Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

W szkole im. Bohaterów Stutthofu

Miłe chwile mijają szybko, ale na długo zapadają w sercach i umysłach ludzkich. Tak szybko upłynęło 10 lat obcowania z patronem naszej szkoły - Bohaterami Stutthofu. Ten zbiorowy patron obejmuje swą nazwą tych, którzy zginęli jako więźniowie KL Stutthof i tych, którzy przeżyli ten nieludzki czas.

Ci, którzy przeżyli bardzo często goszczą w naszej szkole w Rozłazinie, uczestnicząc w ważniejszych momentach kariery szkolnej uczniów, począwszy od ślubowania kl. I, po uroczyste odebranie świadectw ukończenia szkoły podstawowej.

Dzieje się tak od pamiętnej daty - 22 IX 1989 roku, kiedy to szkoła, dzięki inicjatywie ówczesnego dyrektora p. L. Buchowskiego obrała sobie zaszczytne imię - "Bohaterów Stutthofu".

W 10 rocznicę tego wydarzenia odbyła się w rozłazińskiej szkole wielka uroczystość, którą swoją obecnością zaszczycili liczni goście, z biskupem diecezjalnym Janem Bernardem Szlagą na czele. Przybyli również: wicewojewoda województwa pomorskiego E. Głombiewski, kurator Pomorskiego Kuratorium Oświaty A. JachniK, dyrektor biura poselskiego Marszałka Sejmu RP M. Płażyńskiego - Z. Dulkiewicz, delegat Marszałka Sejmiku Województwa Pomorskiego dyrektor departamentu edukacji woj. pomorskiego - A. Nowakowski, starosta powiatu wejherowskiego - G. Szalewski, wicestarosta powiatu wejherowskiego - E. Gajewski, wójt gminy Łęczyce - L. Sucharska, wicewójt tej gminy - P. Wittbrodt, przewodniczący Rady Gminy Łęczyce - A. Scheffke, dyrektorzy i delegacje szkół, poczty sztandarowe, byli nauczyciele SP Rozłazino, opiekunowie miejsc pamięci narodowej, "przyjaciele szkoły" oraz zawsze obecna wśród nas Rodzina Sztutowiaków.

Święto zapoczątkowało złożenie kwiatów pod godłem szkoły przez uczniów oraz delegacje Klubu Byłych Więźniów KŁ Stutthof.

Główną uroczystość rozpoczęła Msza św. odprawiana przez Księdza Biskupa. Koncelebrowali ją ks. dziekan Henryk Krenczkowski, ks. kan. Franciszek Kaszubowski (były więzień obozu) i były uczeń rozłazińskiej szkoły - ks. Zbigniew Labuda. Mszy św. towarzyszył śpiew chóru szkolnego pod kierunkiem nauczycielki p. A. Formeli.

Słowo Boże wygłoszone przez Biskupa Diecezjalnego nawiązywało do dwóch jubileuszy: wielkiego - 2000-lecia chrześcijaństwa oraz do małego - 10-lecia nadania szkole imienia Bohaterów Stutthofu. Dwa różne jubileusze, a ściśle ze sobą powiązane przez ideę chrześcijaństwa głoszącą miłość do bliźniego, która nakazuje miłować drugiego człowieka, wybaczać doznane krzywdy, wymazywać wszelkie urazy. Jednakże w obliczu Wielkiego Jubileuszu winniśmy prócz przebaczenia i miłości nieść w sobie pamięć o tych obozowych czasach, ku przestrodze innych.

Refleksje te towarzyszyły też dalszej części uroczystości. Hasło przewodnie części artystycznej: "Tradycja to nie przechowywanie popiołów, ale podtrzymywanie gorejącego płomienia" rozwinął w swym przemówieniu dyrektor szkoły T. Spierewka.

Zebrani mogli też podziwiać prace plastyczne biorące udział w konkursie pod tym samym hasłem, które zdobiły wnętrze sali.

Pani Elżbieta Szuca - była więźniarka obozu Stutthof, telegrafistka Poczty Gdańskiej, a po wojnie emerytowana nauczycielka, w chwili wspomnień udzieliła nam krótkiej lekcji historii.

Po części oficjalnej nastąpiła część artystyczna, w której młodzież zaprezentowała montaż słowno-muzyczny opracowany przez nauczycielkę p. G. Nawojczyk. Wystąpił też chór szkolny i Gminny Zespół Regionalny prowadzony przez panią A. Formelę i jej męża.

W trakcie uroczystości miały miejsce dwa ważne fakty: wręczenie emerytowanej nauczycielce SP Rozłazino p. D. Żulpo Nagrody Kuratora za długoletnią pracę i osiągnięcia dydaktyczne oraz przekazanie daru (bluzy obozowej) przez byłego więźnia p. Z. Kolenkiewicza do Izby Pamięci Narodowej.

Poza tym biblioteka szkolna została wzbogacona o wartościowe pozycje książkowe - dar Zarządu Gminy Łęczyce.

Po odśpiewaniu Roty ks. prob. Wł. Palmowski, współgospodarz tej uroczystości, zaproponował wszystkim zebranym wykonanie pamiątkowego zdjęcia.

Na terenie szkoły udostępniono też zwiedzającym Izbę Pamięci Narodowej i okolicznościową wystawę, obejmującą swą tematyką 55-letnią historię istnienia tejże placówki, wykonaną przez nauczycieli: p. L. Buchowskiego, p. M. Naczk i p. B. Dawidowską.

Delegacje oraz chętni goście pojechali wraz z księdzem wikariuszem Sławomirem Koziołem pomodlić się i złożyć kwiaty na pobliskim cmentarzu w Nawczu - zbiorowej mogile ok. 600 poległych uczestników Marszu Śmierci.

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej