Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Błogosławieństwo domu

Prosimy Cię Panie, nawiedź ten dom i oddal od nipgo wszelkie zasadzki nieprzyjaciół. Niech przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogosławieństwo. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Niech nas błogosławi i strzeże Wszechmogący i Miłosierny Bóg Ojciec+, Bóg Syn+ i Bóg Duch Swięty+.

O Najsłodszy Panie Jezu Chryste, Wszechmogący Królu Nieba i Ziemi, Synu Dawidowy, Jezu Nazareński dla nas ukrzyżowany, Synu Boga Żywego zmiłuj się nad tym domem i strzeż jego mieszkańców. Niech Twoje Błogosławieństwo towarzyszy nam wszędzie, niech Duch Sw. oświeca myśli i serca nasze i niech Moc Jego działa przez nas na każdym miejscu. Wszystko, co się w tym domu znajduje, tych, co do niego wchodzą i z niego wychodzą, niech błogosławi i od złego zasłania błogosławieństwo Trójcy Przenajświętszej aby się do nich żadne niebezpieczeństwo nie zbliżyło. Imię Święte Jezusa, z dziewięciu chórami Aniołów niech będzie z tym domem, dając mu swój Pokój. Najświętsza Maryja Panna, niechaj go okrywa Płaszczem macierzyństwa Swego. Święci Archaniołowie niech go strzegą Święci Apostołowie niech raczą być szafarzami dostatków jego. Święci Ewangeliści, niechaj utwierdzają i umacniają go. Krzyż Chrystusa, niech będzie dachem domu tego. Trzy gwoździe Chrystusa, niech będą zaporą jego. Korona Chrystusa, niech będzie tarczą jego.

Jezus, Maryjo, Józefie Św. i wszyscy Patronowie nasi i Wy Św. Aniołowie Stróżowie, sprawcie to u Boga w Trójcy Św. Jedynego, aby raczył zachować ten dom od piorunów, ognia, gradu, powodzi, napadów złych ludzi, zgorszenia, niedowiarstwa, herezji i wszelkiego nieszczęścia duchowego lub fizycznego. Do czego niech nam dopomoże Bóg Ojciec, + Bóg Syn, + Bóg Duch Święty +. Amen.

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 02.06.2022, 22:26
 Boże błogosław mnie nas ocal mnie nas błogosław domy nasze mieszkania nasze chroń je dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluznienia koniec oszustwa złodziejstwa koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec zdrad koniec rozwodów dziękuję proszę za dusze czyśćcowe módlmy się za nie dziękuję proszę o związki tylko w swoim wieku naukowo udowodnione dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o dobrego męża kawalera młodego Niepalącego pobożnego religijnego rok urodzenia 1978 taki dla mnie najlepszy bo to mój rok proszę o urodę zdrowie pieniądze domu kupno dobrą sprzedaż mieszkania dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni dziękuję
 marzena aneta: 29.05.2022, 10:51
 Boże błogosław domy nasze mieszkania nasze błogosław nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali Boga żebyśmy kochali na pierwszym miejscu dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia wyrzucania dobrych rzeczy koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec klnięcia koniec zdrad koniec rozwodów dziękuję w imię Jezusa Boże proszę o wiązanie się tylko w swoim wieku z rówieśnikami naukowo udowodnione dziękuję w imię Jezusa Pana Boże proszę o urode zdrowie pieniądze dobrego męża w moim wieku rok 1978 dziękuję kobiety moc modlitwy modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta : 25.05.2022, 23:29
 Boże błogosław domy nasze mieszkania nasze dziękuję spraw żebyśmy się kochali szanowali wszyscy proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód koniec bluznienia klniecia koniec zdrad koniec rozwodów koniec oszustwa złodziejstwa koniec picia alkoholu dziękuję proszę o modlitwy za dusze czyśćcowe dziękuję proszę o dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego wysokiego dziękuję proszę wiązać się tylko w swoim wieku dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 24.05.2022, 21:31
 BoĹźe kocham Cię ratuj mnie ratuj nas Jezu kocham Cię ratuj mnie ratuj nas ocalcie mnie ocalcie nas Ĺźebyśmy się kochali szanowali błogosławcie nasze domy mieszkania Maryjo kocham Cię ratuj mnie ratuj nas dziękuję W imię Jezusa Pana BoĹźe proszę o koniec wojny na Ukrainie dziękuję W imię Jezusa Pana BoĹźe proszę o koniec aborcji na świecie dziękuję W imię Jezusa Pana BoĹźe proszę o koniec oszustwa złodziejstwa na świecie dziękuję w trumnie kieszeni nie ma nic na ten świat nie przynieśliśmy i nic stąd nie weĹşmiemy dlatego kochajmy się szanujmy się bo ojczyznę mamy w niebie dziękuję W imię Jezusa Pana BoĹźe proszę o koniec wyrzucania jedzenia koniec wyrzucania palenia dobrych rzeczy koniec palenia papierosĂłw koniec zaśmiecania lasĂłw łąk pĂłl wĂłd koniec bluznienia klniecia koniec zdrad koniec rozwodĂłw dziękuję W imię Jezusa Pana BoĹźe proszę nie zabieraj dzieci i ludzi młodych proszę tylko starszych powyĹźej co najmniej sześdziesiąt lat dziękuję W imię Jezusa Pana BoĹźe ratuj dusze czyśćcowedziękuję mĂłdlmy się za nie dziękuję W imię Jezusa Pana BoĹźe proszę jeszcze Ĺźeby ludzie łączyli się Ĺźe sobą wiązali tylko w swoim wieku naukowo udowodnione Ĺźe to najlepiej i sprawiedliwie tylko z rĂłwieśnikami dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni
 marzena aneta: 19.05.2022, 22:15
 Boże ocal mnie nas błogosław mnie nas domy nasze mieszkania nasze uzdrów mnie nas na ciele duszy umyśle dziękuję Boże proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól wód za dusze czyścowe módlmy się za nie kochajmy się szanujmy się z tego będziemy sądzeni Boże ratuj dziękuję w Bogu moja nadzieja modlitwa cuda czyni
 marzena aneta: 18.05.2022, 22:09
 BoĹźe kocham Cię pomóş nam ocal nas ratuj nas błogosław domy nasze mieszkania nasze Ĺźebyśmy się wszyscy kochali szanowali z tego będziemy sądzeni kochajmy się szanujmy się dobro rĂłbmy wszyscy wszystkim dziękuję wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali Święty Jan Paweł ll dziś ma urodziny akurat dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 15.05.2022, 18:43
 Boże kocham Cię ocal nas ratuj nas błogosław nam błogosław domy nasze mieszkania nasze dziękuję Boże proszę o koniec wojny na ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia papierosów koniec zaśmiecania lasów łąk pól koniec klnięcia koniec picia alkoholu w dużej ilości tylko w małej ilości dziękuję Boże proszę jeszcze za dusze czyścowe dziękuję wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali święty Jan Paweł II Drugi
 marzena aneta: 14.05.2022, 01:23
 BoĹźe kocham Cię ratuj mnie nas ocal mnie nas wszystkich błogosław domy nasze mieszkania nasze spraw Ĺźebyśmy się kochali szanowali proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia koniec palenia papierosĂłw koniec zaśmiecania lasĂłw łąk pĂłl i za dusze czyśćcowe dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni wiara cuda czyni blask BoĹźej miłości
 marzena aneta: 23.04.2022, 07:49
 BoĹźe Dobry ratuj błogosław domy nasze mieszkania nasze błogosław nas proszę o domu kupno Ty wiesz jakie to dla mnie waĹźne pozwĂłl mieszkanie sprzedać tą klitkę ocal mnie nawracaj Putina Łukaszenke Kaczyńskiego Bidena Soche Celebuckich PiturĂłw Stanisławskich SzymczakĂłw ZietkĂłw Dolnych JakimiukĂłw HansenĂłw dziękuję proszę o koniec wojny na Ukrainie koniec aborcji na świecie koniec oszustwa złodziejstwa na świecie koniec wyrzucania jedzenia przecieĹź to są pieniądze nie moĹźna wyrzucać jedzenia to jest teĹź duĹźy grzech jedzenie trzeba jeść proszę o koniec palenia papierosĂłw dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni

 marzena aneta : 22.04.2022, 11:02
 gdzie komentarz mĂłj wieczorny
 marzena aneta: 21.04.2022, 23:43
 Boże ratuj mnie nas błogosław domy nasze mieszkania nasze prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuje proszę o koniec wojny na ukrainie dziękuję proszę o koniec aborcji na świecie tym dziękuję proszę o koniec oszustwa złodziejstwa na świecie tym dziękuję proszę o koniec palenia papierosów na świecie tym dziękuję proszę o koniec wyrzucania jedzenia na świecie tym dziękuję kobiety moc modlitwy miłość cuda czyni modlitwa cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 21.04.2022, 08:38
 BoĹźe kocham Cię błogosław nasze domy mieszkania pojednaj nas pozwĂłl mi dom kupić Ty wiesz jakie to dla mnie waĹźne dziękuję Błogosław Polske Rosję Ukrainę Amerykę teĹź Błogosław cały świat proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na tym świecie dziękuję nawracaj Putina Łukaszenke Kaczyńskiego Bidena Soche Celebuckich PiturĂłw Stanisławskich SzymczakĂłw ZietkĂłw nawracaj wszystkich nas Ĺźebyśmy wszyscy kroczyli dobra drogą dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie tylko Ĺźe czasu mało zostało ale jednak wszystko w swoim czasie BĂłg wie lepiej modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni Wiara cuda czyni BoĹźe ale ja nie mam czasu Ty wiesz proszę przyspiesz wszystko bo za długo czekam BoĹźe wysłuchaj modlitwy mojej a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie dziękuję
 marzena aneta: 16.04.2022, 22:44
 Boże kocham Cię ratuj mnie nas błogosław domy nasze mieszkania nasze proszę o koniec wojny na Ukrainie Boże Ty wiesz Ukraińcy mi pomogli w czasie wojny bo potrzebuje pomocy jestem chora uzdrów mnie chroń Ukraine Błogosław Polske Ukraine nawracaj Białoruś Rosję żebyśmy się wszyscy kochali szanowali dziękuje kobiety moc modlitwy modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 14.04.2022, 19:46
 BoĹźe ratuj ocal mnie nas prosze o błogosławieństwo domĂłw mieszkań wszystkich Ĺźebyśmy się kochali szanowali wszyscy prosze błogosław Rosję Ukrainę prosze o koniec wojny dziękuje prosze o miłość na świecie dziękuje BoĹźe kocham Cię błogosław Polske dziękuje kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 13.04.2022, 13:28
 BoĹźe dobry kocham Cię ocal mnie ocal nas wszystkich błogosław domy nasze mieszkania nasze chroń nas Ĺźebyśmy się wszyscy kochali szanowali tak bardzo oto proszę nawracaj Putina Łukaszenke Kaczyńskiego błogosław nam błogosław Polske błogosław Rosje błogosław Ukraine chroń Ukraine kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni 🙏💏😇💖💓
 marzena aneta: 08.04.2022, 21:27
 BoĹźe dobry prosze o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaĹź błogosław domy mieszkania nasze błogosław nas polakĂłw wszystkich błogosław ukraine błogosław rosje Ĺźebyśmy się kochali szanowali nawracaj putina łukaszenke kaczyńskiego ma być miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni BoĹźe w tobie moja nadzieja
 marzena aneta: 07.04.2022, 22:13
 Boże kochany proszę o domu kupno dobrą sprzedaż mieszkania błogosław nasze domy mieszkania błogosław nas błogosław Ukrainę błogosław Rosję otwórz oczy Rosjanom nawracaj Putina nawracaj Łukaszenkę nawracaj Kaczyńskiego dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 02.04.2022, 18:29
 Boże dobry błogosław nasze domy mieszkania błogosław Ukrainie prosze o koniec wojny żebyśmy się wszyscy kochali szanowali i Ciebie Boże żebyśmy kochali kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 20.03.2022, 00:26
 Błogosław Boże nasze domy mieszkania żebyśmy się wszyscy kochali szanowali proszę o domu kupno dobrą sprzedaż mieszkania prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie tym dziękuję kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni ufność cuda czyni uczciwość cuda czyni wiara cuda czyni
 marzena aneta: 11.02.2022, 12:36
 Boże kocham Cię ratuj mnie nas ocal mnie nas wszystkich żebyśmy się kochali szanowali wszyscy wszystkich błogosław domy mieszkania nasze nas wszystkich kobiety moc modlitwy nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni w Bogu moja nadzieja
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10] [11]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej