poezji lirycznej". Do sukcesu przyczyniła się też muzyka skomponowana przez Mariusza Matuszewskiego z Akademii Muzycznej w Poznaniu. Przyczyniła się również gwiazdorska obsada, mowa o Aleksandrze i Zbigniewie Zamachowskich. A także w mikroskali - o młodzieżowym chórze "Juventus" i Zespole Kameralnym Świętego Krzyża w Tczewie.

Słowem - to sukces zbiorowy. Warto dodać, że "Pieśń o Bogu ukrytym" dzięki inicjatywie ks. wik. Andrzeja Danielskiego, jest nagrana na płycie kompaktowej. 6 czerwca br. została wręczona Ojcu Świętemu w Pelplinie przez ks. prał. Piotra Wysgę.

Tegoroczny Festiwal Twórczości Sakralnej w Tczewie, co trzeba podkreślić, zdominowały różnorodne koncerty, wszystkie na wysokim poziomie. Były więc koncerty chórów młodzieżowych, m.in. "Ju- bilate Deo" ze Starogardu Gdańskiego i muzyki instrumentalnej w wykonaniu światowej sławy Gdańskiego Kwartetu Kontrabasowego. Był też koncert piosenki religijnej, rockowo-gospelowej, prezentowanej przez grupę wokalno-instrumentalną "Teofil" z Lublina, znaną publiczności z kasety "Zacznijcie pieśń". Był też niezwykły koncert muzyki elektronicznej, trwający prawie do rana, którą zagrał kompozytor i aranżer z Poznania - Marek Ma- nowski. Debiutował w 1991 roku suitą "Samotność pustyni" w poznańskim Radiu Merkury, a na antenie ogólnopolskiej w 1995 roku kasetą "Kamienna Droga" w programie III PR. W swej muzyce czerpie wzory z dorobku takich mistrzów jak Van- gelis, Klaus Schulze czy Tangerine Dre- am, tworząc własny świat barw, przeżyć i przestrzeni. W Tczewie bardzo podobały się jego kompozycje, zwłaszcza "Troski muzyka Jonasza".

Obok koncertów prawdziwie duchową ucztę festiwalowym gościom zaserwował Plastyczny Teatr Symbolu z Torunia, utworzony w 1991 roku przez Romana Roka absolwenta Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Przedstawił on najnowszy spektakl zatytułowany "Pesah", o którym pisano: "...teatr Roka pokazał życie inne, uwikłane w świętość, trwające stąd aż do nieba". Roman Rok "uprawia teatr ciszy i skupienia nad wartościami, które odnajduje w przebogatej skarbnicy kultury chrześcijańskiej".

W tym roku organizatorzy XV FTS w Tczewie główny akcent położyli na konkurs plastyczny pod hasłem: "Bóg jest miłością" i prezentację wystawy indywidualnej ks. dr. Dominika Kubickiego, kapłana diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W latach 80. był on muzykiem wiolonczelistą w Państwowej Filharmonii w Koszalinie, potem przyjął święcenia kapłańskie. Studiował teologię fundamentalną na uniwersytecie w Strasbourgu (1989-1994) uwieńczoną pracą doktorską. Jest wykładowcą w WSD i Politechnice Koszalińskiej. Jest też historykiem sztuki i diecezjalnym konserwatorem zabytków, a także autorem 700 obrazów i 80 rzeźb eksponowanych na wystawach we Francji i Niemczech. Na Światowym Salonie Sztuki w Awinionie w 1993 roku jeden z jego obrazów został uhonorowany nagrodą Le Grand Prix Divers. Jest również autorem książek "Lęk o Ewangelię", "Patrząc realizmem Wcielenia" i artykułów teologicznych. W kościele szkolnym, przystosowanym do potrzeb galerii, można było zakupić jego książki, podyskutować o prezentowanych obrazach, zwłaszcza o niekonwencjonalnie przedstawionej "Drodze krzyżowej". Prace artysty można będzie oglądać prawdopodobnie aż do "Gwiazdki". Potem Galeria Sztuki Sakralnej ma gościć innych twórców. W planach są też warsztaty artystyczne dla malarzy, rzeźbiarzy.

W 2000 r. organizatorzy XVI FTS w Tczewie zamierzają na początku czerwca, w pierwszą rocznicę wizyty apostolskiej Ojca Świętego w Pelplinie, ogłosić wielki konkurs plastyczny. Zamierzają też wydać drukiem zbiorek poezji, będący festiwalowym pokłosiem.

- Jesteśmy pod wrażeniem troski Papieża o kulturę - mówi ks. Piotr Wysga. - 8 czerwca 1997 r. Jan Paweł II powiedział w Krakowie podczas Mszy św. kanonizacyjnej św. Jadwigi - patronki rozwoju nauki i kultury: "...wiara potrzebuje zrozumienia, wiara potrzebuje kultury i kulturę tworzy, wiara żyje w przestrzeni kultury". I to wzięliśmy sobie bardzo do serca, bo przecież nie pieniądze i nie biznes trzyma tożsamość narodową, tylko właśnie kultura.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej