Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła

20 - 28 czerwca

Nowenna przed uroczystością św. Apostołów Piotra i Pawła trwa od 20 do 28 czerwca przez dziewięć kolejnych dni, podczas których odmawiamy przypisane na każdy dzień poniższe modlitwy.

Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła

Modlitwy na kolejne dni nowenny do św. Apostołów Piotra i Pawła

DZIEŃ PIERWSZY - 20 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie miłosierdzie udzielone św. Pawłowi przez nawrócenie go z zawziętego prześladowcy w gorliwego apostoła Kościoła, i za to, że św. Piotrowi przebaczyłeś zaparcie się Ciebie.

Gorąco błagam za wszystkich zatwardziałych grzeszników, abyś okazał im swoją miłość.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

DZIEŃ DRUGI - 21 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za łaskę światła i mądrości okazanej Świętym Apostołom Piotrowi i Pawłowi.

Gorąco błagam za wszystkich ludzi Kościoła, abyś ustrzegł ich umysły, serca i zmysły, by mogli kochać i służyć jedynie Jezusowi i Jemu poświęcać swe siły.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

DZIEŃ TRZECI - 22 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za łaskę pokory, którą obdarzyłeś apostołów Piotra i Pawła, którzy przez całkowitą otwartość na moc przemieniającą i łzy pokuty oddali Tobie swoje życie.

Gorąco błagam za wszystkich wielkich tego świata, by zrozumieli, że Ty jesteś Panem wszelkiej wielkości.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

DZIEŃ CZWARTY - 23 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za dar męstwa i odwagi, którym uzbroiłeś świętych Piotra i Pawła, by nieśli Ciebie światu.

Gorąco błagam, byś wszystkim zalęknionym, przerażonym, zamkniętym w sobie dał łaskę mocy, która pokona w nich to wszystko, by nie lękali się dać świadectwo, żeś Ty ich uzdrowił.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

DZIEŃ PIĄTY - 24 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za gorliwość apostolską św. Pawła i św. Piotra oraz moc z jaką to czynili.

Gorąco błagam za misjonarzy, aby zapaleni tą samą gorliwością, odważnie włączali się w dzieło nowej ewangelizacji i mocą Twego Ducha odnawiali oblicze ziemi.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

DZIEŃ SZÓSTY - 25 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za trud cierpienia i krzyża, który podjęli Święci Apostołowie, za cierpliwe i pokorne znoszenie wszystkiego, co ich spotykało.

Gorąco błagam za wszystkich prześladowanych z powodu wiary w naszych czasach, by ich cierpienie i krew były zasiewem nowych chrześcijan.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

DZIEŃ SIÓDMY - 26 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za gotowość przyjęcia krzyża męczeństwa przez Twoich uczniów Piotra i Pawła.

Gorąco błagam Cię za chorych, cierpiących, aby potrafili włączyć swój krzyż w dzieło zbawienia świata, by potrafili przyjąć Twoją wolę i wypełnić ją do końca.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

DZIEŃ ÓSMY - 27 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za świadectwo wierności powołaniu dane przez apostołów Piotra i Pawła.

Gorąco błagam Cię, Jezu, za wszystkich, którzy słyszą dziś w swym sercu głos Twego wołania, by nie lękali się przeciwności tego świata, by z odwagą kroczyli drogą, na którą ich wezwałeś.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

DZIEŃ DZIEWIĄTY - 28 CZERWCA

Ojcze nasz...,
Zdrowaś Maryjo...,
Chwała Ojcu...

Modlitwa

Święci Apostołowie Pawle i Piotrze, uproście mi żywą wiarę, nadzieję mocną i miłość doskonałą, zaparcie się samego siebie, cierpliwość w przeciwnościach, gorliwość w modlitwie i wypełnianiu obowiązków, czystość serca, oddanie się woli Bożej i dotrwanie w Jego łasce aż do śmierci. Amen.

* * *

Uwielbiam Cię, Jezu, za wielkie dzieło miłości, które zrealizowałeś przez świętych Pawła i Piotra, uczyniwszy ich filarami naszego Kościoła.

Gorąco błagam za nas wszystkich, oświecaj nasze umysły i wspieraj naszą wolę, byśmy Ciebie coraz lepiej poznawali, coraz lepiej żyli i gorliwością misyjną ogarniali cały świat.

Święci Apostołowie Piotrze i Pawle, módlcie się za nami.

Nowenna przed uroczystością św. Piotra i Pawła

Wasze komentarze:
 DAN: 28.06.2023, 17:26
 Przede wszystkim trzeba liczyc na siebie, bo Bog czesto nie chce pomagac.
 marzena aneta: 24.06.2023, 07:22
 Nowenna przed uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła dziękuję Apostołowie Święci Piotrze Pawle kocham was bardzo mocno proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Apostołowie Święci Piotrze i Pawle módlcie się za nami dziękuję Apostołowie Święci Piotrze i Pawle kocham was bardzo mocno proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie być mają bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 marzena aneta: 19.06.2023, 23:34
 Nowenna przed Uroczystościom Apostołów Świętych Piotra i Pawła dziękuję Apostołowie Święci Piotrze i Pawle kocham Was proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję Apostołowie Święci Piotrze i Pawle módlcie się za nami dziękuję Apostołowie Święci Piotrze i Pawle kocham Was proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego polaka pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej