Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego

Posłuszna nakazom spowiednika, św. siostra Faustyna spisywała również teksty własnych modlitw. Dzięki temu wyświadczyła nam prawdziwe dobrodziejstwo, przeplatając wspomnienia i opisy aktami strzelistymi, formułami modlitewnymi lub aktami uwielbienia Boga Trzykroć Świętego.

Inwokacje, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Bożego Miłosierdzia, przekazane nam prawie na końcu drugiego zeszytu Dzienniczka, zostały opublikowane jeszcze za życia siostry Faustyny, pod nieścisłą nazwą Litanii do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne akty uwielbienia Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, z jakich powyższe inwokacje się składają, nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu modlitwą błagalną, do której zwykliśmy zaliczać litanie.

Ks. Michał Sopoćko, wydając modlitwy do Miłosierdzia Bożego, uczynił z konieczności różne streszczenia i poprawki w celu zbliżenia tych wezwań i uwielbień do formy litanijnej. W związku z tym siostra Faustyna pisze: "Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie (Jego) owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca" (12.02.1937 r.).

Z biegiem czasu zaczęto zastanawiać się, czy zamiast słów Miłosierdzie Boże na początku każdego wezwania, nie należy umieścić Królu Miłosierdzia? Takie bowiem wątpliwości rodziły się, gdyż siostra Faustyna posługiwała się i takim sformułowaniem. Zrezygnowano jednak z takiego określenia w litanii, ponieważ modlitwa ta odnosi się do całej Trójcy Świętej. Również w tekście przez nią ułożonym widnieją zawsze słowa: "Miłosierdzie Boże".

ks. Stanisław Chabiński SAC

Jak odmiawiać litanię do Miłosierdzia Bożego?

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

* * * * *

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Siostra Faustyna podaje pięć środków w praktykowaniu kultu Miłosierdzia Bożego. Są nimi: obraz Najlitościwszego Zbawiciela, Koronka i nowenna do Miłosierdzia Bożego, litania, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, wreszcie ustanowienie publicznego święta ku czci Miłosierdzia Bożego.

Obraz

Ważną rolę w rozbudzeniu i ożywieniu ufności do wszechmocy Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza zaś do dobroci zawsze łaskawego Zbawiciela, odgrywa Jego ludzka postać namalowana ściśle według wskazówek siostry Faustyny. Ale, żeby w pełni mógł spełnić to wzniosłe zadanie, musi on być możliwie najidealniejszym uzmysłowieniem dobroci nie tylko Serca Jezusowego - co wyrazić mają obrazy odnoszące się do tego nabożeństwa - ale również całej Jego Boskiej Osoby, objawiającej się ludzkości w Swej historycznej ludzkiej naturze. Wyrazić w malowidle pociągającą i przykuwającą uwagę dobroć i równocześnie pełen zatroskania smutek, umotywowany często karygodną niewdzięcznością ludzką, jest nie tylko rzeczą trudną nawet dla największego artysty, ale po prostu niemożliwą.

Dzieje obrazu przechodziły różne koleje; jest to zrozumiałe ze względu na jego nowy charakter. Podczas swego pobytu w Płocku (1931 r.) miała siostra Faustyna kilkakrotnie wizje, przedstawiające ludzką postać Jezusa obleczonego w białą powłóczystą szatę. "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz - mówi do niej Chrystus - z podpisem: Jezu, ufam Tobie".

Wasze komentarze:
 Barbara
 Jezu całe moje cierpienie składam u Twych stóp i proszę o miłosierdzie dla mnie i mojego męża Bogdana.Proszę o łaskę zdrowia dla nas.Pomóż nam wyjść ze wszystkich problemów. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalsze. Jezu ufam Tobie.
 Xyz
 Panie Jezu Milosierny, prosze miej wzglad na moje modlitwy i obdarz zdrowiem, bezpieczenstwem i Swoimi laskmi moje ukochane dzieci i wnuki. Amen <3
 Barbara
 Dziękuję za udana operację.Ofiaruję całe cierpienie jako zadośćuczynienie za grzechy. Proszę o miłosierdzie dla mnie.
 Jan
 Boze Milosierny,miej w opiece Benedykta XVI przechodzacego tak ciezka chorobe.Zmniejsz jego cierpienia.Zmiluj sie nad nim i nami wszyskimi.
 Matka
 Jezu w swoim Milosierdziu racz wysluchac moja prosbe i modlitwy wstawiennicze Swietych Twoich o uwolnienei mojej Hani od chorob . Ufam i Wierze. Amen
 marian
 PANIE DAJ DAR MESTWA I BIJAZNI BOZEJ POMAGAJ POTRZEBUJACYM WSPIERAJ KAZDA CZASTKE CZŁOWIECZENSTWA DAJ DAR MŁODYM....
 Katarzyna
 Jezu Miłosierny, pomóż mi w wiadomej Ci sprawie i wszystkim tym, którzy tutaj proszą Cię o miłosierdzie.
 marian
 BOŻE POMAGAJ POTRZEBUJĄCYM I OBDARZ ICH SIŁĄ MĘSTWA TAK DZIŚ POTRZEBNEGO DO ŻYCIA WSPIERAJ I OTULAJ PŁASZCZEM SWYM.MIEJ MAS WSZYSTKICH W OPIECE.
 adam
 PANIE POZBADZ MNIE NATRENTNYCH MYSLI I DAJ DAR ROZUMU I MESTWA O RAZ SIŁE PRACY I BYCIA DOBRYM CZLOWIEKIEM ORAZ MIEC RESZTKI SUMIENIA I WSPOLCZUCIA.BOG ZAPLAC...
 Grazyna
 Miłosierny Boże,Wszech mocny Boże Daj kracht, siłę i moc wiary moich dzieci,nam i całej rodzinie.Niech świat się nawróci i uwierzy że Ty jesteś i czuwasz nad nami !!!Jezu UFAM Tobie.
 bolek
 BOZE NAJLITOSCIWSZY MNIEJ MNIE W OPIECE WSPIERAJ POMAGAJ W MOJEJ CHOROBIE WYBACZ ZE TAK SIE STAŁO A NIE INACZEJ W SPIERAJ MNIE I POMÓZ WYJSC NA PROSTA NIE POZWOL ZEBY DOCHODZIŁO DO NAWROTÓW CHOROBOWYCH .AMEN
 matka
 Panie Jezu Milosierny prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia syna z ciezkiej choroby/oczu.trzustki,kregoslupa i inn ych chorob/. W intencji blog.Twojego w jego wszystkich przedsiewzieciach:zawodowych,osobistych i w zyciu. Jezu Ufam Tobie.
 bolek
 BOZE PANIE MÓJ DAJ SIŁĘ ZBAWIENIA I POKORY W TYCH TRUDNYCH CHWILACH WSPIERAJ NAS I POMAGAJ ŁASKA SWA MIEJ NAS W OPIECE I DAJ ŁASKE WIECZNA,BOG ZAPŁAC,,,
 annas
 Jezu Milosierny Jezu Wszechmogacy daj mi jakiś znak co mam robic dopomóż mi proszę Cię z całego serca. Jezu Ufam Tobie
 PAULA
 O BOŻE MIŁOSIERNY POCHYL SIĘ NAD MOJĄ RODZINĄ RATUJ TE MŁODE ŻYCIE Z MROKU KTÓRE NIĄ ZAWŁADNEŁO ZEŚLIJ NA NIĄ DUCHA ŚW. ŻEBY ZOBACZYŁA JASNĄ STRONĘ ŻYCIA PROSZĘ CIĘ O DOBRY BOŻE DOPOMÓŻ BŁAGAM CIĘ POSTAW NA JEJ DRODZE ANIOŁY NIECH JEJ POMODĄ
 annas
 Jezu dopomóż mi.
 annas
 Jezu jaki masz plan dla mnie, czy jest nadzieja na uleczenie nie z tej choroby? Jezu dopomóż mi proszę Cię z całego serca. Jezu Ufam Tobie.
 Mieczysława
 Miłosierdzie Boże dopomóż mi w wiadomej sprawie.
 Maria
 Panie Jezu Milosierny prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia syna i jego matki. W intencji pomocy Bozej przez wtawiennictwo Sw.S.Faustyny we wszystkich potrzebach moich i moich dzieci. Jezu Ufam Tobie.
 Ewa
 Jezu Milosiernypragne przeprazeprosic Cie za wszystkie moje grzechy, i podziekowac Ci za wszystkie otrzymane laski, a takze blagam Cie Jezu o laske calkowitego uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej Goraco prosze o dobre wyniki z wszystkich moich badan ktore bede miala robione Panie Ty wszystko wiesz uslysz moje blagania i wysluchaj Jezu ufam Tobie

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej