Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za Ukrainę i o pokój na świecie

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi (Mt 5, 9) Wszechmogący Boże, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej, przepełnieni ufnością w Twoje nieskończone Miłosierdzie, zwracamy się do Ciebie o ratunek w trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina.

Dziś, kiedy oczy całego świata zwrócone są na ten kraj, wierzymy, że jako nasz Ojciec i Opiekun nie dopuścisz do tragedii. Błagamy Cię, Panie, wejrzyj na przywódców narodów, aby zrozumieli wagę zagrożeń, jakie mogą przynieść ze sobą złe decyzje. Udziel im łaski mądrości, spokoju i unikania grzechu. Przemień serca rządzących i daj im łaskę posłuszeństwa Duchowi Świętemu. Napełnij ich pragnieniem pokoju i poszanowaniem dla Dekalogu oraz ludzkiego życia. Panie, miej w opiece tych wszystkich, którzy boleśnie odczuli konsekwencje działań na Ukrainie. Wesprzyj rodziny poległych, wlej pocieszenie w serca wdów i sierot, a zmarłych racz przyjąć do Twojego Królestwa. Okaż swą miłość najbardziej bezbronnym, którzy cierpią strach i prześladowanie. Racz wysłuchać, Panie, swoich wiernych i zachowaj nas od tragedii wojny. Z całego serca polecamy się Twojej opiece.

Boże Ojcze, prosimy o łaskę zrozumienia Twojej Woli, a także gotowość do pracy i ofiary na rzecz pokoju na świecie. Sto lat temu wybuchła I wojna światowa, wraz z kolejną wojną i zbrodniami komunistycznymi zginęły miliony niewinnych istnień. Prosimy Cię, aby przywódcy świata wyciągnęli właściwe wnioski z historii i nie dopuścili do powtórzenia tragedii, w której najbardziej cierpią niewinni.

Najlitościwszy Ojcze, przez wzgląd na Twoje nieskończone Miłosierdzie racz wysłuchać naszych modlitw i obdarzyć świat pokojem. Nie dopuść, Panie, do wybuchu wojny i rozlewu krwi. Oddajemy się Tobie w opiekę z całą ufnością, ofiarowując w intencji pokoju Koronkę do Bożego Miłosierdzia:

Koronka do Bożego Miłosierdzia...
Pod Twoją obronę...

Modlitwa została napisana przez
"Stowarzyszenie Pomocników Mariańskich"

   

Wasze komentarze:
 Ryszard z rodziną: 15.06.2022, 02:17
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 14.06.2022, 02:05
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 13.06.2022, 03:23
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 12.06.2022, 02:23
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 11.06.2022, 02:21
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 10.06.2022, 04:31
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 09.06.2022, 03:40
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 08.06.2022, 02:33
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Zenek: 07.06.2022, 20:30
 modlitwa prywatna Modlitwa o pokój Oblubienico Ducha Świętego , Mato Słowa Wcielonego ,Matko Jezusa Syna Jednorodzonego Boga Ojca –Tatusia , Maryjo Potężna Niebios i Ziemi Królowo . Przychodzimy przed Twój tron ,padamy i prosimy ,obdarz nasze serca pokojem pochodzącym od Twego Zmartwychwstałego Syna Jezusa Chrystusa ,w Twoje matczyne ręce składamy nasze życie , troski , uproś u Syna łaskę pokoju . Niech pokój pochodzący od Twego Syna zaleje całe nasze serca , nasze człowieczeństwo ,zatopi pokłady zła . Mając w sercu pokój pochodzący od Zmartwychwstałego Pana będziemy patrzeć z miłością na swych braci. Oblubienico Ducha Świętego Maryjo ,Żywa monstrancjo , Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała Pana Jezusa obdarz nas pokojem w naszych rodzinach , narodach . Matko cierpiących i chorych , samotnych i opuszczonych , pozbawionych pracy ,pogardzanych i dyskryminowanych , prześladowanych za wiarę ,usuń wszelkie zarzewia złości , nienawiści , naucz przebaczać i przyjmować przebaczenie . Maryjo Potężna Królowo Niebios i Ziemi , spraw , naucz nas abyśmy każdego dnia , niezależnie od nastroju , zdrowia ,sytuacji stawali się ,byli apostołami pokoju - pokoju pochodzącego od Twego Syna w sercach naszych , rodzinach , abyśmy światło pokoju zanosili , obdarzali nasze siostry , naszych braci , dzieci jednego Boga Ojca –Tatusia . Matko Słowa Wcielonego Jezusa Syna Boga Ojca- Tatusia , Królowo Pokoju uproś światu , narodom ogarniętym wojną ,zdradziecko najechanym , pokój zgodę . Królowo Pokoju , uproś , obdarz panujących , odpowiedzialnych za losy świata zrozumieniem , zniszcz logikę zemsty , odwetu , natchnij przywódców narodów wiarą w swe posłannictwo , aby stawali się apostołami pokoju , ambasadorami Króla Pokoju. Matko Boża , Matko rozwiązująca wszelkie węzły , pocieszająca strapionych , zrozpaczonych , zsyłająca ukojenie , Matko Słowa , Królowo Miłosierdzia , przymnóż światu pokój , strapionym ukojenie. Boże Ojcze Wszechmogący-Tatusiu , Panie życia i pokoju , od Ciebie wszystko pochodzi , do Ciebie wszystko wraca ,Twoją wolą jest pokój a nie udręczenie, obal - zrzuć do czeluści piekielnych sługi szatana , hordy Kaina . Boże Ojcze –Tatusiu , zesłałeś na ten świat Syna swego, Wcielone Słowo Ojca Przedwiecznego –Jezusa Chrystusa ,aby głosił narodom pokój i zbawienie , prosimy – „Królu Pokoju , Panie tego świata , obdarz ludzkość pokojem, zjednocz ludzi wszelkich ras i pokoleń w jedną rodzinę , niech nastanie jedna owczarnia pod panowaniem jednego pasterza- Słowo Wcielone Ojca Przedwiecznego -Jezusa Chrystusa .” Najświętsze Serce Pana Jezusa nieogarnięte źródło pokoju i miłosierdzia -wylej na ludzkość , świat , narody ogarnięte wojną pochodzące , wylewające się z Twego przebitego Serca pokojem ,zniszcz wszelkie zarzewia , ogniska niepokojów , nienawiści , żądzy posiadania. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem . Królu i Królowo Pokoju obdarzcie ludzkość pokojem-pokojem jakiego świat jeszcze nie zaznał. Amen .

 Ryszard z rodziną: 07.06.2022, 02:52
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 06.06.2022, 03:52
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 05.06.2022, 02:25
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 04.06.2022, 02:53
  Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 03.06.2022, 02:28
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 02.06.2022, 02:28
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 01.06.2022, 03:23
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 31.05.2022, 02:10
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 30.05.2022, 03:47
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
 Ryszard z rodziną: 29.05.2022, 04:01
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną.
 Ryszard z rodziną: 27.05.2022, 02:46
 Miłosierny Boże chroń ludzkość i świat przed psychicznymi fanatykami przemocy nad niewinnymi dziećmi, kobiet, starszych i schorowanych osób, oraz błogosław tym którzy bronią pokoju na całym świecie. A ofiary przemocy i wojen przyjmij do swego królestwa i daj im wieczne spoczywanie. Ryszard z rodziną
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej