Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Błogosławieństwo domu

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od nipgo wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec+, Bóg Syn+ i Bóg Duch Swięty+.

O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawidowy, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga Żywego zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje Błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie, niech Duch Sw. oświeca myśli i serca nasze i niech Moc Jego działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej aby się do nich żadne niebezpieczeństwo nie zbliżyło. Imię Święte Jezusa, z dziewięciu chórami Aniołów niech będzie z tym domem, dając mu swój Pokój. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa Płaszczem macierzyństwa Swego. Święci Archaniołowie niech go strzegą Święci Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. Święci Ewangeliści, niechaj utwierdzają i umacniają go. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa, niech będą zaporą jego. Korona Chrystusa, niech będzie tarczą jego.

Jezus, Maryjo, Józefie Św. i wszyscy Patronowie nasi i Wy Św. Aniołowie Stróżowie, sprawcie to u Boga w Trójcy Św. Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia duchowego lub fizycznego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, + Bóg Syn, + Bóg Duch Święty +. Amen.

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 14.07.2022, 12:05
 Proszę Cię Boże o wojne na Ukrainie muszę stracić dobytek by docenić że inni nie mają pieniędzy na zwykły postny chleb a Ja chce jeden dom sprzedac by kupić lepszy. Przepraszam Cię Boże za mój egoizm.
 marzena aneta: 14.07.2022, 12:01
 Niech nigdy nie sprzedam mieszkanie i nowego nie kupię sobie
 marzena aneta: 13.07.2022, 20:55
 Boże kocham Cię ocal mnie ocal nas błogosław mnie błogosław nas błogosław domy nasze mieszkania nasze dziękuję Boże kochany proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia na świecie koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec kłamstw koniec zdrad koniec rozwodów koniec śmierci dzieci ludzi młodych tak bardzo proszę tylko starsi gotowi dziękuję módlmy się za dusze czyścowe dusze zmarłych pomóżmy im one pomogą nam dziękuję proszę o szczęście zdrowie papieża Franciszka szczęście zdrowie papieża Benedykta XVI dziękuję proszę o powołania kapłańskie zakonne dobrą posługę kapłańską zakonną proszę o modlitwy za księży nie krytykujmy ich tylko módlmy się za nich Boże miej ich w swojej opiece dziękuję miej nas w swojej opiece żebyśmy się kochali szanowali wszyscy dziękuję proszę o koniec klnięcia ojciec elia powiedział nie klnijmy nie dawajmy dostępu diabłu nie przyciągajmy zła przyciągajmy dobro dziękuję diable zostaw ludzi zostaw mnie Jezus jest Panem dziękuję Boże proszę dla mnie o domu kupno dobrą sprzedaż mieszkania urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję Boże proszę o związki w swoim wieku dziękuję moc modlitwy modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 12.07.2022, 12:42
 błogosławieństwo domu Boże Ojcze nawiedz domy mój domy nasze mieszkanie moje mieszkania nasze niech w nim niech w nich przebywają aniołowie święci twoi i strzegą wszystkiego co moje co nasze a błogosławieństwo twoje niech mnie nam towarzyszy zawsze przez chrystusa pana naszego amen błogosławieństwo ma moc czyli o sile słowa twojego błogosławieństwo przyjmuj i udzielaj błogosławiona błogosławiony znaczy szczęśliwa szczęśliwy błogosławieństwo ma moc dziękuję
 marzena aneta: 08.07.2022, 22:17
 Boże kocham Cię ocal mnie ocal nas błogosław mnie nas żebyśmy się kochali szanowali dziękuję proszę błogosław domy nasze mieszkania nasze dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukranie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia na świecie koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluzgania koniec marnotrawienia papieru światła pieniędzy wody koniec kłamstw koniec rozwodów zdrad łączenie się tylko w swoim wieku z rówieśnikami żadne staruszki z młodymi młodzi starych nie chcą ma być sprawiedliwie tylko w swoim wieku naukowo udowodnione dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o szczęście zdrowie papieża Franciszka szczęście zdrowie papieża Benedykta XVI proszę o powołania kapłańskie zakonne proszę o dobrą posługę kapłańską zakonną dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję kochani to co powiedział nasz kochany święty papież Jan Paweł II wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali święty Janie Pawle II módl się za nami modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 06.07.2022, 09:48
 komentarz jest dziękuję
 marzena aneta: 05.07.2022, 12:43
 gdzie komentarz mój wczorajszy
 marzena aneta: 04.07.2022, 23:21
 Boże kocham Cię błogosław proszę domy nasze mieszkania nasze błogosław nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali wszyscy Ciebie żebyśmy kochali Boże Jezusa Maryję Józefa Ducha Świętego Antoniego Padewskiego Andrzeja Bobole Anioła Stróża każdy ma swojego Faustynę Kowalską księdza Michała Sopoćkę Ignacego Trende Wilhelma Plute Ojca Pio Rite Świętą i wszystkich błogosławionych i świętych dziękuję proszę w imię Jezusa Chrystusa Pana Naszego o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia na świecie koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy na świecie koniec palenia papierosów na świecie koniec marnowania papieru światła pieniędzy to się tyczy polityków również nie marnujcie proszę publicznych ciężko zarobionych pieniędzy dziękuję proszę o koniec kłamstw koniec rozwodów zdrad koniec śmierci dzieci ludzi młodych oto proszę bardzo Boże nie zabieraj dzieci ludzi młodych daj im żyć proszę dziękuję módlmy się za dusze czyścowe pomóżmy im one pomogą nam dziękuję w imię Jezusa Chrystusa Pana Naszego proszę oto dziękuję w imię Jezusa Chrystusa Pana Naszego proszę o szczęście zdrowie papieża Franciszka dziękuję w imię Jezusa Chrystusa Pana Naszego proszę o szczęście zdrowie papieża Benedykta XVI dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o powołania kapłańskie zakonne dziękuję w imię Jezusa Pana proszę o dobrą posługę kapłańską zakonną dziękuję w imię Jezusa Pana proszę o domu kupno dla mnie żebym w końcu dom kupiła dziękuję w imię Jezusa Pana proszę o dobrą mieszkania sprzedaż dziękuję w imię Jezusa Pana proszę o urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 03.07.2022, 20:08
 Boże kocham Cię błogosław domy nasze mieszkania nasze dziękuję Boże błogosław mnie nas dziękuję Boże kochany proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia na świecie koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec marnotrawienia papieru światła pieniędzy wody koniec zaśmieciania lasów łąk pól wód koniec klnięcia koniec kłamstw koniec rozwodów zdrad koniec śmierci dzieci ludzi młodych dziękuję proszę o szczęście zdrowie papieża Franciszka szczęście zdrowie papieża Benedykta XVI proszę o powołania kapłańskie zakonne proszę o dobrą posługę kapłańską zakonną dziękuję proszę módlmy się za dusze czyścowe pomóżmy im one pomogą nam dziękuję proszę oto wszystko w imię Jezusa Chrystusa Pana dziękuję proszę o domu kupno mieszkania dobrą sprzedaż urodę zdrowie dla mnie pieniądze dla mnie dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję

 marzena aneta: 02.07.2022, 17:55
 Boże kocham Cię błogosław mnie błogosław nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali dziękuję Błogosław domy nasze mieszkania nasze dziękuję Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia na świecie koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy na świecie koniec palenia papierosów na świecie koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód na świecie koniec marnotrawienia papieru światła pieniędzy wody na świecie koniec kłamstw na świecie koniec rozwodów zdrad na świecie koniec śmierci dzieci ludzi młodych dziękuję łączenie się tylko w swoim wieku z rówieśnikami naukowo udowodnione dziękuję módlmy się za dusze czyścowe pomóżmy im one pomogą nam dziękuję módlmy się o szczęście zdrowie papieża Franciszka i papieża Benedykta szesnastego dziękuję módlmy się o powołania kapłańskie zakonne dziękuję módlmy się o dobrą posługę duszpasterską kapłańską zakonną dziękuję oto wszystko proszę w imię Jezusa Chrystusa Pana Naszego dziękuję proszę o domu kupno urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 24.06.2022, 08:09
 Boże kocham Cię Boże kochany błogosław domy nasze mieszkania nasze błogosław nas żebyśmy się kochali szanowali wszyscy i Ciebie żebyśmy kochali Boże i Jezusa i Maryję i Józefa żebyśmy kochali i Ducha Świętego i Anioła Stróża żebyśmy kochali dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluznienia koniec marnowania papieru światła pieniędzy wody koniec kłamstw koniec zdrad koniec rozwodów łączenie się tylko w swoim wieku dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę za dusze czyśćcowe módlmy się za nie prosze dziękuję one mogą nam dużo pomóc ale sobie nie mogą pomóc pomóżmy im dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o szczęście zdrowie papieża Franciszka szczęście zdrowie papieża Benedykta szesnastego dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o powołania kapłańskie zakonne dobrą posługę kapłańską zakonną dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o domu kupno mieszkania sprzedaż dobrą urodę zdrowie pieniądze dla mnie dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego człowieka wysokiego dziękuję każdy chce kochać być kochany miłość jest piękna lecz tylko wtedy gdy jest wzajemna dziękuję moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni czciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta : 22.06.2022, 21:25
 Boże kocham Cię ocal mnie ocal nas błogosław mnie błogosław nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali wszyscy Boga żebyśmy kochali szanowali Jezusa żebyśmy kochali szanowali Maryję żebyśmy kochali szanowali Józefa Świętego żebyśmy kochali szanowali wszyscy Ducha Świętego żebyśmy kochali szanowali wszyscy Anioła Stróża żebyśmy kochali szanowali wszyscy każdy ma swojego Anioła Stróża warto się do niego modlić on zanosi nasze prośby Bogu dziękuję Boże błogosław domy nasze mieszkania nasze dziękuję oto w imię Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluznienia koniec marnowania papieru światła pieniędzy wody koniec kłamstw koniec zdrad rozwodów koniec dzieci śmierci koniec śmierci młodych proszę nie zabieraj dzieci ludzi młodych tylko starszych gotowych dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o powołania kapłańskie zakonne dobrą posługę kapłańską zakonną szczęście zdrowie papieża Franciszka szczęście zdrowie papieża Benedykta szesnastego dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o domu kupno mieszkania sprzedaż dobrą urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę za duszami czyścowymi dziękuję moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 21.06.2022, 11:56
 Boże kocham Cię błogosław domy nasze mieszkanie moje mieszkania nasze błogosław nam błogosław nas żebyśmy się kochali szanowali wszyscy dziękuję Boga żebyśmy kochali szanowali Jezusa żebyśmy kochali szanowali Maryję żebyśmy kochali szanowali Ducha Świętego żebyśmy kochali szanowali Anioła Stróża żebyśmy kochali szanowali każdy go ma dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia na świecie koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy na świecie koniec palenia papierosów na świecie koniec marnowania papieru światła pieniędzy wody na świecie koniec kłamstw koniec rozwodów zdrad na świecie dziękuję módy się o powołania kapłańskie zakonne na świecie dobrą posługę kapłańską zakonną na świecie szczęście zdrowie papieża Franciszka papieża Benedykta szesnastego dziękuję to w imię Jezusa Pana Boże proszę oto dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę za dusze czyścowe módlmy się za nie one nam pomogą my pomóżmy im dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o domu kupno mieszkania sprzedaż dobrą urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego fajnie żeby był wysoki dziękuję nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 20.06.2022, 14:03
 Boże błogosław domy nasze mieszkanie moje mieszkania nasze dziękuję Boże spraw żebyśmy się kochali szanowali wszyscy dziękuję w imię Jezusa oto proszę dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluznienia koniec marnowania papieru światła pieniędzy wody koniec kłamst koniec rozwodów zdrad koniec umierania dzieci młodych ludzi tylko w starszym wieku proszę oto dziękuję módlmy się za dusze czyścowe mogą nam pomóc bo sami sobie nie mogą pomóżmy im one pogomą nam dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o powołania kapłańskie zakonne dobrą posługę kapłańską zakonną oraz szczęście zdrowie papieża Franciszka Benedykta szesnastego dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o domu kupno mieszkania sprzedaż dobrą urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego najlepiej rówieśnika rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty ósmy bo mój rok najlepszy dla mnie naukowo udowodnione żeby spotykać się wiązać się w swoim wieku dziękuję nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 19.06.2022, 19:07
 Boże kocham Cię błogosław domy nasze mieszkania nasze błogosław nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali wszyscy dziękuję winie Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia na świecie koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy na świecie koniec palenia papierosów na świecie koniec kłamstw koniec marnowania papieru światła pieniędzy wody koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluznienia koniec zdrad rozwodów koniec rozwodów łączenie się tylko w swoim wieku naukowo udowodnione że to najlepiej z rówieśnikiem zawsze się dogadasz dziękuję módlmy się za dusze czyśćcowe módlmy się za nie one mogą nam dużo pomoc same sobie nie mogą pomóżmy im proszę oto w imię Jezusa Pana Boże proszę jeszcze o powołania kapłańskie zakonne dobra posługę kapłańska zakonną oraz szczęście zdrowie papieża Franciszka papieża Benedykta szesnastego dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o domu kupno dobrą sprzedaż mieszkania urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego wysokiego dziękuję nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 18.06.2022, 19:55
 Boże kocham Cię błogosław domy nasze mieszkanie moje mieszkania nasze błogosław nam żebyśmy się kochali szanowali wszyscy i żebyśmy Boga kochali dziękuję w imię Jezusa Pana Naszego Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia na świecie koniec wyrzucania palenia dobrych rzeczy na świecie koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód na świecie koniec kłamstw na świecie koniec klnięcia na świecie koniec zdrad rozwodów na świecie koniec marnowania papieru pieniędzy światła wody na świecie dziękuję w imię Jezusa Pana Naszego Boże proszę o domu kupno dobrą sprzedaż mieszkania urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 15.06.2022, 19:47
 Boże kocham Cię błogosław domy mieszkania nasze błogosław nam błogosław nam dziękuję proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec wyrzucania palenia dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec kłamstw zdrad rozwodów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluznienia koniec marnowania papieru światła wody dziękuję proszę o to w imię Jezusa Pana dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o domu kupno sprzedaż mieszkania dobra urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego wysokiego w moim wieku rok1978 najlepszy rok dla mnie każdy będzie swój rok chwalił naukowo udowodnione w swoim wieku się wiązać dziękuję
 marzena aneta: 13.06.2022, 23:25
 Boże kocham Cię proszę o błogosławieństwo domów mieszkań dziękuję błogosław nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali dziękuję Boże kochany proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec klnięcia koniec zdrad rozwodów koniec kłamstw koniec marnowania papieru wody koniec umierania dzieci i ludzi młodych tylko starsi mają odchodzić przygotowani dziękuję proszę oto proście a otrzymacie dziękuję proszę o domu kupno urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego wysokiego dziękuję najlepiej mój rok urodzenia 1978 dziękuję proszę o rówieśnika tak najlepiej naukowo udowodnione i sprawiedliwie dziękuję modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 09.06.2022, 19:22
 Boże kocham Cię błogosław domy nasze mieszkania nasze błogosław nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali wszyscy dziękuję Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluznienia koniec wyrzucania dobrych rzeczy koniec zdrad koniec rozwodów koniec kłamstw koniec używania dużej ilości papieru toaletowego ręczników papierowych wody dziękuję Boże proszę w imię Jezusa Pana Naszego oto wszystko który jest Królem Królów Panem Panów ja proszę o domu kupno dla mnie dobra sprzedaż mieszkania urodę zdrowie biodra nogi oczy zęby zdrowe pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego wysokiego rok urodzenia 1978 dla mnie najlepszy bo to mój rok urodzenia najlepiej wiązać się z rówieśnikami naukowo udowodnione dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 05.06.2022, 18:19
 Boże kocham Cię ocal mnie ocal nas wszystkich błogosław domy nasze mieszkania nasze błogosław nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec wyrzucania palenia dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól koniec koniec kłamstwa koniec klnięcia koniec zdrad koniec rozwodów dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę nie zabieraj dzieci i ludzi młodych daj dożyć do co najmniej sześdziesięciu lat dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o domu kupno dobrą sprzedaż mieszkania urodę zdrowie pieniądze dobrego kawalera ja panna męża młodego niepalącego pobożnego religijnego fajnie jakby był wysoki w moim wieku naukowo udowodnione wiązać się w swoim wieku mam czterdzieści cztery lata rok tysiąc dziewiećset siedemdziesiąty ósmy dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę za dusze czyścowe dziękuje kochani módlmy się za nie one same za siebie nie mogą ale mogą za nas pomóżmy im one pomogą nam dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9] [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej