Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Damian

(zm. 127)

Damian Gdyby zapytać historyka: Czy istnieją jakieś pewne wiadomości o sławnym przecież męczenniku Damianie? Pewnie rozłożyłby bezradnie ręce i odpowiedział: Wiedza historyczna niestety nie zna nic pewnego na ten temat. Na świętego Damiana, jak i na jego bliźniaczego brata świętego Kosmę, dzieje ówczesnego świata położyły zasłonę w postaci wędrówek ludów i zniszczenia źródeł historycznych. Okres ich życia i działalności został jakby wykreślony z historii. Istnieją natomiast różne legendy, w których obok opowiadań budujących, znajduje się także jakieś ziarno prawdy historycznej. Taki charakter ma elogium o świętych męczennikach Kosmie i Damianie w dawnym Martyrologium Romanum, gdzie pod datą 27 września czytamy: "W Egei, mieście portowym w Cylicji, w Azji Mniejszej, świętych braci męczenników Kośmy i Damiana; podczas prześladowania Dioklecjana przecierpieli różne tortury: zakucie w kajdany, więzienie, wrzucenie do morza i w ogień, krzyżowanie, kamienowanie, przeszywanie strzałami; wszystko to mężnie znieśli z pomocą Boga. W końcu zostali ścięci".

Z życiorysu

Opierając się na legendzie o świętych Kosmie i Damianie, napisanej w późniejszych czasach, ale opartej na starej, szeroko rozpowszechnionej tradycji, a także na ułomkach źródeł i przekazów zawartych w dziełach pisarzy kościelnych, można pokusić się o przedstawienie ich biogramu zbliżonego do prawdy historycznej. Taki krótki, wyważony biogram (elogium) podał ks. H. Fros SI w swoim "Wspomnieniu Świętych na każdy dzień roku" (martyrologium): "W Cyrze, na terenie Syrii, męczenników Kośmy i Damiana. Przy obfitości świadectw ich wczesnego kultu, brak nam wiadomości o nich samych. Stosunkowo późne legendy przedstawiały ich jako anargyrów, tzn. lekarzy, którzy za swe usługi nie pobierali opłat. Mieli być Arabami, ale przypuszczenie wywodzi się może stąd, że wedle starożytnego mniemania sztuka lekarska zawdzięcza swe powstanie geniuszowi arabskiemu".

Życie naszego Świętego i jego brata związane było z Cyrem (Kyrrhos) we wschodniej Syrii. Rodzina dała im solidne wychowanie chrześcijańskie, dzięki któremu zdolni byli do ofiarnego życia, aż do oddania go za wiarę. Jako lekarze cieszyli się szeroką sławą. Leczyli chorych pogan i często zdobywali ich dla Chrystusa. Śmierć męczeńską ponieśli w bliżej nieokreślonym czasie, jak świadczy o tym biskup tego miasta Teodoret z Cyru (t 458). Według legendy ich męczeństwo miało miejsce ok. 300 r., za czasów Dioklecjana. W Cyrze też zostali pochowani. Grób ich zasłynął wnet cudami.

Sylwetka duchowa

Z domu Kosma i Damian wynieśli żywą wiarę oraz mocną miłość do Boga i bliźnich. Ten posag wraz z łaską Bożą czynił ich zdolnymi do wielkich czynów. Jeżeli ostrożnie wierzyć temu, co przekazuje nam o nich tradycja, to odznaczali się niezwykłą sumiennością. Dlatego byli wybitnymi lekarzami. Ich pracy towarzyszył Duch Święty, wspomagając ich w pracy. Każdy chory człowiek bez różnicy był przedmiotem ich troski. Jednak w szczególny sposób zajmowali się ludźmi biednymi. Podkreśla się, że za swe usługi nie pobierali zapłaty. Uważali, że wszystko mają od Boga i należy to do Boga i Jego Stworzeń. Pragnęli postępować zgodnie z poleceniem Zbawiciela: "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie" (Mt 10,8). Wiedzy i doświadczenia lekarskiego używali głównie dla zdobywania pogan dla wiary w Chrystusa. Mieli w tym bardzo dobre wyniki. Już za życia cieszyli się w społeczeństwie najwyższym szacunkiem. Ich wiara i miłość Chrystusa pozwoliły im znosić okrutne tortury. Pozostali niezłomnymi do ostatniej chwili swego życia.

Ich zdanie wypowiedziane do sędziego podczas procesu: "Jesteśmy chrześcijanami", zawiera wszystko co ma charakteryzować chrześcijanina. W tym bardzo krótkim zdaniu mieści się tak wiele, a mianowicie: duch pierwotnego chrześcijaństwa, duch bohaterski czasów prześladowań, duch wierności Chrystusowi do końca. To zdanie nie może iść w zapomnienie. Ma ono cechować ducha chrześcijan także dzisiaj. Dochowanie wierności Chrystusowi zawsze jest dla chrześcijanina sprawą aktualną.

Kult

Brakuje biograficznych wiadomości o św. Damianie i jego bracie Kosmie, ale za to mamy obfite świadectwa dotyczące ich kultu, począwszy od czasów starożytnych. Ich grób od początku zasłynął cudami. Lud sądził, że skoro za życia leczyli ciała i dusze, to tym bardziej w niebie uzyskują u Boga łaski dla proszących. Kult ich wzrastał. Nad ich grobem w Cyrze (Kyrrhos) wzniesiono wspaniałą bazylikę, która aż do przyjścia Arabów, a potem Turków, była celem licznych pielgrzymek z okolicy. Stamtąd kult ich rozpowszechniał się i dość szybko objął cały Kościół tak na Wschodzie, jak i na Zachodzie.

W Konstantynopolu cesarz Justynian zwany Wielkim ku czci obu Męczenników wystawił dwie świątynie. Twierdził bowiem, że za ich przyczyną wyzdrowiał z poważnej choroby.

W Rzymie dedykowano im kościoły za papieży Symmacha i Feliksa IV. Ich ulubionym sanktuarium stał się kościół stacyjny na Forum Romanum, wzniesiony na miejscu antycznej świątyni. Ku ich czci zbudowano w Rzymie również dwa klasztory.

Najbardziej znane ich sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe były w Rzymie, w Konstantynopolu, w Edessie, a przede wszystkim w Cyrze. Znaczna część ich relikwii znajduje się w sanktuarium rzymskim i w kościele katedralnym w Amalfi, na południu Włoch.

W średniowieczu Kosmę i Damiana jako swoich patronów czciły miasta, zwłaszcza hanzeatyckie, a także fakultety medyczne, lekarze, aptekarze i ludzie chorzy.

Kult świętych Kośmy i Damiana stał się natchnieniem dla artystów. Na pierwszym miejscu wylicza się mozaiki rzymskie z VI wieku. Najsławniejszą z nich stała się mozaika na sklepieniu kościoła na Forum Romanum, wykonana z polecenia papieża Feliksa IV. Odznacza się ona wyjątkowym pięknem i bogatą symboliką. Inne dzieła sztuki związane z Kosmą i Damianem, to witraż w Chartres z XIII w., obrazy Fra Angelica z XIV w. i inne.

Imiona Kośmy i Damiana weszły do liturgii rzymskiej. Pojawiły się w sakramentarzach i w Kanonie mszalnym, co jest wyjątkowym wyróżnieniem, oraz w litanii do Wszystkich Świętych. W Martyrologium Romanum występowali pod datą 27 września. W nowym kalendarzu z 1969 roku termin ich obchodu liturgicznego przesunięto o jeden dzień, a mianowicie na 26 września.

ks. Tarsycjusz SinkaWasze komentarze:
 Magda: 18.02.2024, 07:45
 Święty Damianie, proszę cię o wstawiennictwo za Damiana. Niech dobry Bóg obdarzył go łaską całkowitego uzdrowienia. Amen
 Asia: 18.11.2020, 19:53
 Św. Damianie dziękuję Ci za opiekę nad moim synem, a Twoim imiennikiem. Proszę Cię o potrzebne łaski dla niego i jego rodziny. Otóż ich opieką na każdą chwilę, każdą sytuację, miejsca gdzie będą i osoby, które będą w ich pobliżu. Dziękuję, że jesteś i opiekujesz szię z góry w świetle Boskiej Chwały🙏 proszę Cię również o to samo dla mnie i mojej rodzinki. Amen 🙏
 Damian: 07.06.2020, 13:33
 Šw. Damianie proszę o uzdrowienie chorej Urszuli i o ustąpienie jej cierpienia
 Agata: 04.08.2019, 22:20
 Święty Damianie uproś łaskę całkowitego uzdrowienia Twojego imiennika Damiana, który sam nie oddycha i płaty jego mózgu nie wykazują czynności życiowych wskutek poważnego upadku z wysokości... prosimy Cię, niech stanie się cud całkowitego uzdrowienia!!!
 Barbara: 13.04.2019, 17:13
 Św. Damian wypros dla mego Damiana łaskę uleczenia z raka.
 Anna: 01.03.2018, 03:40
 Św.Damianie proszę o potomstwo dla Agnieszki i Michala
 Krystyna: 08.11.2017, 11:51
 Sw Damianie Męczenniku opiekuj się moim synem Damianem ,bo jest słaby psychicznie i uczyń go szczesliwym człowiekiem.
 D: 18.05.2017, 21:53
 ŚW DAMIANIE I KOSMO DAJNIE MI SIŁE DO DALSZEJ DROGI BEZ POTYCZEK
 D.: 23.03.2017, 14:56
 Błagam, proszę o 100 % wypełnienie się woli Bożej w moim życiu... 100% nie 50 nie 80 nie 99 ale 100. Błagam i żebym miał pewność że droga którą kroczę jest od Boga. Proszę bym nigdy nie powątpiewał żę wola Boża nie jest dla mnie dobra, że jest zagrożeniem dla mnie ale proszę bym rozpoznał osiągnał pewność sumienia pewność serca i wypełniał wolę Bożą choćby nie wiem co błagam bo ja po prostu nie czuję się szczęśliwy. Proszę o łaskę życia sakramentalnego, pełnej komunii z Chrystusem i za tych których postawiłeś na mojej drodze życia.


 E,: 27.09.2015, 13:45
 Proszę Cię Św.Damianie o wyproszenie przed Bożym tronem łaski zdrowia bezpieczeństwa i podźwignięcia finansowego dla Twojego imiennika Damiana,Proszę wstaw się za nim bo nie ma pomocy z nikąd.
 Damian: 14.12.2014, 20:39
 Nie ma sprawy, prośby zostały wysłuchane.
 .:: 23.10.2014, 12:44
 św. pomuż mi w śpiewaniu piosenki jesteś szalona
 damian: 10.10.2014, 15:22
 swiety damianie mudl sie za moja rodzine
 Barbara: 10.07.2014, 19:59
 Święty Damianie proszę o zdrowie psychicznej i fizyczne.
 Barbara: 09.07.2014, 18:06
 Święty Damianie proszę o uzdrowienie mnie z choroby Tobie wiadomej.Uzdrów moje oczy i kręgosłup.Proszę o opiekę dla mnie i mojej mamy.
 Barbara: 30.06.2014, 11:20
 Święty Damianie proszę o uzdrowienie mnie z choroby Tobie wiadomej.Uzdrów moje oczy i kręgosłup.Proszę o pomoc w wyjeździe do pracy.
 k: 26.05.2014, 19:13
 Proszę o zdrowie dla siebie i mojego synka Damiana:)
 maria: 05.04.2014, 09:35
 Proszę o łaskę prawdziwej wiary i miłości dla mojej rodziny
 Jola: 23.05.2013, 09:56
 Pomóż mi w pomyślnym leczeniu stomatologicznym
 aha: 14.06.2012, 17:49
 Jacy Ci ludzie są głupi, może byście się tak pomodlili, ale nie przed komputerem, tych modlitw żaden Św. nie usłyszy...Żal mi Was. Mam 15 lat, a mam z Was taki zaciesz, a domyślam się, że jesteście pełnoletni, skoro macie żony. Żal i jeszcze raz żal
(1) [2] [3]


Autor

Treść

Nowości

Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 4Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 4

św. Maria Magdalenaśw. Maria Magdalena

Modlitwa do św. Marii MagdalenyModlitwa do św. Marii Magdaleny

Litania do św. Marii MagdalenyLitania do św. Marii Magdaleny

Koronka do św. Marii MagdalenyKoronka do św. Marii Magdaleny

br. Mieczysław Mystkowskibr. Mieczysław Mystkowski

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej