Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Brygida

(1302 - 1373)

Brygida Św. Brygida pochodziła z rodziny książęcej, spokrewnionej z dynastią królów. Urodziła się w 1302 r. na zamku Finstad koło Uppsali. W pobożnych rodzicach miała wspaniały przykład życia chrześcijańskiego.

W 1316 r. rodzice wydali ją za mąż za Ulfa Gudmarssona, który również piastował wysokie stanowiska. Brygida starała się być dobrą żoną. Tego samego pragnął Ulf. Stworzyli wzorowe małżeństwo. Mieli ośmioro dzieci: czterech synów i cztery córki (Marta, Karol, Birger, Benedykt, Gutmar, Katarzyna, Ingeborga i Cecylia). Oboje z mężem utrzymywali kontakty z okolicznym duchowieństwem, wspierając kościoły i klasztory. Jej dom zawsze był otwarty dla potrzebujących. Uczynki miłosierdzia były stałą jej praktyką. Dużo czasu poświęcała modlitwie i pokucie.

Od 1335 r. przez dwa lata Brygida przebywała na dworze króla Magnusa II, jako ochmistrzyni. Po utracie nieletniego syna w 1339 r. udała się z pielgrzymką do grobu świętego Olafa w Trondheim. W 1341 roku odbyła z mężem pielgrzymkę do grobu św. Jakuba Apostoła, w Santiago de Compostela w Hiszpanii. W drodze powrotnej mąż jej ciężko zachorował.

W wyniku złożonego ślubu i za zgodą małżonki, wstąpił do zakonu cystersów w Alvesta, gdzie przebywał już jeden z jego synów. Zmarł tam w 1344 r. Po śmierci męża Brygida prowadziła bardzo surowe życie, pełne umartwień. Od króla otrzymała posiadłość Yadstena, nad jeziorem Yattern, gdzie położyła kamień węgielny pod swój klasztor, który później zorganizowała jej córka św. Katarzyna, jako pierwsza jego ksieni.

W 1349 roku Brygida przybyła do Rzymu, aby w 1350 r. zyskać odpust jubileuszowy, a także zabiegać o zatwierdzenie reguły dla założonego przez siebie Zakonu Najświętszego Zbawiciela oraz działać na rzecz powrotu papieża z Awinionu do Rzymu. Osiedliła się w Rzymie z grupą znakomitych Szwedów, a od 1351 r. także z córką Katarzyną i dwoma synami. Rozwijała zamierzoną działalność, ułatwioną dzięki bliskim związkom z arystokracją, zwłaszcza z rodziną Orsinich. Odbyła też z dziećmi wiele pielgrzymek do miejsc świętych, jak: Asyż, Padwa, Bari, Bolonia, Salerno, Monte Gargano. Założyła w Rzymie klasztor dla swoich duchowych córek. Po uzyskaniu zatwierdzenia zakonu, choć nie całkiem po jej myśli, w 1370 roku podjęła pielgrzymkę do Ziemi Świętej.

Wkrótce po powrocie zmarła w Rzymie 23 lipca 1373 roku. Ciało zmarłej, staraniem córki Katarzyny, przewieziono między innymi przez Polskę i Gdańsk do Szwecji, gdzie złożono je w klasztorze w Yadstena. W 1378 r. Grzegorz XI zatwierdził ostatecznie regułę "brygidek", zgodnie z życzeniem zmarłej założycielki.

W 1377 r. rozpoczął się proces kanonizacyjny, który dzięki energicznej ksieni, św. Katarzynie, szybko został zakończony. W 1391 r. została kanonicznie ogłoszona świętą.

Jej święto obchodzono 8 października. W 1969 r., w nowym kalendarzu, zgodnie z przyjętą zasadą, jej wspomnienie zostało przeniesione na dzień jej narodzin dla nieba, to jest na 23 lipca.

Mistyczka

W pobożności św. Brygidy na pierwsze miejsce wysuwa się kult męki Pańskiej, do której miłość przekazali jej rodzice. Ojciec jej w każdy piątek pokutował dla uczczenia męki Zbawiciela. Dlatego św. Brygida od dziecięcych lat z zamiłowaniem pogrążała się w rozmyślaniach nad męką Chrystusa Pana. Od dziecka też cieszyła się wybraniem Bożym i szczególną Jego przyjaźnią. W dziesiątym roku życia objawił się jej Pan Jezus na krzyżu. Powiedziała Mu wtedy: tylko Ciebie pragnę kochać nade wszystko. Pragnęła Jemu tylko służyć. Jednak wola rodziców była inna. Wydali ją za mąż, co przyjęła jako wolę Bożą. Cieszyła się w życiu niezwykłymi darami nieba, zwłaszcza darem wizji mistycznych. Wizje te spisywała po szwedzku i dawała do przetłumaczenia swoim spowiednikom: podprzeorowi Piotrowi Olafssonowi oraz mistrzowi Maciejowi, kanonikowi katedralnemu. Miała całą serię wizji, w których otrzymała między innymi różne polecenia do wykonania.

W 1346 r. jedna z wizji dotyczyła nowego zakonu. Zajęła się jego zorganizowaniem. Założyła kamień węgielny pod macierzysty klasztor w Yadstena.

Regułę dla jej zakonu podyktował - tak była przekonana - sam Pan Jezus. Przynaglona objawieniami, w imię Pana napominała króla szwedzkiego i zakon krzyżacki, przepowiadając im klęski, które się spełniły. Krzyżakom wytykała m.in. ich okrucieństwa przy nawracaniu mieczem. Papieży Innocentego VI, potem Urbana V wzywała do powrotu do Rzymu. Jej misja dotyczyła także szlachty, duchowieństwa, zakonników i całych narodów. W 1349 r. przybyła do Rzymu m.in. w celu ogłoszenia światu swojej misji.

Treść swoich wizji Brygida spisywała sama lub innym dyktowała. Powstało osiem tomów "Objawień świętej Brygidy". Biskupów i teologów prosiła, aby zatroszczyli się o ich poprawność dogmatyczną. Mimo aprobaty papieskiej wiele było kontrowersji wokół Objawień. Ostro atakowane były nawet na soborach w Konstancji (1414) i Bazylei (1431). Atakował je Jan Gerson. Skutecznym ich obrońcą okazał się dominikanin, kardynał Jan de Torąuemada. Decydującą aprobatę Objawienia znalazły u Benedykta XIV, który stwierdził ich prawowierność. Brygida zdawała sobie sprawę z tego, że w treść wizji sama mogła wmieszać treści gdzieś zasłyszane, lub też pochodzące z jej niezwykle bogatej i płomiennej wyobraźni. Objawienia zawierają też opis przepowiedni dotyczących Kościoła, papieży, panujących i państw oraz przyszłości wielu osób. Są nawoływania do poprawy obyczajów. Cechuje je żarliwość w walce o reformę Kościoła i lepsze stosunki między ludźmi. Zawierają także opis ówczesnych tendencji i poglądów.

Tekst ma formę dramatu. Ujęty jest najczęściej w formę dialogu prowadzonego przez Brygidę z Osobami Boskimi, Najświętszą Maryją Panną, świętymi czy nawet szatanem. Obrazują ówczesną rzeczywistość i religijne tendencje, jak kult Dzieciątka Jezus, kult Chrystusa ukrzyżowanego, kult Serca Jezusowego oraz Matki Bożej.

Kult

Kult tej nieprzeciętnej osobowości szybko się rozwijał. Zasadnicze znaczenie miały w tym jej Objawienia oraz jej heroiczne cnoty znane szeroko i uznane przez Kościół. Kult jej szerzyły także jej córki duchowe. Dla narodu szwedzkiego św. Brygida była bohaterką i czczona jako patronka Szwecji.

Objawienia św. Brygidy odbiły się także żywym echem w Polsce. Między innymi jej szczególnymi czcicielami byli: święta królowa Jadwiga, król Władysław Jagiełło i Mateusz z Krakowa. Od czasu Wazów w mszale i brewiarzu Brygida miała w Polsce własne kolekty, czytania, antyfony i hymny.

Do przejawów kultu św. Brygidy należą obrazy, na których widnieje ona, w średnim wieku, jako ksieni zakonu z krzyżem brygidkowskim (z białą hostią w przecięciu ramion i pięcioma czerwonymi znakami ran Chrystusa), trzymająca w ręku pastorał lub zapaloną świecę, której wosk spływa na jej odkryte przedramię. Przedstawiano ją także z atrybutem serca i pielgrzyma oraz jako autorkę Objawień, siedzącą przy pulpicie i opisująca swoje mistyczne wizje.

Najżywszymi ośrodkami kultu św. Brygidy są przede wszystkim klasztory założonego przez nią zakonu. Pierwszy klasztor w Polsce założony został w Gdańsku w 1396 r., drugi w Lublinie w 1426 r., dalsze w Elblągu, Samborze, Sokalu, Lwowie, Łucku, Grodnie...

Brygidki prowadziły konwikty dla szlachcianek, z trzyletnim kursem nauczania. W 1945 r. powróciły do klasztoru macierzystego Yadstena w Szwecji, skąd były wygnane w 1595 r. W Gdańsku odbudowany jest kościół gotycki pod wezwaniem św. Brygidy. Obecnie jest ok. 720 brygidek w 50 domach.

Modlitwy do św. Brygidy

Modlitwa do św. BrygidyModlitwa do św. Brygidy

Litania do św. BrygidyLitania do św. Brygidy

Tajemnica szczęścia - 15 modlitw św. Brygidy"Tajemnica szczęścia" - 15 modlitw św. Brygidy

Zobacz więcej

Św. Brygida Szwedzka - zakonnica i mistyczka, matka ośmiorga dzieciŚw. Brygida Szwedzka - zakonnica i mistyczka, matka ośmiorga dzieci

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 Beata : 21.01.2019, 15:19
 Św Brygido w Tobie cała nadzieja Ufam ,że mi pomożesz i moim najbliższym Córce w znalezieniu partnera a tacie w chorobie ma raka Otocz nas swoją opieką i wyproś dla nas łaski
 Beti: 21.01.2019, 07:55
 Św Brygido proszę o potrzebne łaski dla mojej rodziny i dla mnie Wyproś ja dla nas
 Beata: 21.01.2019, 07:42
 Proszę o pomoc dla mnie, dla córki i mojego taty chorego na raka
 Monika: 02.08.2016, 16:03
 Sw.Brygido - prosze wypros u Pana laske powrotu mojego synka, odebranego mi przez jugendamt. Prosze o laske wiary dla calej mojej rodziny: mamy, brata, corki i synka.
 Maria: 15.04.2016, 22:39
 Sw.Brygido blagam- pros o laski dla mojej siostry Malgorzaty,ktora czeka operacja tetniaka w glowie,aby mogla byc z nami.Blagam-Maria
 ekg: 04.11.2015, 21:27
 Święta Brygido, wyproś nam u Boga łaskę uwolnienia się z niewoli kredytów i łaskę wiary i miłości w mojej rodzinie.
 Jaroslav: 23.11.2014, 12:07
 Ludzie, trzeba blagac nie internetem a modlitwa. Wotpie, ze swieci w internecie siedza.
 danuta: 23.07.2013, 21:08
 Sw.Brygido,przedstaw moje prosby Panu.Blagam o zdrowie duszy i ciala oraz Boza opieke nad moja rodzina
 CECYLIA: 02.07.2013, 09:20
 SW Brygido proszę nie opuszczaj mnie w mojej potrzebie wyjednaj te łaske o którą gorąco prosze błagam spełniej moja prośbę dodaj sił i otaczaj opieką swej modlitwy


 CECYLIA: 25.06.2013, 12:15
  św.Brygido, Ty znasz moje pragnienie, błagam spełnij tę moją prośbę. Ty wiesz, jak bardzo mi na tym zależy. Usłysz mój głos, nie odmawiaj tego, o co proszę. uwolnienie mojej córki od wrogów przesladowcówo łaske wybawienia od klętw i przekleństw błagam wypros łaske zdrowia pomóż trudnej sprawie rodziny niech wszystko złe z przszłosci odejdzie wspieraj w cięzkich chwila
 CECYLIA: 15.06.2013, 22:08
 Maryjo, po raz kolejny proszę za wstawiennictwem św. Brygidy, nie opuszczaj mnie w mojej potrzebie, wyjednaj u Swego Syna Najukochańszego tę łaskę, o którą tak gorąco Cię proszę. Nie odejdę od Ciebie, aż mnie wysłuchasz. Tylko Ty możesz mi pomóc, błagam spełnij moją prośbę !!
 CECYLIA: 14.06.2013, 16:01
 św Brygida prosze o opiękę M B O POMOC rozwiązaniu trudny sprawy rodzinny zeby córka porzuciła grzeszne życie i nawrócyła się do Pana Boga żeby to zło odeszło od niej i nie kłamała oszukiwała powróciła na dobrom drogę życiową i zrozumiała co zrobiła swoje sumieniem
 Łukasz: 09.06.2013, 23:49
 Św. Brygido, wstaw się za mną do Pana i poproś o stałą pracę dla mnie, żebym nie musiał się niepokoić i umartwiać nad jej brakiem. Wyproś dla mojej rodziny i dla mnie Zdrowie, które jest najważniejsze.
 marta: 23.07.2011, 09:43
 Patronko moja ,dziękuję Bogu za Twoje życie i proszę wyproś Ojca o męża dla mnie
 Aleksandra: 24.08.2010, 02:44
 Św.Brygido wyproś nawrócenie i przemianę serca Łukasza oraz pomóż mi w trudnościach z podjęciem nauki.Dziękuje
 marek: 24.04.2010, 20:43
 Św.Brygido poprowadź
 Magda: 25.02.2010, 01:07
 Święta Brygido naucz mnie odmawiąć ''TAJEMNICĘ SZCZĘŚCIA''. Pouczaj mnie i bądz blisko
 zasmucona: 06.05.2009, 16:45
 Św.Brygido, Ty wiesz, czego pragnę najbardziej. Proszę, bądź przy mnie chociaż Ty, skoro Bóg zabrał mi wszystkich, których kochałam, w zamian dając łzy, rozpacz, ból do końca życia. Skróć to życie, którego tak bardzo nienawidzę.
 Barbara: 31.03.2009, 16:22
 Święta Brygido wspomóż mnie w trudnych chwilach.. dodawaj mi sił...otocz mnie swą łaską... Wybieram cię na swoją Patronkę do bierzmowania.
 Jolanta: 17.02.2009, 16:02
 Błagam o powrót ukochanej osoby
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

sw. Szymon z Lipnicysw. Szymon z Lipnicy

Modlitwa do św. Szymona z LipnicyModlitwy do św. Szymona z Lipnicy

Litania do św. Szymona z LipnicyLitania do św. Szymona z Lipnicy

sw. Fryderyk z Utrechtusw. Fryderyk z Utrechtu

Modlitwa do św. Fryderyka z UtrechtuModlitwa do św. Fryderyka z Utrechtu

ks. Alojzy Arendtks. Alojzy Arendt

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej