Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.


   

Wasze komentarze:
 bożenka: 22.09.2015, 06:04
 Panie błagam o Miłosierdzie, aby moje dzieci przestały już chorować, o pomoc finansową, o pracę - dobra godziwa pracę dla mnie, gdzie mnie będą szanować.Bóg zapłać.
 bożenka: 21.09.2015, 06:07
 Panie proszę o potrzebną pomoc dla mojej rodziny, o pomoc i uzdrowienie dla Olusia.
 bożenka: 20.09.2015, 08:20
 Panie proszę o Miłosierdzie Twoje dla mojej rodziny.,
 bożenka: 19.09.2015, 07:33
 Panie wysłuchaj mnie w swoim Miłosierdziu
 bożenka: 18.09.2015, 17:47
 pomóż proszę.
 bożenka: 17.09.2015, 07:01
 Panie okaż Swoje Miłosierdzie , błagam o zdrowie dla mojej rodziny, rozwiązanie naszych problemów, łaskę dobrej, godziwej pracy dla mnie na pełen etat.

O przyznanie orzeczenia o niepełnosprawności i kształcenia specjalnego dla mojego synka .
 bożenka: 16.09.2015, 06:49
 Panie Błagam O Miłosierdzie o zdrowie dla rodziny, potrzebna pomoc, o dobrą pracę dla mnie na pełen etat.
 bożenka: 15.09.2015, 07:47
 Błagam o Miłosierdzie dla mojej rodziny.
 bożenka: 13.09.2015, 17:53
 Panie to znowu ja wysłuchaj mnie.amen
 bożenka: 12.09.2015, 18:39
 Błagam o Twoje Miłosierdzie Panie Ty wiesz wszystko.amen
 bożenka: 11.09.2015, 07:08
 Panie Proszę o Miłosierdzie w wiadomych sprawach amen
 bożenka: 10.09.2015, 19:20
 Panie proszę w swoim miłosierdziu zabierz to, co mnie krępuje
 bożenka: 09.09.2015, 07:31
 Panie TY wiesz wszystko
 bożenka: 08.09.2015, 06:09
 wysłuchaj mnie Panie
 bożenka: 08.09.2015, 06:05
 Panie Bądź miłościw ...
 bożenka: 07.09.2015, 06:11
 Panie żebrzę Twego Miłosierdzia . Wysłuchaj mnie.amen
 bożenka: 06.09.2015, 09:25
 Panie Błagam o Twoje Miłosierdzie.
 bożenka: 05.09.2015, 07:21
 Panie proszę o pomoc. Ty wiesz, czego potrzeba mi i mojej rodzinie.
 bożenka: 04.09.2015, 07:09
 Panie proszę o zdrowie dla nas, o dobra pracę i pomoc finansową.
 bożenka: 03.09.2015, 05:17
 Panie Proszę wysłuchaj błagań, które co dzień Ci zanoszę
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] (8) [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej