Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego

Posłuszna nakazom spowiednika, św. siostra Faustyna spisywała również teksty własnych modlitw. Dzięki temu wyświadczyła nam prawdziwe dobrodziejstwo, przeplatając wspomnienia i opisy aktami strzelistymi, formułami modlitewnymi lub aktami uwielbienia Boga Trzykroć Świętego.

Inwokacje, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Bożego Miłosierdzia, przekazane nam prawie na końcu drugiego zeszytu Dzienniczka, zostały opublikowane jeszcze za życia siostry Faustyny, pod nieścisłą nazwą Litanii do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne akty uwielbienia Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, z jakich powyższe inwokacje się składają, nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu modlitwą błagalną, do której zwykliśmy zaliczać litanie.

Ks. Michał Sopoćko, wydając modlitwy do Miłosierdzia Bożego, uczynił z konieczności różne streszczenia i poprawki w celu zbliżenia tych wezwań i uwielbień do formy litanijnej. W związku z tym siostra Faustyna pisze: "Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie (Jego) owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca" (12.02.1937 r.).

Z biegiem czasu zaczęto zastanawiać się, czy zamiast słów Miłosierdzie Boże na początku każdego wezwania, nie należy umieścić Królu Miłosierdzia? Takie bowiem wątpliwości rodziły się, gdyż siostra Faustyna posługiwała się i takim sformułowaniem. Zrezygnowano jednak z takiego określenia w litanii, ponieważ modlitwa ta odnosi się do całej Trójcy Świętej. Również w tekście przez nią ułożonym widnieją zawsze słowa: "Miłosierdzie Boże".

ks. Stanisław Chabiński SAC

Jak odmiawiać litanię do Miłosierdzia Bożego?

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

* * * * *

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Siostra Faustyna podaje pięć środków w praktykowaniu kultu Miłosierdzia Bożego. Są nimi: obraz Najlitościwszego Zbawiciela, Koronka i nowenna do Miłosierdzia Bożego, litania, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, wreszcie ustanowienie publicznego święta ku czci Miłosierdzia Bożego.

Obraz

Ważną rolę w rozbudzeniu i ożywieniu ufności do wszechmocy Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza zaś do dobroci zawsze łaskawego Zbawiciela, odgrywa Jego ludzka postać namalowana ściśle według wskazówek siostry Faustyny. Ale, żeby w pełni mógł spełnić to wzniosłe zadanie, musi on być możliwie najidealniejszym uzmysłowieniem dobroci nie tylko Serca Jezusowego - co wyrazić mają obrazy odnoszące się do tego nabożeństwa - ale również całej Jego Boskiej Osoby, objawiającej się ludzkości w Swej historycznej ludzkiej naturze. Wyrazić w malowidle pociągającą i przykuwającą uwagę dobroć i równocześnie pełen zatroskania smutek, umotywowany często karygodną niewdzięcznością ludzką, jest nie tylko rzeczą trudną nawet dla największego artysty, ale po prostu niemożliwą.

Dzieje obrazu przechodziły różne koleje; jest to zrozumiałe ze względu na jego nowy charakter. Podczas swego pobytu w Płocku (1931 r.) miała siostra Faustyna kilkakrotnie wizje, przedstawiające ludzką postać Jezusa obleczonego w białą powłóczystą szatę. "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz - mówi do niej Chrystus - z podpisem: Jezu, ufam Tobie".

Wasze komentarze:
 ms
 Jezu Miłosierny, dziękuję Ci za łaskę powrotu mojej mamy ze szpitala. Dziękuję Ci za wszystkie łaski Dobry Boże, dziękuję, że możemy jeszcze odmawiać wspólnie różaniec, Maryjo Królowo Różańca Świętego módl się za nami
 stefan
 jezu milosierny tys dla mni jestes tatusiem obronca od zlego
 Danuta
 Panie Jezu Milosierny prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia oraz o pomoc Boza w moich sprawach urzedowych,mieszkaniowych,ekonomicznych i blog.Boze w zyciu. Jezu Ufam Tobie.
 matka
 Panie Jezu Milosierny prosze Cie w intenjci blagalnej o cud uzdrowienia syna i jego matki oraz Jerzego i jego braci. W intencji pomocy Bozej w naszych wszystkich przedsiewzieciach. Jezu Ufam Tobie.
 Maria
 Panie Jezu Milosierny prosze Cie o powrot do zdrowia oraz o pogromienie wystepkow moich i moich dzieci nireprzyjaciol. W intencji uchronienia nas od nieszczesc,koronawirusa,strat,szkod. Jezu Ufam Tobie.
 Maria
 Panie Jezu Milosierny prosze Cie w intencji cudu uzdrowienia Jerzego. W intencji pogromienia wystepkow kobiety,by nas nie nekala. Jezu Ufam Tobie.
 Malgorzata
 Jezu Miłosierny, proszę z pokorą w sercu o Twoje Miłosierdzie dla naszej Rodziny, o uwolnienie od lęku i uzdrowienie serca dla mojej mamy o zdrowie dla taty i dla siostry Agaty i jej syna. Dla brata o łaskę nawrócenia, jeśli to jest zgodne z Twoją wolą o dobry Jezu, Bóg zapłać
 Jerzy
 Miłosierny, Wszechmogący Boże błagam o zdrowie dla mojej najbliższej rodziny i dla mnie oraz o chrześcijańską zgodę w rodzinach mojej córki i brata. Jezu, ufam Tobie.
 mieczysława
 Jezu prowadź do Ciebie mojego syna.
 mama
 miłosierdzie Boże błagam o uwolnienie mojego syna od alkoholu Jezu ufam Tobie
 matka
 Panie Jezu Milosierny prosze Cie o zdrowie dla syna oraz zalozenie nierozerwalnej,sakramnentalnej katolickiej rodziny opartej na m ilosci oraz w rodzinie:D.J.R.R. Jezu Ufam Tobie.
 mieczysława
 Jezu Miłosierny weź mnie w opiekę. Pomóz mi.
 pola
 JEZU MIŁOSIERNY błagam o pomoc w chorobie mojego syna Łukasza a dla mnie o dużo sił i zaradność w jego opiece
 Matka
 Miłosierny Boże pomóż mojej córce spotkać odpowiedniego męża. JEZU UFAM TOBIE.
 hj
  Miłosierdzie Boże, Jezu Ufam Tobie
 beata
 Boże wybacz mi grzechy i popraw mój los
 Anna
 Boże Miłosierny dziękuję ci za wszystkie otrzymane łaski i proszę w modlitwie o opiekę i Błogosławieństwo dla mojej rodziny,szczególnie dla dzieci żeby nie oddalały się od kościoła .A także dla mamy która znajduje się w trudnej sytuacji.Boze Miłosierny otocz nas swoją miłością i wsparciem .Kocham Cię Jezu ❤️Ufam Tobie
 Danuta Anna
 Boże Miłosierny błagam miej w swojej opiece nienarodzone jeszcze dziecko Małgosi. Błogosław mu na każdym etapie jego życia, proszę niech to dziecko będzie kochane.
 Danuta
 Jezu ufam Tobie, bądź miłością, okaż swoje Miłosierdzie mojej matce, mnie i wszystkim ludziom wierzącym w Twoją dobroć.
 Ewa
 Jezu Miłosierny przepraszam Cię za wszystkie grzechy dziękuję za otrzymane łaski.Błagam Cię o łaskę całkowitego uzdrowienia mnie z choroby nowotworowej. Gorąco proszę o dobre wyniki wszystkich moich badań. Jezu Miłości Miłosierna dopomóż mi w tych wszystkich trudnych sprawach miej mnie i moje rodzeństwo i moich bliskich w Swej Opiece , obdarz nas dobrym zdrowiem i udziel nam potrzebnych łask .oddal od nas koronowirusa. Jezu błogosław nam na kazdy dzień.Jezu Ufam Tobie

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej