Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Maryja w liturgii mozarabskiej

     Liturgia mozarabska, ukształtowana w VI wieku na Półwyspie Iberyjskim, nazywana również starohiszpańską, zachowała kilka charakterystycznych cech w odniesieniu do czci Matki Bożej. Badacze tej liturgii dostrzegają w kulcie maryjnym kilka głównych idei teologicznych. Można je ująć w syntetycznych punktach:

 • Antyteza Ewa-Maryja. Zgodnie z intuicją pierwszych Ojców Kościoła, takich jak św. Justyn czy św. Ireneusz, Maryja nazywana jest "Nową Ewą". W ten sposób podkreśla się Jej czynny udział w dziele Zbawienia.

 • Maryja Matką Bożą. Wiele elementów liturgii szczególnie podkreśla Maryję jako Matkę Człowieka i Matkę Boga.
 • Maryja zawsze Dziewica. W sposób jasny widoczna jest prawda o wieczystym dziewictwie Najświętszej Maryi Panny. Maryja ukazywana jest jako Ta, która nie tylko poczęła Jezusa w sposób dziewiczy (yirginitas ante partum), ale swoje dziewictwo zachowała także podczas porodu (in partu) i po Jego zrodzeniu (postpartum).
 • Maryja i Kościół. Podobnie jak w liturgii am- brozjańskiej, Maryja jest przedstawiana jako typ i wzór Kościoła.
 • Maryja naszą Matką i Orędowniczką. Ukazywana jest jako Matka wierzących, wypraszająca nam potrzebne łaski.
 • Maryja cała czysta i święta. W takim ukazywaniu Maryi widać pewne elementy wschodnie, gdzie ukazywana jest Ona jako "cała święta".
 • Maryja wniebowzięta i uwielbiona. W liturgii inozarabskiej znajdujemy ślady starożytnej wiary we wniebowzięcie i chwalebne wywyższenie Maryi w niebie.

ŚWIĘTA MARYJNE

     Liturgiczny kalendarz mozarabski jest całkowicie zgodny z kalendarzem rzymskim i daty świąt maryjnych odpowiadają datom świąt w liturgii rzymskiej. Jedyną specyfiką liturgii mozarabski ej jest data świętowania tajemnicy Bożego Macierzyństwa Maryi - 18 grudnia. Synod w Toledo w roku 656 nazwał oktawę przed Bożym Narodzeniem "dniem Matki Pana". Jest to jedno z najstarszych świąt maryjnych na Zachodzie. Z czasem wspomniane święto zaczęto określać jako "Święto oczekiwania Maryi na narodzenie Chrystusa".

W CELEBRACJI EUCHARYSTII

     Struktura celebracji liturgii eucharystycznej w obrządku mozarabskim jest bardzo oryginalna, choć zawiera niektóre elementy liturgii rzymskiej. Formularze eucharystyczne składają się zasadniczo z dziewięciu części:

 • Missa - wstęp;
 • Alia - modlitwa;
 • Nomina - wspomnienie świętych; następuje po nim modlitwa zwana Post nomina;
 • Przekazanie znaku pokoju; następuje po nim modlitwa zwana Post pacem;
 • Inlatio, czyli prefacja; jest miejscem uprzywilejowanym dla przedstawienia treści teologicznych danego święta;
 • Kanon, w którym występują dwie oracje zmienne, zwane Post Sanctus i Post pridie.
 • Ad orationem Dorninicam - modlitwa przed odmawianiem Ojcze nasz;
 • Benedictio - modlitwa odmawiana przed Komunią świętą, gdy kapłan błogosławi lud podnosząc hostię i kielich;
 • Completuria - modlitwa końcowa.
     Treści maryjne znajdujemy przede wszystkim w zmiennych tekstach liturgii przeznaczonych na święta Matki Bożej.

     Na pierwszym miejscu liturgia mozarabska podkreśla fakt, iż Maryja jest prawdziwą Matką Jezusa Chrystusa Boga-Człowieka. Wychwalając wyniesienie Maryi do niebieskiej chwały, jako przyczynę tego uwielbienia podaje fakt, iż jest Ona Matką Boga. Oto fragment Inlatio na uroczystość Wniebowzięcia NMP:

     "Bez wątpienia i słusznie Dziewica Maryja, najchwalebniejsza ze wszystkich, zajmuje najgodniejsze miejsce w niebie, ponieważ tylko Ona spośród wszystkich mieszkańców nieba i ziemi nosiła w swoim łonie Boga i Człowieka, (...) Nie ma żadnej wątpliwości, o nie: [Chrystus] uczynił Ją nąjchwalebniejszą ze wszystkich, ponieważ w odróżnieniu od wszystkich innych Maryja stała się najbardziej godną, by nosić w swoim łonie najgodniejszego Boga".

     Z kolei modlitwa Post pridie z najstarszego mozarabskiego święta maryjnego (Missa in diem Sanctae Mariae) z 18 grudnia wysławia Maryję słowami:

     "Głosimy, Panie, to w co wierzymy i medytujemy nad tym: z całego serca prosimy Ciebie, który swojej Rodzicielce pozwoliłeś być jednocześnie Matką i Dziewicą, abyś pozwolił swojemu Kościołowi zachować nieskażoną wiarę i płodną czystość".

     Inlatio święta 18 grudnia wyraża wiarę w wieczyste dziewictwo Maryi:

     "Jezus Chrystus chciał, abyśmy z wielką pobożnością czcili ten dzień. On to w swojej łaskawości zstąpił z nieba w łono uświęconej i świętej Dziewicy, narodził się w sposób niewymowny bez żadnej zmazy grzechu, a stając się człowiekiem dla odkupienia ludzi, wyszedł jaśniejący i nieskalany z ukrycia w dziewiczym łonie.

     Jego poczęcie zostało zwiastowane przez anioła; On został poczęty dzięki tajemnicy wyjątkowej wiary i narodził się bez żadnego grzechu. Jedynie On począł się bez uszczerbku [dla dziewictwa Matki] w sposób nadzwyczajny i niezwykły; i bezbolesny był poród nienaruszonej Dziewicy Matki . Jedynie dla Niego było możliwym zostać poczętym cudownie bez nasienia mężczyzny i narodzić się szczęśliwie bez naruszenia [dziewictwa Matki]".

     W LITURGII GODZIN Szczególnym elementem mozarabskiej Liturgii Godzin są tzw. oracje: psalmiczne, po antyfonach i po responsoriach. Wyrażana jest w nich wiara ludu Bożego w moc wstawiennictwa Błogosławionej Dziewicy. Oto oracja po anty fonie Mis sus est Gabrihel przeznaczona na święta maryjne:

     "O Święta Matko Boża, Ty, która przyjmując pozdrowienie anioła, poczęłaś Słowo; Ty, która wyraziłaś zgodę przez swoją wiarę; Ty, która choć odczuwałaś lęk przed Bożą potęgą, to jednak zrodziłaś Syna w ciele, ponieważ zaufałaś łasce, jaka na Ciebie zstąpiła: Ty, która masz władzę, wysłuchaj modlitw ludu, który Cię wzywa, i spełnij hojnie prośby każdego; abyś przyjmując w Twoim macierzyńskim łonie tych wszystkich, których widzisz, jak spragnieni pomocy w tej ziemskiej pielgrzymce przybiegają i skłaniają się przed Tobą, mogła ich kiedyś przedstawić nieskażonych swojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, naszemu Panu".

Grzegorz M. Bartosik OFMCony
Rycerz Niepokalanej, nr 498   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej