Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Ojca Pio

Spis modlitw

Modlitwa do św. Ojca Pio

Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Modlitwa do św. Ojca Pio o wstawiennictwo

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

Modlitwa św. Ojca w sytuacjach trudnych i beznadziejnych

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II do św. Ojca Pio

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.

Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Modlitwa św. Ojca Pio o uzdrowienie

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa ofiarowania cierpienia do św. Ojca Pio

Panie Jezu Chryste, oddaję Ci siebie wraz ze wszystkimi swoimi cierpieniami fizycznymi i duchowymi. Oddaję Ci caty swój lęk przed cierpieniem i śmiercią oraz poczucie nieużyteczności cierpienia.

Pragnę jednoczyć się z Tobą, Jezu, w Twoim cierpieniu na krzyżu za zbawienie świata, aby z tego źródła naszego zbawienia czerpać moc uzdrowienia, siły do niesienia cierpienia oraz radość z Twojego zwycięstwa nad szatanem, cierpieniem, grzechem i śmiercią.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami i pomagaj nam w ofiarowywaniu cierpienia za nawrócenie grzeszników oraz w intencjach całego Kościoła!.

Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją Dobroć i Miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który Swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego Miłosierdzia...

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż Swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego Królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Mateusza Apostoła

Wasze komentarze:
 m. : 30.11.2023, 06:14
 Święty Ojcze Pio proszę upros u Boga cud . Nie potrafię już wyjść z pewnych bardzo trudnych sytuacji spraw cud. Pomoz mi w pracy bo nie daje już rady . Jest tragicznie ciezko .
 J-a : 29.11.2023, 14:45
 Sw. Ojcze Pio proszę o modlitwę o łaski zdrowia, spokoju, uleczenie z chorób dla mnie i całej rodziny za wstawiennictwem Sw. Ojca Pio do Jezusa Miłosiernego i Matki Najświętszej nieustajacej pomocy. Sw. Ojcze Pio weź nas pod swoją opiekę i pomóż rozwiązać sprawy trudne.. Jezu wysłuchaj prośb za wstawiennictwem Sw. Ojca Pio. Jezu Ufam Tobie.Amen. 🙏❤️❤️❤️
 Aneta: 20.11.2023, 21:47
 Św. Ojcze Pio proszę o wyzwolenie z nałogu mojego męża
 T: 16.11.2023, 01:03
 Ojcze Pio błagam o wstawiennictwo u Pana za mojego Tatę o łaskę zdrowia i zwyciężenia choroby nowotworowej. Proszę o zdrowie dla moich dzieci i dla mamy
 Żona i mama i babcia : 09.11.2023, 06:25
 Ojcze Pio wypraszają u U Boga jeżeli to jest zgodne z wolą Bożą potrzebne łaski dla mojej rodziny oraz znalezienie Alberta i wytrwałości dla jego mamy Haliny
 m. : 03.11.2023, 00:06
 Ojcze Pio błagam o ratunek . Błagam pomoz mi wyjść z tych ciężkich sytuacji .
 Stanislawa: 26.10.2023, 07:22
 Ojcze Pio proszę wyblagaj zdrowie dla mojej mamy i wyzwolenie z nałogu dla mojego brata i błogosławieństwo w pracy dla mojej siostry
 Danuta: 25.10.2023, 21:59
 Sw.Ojcze Pio proszę o zdrowie córki aby mogła donosic ciążę i urodzić zdrowe dziecko. Proszę też o łaskę wiary.
 Danuta : 25.10.2023, 21:58
 Sw.Ojcze Pio proszę o zdrowie córki aby mogła donosic ciążę i szczęśliwie urodzić zdrowe dziecko. Proszę też o łaskę wiary.

 Iwona : 21.10.2023, 22:25
 Sw.Ojcze Pio proszę Cie o uleczenie mi lewego ucha z szumu .
 Renata: 16.10.2023, 11:57
 Ojcze proszę o łaskę zdrowia i cierpliwości w codziennych problemach, spraw by syn znalazł pracę bardzo Cie o to proszę
 beti: 13.10.2023, 12:34
 Ojcze ratuj mojego tatę ma raka
 Renata: 13.10.2023, 09:00
 Kochany Ojcze proszę o dobra pracę dla mojego syna bo naprawde zasługuje na to jest dobrym czułym zdolnym młodym człowiekiem i martwie sie że jak jej nie znajdzie to popadnie w chorobę dlatego błagam usłysz mą prośbę
 Danuta: 12.10.2023, 21:27
 Sw.Ojcze Pio proszę o szczesliwe narodziny wnuka o jego zdrowie i zdrowie synowej.
 M. : 12.10.2023, 07:48
 Święty Ojcze Pio ratuj mnie . Pomoz mi
 Siostra: 11.10.2023, 10:11
 Sw Ojcze Pio proszę o zdrowie dla mojej siostry i błogosławieństwo w pracy
 Stanislawa: 11.10.2023, 09:51
 Sw Ojcze Pio proszę o zdrowie dla mojej mamy wyzwolenie z nałogu dla mojego brata i błogosławieństwo w nowej pracy dla niego
 Zatroskana : 10.10.2023, 00:43
 Ojcze Pio,widziałam łzę na Tej twarzy,proszę pomóż, odmień serca Oli I Piotrka,spraw aby cieszyli się każdym dniem i wychowywali dzieci w miłosci
 DI: 07.10.2023, 19:44
 Swiety Ojcze Pio prosze Cie o pomoc I wstawiennictwo w mojej sprawie. Prosze o pomoc w sprawach finansowych bym mogla uciec od toksycznych ludzi. Amen.
 DI: 07.10.2023, 19:41
 Swiety Ojcze Pio prosze o wstawiennictwo w mojej sprawie. Prosze o pomoc finansowa bym mogla ulozyc sobie zycie od nowa. Amen.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej