Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Piękna jak palma

     "Postać Twoja wysmukła jak palma... Sięgnę po palmę, dotknę gałązki jej owocem brzemienne..." - te słowa Pisma Świętego liturgia Kościoła stosuje do Najświętszej Maryi Panny.

     Gajusz Swetoniusz Trankwillus, historyk rzymski, w dziele Żywoty cezarów podaje, że pewnego razu cesarz August wyjrzał przez okno pałacu od strony podwórka i zobaczył w rozpadlinie muru gromadę śmieci, na których wyrosła piękna palma z doskonałą proporcją pnia i gałązek symetrycznie rozłożonych na wszystkie strony. Rozkoszował się jej widokiem i dziwił się, jak to możliwe, aby na śmietniku wyrosła tak cudowna roślinka. "Kazał przenieść palmę do cesarskiego ogródka oraz dbał troskliwie, aby dobrze rosła" - zakończył relację historyk. Cezar August nie wiedział, ale my wiemy, że na terytorium podległym jego władzy, w prowincji Galilei, w miasteczku Nazaret, w najuboższym domku Anny i Joachima wzrastała ich córka Miriam, którą Pan Bóg wybrał spośród wszystkich niewiast na Matkę swojego Syna Jezusa Chrystusa i na mocy Jego przyszłych zasług zachował Ją od grzechu pierworodnego i obdarzył pełnią łaski. Oto na ogromnym śmietniku ówczesnego świata, skażonego grzechem pierworodnym, bałwochwalstwem, niesprawiedliwością, nienawiścią, nieczystością i wszelkimi zbrodniami pojawiła się postać Niewiasty, której imiona i tytuły wymieniają teolodzy, poeci i lud, urzeczeni niepokalanością i świętością Matki Boga i ludzi. Jeden z tytułów Maryi nawiązuje do palmy z ogrodu cezara: "Witaj świątynio Boga w Trójcy Jedynego... 0 Palmo cierpliwości... Święta i pierworodną zmazą nie dotkniona, wszelką łaską, jedyna Panno, napełniona". Tak śpiewamy w Godzinkach o Niepokalanym Poczęciu NMP.

     Palma odznacza się szlachetną urodą i bogactwem darów na potrzeby ludzi. Sta- robabiloński hymn wylicza aż 365 różnych sposobów wykorzystania palmy daktylowej. Arabowie powiadają o palmie jako królowej oazy, która stopy zanurza w wodzie, a głowę w blasku nieba. Czy trzeba bardziej wymownych obrazów roli Matki Bożej, jaką spełnia w dziele odkupienia? I w Piśmie Świętym drzewo palmowe jest obrazem życia w pełni łaski: "Sprawiedliwy zakwitnie jak palma" (Ps 92). Również w ikonografii maryjnej spotyka się palmę ujętą w kompozycji obrazu. Od czasów wczesnochrześcijańskich uważano palmę za jedno z drzew rajskich i za symbol niewinności Matki Bożej, widomy znak Jej tryumfu nad grzechem. Według Złotej legendy archanioł Gabriel, gdy zjawił się przed Maryją, aby oznajmić Jej rychłe odejście z tej ziemi do nieba, przyniósł gałązkę z rajskiej palmy. Gałązkę tę w czasie pogrzebu Maryi, o czym wspominają również apokryfy, niósł w radosnym kondukcie św. Jan Ewangelista na czele orszaku. Nie czuł się godnym tej funkcji św. Piotr, ani żaden inny apostoł, chociaż otrzymali taką propozycję. Z rozważaniami o palmie, figurze Maryi, trafnie współgrają słowa św. Maksymiliana: "Bóg widział od wieków Istotę ze wszech miar doskonałą, niepokalaną żadną skazą grzechu, odzwierciedlającą Jego przymioty Boże tak wiernie, jak tylko to jest możliwe istocie stworzonej. Rozkoszował się tym widokiem i postanowił od wieków powołać Ją do bytu w określonym czasie".

     "Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z Niewiasty" (Ga 4,4).

O. Roman Soczewka
Rycerz Niepokalanej, nr 498   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej