Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa do św. Ojca Pio

Spis modlitw

Modlitwa do św. Ojca Pio

Święty Ojcze Pio, przed złem broń mnie, pod płaszcz Twej opieki pomóż mi chronić się zawsze i wszędzie, w dobrym i uczciwym życiu umacniaj mnie, w ostatniej godzinie mojego życia doczesnego pojednaj mnie w miłości z Bogiem, a także módl się za mną teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Modlitwa do św. Ojca Pio o wstawiennictwo

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami męki naszego Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości. Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

Modlitwa św. Ojca w sytuacjach trudnych i beznadziejnych

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, pukajcie, a będzie wam otworzone", wysłuchaj mnie, gdyż pukam, szukam i proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: o cokolwiek prosić będziecie Ojca w imię Moje, da wam", wysłuchaj mnie, gdyż proszę Ojca w imię Twoje o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O mój Jezu, Ty powiedziałeś: "Zaprawdę powiadam wam: niebo i ziemia przeminą, ale Moje słowa nie przeminą", wysłuchaj mnie, gdyż zachęcony Twoimi słowami proszę o łaskę...

Ojcze nasz... Zdrowaś... Chwała Ojcu...

Słodkie Serce Jezusa, w Tobie pokładam nadzieję.

O słodkie Serce Jezusa, dla Ciebie tylko jedno jest niemożliwe: nie mieć litości dla strapionych; dlatego okaż litość nad nami, biednymi grzesznikami i udziel nam łaski, o którą Cię prosimy przez bolesne i Niepokalane Serce Maryi, Twojej i naszej czułej Matki. Amen.

Modlitwa św. Jana Pawła II do św. Ojca Pio

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio: Prosimy, naucz także nas pokory serca, abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii, którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa. Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego, że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy. Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa. Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy, spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.

Przekaż nam twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki. Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny, do której również my mamy nadzieję dojść, aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Modlitwa św. Ojca Pio o uzdrowienie

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna, Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił. Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie. Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu. Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki. Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia. Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa. Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś. Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca. Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia. Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu. Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa ofiarowania cierpienia do św. Ojca Pio

Panie Jezu Chryste, oddaję Ci siebie wraz ze wszystkimi swoimi cierpieniami fizycznymi i duchowymi. Oddaję Ci caty swój lęk przed cierpieniem i śmiercią oraz poczucie nieużyteczności cierpienia.

Pragnę jednoczyć się z Tobą, Jezu, w Twoim cierpieniu na krzyżu za zbawienie świata, aby z tego źródła naszego zbawienia czerpać moc uzdrowienia, siły do niesienia cierpienia oraz radość z Twojego zwycięstwa nad szatanem, cierpieniem, grzechem i śmiercią.

Święty Ojcze Pio, módl się za nami i pomagaj nam w ofiarowywaniu cierpienia za nawrócenie grzeszników oraz w intencjach całego Kościoła!.

Modlitwa św. Ojca Pio o nawrócenie grzeszników

Pokornie proszę Cię, Panie, abyś ze względu na Twoją Dobroć i Miłosierdzie powstrzymał gromy Twego gniewu na nieszczęsnych grzeszników i udzielił im łaski nawrócenia i pokuty. Ty, Panie, przez Autora "Pieśni nad Pieśniami" powiedziałeś, że jak śmierć potężna jest miłość (Pnp 8,6), dlatego z całym żarem proszę Cię: spojrzyj okiem niewypowiedzianej dobroci na tych braci i siostry, pociągnij ich ku sobie i złącz nierozerwalnymi więzami miłości.

O Panie, niechaj znowu powstaną ci, którzy prawdziwie umarli. Ty, który Swoim potężnym głosem wyprowadziłeś z grobu śmierci Łazarza, zawołaj na nich mocnym i potężnym głosem i przywróć im życie. Spraw, by na Twoje słowo porzucili swoje grzechy i mogli wraz ze wszystkimi odkupionymi sławić bogactwa Twego Miłosierdzia...

Ty sam, Panie, wiesz, jak wciąż wielu żyje z dala od Ciebie, źródła wody żywej; jak wciąż sprawdzają się Twe słowa, że żniwo jest wielkie, a robotników mało, że już jest dojrzałe żniwo na polu Kościoła! Oby ono nie zmarnowało się z powodu braku robotników! Oby nie zagarnęli go emisariusze szatana, którzy są tak aktywni! Nie dopuść do tego, o najsłodszy Boże, ale okaż Swą litość i wejrzyj na nędzę oraz potrzeby duchowe współczesnych ludzi, i odpuść grzesznikom winy, i wprowadź ich na drogi sprawiedliwości i pokoju, prowadzące do Twego Królestwa życia i nieśmiertelności. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Modlitwa do św. Mateusza Apostoła

Wasze komentarze:
 annas : 09.11.2022, 19:11
 Umilowany Ojcze Pio zwracam się z prośbą do Ciebie dopomóż mi uwolnić się z tej choroby. Wstaw się za mną u Jezusa iMaryi uproś łaski uzdrowienia dla mnie. Jezu Ufam Tobie.
 Monika: 24.09.2022, 17:59
 Błagam pomóż
 Dorota : 23.09.2022, 23:44
 Proszę o zdrowie na ciele i duszy dla dzieci Przemka Daniela Andrzeja Beaty męża Darka i dla mnie Doroty o uzdrowienie spraw kobiecych córki Beaty i moich Doroty o wierność w małżeństwie i żeby syn Daniel wyrzucił bransoletkę ze znakiem zodiaku która dostał za Duszę w Czyśćcu cierpiace błogosławie pozdrawiam z Panem Bogiem
 Jadwiga: 23.09.2022, 23:18
 Św.Ojcze Pio błagam przyjdź mi z pomocą.Proś Jezusa o łaskę mojego uzdrowienia i chorych w rodzinie.Wyprostuj ścieżki życiowe moich dzieci i wyprowadź z trudności zdrowotnych i finansowych.Prowadź nas zawsze z Jezusem,umacniaj w wierze ,daj nadzieję i miłość.Św.Ojcze Pio módl się za nami i za całym światem.
 m.: 23.09.2022, 21:36
 Święty Ojcze Pio miej w swej opiece moja rodzine , moje małżeństwo . Pomoż mi w pracy spraw aby jutro mogła być w domu z dziećmi .
 Ewa M.: 23.09.2022, 19:40
 Święty Ojcze Pio, za Twoim wstawiennictwem błagam Boga o cud nawrócenia mojego męża, o miłość i zgodę w mojej rodzinie. Dziękuję!
 Anna: 23.09.2022, 14:36
 Święty Ojcze Pio błagam o pomoc dla mnie i rodziny.Proszę...
 Gabriela: 15.08.2022, 14:43
 Święty Ojcze Pio bardzo proszę o pilną pomoc finansową na zakup mieszkania lub domu. Proszę o Twoje wstawiennictwo w tej sprawie u Boga🌹
 Gabriela: 14.08.2022, 21:45
 Proszę p pilną pomoc finansową na zakup.mieszkania lub domu. Święty Ojcze Pio proszę o Twoje wstawiennictwo w tej sprawie 🌹

 Gabriela: 06.07.2022, 11:07
 Ojcze Pio proszę o błogosławieństwo na czas emerytalny i zajęcie dla mnie. Tak bardzo proszę o zagospodarowanie.mi czasu, wypełnienie go obowiązkami. POMÒŻ PROSZĘ
 Stasio : 01.06.2022, 10:30
 ❤❤❤SWIETY OJCZE PIO PROSZE CIE O WSTAWIENNICTWO U PANA BOGA O CUDOWNE UZDROWIENIE MOIEJ UKOCHANEJ CELERINY Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ!!!❤❤❤WIERZE CALYM MOIM SERCEM ZE PROSBA MOJA ZOSTANIE WYSLUCHANA!!!!❤❤❤JEZU UFAM TOBIE!!!❤❤❤JEZU ODDAJE SIE TOBIE CALYM SERCEM DUSZA I CIALEM!!!! JEZU BBADZ WOLA TWOJA TY DECYDUJ!!!❤❤❤JEZU TROSZCZ SIE TY!!!!❤❤❤IN JESUS NAME!!! AMEN ,AMEN, AMEN!!!❤❤❤
 Stasio : 01.06.2022, 10:29
 ❤❤❤SWIETY OJCZE PIO PROSZE CIE O WSTAWIENNICTWO U PANA BOGA O CUDOWNE UZDROWIENIE MOIEJ UKOCHANEJ CELERINY Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ!!!❤❤❤WIERZE CALYM MOIM SERCEM ZE PROSBA MOJA ZOSTANIE WYSLUCHANA!!!!❤❤❤JEZU UFAM TOBIE!!!❤❤❤JEZU ODDAJE SIE TOBIE CALYM SERCEM DUSZA I CIALEM!!!! JEZU BBADZ WOLA TWOJA TY DECYDUJ!!!❤❤❤
 Stasio : 01.06.2022, 10:28
 ❤❤❤SWIETY OJCZE PIO PROSZE CIE O WSTAWIENNICTWO U PANA BOGA O CUDOWNE UZDROWIENIE MOIEJ UKOCHANEJ CELERINY Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ!!!❤❤❤WIERZE CALYM MOIM SERCEM ZE PROSBA MOJA ZOSTANIE WYSLUCHANA!!!!❤❤❤JEZU UFAM TOBIE!!!❤❤❤JEZU ODDAJE SIE TOBIE CALYM SERCEM DUSZA I CIALEM!!!! JEZU BADZ WOLA TWOJA TY DECYDUJ!!!❤❤❤
 Jadwiga: 31.03.2022, 21:05
 Św.Ojcze Pio otocz nas chorych swą cudowną opieką.Prowadź zawsze z Jezusem i uproś łaskę pokoju w całym świecie.
 Gabriela: 26.02.2022, 09:30
 Święty Ojcze Pio proszę pomóż mi w tym przejściu na emeryturę. Zagospodaruj mi czas, niech to będzie owocny czas. POMÓŻ mi byç samodzielną, nie chcę być ciężarem . Spraw żeby wszystko dobrze się ułożyło.
 andrzej: 03.02.2022, 09:55
 Ojcze Pio pomóż mi,proszę,aby ta choroba odeszła
 Gabriela: 29.01.2022, 09:24
 Święty Ojcze Pio proszę o umożliwienie mi jeszcze trochę popracować przed emeryturą. Spraw żeby mój czas w pracy i póżniej na emeryturze był owocny, obym była potrzebna i mogła służyć ludziom.
 Gabriela: 27.01.2022, 19:49
 Święty Ojcze Pio proszę pomóż mi w pracy obym w dobrym czasie przeszła na emeryturę. PROSZĘ o zdrowie dla mnie i bliskich oraz o pomoc w kupnie domu. Dla bratanicy Ani proszę o rozwiązanie problemów w pracy lub pomoc w znalezieniu lepszej pracy:)
 Jadwiga: 13.01.2022, 20:15
 Św.Ojcze Pio otocz nas swą cudowną opieką ,uproś łaskę uzdrowienia.Pomóż moim dzieciom w trudnościach finansowych,wyprostuj ścieżki życiowe,umocnij wiarę naszą ,czuwaj i chroń nas od złego.
 Elżbieta: 12.01.2022, 02:02
 Swiety Ojcze Pio błagam Cię o cud uzdrowienia Krzysia.
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej