Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego

Posłuszna nakazom spowiednika, św. siostra Faustyna spisywała również teksty własnych modlitw. Dzięki temu wyświadczyła nam prawdziwe dobrodziejstwo, przeplatając wspomnienia i opisy aktami strzelistymi, formułami modlitewnymi lub aktami uwielbienia Boga Trzykroć Świętego.

Inwokacje, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Bożego Miłosierdzia, przekazane nam prawie na końcu drugiego zeszytu Dzienniczka, zostały opublikowane jeszcze za życia siostry Faustyny, pod nieścisłą nazwą Litanii do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne akty uwielbienia Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, z jakich powyższe inwokacje się składają, nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu modlitwą błagalną, do której zwykliśmy zaliczać litanie.

Ks. Michał Sopoćko, wydając modlitwy do Miłosierdzia Bożego, uczynił z konieczności różne streszczenia i poprawki w celu zbliżenia tych wezwań i uwielbień do formy litanijnej. W związku z tym siostra Faustyna pisze: "Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie (Jego) owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca" (12.02.1937 r.).

Z biegiem czasu zaczęto zastanawiać się, czy zamiast słów Miłosierdzie Boże na początku każdego wezwania, nie należy umieścić Królu Miłosierdzia? Takie bowiem wątpliwości rodziły się, gdyż siostra Faustyna posługiwała się i takim sformułowaniem. Zrezygnowano jednak z takiego określenia w litanii, ponieważ modlitwa ta odnosi się do całej Trójcy Świętej. Również w tekście przez nią ułożonym widnieją zawsze słowa: "Miłosierdzie Boże".

ks. Stanisław Chabiński SAC

Jak odmiawiać litanię do Miłosierdzia Bożego?

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

* * * * *

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Siostra Faustyna podaje pięć środków w praktykowaniu kultu Miłosierdzia Bożego. Są nimi: obraz Najlitościwszego Zbawiciela, Koronka i nowenna do Miłosierdzia Bożego, litania, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, wreszcie ustanowienie publicznego święta ku czci Miłosierdzia Bożego.

Obraz

Ważną rolę w rozbudzeniu i ożywieniu ufności do wszechmocy Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza zaś do dobroci zawsze łaskawego Zbawiciela, odgrywa Jego ludzka postać namalowana ściśle według wskazówek siostry Faustyny. Ale, żeby w pełni mógł spełnić to wzniosłe zadanie, musi on być możliwie najidealniejszym uzmysłowieniem dobroci nie tylko Serca Jezusowego - co wyrazić mają obrazy odnoszące się do tego nabożeństwa - ale również całej Jego Boskiej Osoby, objawiającej się ludzkości w Swej historycznej ludzkiej naturze. Wyrazić w malowidle pociągającą i przykuwającą uwagę dobroć i równocześnie pełen zatroskania smutek, umotywowany często karygodną niewdzięcznością ludzką, jest nie tylko rzeczą trudną nawet dla największego artysty, ale po prostu niemożliwą.

Dzieje obrazu przechodziły różne koleje; jest to zrozumiałe ze względu na jego nowy charakter. Podczas swego pobytu w Płocku (1931 r.) miała siostra Faustyna kilkakrotnie wizje, przedstawiające ludzką postać Jezusa obleczonego w białą powłóczystą szatę. "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz - mówi do niej Chrystus - z podpisem: Jezu, ufam Tobie".

Wasze komentarze:
 BMiB
 Panie Jezu Miłosierny proszę o dobre wyniki lekarskie dla mojej wnuczki. Jezu ufam Tobie.
 Babcia
 Jezu Miłosierny dziękuje za laske jaka wczoraj z wnuczka otrzymałam od Ciebie Jezu Ufam Tobie
 BMiB
 Panie Jezu Miłosierny błagam o pomoc w leczeniu mojej wnuczki, o prawidlową diagnozę lekarską i dobre leczenie. Aby nic nie zagrażało jej zdrowiu i zyciu. Panie Jezu MIłosierny wysłuchaj moich błagań i nie opuszczaj nas ze Swojej opieki. Jezu ufam Tobie. Jezu Kocham Ciebie. W miłosierdziu Swoim przytul nas wszystkich do Siebie.
 ,Malgorzata
 Panie Jezu Milosierny wybacz nam nasze grzechy prosze przyjdz mi z pomoca prosze o cud uzdrowienia dla Darka zmiluj sie nad nami
 Basia
 Jezu miłosierny, przebacz mi proszę moje winy i wzmocnij w wierze. Proszę weź w opiekę moje dzieci, bądź ich ojcem i przewodnikiem życiowym. AMEN
 Tomek
 Panie Jezu, Ty wiesz
 BMiB
 Panie Boże Miłosierny błagam pokieruj moją wnuczkę, aby wybrała dobrą drogę w życiu, aby nie popełniła błędow. O życie zgodne z Przykazaniami Bożymi.
 Joanna
 Jezu miłosierny pomóż odnaleźć drogę do Boga mojemu synowi i jego rodzinie. !Proszę dopomóż uwolnić się jego rodzinie od wszystkiego co niegodziwe i złe. Jezu zawierzam Twojemu miłosierdziu mojego syna i jego rodzinę ! Błagam pomóż im w trudnych sprawach Tobie wiadomych. Nie opuszczaj ich. UFAM TOBIE !
 BMiB
 Panie Boże Miłosierny przepraszam Cię za wszelkie zło, za chwile słaości i zwątpienia, za słowa, które nie powinny byc wypowiedziane i błagam w pokorze o wybaczenie. Pokornie proszę o potrzebne łaski dla moich najbliższych: córki, ziecia, wnuczek, męża wnuczki i bliskiej osoby wnuczki i dla mnie: o głęboką wiarę, której nic nie potrafi zgasić, zdrowie, miłość, zgodę, bezpieczeństwo, jedność, poszanowanie, przebaczenie w rodzinie. O stałą pracę dla wnuczek i męża wnuczki, oraz dla ziecia. O jedność i zgodę w rodzinie. O bezpieczną jazdę samochodami, autobusami, rowerami, o bezpieczeństwo na drogach, ulicach, jezdniach, przystankach, dworcach, przejściach, dojściach do pracy i w każde inne miejsce, w każdym miejscu i w każdym czasie. W Tygodniu Miłosierdzia Bożego błagam o wysłuchanie moich błagań, próśb i modlitw, o dobrą modlitwę. Aby wnuczki i córka miały szczęśliwe życie. O dary, owoce, łaski i światło Ducha Świętego. Jezu Miłosierny ufam Tobie, zlituj się nad nami. Maryjo Matko Miłosierdziia pokornie proszę bądź nam obroną i ratunkiem. O pokój w Polsce, na Ukrainie i na Świecie.
 BMiB
 Panie Boże Miłosierny przepraszam Cię za wszelkie zło, za chwile słabości i zwątpienia, za słowa, ktore nie powinny być wypowiedziane i błagam w pokorze o wybaczenie. Pokornie proszę o potrzebne łaski dla moich najbliższych: córki, zięcia, wnuczek, męża wnuczki i bliskiej osoby wnuczki i dla mnie: o głęboką wiarę, ktorej nic nie potrafi zgasić, zdrowie, miłość, zgodę, bezpieczeństwo , jedność, poszanowanie, przebaczenie w rodzinie. O stałą pracę dla wnuczek i męża wnuczki, oraz zięcia. O jedność i zgodę w rodzinie. O bezpieczną jazdę samochodami, autobusami, o bezpieczeństwo na drogach, ulicach, jezdniach, dojściach do pracy, w kazdym miejscu i w każdym czasie. W Tygodniu Miłosierdzia Bożego błagam o wysłuchanie moich błagań, próśb i modlitw, o dobrą modlitwę. O dary, owoce, łaski i Światło Ducha Świętego. Jezu Miłosierny ufam Tobie. Maryjo Matko Miłosierdzia bądż nam ratunkiem iobrona. O pokój w Polsce, na Ukrainie i na Świecie.
 mieczysława
 Panie Jezu Miłosierny błagam dopomóż mi w wiadomej sprawie Prowadz do Boga mojego syna
 M.
 Proszę Cię, Jezu Miłosierny, chroń moich najbliższych. Jezu, ufam Tobie.
 Ania
 Panie Jezu Milosierny,proszę, aby mój syn zaliczył pozytywnie wszystkie egzaminy na studiach.Prosze o zdrowie dla mnie i dobrą pracę dla męża. Boże, dopomóż nam.Ufam Tobie.
 Basia
 Jezu Miłosierny proszę o własne mieszkanie i pracę dla syna bo ciężko żyć na obcym i w biedzie Proszę pomóż nam
 mama i babcia
 Jezu miłosierny uzdrów z chorób Tobie wiadomych mojego wnusia Michałka oraz z choroby córki , Jezuniu Ty możesz wszystko.
 Mama
 Dzięki Boże że syn uniknął dziś wypadkowi Dzięki ż w odpowiednim czasie zatrzymałeś jego samochód Miłosierdzie Boże miej nas w swojej opiece
 Jadwiga
 Panie Jezu Miłosierny , dopomóż mi w wiadomej Ci sprawie i okaż mi Miłosierdzie . Jezu Ufam Tobie .
 J.B
 Panie Jezu Miłosierny błagam Cię wysłuchaj moich próśb gorąco proszę i przyjdź mi z pomocą w mojej sprawie .
 Barbara
 Jezu całe moje cierpienie składam u Twych stóp i proszę o miłosierdzie dla mnie i mojego męża Bogdana.Proszę o łaskę zdrowia dla nas.Pomóż nam wyjść ze wszystkich problemów. Dziękuję za wszystkie otrzymane łaski i proszę o dalsze. Jezu ufam Tobie.
 Xyz
 Panie Jezu Milosierny, prosze miej wzglad na moje modlitwy i obdarz zdrowiem, bezpieczenstwem i Swoimi laskmi moje ukochane dzieci i wnuki. Amen <3

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej