Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Koronka do św. Antoniego z Padwy

Koronka do św. Antoniego składa się z 13 Ojcze nasz, 13 Zdrowaś Mario i 13 Chwała Ojcu. Przed każdym Ojcze nasz odmawia się krótką modlitwę na pamiątkę 13 przywilejów, czyli łask szczególnych, które św. Antoni otrzymał od Pana Boga.

Te przywileje opiewa hymn do św. Antoniego "Siąuaeris" ("Jeśli pytasz o cuda") ułożony przez serafickiego doktora św. Bonawenturę. Koronka ta także służyć może jako nabożeństwo trzynastodniowe w celu przygotowania się do uroczystości św. Antoniego.

W: Imię Ojca i Syna i Ducha Sw. Amen.
K. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu...

1. MORS-ŚMIERĆ

O Najchwalebniejszy Cudotwórco św. Antoni, otrzymałeś od Boga moc wskrzeszania umarłych i rzeczywiście wielu do życia przywróciłeś. Ulituj się nade mną, wskrześ duszę moją ze strasznej śmierci grzechowej i spraw, by odtąd żyła zawsze życiem łaski.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

2. ERROR-BŁĄD

O naj chwalebniej szy Cudotwórco, św. Antoni, który obdarzony nadprzyrodzoną mądrością, tylu uwolniłeś z przepaści niewiary i herezji. Spuść promień Swej mądrości na tych wszystkich, którzy błąkają się po drogach bezbożności i występku, aby przejrzeli i powrócili do Wiary św. Chrystusowej.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

3. CALAMITAS - UTRAPIENIE

O naj chwalebniej szy Cudotwórco, św. Antoni, tysiące grzeszników nawróciłeś do Boga i zaprowadziłeś do nieba. Uchroń mnie od największego neszczęścia, od potępienia wiecznego i spraw, bym mógł wraz z Tobą oglądać Boga w niebieskich przybytkach.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

4. DEMON-CZART

O naj chwalebniej szy Cudotwórco, św. Antoni, tak wielki moc posiadałeś nad piekłem, że byłeś postrachem szatanów. Dopomóż mi w walce z napaściami diabelskimi, abym zwyciężył swego najgorszego nieprzyjaciela i zatriumfował na wieki.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

5. LEPRA FUGIUNT - TRĄD ZNIKA

O naj chwalebniej szy Cudotwórco, św. Antoni, Swą dziewiczą niewinnością zasłużyłeś Sobie piastować na ręku Boskie Dzieciątko. Oczyść, proszę Cię, duszę i ciało moje z obrzydliwego trądu grzechów nieczystych i spraw, bym już nigdy ich nie popełniał.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

6. AEGRI SURGUNT SANI - CHORZY BIORĄ UZDROWIENIE

O naj chwalebniej szy Cudotwórco, św. Antoni, wielu chorym zdrowie przywróciłeś. Okaż i nade mną, błagam Cię, moc Swoją i uwolnij ciało moje od jakichkolwiek niemocy i cierpienia, jeżeli to tylko nie będzie przeszkodę dla mego zbawienia.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

7. CEDUNT MARS - WZBURZONE MORZA CICHNĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, uciszałeś wzburzone morza i ratowałeś życie zagrożonym podróżnym, prowadząc ich do bezpiecznej przystani. Proszę Cię, nie daj zginąć mej duszy, lecz wolną i bezpieczną od burz tego życia, zaprowadź do pożądanego portu wiecznego.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

8. VINCULA - OKOWY SPADAJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, spojrzyj, ilu to więzami skrępowana jest dusza moja i jak strasznie ściskają ją nieprzyjaciele. Błagam Cię więc uwolnij ją od tych więzów. Zaprowadź do Jezusa i Marii i złącz ją z Nimi więzami Bożej miłości.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

9. MEMBRA - CZŁONKI ODRASTAJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, wiele prac podjąłeś i wiele trudu poniosłeś, by połączyć porozrywane członki mistycznego ciała Kościoła św. Spojrzyj, dziś piekło, znowu szaleje przeciw Kościołowi św. i jego wyznawcom. Proszę Cię, miej litość nad nami, osusz łzy nasze i spraw, by wszyscy powrócili na macierzyńskie łono.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

10. RESQUE PERDITAS - ZGUBY SIĘ ODNAJDUJĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, Bóg Cię obdarzył szczególniejszym przywilejem odnajdywania rzeczy zgubionych. Spraw, bym odnalazł wraz z łaski Bożej, najkosztowniejszy skarb cnót wszelakich, a znalazłszy, nigdy go nie stracił.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

11. PETUNT ET ACCIPIUN ETC. - KAŻDY KTO Z WIARĄ PROSI...

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, zawsze opiekowałeś się i opiekować się nie przestaniesz wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, choćby byii najbardziej zatwardziałymi grzesznikami. Chociaż niegodny proszę Cię, ulituj się nade mną biednym grzesznikiem i nie odmawiaj mi Swej pomocy w potrzebie.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

12. PEREUNT PERICULA - NIEBEZPIECZEŃSTWA ZNIKNĄ

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, patrz, ile to niebezpieczeństw zagraża życiu mojemu, tak co do duszy jak co do ciała. Wyrzecz słowo jedno Swym błogosławionym językiem, a będę od nich uwolniony. Przede wszystkim jednak zachowaj mnie od grzechu, tego największego nieszczęścia, które ciągle zagraża zbawieniu mej duszy.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

13. CESSANT ET NECESSITAS ETC. - W POTRZEBACH STARANIE ITD.

O najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni, od siedmiu już przeszło wieków; nie tylko Padwa, ale każdy zakątek ziemi błogosławi i czci Twoje imię. Bo nie ma nędzy z której byś nie wybawił, nie ma utrapienia, nad którym byś się nie ulitował. Dlatego proszę Cię pokornie bądź moim protektorem i obrońcą. Pozwól, bym Cię czcił i błogosławił przez całe życie, o łaskawy mój Opiekunie, Cudotwórco i Święty.

Ojcze nasz...
Zdrowaś Mario..
Chwała Ojcu...

Po skończeniu koronki odmawia się następującą modlitwę:

Modlitwa:
Upadam przed Tobą na kolana, o najchwalebniejszy Cudotwórco, św. Antoni. Bóg powierzył Ci skarby Swego miłosierdzia, abyś w każdej chwili mógł z nich czerpać dla dobra tych, którzy Cię kochają. Uwielbiam Boga i dzięki Mu składam za te trzynaście szczególniejszych łask i przywilejów, którymi Cię obdarzył, a którymi i ja niegodny, chciałem Ciebie dziś uczcić, prosząc o opiekę nad sobą. Przede wszystkim zaś błagam Cię o łaskę, bym mógł umrzeć na łonie Matki naszej Kościoła Św., zaopatrzony św. Sakramentami. By ostatnie me słowa były: Jezus, Maria, Józef ! Spodziewam się, że taką prośbę miłościwie wysłuchasz. Bo pragnę tam tylko zdążać, gdzie Ty królujesz, by Ci dziękować i błogosławi na weki.

Tu należy odmówić: Responsorium "Si quaeris" ("Jeśli pytasz o cuda") wraz z modlitwą następnie, prosić św. Antoniego o błogosławieństwo mówiąc: O najmiłościwszy mój Opiekunie i najpotężniejszy Obrońco, św. Antoni, udziel mi Swego, błogosławieństwa, które Sam tyle razy otrzymałeś od Jezusa i od ukochanej Matki, Niepokalanej Dziewicy Marii. Pragnę czcić i błogosławić te Najświętsze Imiona wraz z Tobą.

W Imię Ojca i Syna i Ducha Sw. Amen.

Wasze komentarze:
 Mama: 06.02.2024, 01:25
 Święty Antoni proszę o rozwiązanie trudniej sytuacji w jakiej znalazł się mój syn aby znaleziono mu miejsce na szkolenie specjalistyczne gdyż obiecano mu telefon a tu cisza a bez znajomości to sytuacja bardzo trudna Proszę pomóż mu aby dostał telefon że jednak jest dla niego miejsce na to szkolenie Święty Antoni proszę
 marzena aneta: 10.11.2023, 12:17
 Koronka do świętego Antoniego dziękuję Antoni Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję Antoni Święty kocham Cię bardzo mocno proszę módl się za nami dziękuję Antoni Święty kocham Cię bardzo mocno proszę wstaw się za nami u Boga dziękuję Antoni Święty kocham Cię bardzo mocno proszę wstaw się za nami u Boga spraw żeby była na całym świecie miłość prawda sprawiedliwość szacunek szczerość szacunek uczciwość szacunek ufność szacunek wiare szacunek zdrowie na całym świecie dziękuję Antoni Święty kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o dobrą spowiedź świętą dobrego domu kupno małego dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża w moim wieku czterdzieści pięć lat niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie prawo jazdy samochód dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni szczerość cuda czyni szacunek cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Ewelina: 07.11.2023, 09:31
 Proszę o modlitwę w intencji Eweliny o rozwiązanie jej trudnej sytuacji rodzinnej, spadkowej, finansowej.
 Teresa: 13.06.2023, 10:33
 Kochany Swiety Antoni,Cudotworco Bozy prosze Cie o nowe talenty techniczno-informatvczne dla syna. W intencji zdania egza oraz o dobra wole M.O dobrycvh,uczciwych ludzi na naszej drodze,a zlych o oddalenie. Bog zaqlac za modlitwe.
 czcicielka: 01.06.2023, 13:56
 Sw.Antoni prosze Cie o cudowna Twoja pomoc,by pracodawcy mieli dobra wole i zatrudnili syna na etatowa prace,na czas nieokreslony.Prosze Cie o pokierowanie jego sprawami,by byl szczesliwy i zdrowy., W intencji pogromienia i rozproszenia jego i moich nieprzyjaciol/pracodawcow,wspolkolegow,alkoholika,jak tez S.E.K.R. i prosze dla nich o uczciwosc/. Bog zaplac za modlitwe.
 marzena aneta: 04.04.2023, 08:17
 Koronka do świętego Antoniego dziękuję Antoni Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Antoni Święty módl się za nami dziękuję Antoni Święty kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Maria: 14.03.2023, 16:15
 Kochany Swiety Antoni,Cudotworco Bozy prosze Cie i powrot do zdrowia dla syna. W intencji otrzymania dla dzieci i dla mnie w calosci dobr ziemskich i duchowych.Prosze Cie postaw dobrych ludzi na naszej drodze zycia,a zlych oddal. Bog zaplac za mdlitwe.
 marzena aneta: 05.03.2023, 10:32
 Koronka do Świętego Antoniego dziękuję Święty Antoni kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Święty Antoni módl się za nami dziękuję Święty Antoni kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Maria: 13.02.2023, 01:09
 św. Antoni dziekuję za wszystko proszę o opiekę nad moją rodziną

 czcicielka: 31.01.2023, 12:35
 Cudowny Sw,Antoni,prosze Cie uslysz moje blaganie w intencji udaremnienia zla ze strony alkoholika z pobliskiego otoczenia.Oddal go.Jak tez Elzbiety,M.M.S.R.R./ W intencji powrotu do zdrowia dla syna i jego matki. Z podziekowaniem za modlitw za laski otrzymane dla mnie i dla rodziny.
 Maria: 09.01.2023, 16:29
 Swiety Antoni prosze Cie o powrot do zdrowia oraz o pomoc Twoja w moich i moich dzieci wszystkich potrzebach o /dobrych wspolmazonkow,.o przywrocenie pieniedzy,o udaremnienie zla ze strony nieprzyjaciol/. Dziekuje bardzo.
 CH: 08.11.2022, 04:36
 Sw Antoni bardzo Cie prosze , o wysluchanie moich prosb, wielkie Bog zaplac
 Maria: 01.11.2022, 11:33
 Kochany Swiety Antoni prosze Cie uslysz moje wolanie i udaremnij nekanie mnie i rodziny ze strony nieprzyjaciela. Pomoz mi i moim dzieciom ze we wszystkim co potrzebuje Twojej pomocy/wybaw nas z niewoli nieprzyjaciela/.. Dziekuje bardzo.
 Maria: 04.10.2022, 11:06
 Kochany Swiety Antoni prosze Cie o zdrowie dla dzieci i dla mnie oraz o dobra wole dla M.O pokoj. W intencji prowadzenia nas najkrotsza droga co prowadzi do Pana Boga. Dziekuje bardzo.
 Ola : 13.06.2022, 04:48
 O obniżenie wysokiego ciśnienia w ciąży i opuszczenie szpitala
 Mama: 01.06.2022, 22:53
 ŚW.Antoni proszę o pomoc w rozwiązaniu naszych problemów finansowych i społecznych..Bogu niech będzie chwała i część i dziękczynienie.
 Maria: 21.03.2022, 18:50
 Swiety Antoni dziekuje Ci za otrzymane laski i prosze Cie jednoczesnie ,by syn zdal egzamin na prawo-jazdy,odzyskal pieniadze , mial stala prace,jak tez byl zdrowy. Bog zaplac za modlitwe.
 Maria: 01.03.2022, 13:52
 Sw.Antoni prosze Cie o powrot do zdrowia dla Marcina. W intencji bezpieczesntwa i blog.Twojego w jego wszystkich przedsiewzieciach. Dziekuje bardzo.
 matka: 04.01.2022, 13:40
 Sw.Anbtoni prosze Cie o zdrowie dla syna oraz o pomoc Twoja,by odzyskal syn pieniadze od przediebiorcy.Jak tez dla mnie o pomoc w tej sprawie. Dziekuje bardzo.
 Danuta: 02.09.2021, 18:16
 Sw.Antoni prosze Cie o cud uzdrowienia moich oczu i z innych chorob. W intencji otrzymania w calosci dobr ziemskich i duchowych. Bog zaplac za modlitwe.
(1) [2] [3]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej