Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego

Posłuszna nakazom spowiednika, św. siostra Faustyna spisywała również teksty własnych modlitw. Dzięki temu wyświadczyła nam prawdziwe dobrodziejstwo, przeplatając wspomnienia i opisy aktami strzelistymi, formułami modlitewnymi lub aktami uwielbienia Boga Trzykroć Świętego.

Inwokacje, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Bożego Miłosierdzia, przekazane nam prawie na końcu drugiego zeszytu Dzienniczka, zostały opublikowane jeszcze za życia siostry Faustyny, pod nieścisłą nazwą Litanii do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne akty uwielbienia Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, z jakich powyższe inwokacje się składają, nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu modlitwą błagalną, do której zwykliśmy zaliczać litanie.

Ks. Michał Sopoćko, wydając modlitwy do Miłosierdzia Bożego, uczynił z konieczności różne streszczenia i poprawki w celu zbliżenia tych wezwań i uwielbień do formy litanijnej. W związku z tym siostra Faustyna pisze: "Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie (Jego) owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca" (12.02.1937 r.).

Z biegiem czasu zaczęto zastanawiać się, czy zamiast słów Miłosierdzie Boże na początku każdego wezwania, nie należy umieścić Królu Miłosierdzia? Takie bowiem wątpliwości rodziły się, gdyż siostra Faustyna posługiwała się i takim sformułowaniem. Zrezygnowano jednak z takiego określenia w litanii, ponieważ modlitwa ta odnosi się do całej Trójcy Świętej. Również w tekście przez nią ułożonym widnieją zawsze słowa: "Miłosierdzie Boże".

ks. Stanisław Chabiński SAC

Jak odmiawiać litanię do Miłosierdzia Bożego?

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

* * * * *

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Siostra Faustyna podaje pięć środków w praktykowaniu kultu Miłosierdzia Bożego. Są nimi: obraz Najlitościwszego Zbawiciela, Koronka i nowenna do Miłosierdzia Bożego, litania, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, wreszcie ustanowienie publicznego święta ku czci Miłosierdzia Bożego.

Obraz

Ważną rolę w rozbudzeniu i ożywieniu ufności do wszechmocy Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza zaś do dobroci zawsze łaskawego Zbawiciela, odgrywa Jego ludzka postać namalowana ściśle według wskazówek siostry Faustyny. Ale, żeby w pełni mógł spełnić to wzniosłe zadanie, musi on być możliwie najidealniejszym uzmysłowieniem dobroci nie tylko Serca Jezusowego - co wyrazić mają obrazy odnoszące się do tego nabożeństwa - ale również całej Jego Boskiej Osoby, objawiającej się ludzkości w Swej historycznej ludzkiej naturze. Wyrazić w malowidle pociągającą i przykuwającą uwagę dobroć i równocześnie pełen zatroskania smutek, umotywowany często karygodną niewdzięcznością ludzką, jest nie tylko rzeczą trudną nawet dla największego artysty, ale po prostu niemożliwą.

Dzieje obrazu przechodziły różne koleje; jest to zrozumiałe ze względu na jego nowy charakter. Podczas swego pobytu w Płocku (1931 r.) miała siostra Faustyna kilkakrotnie wizje, przedstawiające ludzką postać Jezusa obleczonego w białą powłóczystą szatę. "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz - mówi do niej Chrystus - z podpisem: Jezu, ufam Tobie".

Wasze komentarze:
 KW
 Jezu Milosierdzia i przebaczenia ,kocham Cie,Jezu ufam Ci,Jezu wierze Ci , Alleluja
 hn
 Miłosieny Boże dziekuje za szcześliwom operacje otaczj mnie swoja opieką JEZU UFAM TOBIE AMEN
 Bożena
 Jezu oddaję Tobie memu Ojcu wszystko, całe moje życie, moje dzieci , sprawy, troski, mamę, męża, wnuczkę z jej rodzicami. Jezu Ty wszystko wiesz. Ufam Tobie.♥️
 HN
 MIŁOSIERNY BOŻE MIEJ NASZA RODZINE W SWOJEJ OPIECE JEZU UFAM TOBIE ZAWIERZAM WSZYSTKIE MOJE ,DZIECI,WNUKÓW SPRAWY AMEN
 pola
 Jezu ufam TOBIE
 HN
 JEZU UFAM TOBIE ZAWIERZAM TOBIE WSZYSTKIE MOJE,DZIECI,WNUKOW SPRAWY JEZU TY SIĘ TYM ZAJMNIJ JEZU UFAM TOBIE AMEN
 Lech Andrzej
 Miłosierdzie Boże za pośrednictwem Św. Faustyny proszę o łaski dla całej mojej rodziny tu w kraju jak również UK oraz USA i Chile i Urugwaju . Oby Dobry Bóg wysłuchał mojej modlitwy i obdarzył dobrym zdrowiem całą moją Rodzinę.
 Agata
 Jezu ufam Tobie... Jezu wierzę w Ciebie... Jezu Ty się tym zajmij...
 hn
 Nilosierdzie Boże dziekuje za otrzymane łaski .prosze opikuj sie mna moimi dziecmi niech sie stanie wola Twoja AMEN
 ewa
 Miłosierdze Boże miej wopiece mojo córke Danusie Jezu Ufam Tobie
 Diana
 Jezu Miłosierny,pomóż,poprowadż,proszę Cię z całego serca.
 Ja
 Panie Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za łaski i dobrać jaką darzysz mnie i moje dziecko. Dziękuję, że pomogłeś mi Panie w trudnym czasie po śmierci męża. ŻE znalazłam pracę, że córka poszła do przedszkola. Za to bardzo dziękuję. Modlę się codziennie żeby mój kochany mąż był już przy Tobie w Kólestwie Niebieskim. Niech opiekuje się nami bo wierzę, że cały czas jest przy mnie i przy córce. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie. Jezu Ufam Tobie
 Elf
 MIŁOSIERNY JEZU PROSZĘ OKAŻ MI SWOJE MIŁOSIERDZIE UZDRÓW MNIE JEŚLI TYLKO CHCESZ Z CHOROBY JEZU UFAM TOBIE
 mieczyslawa
 Panie Jezu prowadź do siebie mojego syna pomóż mi w wiadomej sprawie
 Alina
 Miłosierny JEZU proszę Cię całym swoim sercem o zdrowie dla mojego wnuka OLIWIERA. JEZU UFAM TOBIE KOCHAM CIE CAŁYM SERCEM ❤🙏❤🙏❤
 Ewa
 Jezu Miłosierny przepraszam Cię za wszystkie grzechy dziękuję za otrzymane łaski.Błagam Cię o łaskę całkowitego uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej. Gorąco proszę o dobre wyniki wszystkich moich badań. Jezu Miłości Miłosierna dopomóż mi w tych wszystkich trudnych sprawach miej mnie i moje rodzeństwo i moich bliskich w Swej Opiece , oddal od nas koronowirusa. Błogosław nam Jezu Ufam Tobie
 ania
 Panie Jezu najukochanszy iukochana Najswietrza Panienko wiem ze jestescie ze mna , dziekuje ze moge sie do Was modlic .Bardzo pomogliscie mi w mojej chorobie dajac mi sile i wiare ,prosze pomuszcie moim dzieciom ,aby po dlugim staraniu doczekali sie dzieciatka ,dla syna i corki. Poblogoslaw nasza rodzine .Ufam Tobie Milosierny Boze
 Ewa
 Jezu Miłosierny przepraszam Cię za wszystkie grzechy dziękuję za otrzymane łaski.Błagam Cię o łaskę całkowitego uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej. Gorąco proszę o dobre wyniki wszystkich moich badań. Jezu Miłości Miłosierna dopomóż mi w tych wszystkich trudnych sprawach miej mnie i moje rodzeństwo i moich bliskich w Swej Opiece , oddal od nas koronowirusa. Błogosław nam Jezu Ufam Tobie
 HN
 Miłosierny Boże Tobie zawierzam wszystkie sprawy moje moich dzieci.wnuków prowadznas Jezu Ty się tym Zajmnij AMEN Jezu Ufam Tobie AMEN
 hn
 Miłosierny Boże miej w opiece syna uwolnij go z nałogów zeby upożądkowałswoje zycie rodzinne dopomóż córce aby na swojej drodze odnalazła dobrego miej w opiece moje wnuki zeby nie zapomnieli o Tobie dodaj mi siły i zdrowie proszę miej naród Polski w Swojej opiece Jezu Ufam Tobie Jezu Ty się tym zajmnij AMEN

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej