Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za Ukrainę i o pokój na świecie

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9) Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina.

Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii. Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece.

Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Sto lat temu wybuchła I wojna światowa, wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi zginęły miliony niewinnych istnień. Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni.

Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością, ofiarowując w intencji pokoju Koronkę do Bożego Miłosierdzia:

Koronka do Bożego Miłosierdzia...
Pod Twoją obronę...

Modlitwa została napisana przez
"Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich"

   

Wasze komentarze:
 Ryszard z rodziną: 27.05.2022, 02:46
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 26.05.2022, 03:30
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 25.05.2022, 02:21
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 22.05.2022, 03:33
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 21.05.2022, 02:10
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 19.05.2022, 02:53
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 18.05.2022, 02:56
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 17.05.2022, 03:09
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 16.05.2022, 04:37
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną

 Ryszard z rodziną: 15.05.2022, 03:11
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 13.05.2022, 01:55
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Zenek: 12.05.2022, 08:10
  Modlitwo ma , wznieś się i uleć ,przed tron Najwyższego-Boga Ojca -Tatusia. Królu Pokoju , świat na rozdrożu , siły ciemności , siły zła ,potomkowie Kaina wyzionęły z odchłani piekielnych .Nasz bratni naród (ukraiński) zaatakowany został przez rosyjskiego agresora , hordę Kaina Ukraino , Twoją krew toczy , upija się rosyjski żołdak , sługa zła , szatana , współbrat Kaina .Ukraino walcz , walcz o wolność swych ziem ojczystych , walcz o piękne słoneczne poranki dla swych dzieci , walcz o niepodległość . Ukraino walcząca z bronią w ręku sama , Twa krew toczona jest nie tylko za Twą wolność , wolność Twych dzieci . Przelewasz swą krew za wszystkie narody europejskie , za wszystkie narody miłujące pokój .Walczysz za Ten świat , aby się nie rozpadł . Ukraino , pamiętaj - nie jesteś sama ,Ty walczysz tylko bronią (orężem) sama . Ukraino walcząca z armią zła ,przewrotnym plemieniem Kaina - pamiętaj , jesteś wspierana modlitwą , orężem ludzi miłujących pokój , braterstwo , zgodę . Bratnie narody wspierają Ciebie , w naszych rękach „Różaniec” -znak dobra , znak przynależności do armii Najświętszej Maryi Królowej Pokoju. Ukraino w ręku żołdactwa rosyjskiego , synów Kaina - karabin , synonim zła ,synonim poddaństwa szatana . Ukraino , walcz o wolność , wolność Twych córek i synów ,walcz o wolność bratnich narodów , tyran rosyjski , sługa zła , szatana , nie rzuci Cię na kolana . Ukraino mówię Tobie – „Siła modlitwy jest większa niż siła karabinu , dobro zawsze zwycięży zło „ . Modlitwo ma , wznieś się i uleć ,przed tron Najwyższego -Boga Ojca -Tatusia, złóż u tronu Najwyższego pokorne prośby-za zwycięstwo , za wolność Ukrainy , za pokonanie sił zła – armii Kaina , za starcie w proch , zrzucenie do odchłani piekielnych sług szatana . Królu Pokoju , Królowo Pokoju , Królowo wojsk anielskich ,prosimy –walczączym obrońcom Ukrainy wyślijcie na pomoc wojska anielskie pod wodzą Świętego Michała Archanioła- „A ty Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą zetrzyj w pył , strąć do piekła„ . Święty Michale Archaniele wodzu zastępów anielskich , patronie Kijowa –stolicy ziem ukraińskich , przymnóż Ukrainie zwycięstwo , wolność, obrońców Ukrainy obdarz sławą , wdzięcznością narodów bratnich , wspierających walkę ze złem ,armią Kaina . Królu Królów ,Królu Pokoju , Królu Miłosierdzia , Najświętsza Maryjo Panno , Królowo Pokoju , pocieszcie rodziny poległych obrońców Ukrainy , ofiar agresora rosyjskiego .Dusze poległych obrońców Ukrainy , dusze ofiar tej agresji , nieludzkiej intrygi Kaina , wprowadzcie do Wiecznej Szczęśliwości , obdarzcie wiekuistym pokojem . Dla poległych dusz agresora rosyjskiego – spadkobierców Kaina , upraszamy (modlimy się) łaskę przebaczenia , zrozumienia , odpuszczenia win . Modlitwo ma , uleć przed tron Najwyższego -Boga Ojca , Króla Miłosierdzia , Królowej Miłosierdzia , a Ty wiekuisty Boże –Tatusiu , wysłuchaj proszącego Cię ludu , obdarz Ukrainę , świat pokojem. Amen .
 Ryszard z rodziną: 12.05.2022, 03:43
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 11.05.2022, 02:51
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 10.05.2022, 03:11
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 09.05.2022, 02:26
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 07.05.2022, 02:39
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 06.05.2022, 02:29
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 05.05.2022, 02:55
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 03.05.2022, 02:25
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej