Rozważania Miło¶ć Modlitwy Czytelnia ¬ródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Błogosławieństwo domu

Prosimy Cię Panie, nawiedĽ ten dom i oddal od nipgo wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywaj± w nim ¶więci Twoi Aniołowie i strzeg± nas w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmog±cy i Miłosierny Bóg Ojciec+, Bóg Syn+ i Bóg Duch Swięty+.

O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmog±cy Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawidowy, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga Żywego zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje Błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie, niech Duch Sw. o¶wieca my¶li i serca nasze i niech Moc Jego działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co do niego wchodz± i z niego wychodz±, niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenaj¶więtszej aby się do nich żadne niebezpieczeństwo nie zbliżyło. Imię ¦więte Jezusa, z dziewięciu chórami Aniołów niech będzie z tym domem, daj±c mu swój Pokój. Naj¶więtsza Maryja Panna, niechaj go okrywa Płaszczem macierzyństwa Swego. ¦więci Archaniołowie niech go strzeg± ¦więci Apostołowie niech racz± być szafarzami dostatków jego. ¦więci Ewangeli¶ci, niechaj utwierdzaj± i umacniaj± go. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoĽdzie Chrystusa, niech będ± zapor± jego. Korona Chrystusa, niech będzie tarcz± jego.

Jezus, Maryjo, Józefie ¦w. i wszyscy Patronowie nasi i Wy ¦w. Aniołowie Stróżowie, sprawcie to u Boga w Trójcy ¦w. Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczę¶cia duchowego lub fizycznego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, + Bóg Syn, + Bóg Duch ¦więty +. Amen.

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 10.02.2022, 23:25
 Boże kocham Cię ratuj mnie nas wszystkich żeby¶my się kochali szanowali wszyscy prosze błogosław moje nasze domy mieszkania ocal mnie nas daj nam wszystkim miło¶ć uczciwo¶ć sprawiedliwo¶ć szczę¶cie zdrowie dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miło¶ć cuda czyni nadzieja cuda czyni uczciwo¶ć cuda czyni ufno¶ć cuda czyni sprawiedliwo¶ć cuda czyni pokora cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 09.02.2022, 01:27
 Boże ratuj kocham Cię ratuj mnie nas błogosław mnie nas wszystkich błogosław moje nasze domy mieszkania żeby¶my się kochali szanowali wszyscy razem dziękuje kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miło¶ć cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni uczciwo¶ć cuda czyni ufno¶ć cuda czyni sprawiedliwo¶ć cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 09.02.2022, 01:06
 Boże kocham Cię błogosław mnie nas wszystkich w nowym roku dwa tysi±ce dwudziestym drugim błogosław moje nasze mieszkania domy żeby¶my się wszyscy kochali szanowali byli piękni i zdrowi dziękuje kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miło¶ć cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni uczciwo¶ć cuda czyni ufno¶ć cuda czyni sprawiedliwo¶ć cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 05.02.2022, 20:15
 Boże kocham Cię błogosław mnie nas błogosław mieszkania domy moje nasze prosze żeby ludzie się kochali szanowali wszyscy prosze o miło¶ć uczciwo¶ć sprawiedliwo¶ć na tym ¶wiecie dziękuję kobiety moc modlitwy modlitwa cuda czyni miło¶ć cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwo¶ć cuda czyni uczciwo¶ć cuda czyni ufno¶ć cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 22.01.2022, 20:59
 BoĹĽe kocham CiÄ™ bĹ‚ogosĹ‚aw mnie nas my CiÄ™ bĹ‚ogosĹ‚awimy bĹ‚ogosĹ‚aw nasze domy mieszkania w nowym dwa tysiÄ…ce dwudziestym drugim roku ĹĽeby to byĹ‚ sprawiedliwy szczęśliwy uczciwy rok dziÄ™kujÄ™ kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysĹ‚uchanych modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni
 Moderator do Marzena Aneta: 09.01.2022, 21:03
 Zle kodowanie polskich znaków czyli ±¶ćół i inne. Wina urz±dzenia b±dĽ przegl±darki
 marzena aneta: 09.01.2022, 20:19
 dlaczego komentarze moje takie niewyraĹşne
 marzena aneta: 08.01.2022, 00:30
 BoĹĽe Prosze BĹ‚ogosĹ‚aw Nas Wszystkich W Nowym Roku Dwa TysiÄ…ce Dwudziestym Drugim BĹ‚ogosĹ‚aw Nasze Domy Mieszkania Ĺ»ebyĹ›my siÄ™ Wszyscy Kochali Szanowali I Ciebie Ĺ»ebyĹ›my Kochali BoĹĽe Prosze O MiĹ‚ość Sprawiedliwość Uczciwość Na Ĺšwiecie Tym Ratuj Nas Wszystkich Nawracaj Nas Wszystkich Ĺ»ebyĹ›my Byli Dobrzy Szczęśliwi Bo Szczęście Tylko Z Bogiem BĂłg Szczęściem Duszy Kobiety Moc Modlitwy Nie Ma Modlitw Nie WysĹ‚uchanych Wszystko Dojrzewa W Czasie Nic SiÄ™ Nie Marnuje Modlitwa Cuda Czyni MiĹ‚ość Cuda Czyni Nadzieja Cuda Czyni Pokora Cuda Czyni Sprawiedliwość Cuda Czyni Ufność Cuda Czyni Uczciwość Cuda Czyni Wiara Cuda Czyni
 marzena aneta: 05.01.2022, 18:53
 Gdzie mĂłj wczorajszy komentarz BoĹĽe proszÄ™ o miĹ‚ość w nowym 2022roku dla wszystkich bĹ‚ogosĹ‚aw domy mieszkania nasze bĹ‚ogosĹ‚aw nas prosze o miĹ‚ość sprawiedliwość uczciwość na tym Ĺ›wiecie kochajmy siÄ™ szanujmy siÄ™ prosze o domu kupno ĹĽebym kupiĹ‚a w koĹ„cu prosze o urodÄ™ zdrowie dla mnie biodra nogi oczy zÄ™by zdrowe mĹ‚ody wyglÄ…d symetrycznÄ… twarz migdaĹ‚owe oczy dziÄ™kuje za to bo wiem pokĹ‚adam ufność wierzÄ™ ĹĽe to dostane prosze o odzyskanie moich pieniÄ™dzy skradzionych ĹĽeby nigdy nikt wiÄ™cej nie kradĹ‚ i nie oszukiwaĹ‚ z tego bÄ™dziemy sÄ…dzeni dobro rĂłbmy wszyscy wszystkim ostrzegam ĹĽeby nie byĹ‚o pĹ‚aczu zgrzytania zÄ™bami kochajmy siÄ™ szanujmy siÄ™ proszÄ™ ĹĽeby nie byĹ‚o ĹĽadnych aborcji nigdy wiÄ™cej prosze o nie wyrzucanie jedzenia dobrych rzeczy prosze o nie palenie papierosĂłw prosze o nie zaĹ›miecanie lasĂłw Ĺ‚Ä…k pĂłl wĂłd prosze o picie alkoholu z umiarem prosze o nie klniÄ™cie prosze nie bluĹşnić dziÄ™kuje kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysĹ‚uchanych modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni BoĹĽe w Tobie pokĹ‚adam nadziejÄ™ niech nigdy nie doznam zawodu pan mnie wysĹ‚uchaĹ‚ kiedy go wzywaĹ‚am

 marzena aneta: 04.01.2022, 23:44
 BoĹĽe kocham CiÄ™ ratuj mnie ratuj nas prosze o bĹ‚ogosĹ‚awieĹ„stwo mnie nas wszystkich domĂłw mieszkaĹ„ naszych ĹĽebyĹ›my siÄ™ wszyscy kochali szanowali Ciebie ĹĽebyĹ›my kochali BoĹĽe i siebie nawzajem ĹĽeby nie byĹ‚o ĹĽadnych aborcji nigdy wiÄ™cej ĹĽeby nie byĹ‚o palenia papierosĂłw ĹĽeby nie byĹ‚o wyrzucania jedzenia dobrych rzeczy ĹĽeby nie byĹ‚o zaĹ›miecania lasĂłw Ĺ‚Ä…k pĂłl ĹĽeby nie byĹ‚o oszustwa zĹ‚odziejstwa ĹĽeby nie byĹ‚o alkoholizmu dziÄ™kuje ma być miĹ‚ość sprawiedliwość uczciwość kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysĹ‚uchanych modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 01.01.2022, 16:41
 Boże kocham Cie ratuj nas w nowym roku dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych spraw żeby to był dobry rok żeby¶my się kochali szanowali wszyscy żeby¶my sobie pomagali nawzajem wspierali się nie kłócili nie zazdro¶cili nie kradli nie oszukiwali tylko się kochali szanowali prosze o miło¶ć na ten nowy rok i na zawsze dziękuje kobiety moc modlitwy i żadnych aborcji nie ma być bez palenia papierosów też i bez wyrzucania jedzenia i bez ¶miecenia natury przyrody i bez bluĽnienia ma być miło¶ć sprawiedliwo¶ć uczciwo¶ć kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miło¶ć cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwo¶ć cuda czyni uczciwo¶ć cuda czyni wiara cuda czyni prosze kochajmy się szanujmy się
 marzena aneta: 28.12.2021, 14:19
 Boże kocham Cie ratuj mnie ocal mnie błogosław moje mieszkanie pozwól dom kupić pragne tego otaczaj dobrymi ludĽmi zmieniaj wszystkich ludzi na dobrych nawracaj wszystkich żeby¶my się kochali szanowali z tego będziemy s±dzeni dobro róbmy wszyscy wszystkim kochajmy się szanujmy się kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miło¶ć cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwo¶ć cuda czyni ufno¶ć cuda czyni uczciwo¶ć cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 20.12.2021, 10:52
 BoĹĽe bĹ‚ogosĹ‚aw mieszkanie moje pragne dom kupić w koĹ„cu bo ile moĹĽna kupować to za dĹ‚ugo tak bardzo prosze pragne dziÄ™kuje pragne odzyskać moje pieniÄ…dze skradzione ĹĽeby nigdy nikt nie kradĹ‚ wiÄ™cej z tego bÄ™dziemy sÄ…dzeni dobro rĂłbmy wszyscy wszystkim BĂłg widzi wie wszystko Jezus widzi wie wszystko Maryja widzi wie wszystko kochajmy siÄ™ szanujmy siÄ™ dziÄ™kuje pragne dziecko moje odzyskać mojego syna dziÄ™kujÄ™ pragne urode zdrowie dla mnie dziÄ™kuje pragne dobrego kawalera mĹ‚odego męża niepalÄ…cego poboĹĽnego Polaka religijnego uczciwego wysokiego dziÄ™kuje kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysĹ‚uchanych modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni
 marzena aneta: 16.12.2021, 13:12
 BoĹĽe ratuj mnie bĹ‚ogosĹ‚aw mieszkanie moje pozwĂłl dom kupić prosze oto pragne tego prosze o odzyskanie moich pieniedzy skradzionych ĹĽeby nikt nigdy nie kradĹ‚ wiÄ™cej z tego bÄ™dziemy sÄ…dzeni dobro rĂłbmy wszyscy wszystkim BĂłg widzi wie wszystko Jezus widzi wie wszystko Maryja widzi wie wszystko nic sie nie ukryje prosze o urode zdrowie dla mnie prosze o dziecko moje ĹĽeby wrĂłciĹ‚o do mnie prosze o dobrego mĹ‚odego męża niepalÄ…cego poboĹĽnego Polaka religijnego uczciwego wysokiego dziÄ™kujÄ™ kobiety moc modlitwy modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni w Bogu moja nadzieja
 marzena aneta: 15.12.2021, 13:59
 modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysĹ‚uchanych nic siÄ™ nie marnuje wszystko dojrzewa w czasie bĹ‚ogosĹ‚awieĹ„stwo cuda czyni w Bogu w Jezusie w Maryi w Duchu ĹšwiÄ™tym moja nadzieja
 marzena aneta: 15.12.2021, 10:48
 BoĹĽe kocham Cie bĹ‚ogosĹ‚aw mnie nas bĹ‚ogosĹ‚aw mĂłj dom domy nasze mieszkania nasze ratuj mnie ratuj nas wszystkich ĹĽebyĹ›my sie kochali szanowali prosze o domu kupno podpowiedz gdzie mam kupić ktĂłry dom w koĹ„cu kupić prosze o urode zdrowie dla mnie i domu kupno odzyskanie dziecka pieniÄ™dzy skradzionych ĹĽeby nigdy nikt wiÄ™cej nie kradĹ‚ z tego bÄ™dziemy sÄ…dzeni dobro rĂłbmy wszyscy wszystkim BĂłg widzi wszystko kochajmy siÄ™ szanujmy siÄ™ prosze o dobrego kawalera mĹ‚odego męża niepalÄ…cego poboĹĽnego Polaka religijnego uczciwego wysokiego dziÄ™kujÄ™ za to wszystko bo wiem ĹĽe to dostane czas na to przyszedĹ‚ kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysĹ‚uchanych modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni
 marzena aneta: 13.12.2021, 21:21
 BoĹĽe ratuj mnie ratuj nas wszystkich przed innymi i przed sobÄ… nawracaj wszystkich dziÄ™kujÄ™ bĹ‚ogosĹ‚aw domy nasze mieszkania bĹ‚ogosĹ‚aw nam wszystkim kochamy CiÄ™ ratuj BoĹĽe prosze CiÄ™ o domu kupno ĹĽebym ja kupiĹ‚a w koĹ„cu ten dom tak bardzo tego pragnÄ™ o urodÄ™ zdrowie dla mnie o odzyskanie moich pieniÄ™dzy skradzionych ĹĽeby nigdy nikt wiÄ™cej nie kradĹ‚ z tego bÄ™dziemy sÄ…dzeni dobro rĂłbmy wszyscy wszystkim ostrzegam ĹĽeby nie byĹ‚o pĹ‚aczu zgrzytania zÄ™bami bo nic siÄ™ nie ukryje BĂłg widzi wie wszystko Jezus widzi wie wszystko Maryja widzi wie wszystko proszÄ™ o dziecko moje proszÄ™ o dobrego kawalera mĹ‚odego męża niepalÄ…cego poboĹĽnego Polaka religijnego uczciwego wysokiego dziÄ™kujÄ™ za wszystko bo wiem ĹĽe to dostanÄ™ dziÄ™kujÄ™ kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysĹ‚uchanych modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 12.12.2021, 20:27
 niech nas wszystkich BĂłg bĹ‚ogosĹ‚awi chroni od wszystkiego zĹ‚a i doprowadzi do ĹĽycia wiecznego amen niech BĂłg bĹ‚ogosĹ‚awi nasze domy i miejsca gdzie przebywamy BoĹĽe dziÄ™kujemy kochamy Cie ratuj nas kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysĹ‚uchanych modlitwa cuda czyni miĹ‚ość cuda czyni nadzieja cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni w Bogu moja nadzieja
 marzena aneta: 12.12.2021, 15:13
 niech nas wszystkich bĹ‚ogosĹ‚awi BĂłg chroni od wszystkiego zĹ‚a nawraca i doprowadzi do ĹĽycia wiecznego amen niech BĂłg bĹ‚ogosĹ‚awi nasze domy chroni od zĹ‚a i miejsca gdzie przebywamy niech nas wszystkich bĹ‚ogosĹ‚awi BĂłg Ojciec Syn BoĹĽy i Duch ĹšwiÄ™ty Amen Kobiety Moc Modlitwy Nie Ma Modlitw Nie WysĹ‚uchanych Modlitwa Cuda Czyni MiĹ‚ość Cuda Czyni Nadzieja Cuda Czyni Sprawiedliwość Cuda Czyni Ufność Cuda Czyni Uczciwość Cuda Czyni Wiara Cuda Czyni W Bogu Moja Nadzieja
 Xxx: 29.11.2021, 14:40
 Boże proszę błogosław nasz dom i rodzinę . Chroń przed złem i nienawi¶ci±. Proszę Cię Boże Wszechmog±cy wysłuchaj mych pró¶b.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] (10) [11]

Autor

Tre¶ć

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miło¶ć | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodno¶ć | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczę¶cia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatno¶ci Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej