Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Ojca Pio

Spis modlitw

Modlitwa do św. Ojca Pio

Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Modlitwa do św. Ojca Pio o wstawiennictwo

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

Modlitwa św. Ojca w sytuacjach trudnych i beznadziejnych

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II do św. Ojca Pio

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.

Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Modlitwa św. Ojca Pio o uzdrowienie

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa ofiarowania cierpienia do św. Ojca Pio

Panie Jezu Chryste, oddaję Ci siebie wraz ze wszystkimi swoimi cierpieniami fizycznymi i duchowymi. Oddaję Ci caty swój lęk przed cierpieniem i śmiercią oraz poczucie nieużyteczności cierpienia.

Pragnę jednoczyć się z Tobą, Jezu, w Twoim cierpieniu na krzyżu za zbawienie świata, aby z tego źródła naszego zbawienia czerpać moc uzdrowienia, siły do niesienia cierpienia oraz radość z Twojego zwycięstwa nad szatanem, cierpieniem, grzechem i śmiercią.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami i pomagaj nam w ofiarowywaniu cierpienia za nawrócenie grzeszników oraz w intencjach całego Kościoła!.

Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją Dobroć i Miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który Swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego Miłosierdzia...

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż Swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego Królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Mateusza Apostoła

Wasze komentarze:
 Mama: 18.06.2024, 09:52
 Święty Ojcze Pio proszę wstaw się za modlitwą moją o pomyślne rozwiązanie egzaminów i pomóż mojemu synowi Tomaszowi dostać się do wojska na wydział lekarski. Ojcze wstawiaj się do Boga za nami.
 marzena aneta: 07.06.2024, 22:22
 modlitwa do Świętego Ojca Pio dziękuję Modlitwy Odmówione dziękuję Święty Ojcze Pio kocham Cię bardzo mocno proszę o pomoc tu proszącym dziękuję Święty Ojcze Pio kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość szacunek uczciwość ufność wiare zdrowie na całym świecie dziękuję Święty Ojcze Pio kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urodę zdrowie pieniądze żebym miała zawsze dziękuję żeby mieli wszyscy i je szanowali dziękuję żeby pracowali uczciwie zarabiali dziękuję żeby mądrze pieniądze wydawali dziękuję Święty Ojcze Pio kocham Cię bardzo mocno proszę o odzyskanie syna którego wychowam na kapłana dziękuję Święty Ojcze Pio kocham Cię bardzo mocno proszę o dobrego kawalera męża w moim wieku niepalącego pobożnego Polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję Święty Ojcze Pio kocham Cię bardzo mocno proszę o prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc dziękuję nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje dziękuję modlitwa ma moc dziękuję modlitwa cuda czyni dziękuję miłość cuda czyni dziękuję nadzieja cuda czyni dziękuję pokora cuda czyni dziękuję sprawiedliwość cuda czyni dziękuję szczerość cuda czyni dziękuję szacunek cuda czyni dziękuję uczciwość cuda czyni dziękuję ufność cuda czyni dziękuję wiara cuda czyni dziękuję wiara to pewność bez dowodu dziękuję wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Ela: 04.06.2024, 00:41
 Św. Ojcze Pio proszę o wstawiennictwo dla mnie, mojej rodziny oraz tych wszystkich umartwionych ludzi , proszę uproś u .Boga cud łaski .
 Ewa: 08.05.2024, 19:10
 Blagam sw. Ojcze Pio wstaw się za mną u Pana naszego Jezusa Chrystusa, cierpię ja i rodzina z mojego powodu. Blagam o cud uzdrowienia. Pomóż
 Nadzieja : 02.05.2024, 17:23
 Sw Ojcze powierzam ci moje wszystkie sprawy po ludzku nie do rozwiązania proszę uzdrow moją córkę i obdarz nas spokojem którego tak bardzo potrzebujemy
 Beata: 02.05.2024, 00:16
 Ojcze , błagam Cię o łaskę uzdrowienia z ciężkiej choroby guza mózgu mojego kochanego Syna Jakuba . Proszę też o łaskę udanej operacji usunięcia guza . Cierpiąca matka
 Jadwiga: 29.04.2024, 18:18
 Św.Ojcze Pio dziękuje i proszę o dalsze wstawiennictwo za nami chorymi i strapionymi. Słodkie Serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję.
 Anna: 11.04.2024, 23:09
 Św Ojcze Pio proszę o łaskę którą tak bardzo potrzebuję. Amen
 Kasia: 24.02.2024, 21:47
 Ojcze Pio proszę o łaskę donoszenia ciazy I urodzenia zdrowego dziecka.

 u2: 18.02.2024, 00:28
 i dziękuję
 u: 11.02.2024, 23:57
 proszę...
 Katarzyna : 26.01.2024, 00:44
 Ojcze Pio blagamn o zdrowie i nawrócenie mojego męża, uchron go przed toksycznym wpływem kochanki, uchron go od zniewolenia alkoholu. W Imię Ojca I Syna I Ducha Sw Amen
 R.: 18.01.2024, 14:54
 Ojcze Ty znasz moje zmartwienia i troski. Błagam wstawiaj się za mną i moją rodziną przed Panem moim. Ojcze Ty widzisz moje cierpienie, błagam ratuj... Pozwól mi ponownie przyjechać do Ciebie, abym mogła modlić się w Twojej obecności
 m.: 02.01.2024, 00:54
 Święty Ojcze Pio błagam upros i Pana zdrowie mojego syna. Błagam upros aby ta choroba się noe pogłębiała a zaczął działać lek . Proszę zlituj się nad nami.
 elzbieta: 31.12.2023, 08:41
 Panie Jezu, dziękuję
 m.: 30.12.2023, 03:07
 Ojcze Pio błagam o zdrowie dla synka .spraw aby leczenie zadziałało .
 Halina: 29.12.2023, 14:50
 św.ojcze Pio proszę o udaną operację mojej córki Joanny ,cierpiącej na wiele chorób
 adam: 23.12.2023, 05:43
 Święty Ojcze Pio wstaw się za modlitwą moją o pomyślne rozwiązanie problemów Pawła.
 m. : 20.12.2023, 06:23
 Święty ojcze Pio błagam o zdrowie dla rodziny . Dla męża dzieci rodziców babci siostr i ich rodzin . Proszę o pomoc e pracy sytuacja jedt po ludzku beznadziejna . Proszę upros u Boga pomoc bo jedtem bezradna. Błagam ubros mi pomoc u Boga .
 m. : 19.12.2023, 06:38
 Święty Ojcze Pio proszę pomoz mi . Bez pomocy nie udźwignę już nic więcej . Błagam pomoz mi . Daj mi sile bo noe daje rady.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej