Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Matki Bożej Miłosierdzia

Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Chryste elejson, Chryste elejson.
Kyrie elejson, Kyrie elejson.
Boże Ojcze bogaty w miłosierdzie - zmiłuj się nad nami.
Synu Boży objawiający miłosierdzie Ojca - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, źródło miłości i miłosierdzia - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże poprzez swoją Opatrzność opiekujący
się całym stworzeniem - zmiłuj się nad nami.

Matko pięknej miłości, módl się na nami
Matko miłosierdzia,
Matko litości i łaski,
Matko ofiarności i dobroci,
Matko poświęcenia i służby,
Wszechmocy błagająca,
Szafarko Bożego miłosierdzia,
Ucieczko grzeszników i winowajców,
Wspomożycielko głodnych i spragnionych,
Schronienie bezdomnych i tułaczy,
Opiekunko ubogich i uciśnionych,
Obrończyni wdów i sierot,
Drogowskazie błądzących i zagubionych,
Orędowniczko upośledzonych i zniewolonych,
Nadziejo uwięzionych i osamotnionych,
Pociecho wątpiących i zrozpaczonych,
Ostojo cierpiących i konających.

Umiłowana Córko Ojca przedwiecznego - usłysz nasze błagania.
Matko Jednorodzonego Syna Bożego - usłysz nasze błagania.
Oblubienico Ducha Świętego - usłysz nasze błagania.

Przez przywilej Niepokalanego Poczęcia stanowiący szczególny dar miłosierdzia Bożego, wyjednaj nam zmiłowanie Boże Przez Zwiastowanie Wcielenia Syna Bożego i podjęcie misji uczestnictwa w zbawczym planie Boga,
Przez nawiedzenie Świętej Elżbiety i uwielbienie w jej domu pieśnią Magnificat miłosierdzia Stwórcy z pokolenia na pokolenie,
Przez Narodzenie Jezusa Chrystusa w stajni, ubóstwie i chłodzie dla ubogacenia nas wszystkich Jego hojnością,
Przez Ofiarowanie w świątyni Bogu swego Syna jako zadośćuczynienie za grzechy świata i zgodę na przyjęcie miecza boleści,
Przez Znalezienie Pana Jezusa w świątyni i rozważanie w sercu Jego słów o potrzebie obecności w sprawach Bożych,
Przez troskliwość okazaną w Kanie Galilejskiej i wyjednanie u Zbawiciela cudownej pomocy dla potrzebujących,
Przez cierpliwe oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem nauczającym i pokorne podporządkowanie swego życia zbawczym planom Boga,
Przez współudział w dziele odkupienia na krzyżu i podjęcie z woli Syna macierzyńskiej opieki nad Kościołem i całą ludzkością,
Przez trwanie na modlitwie z Apostołami w Wieczerniku dla wyproszenia ludzkości mocy i darów Ducha Świętego,
Przez tajemnicę Wniebowzięcia, która nieustannie owocuje dla nas orędownictwem u Boga i pośrednictwem wszelkich łask.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Matko Miłosierdzia.
W. Aby Bóg okazał nam Swoje Miłosierdzie.

Módlmy się: Boże w Trójcy Świętej jedyny, który jesteś Miłością Miłosierną, prosimy Cię pokornie przez wstawiennictwo Matki Miłosierdzia - przebacz nasze grzechy, ulecz słabości, rozerwij kajdany zniewolenia, umacniaj w chwilach doświadczeń i wspieraj w przeciwnościach losu. Naucz nas też postępować drogą Twoich przykazań i błogosławieństw oraz pełnić uczynki miłosierdzia, byśmy stając się solą tej ziemi i światłem świata mogli dążyć do trwałego zjednoczenia z Tobą w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

   

Wasze komentarze:
 Iwona: 07.10.2021, 00:26
 Matko Miłosierna dziękuję za wstawiennictwo, proszę wypraszaj łaski dla mojej rodziny, Bóg zapłać
 Małgorzata: 01.10.2021, 00:09
 O Matko Miłosierdzia, pomóż i wypraszaj łaski zdrowia i uwolnienie od lęku dla mojej mamy , dla siostry, i dla mnie na wszystkie dni mojego żywota, módl się za nami
 Ewa: 18.09.2021, 01:00
  Matko Miłosierna pragnę podziękować Ci za wszystkie otrzymane łaski. Matuchno błagam Cię abyś mi Wyjednała u Syna Swego łaskę całkowitego uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej. Gorąco proszę o dobre wyniki wszystkich moich badań , aby wszystko było w porządku z moim zdrowiem ratuj dopomóż mi w tych wszystkich trudnych sprawach,spraw aby spotkała życzliwych ludzi.Otocz mnie i moje rodzeństwo swoja opieka, ochroń nas przed koronawirusem , broń nas od wszelkiego złego i przed tymi którzy chcą nas skrzywdzić.Prosze o błogosławieństwo na kazdy dzień
 matka: 08.09.2021, 13:08
 Matko Boza milosierna prosze Cie o zdrowie dla dzieci i dla mnie. W intencji pomocy Bozej w naszych wszystkich potrzebach. Dziekuje bardzo.
 Niegodna : 25.08.2021, 01:28
 O Pani, Królowo, Matko Boża módl się za nami, by serca nasze skostniałe i zlodowaciałe doznały łaski rozpalenia w nich żaru miłości, ażebyśmy my, niegodni miłości Pana, mogli otworzyć oczy i serca na nieskalaną miłość i dobro, którym każdego dnia Pan Bóg nas obdarowuje, którego tak bardzo nie doceniamy, tak jak nie doceniamy ofiary Syna Twojego, który poświecił się za nasze grzechy.
 ania: 23.08.2021, 09:42
 Matko Boża miej w opiece moje dzieci. Jesy Ufam Tobie!
 Maria: 10.07.2021, 14:27
 Matko Boza Milosierdzia prosze o cud uzdrowienia Grzegorza. W intencji cudownej Twojej pomocy w pomyslnym rozwiaznaiu jego i moich oraz jego brata spraw i problemow. Amen.
 Małgorzata: 25.06.2021, 00:06
 Maryjo, kochana Mamo pokornie proszę wstawiaj się za nami u Boga. Prowadz do zbawienia i schowaj nas w Swoim Sercu🙏
 Monika: 01.06.2021, 06:43
 Zaprowadź sw. pamięci Tadeusza do Boga, niech dostąpi łaski miłosierdzia i wiecznego pokoju

 Mieczysława: 23.05.2021, 08:18
 Matko miłosierna prowadź do Boga.Pomóż mi .
 beata: 18.05.2021, 12:46
 Matko módl się za mnie by polepszył się mój los
 Kasia: 10.05.2021, 19:51
 Proszę Cię Mateczko o zdrowie dla całej rodziny i łaskę radości,zdrowia psychicznego dla mojej Mamy
 hn: 11.04.2021, 22:43
  Matko Miłosierna miej w opiece moją rodzinę , daj nam zdrowie iuchroń przed covidem 🙏 amen
 HN: 10.04.2021, 15:32
 Matko Miłosierna miej w opiece moją rodzinę , daj nam zdrowie iuchroń przed covidem 🙏 amen
 Ewa: 10.04.2021, 03:05
  Matko Miłosierna pragnę podziękować Ci za wszystkie otrzymane łaski. Matuchno błagam Cię abyś mi Wyjednała u Syna Swego łaskę całkowitego uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej. Gorąco proszę o dobre wyniki wszystkich moich badań , aby wszystko było w porządku z moim zdrowiem ratuj dopomóż mi w tych wszystkich trudnych sprawach,spraw aby spotkała życzliwych ludzi.Otocz mnie i moje rodzeństwo swoja opieka, ochroń nas przed koronawirusem , broń nas od wszelkiego złego i przed tymi którzy chcą nas skrzywdzić.Prosze o błogosławieństwo na kazdy dzień
 dorota: 23.03.2021, 13:53
 PROSZE CIE MATUCHNO UKOCHANA O ZDROWIE DLA MOJEJ MAMY
 Diana: 22.03.2021, 17:39
 Matko Miłosierdzia,dziękuję Ci za wszystkie otrzymane łaski... Dziękuję,że dosyć łagodnie przeszłam chorobę covid" i już mam dużo przeciwciał...Dziękuję,że opiekujesz się mną i moją kochaną córką...Proszę Cię o pomoc i wstawiennictwo u Naszego Pana,abym osiągnęła własne mieszkanko... i abym uwolniła się od wiadomo kogo... Bóg zapłać za modlitwę...
 Ewa: 21.02.2021, 01:31
 Matko Miłosierdzia pragnę podziękować Ci za wszystkie otrzymane łaski. Gorąco Matuchno Cie błagam abyś mi wyprosiła u Syna Swego laskę uzdrowienia z guza nerki , żebym miała dobre wyniki badań,aby wszystko było w porządku z moim zdrowiem. Matko ratuj dopomóż mi w tych wszystkich trudnych sprawach,spraw aby spotkała życzliwych ludzi.Otocz mnie i moje rodzeństwo swoja opieka,broń nas od złego i przed tymi którzy chcą nas skrzywdzić.Prosze o błogosławieństwo na kazdy dzień tego Nowego Roku
 Wierzaca: 20.02.2021, 06:33
 Matko Boza miej w opiece całą moją rodzine i modle się o nawrócenie mojego męża.miej nas w opiece
 Ewa: 19.02.2021, 21:10
 Matko Miłosierdzia pragnę podziękować Ci za wszystkie otrzymane łaski. Gorąco Matuchno Cie błagam abyś mi wyprosiła u Syna Swego laskę uzdrowienia z guza nerki , żebym miała dobre wyniki badań,aby wszystko było w porządku z moim zdrowiem. Matko ratuj dopomóż mi w tych wszystkich trudnych sprawach,spraw aby spotkała życzliwych ludzi.Otocz mnie i moje rodzeństwo swoja opieka,broń nas od złego i przed tymi którzy chcą nas skrzywdzić.Prosze o błogosławieństwo na kazdy dzień tego Nowego Roku
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej