Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do Miłosierdzia Bożego


     Posłuszna nakazom spowiednika, św. siostra Faustyna spisywała również teksty własnych modlitw. Dzięki temu wyświadczyła nam prawdziwe dobrodziejstwo, przeplatając wspomnienia i opisy aktami strzelistymi, formułami modlitewnymi lub aktami uwielbienia Boga Trzykroć Świętego.

     Inwokacje, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Bożego Miłosierdzia, przekazane nam prawie na końcu drugiego zeszytu Dzienniczka, zostały opublikowane jeszcze za życia siostry Faustyny, pod nieścisłą nazwą Litanii do Miłosierdzia Bożego. Poszczególne akty uwielbienia Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, z jakich powyższe inwokacje się składają, nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu modlitwą błagalną, do której zwykliśmy zaliczać litanie.

     Ks. Michał Sopoćko, wydając modlitwy do Miłosierdzia Bożego, uczynił z konieczności różne streszczenia i poprawki w celu zbliżenia tych wezwań i uwielbień do formy litanijnej. W związku z tym siostra Faustyna pisze: "Miłość Boża jest kwiatem, a miłosierdzie (Jego) owocem. Niech dusza wątpiąca czyta te wywody miłosierdzia i stanie się ufająca" (12.02.1937 r.).

     Z biegiem czasu zaczęto zastanawiać się, czy zamiast słów Miłosierdzie Boże na początku każdego wezwania, nie należy umieścić Królu Miłosierdzia? Takie bowiem wątpliwości rodziły się, gdyż siostra Faustyna posługiwała się i takim sformułowaniem. Zrezygnowano jednak z takiego określenia w litanii, ponieważ modlitwa ta odnosi się do całej Trójcy Świętej. Również w tekście przez nią ułożonym widnieją zawsze słowa: "Miłosierdzie Boże".

ks. Stanisław Chabiński SAC

Jak odmiawiać litanię do Miłosierdzia Bożego?


Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.


Miłosierdzie Boże, nieogarniony przymiocie Stwórcy, Ufam Tobie
Miłosierdzie Boże, najwyższa doskonałości Odkupiciela,
Miłosierdzie Boże, niezgłębiona miłości Uświęciciela,
Miłosierdzie Boże, niepojęta tajemnico Trójcy Świętej,
Miłosierdzie Boże, wyrazie największej potęgi Pana,
Miłosierdzie Boże, w stworzeniu duchów niebieskich,
Miłosierdzie Boże, powołujące nas z nicości do istnienia,
Miłosierdzie Boże, ogarniające wszechświat cały,
Miłosierdzie Boże, darzące nas życiem nieśmiertelnym,
Miłosierdzie Boże, chroniące nas przed zasłużonymi karami,
Miłosierdzie Boże, dźwigające nas z nędzy grzechu,
Miłosierdzie Boże, usprawiedliwiające nas w Słowie wcielonym,
Miłosierdzie Boże, wypływające z ran Chrystusowych,
Miłosierdzie Boże, tryskające z Najświętszego Serca Jezusowego,
Miłosierdzie Boże, dające nam Najświętszą Maryję Pannę za Matkę Miłosierdzia,
Miłosierdzie Boże, w objawieniu tajemnic Bożych,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu Kościoła powszechnego,
Miłosierdzie Boże, w ustanowieniu sakramentów świętych,
Miłosierdzie Boże, przede wszystkim w sakramencie chrztu i pokuty,
Miłosierdzie Boże, w sakramencie ołtarza i kapłaństwa,
Miłosierdzie Boże, w powołaniu nas do wiary świętej,
Miłosierdzie Boże, w nawracaniu grzeszników,
Miłosierdzie Boże, w uświęcaniu sprawiedliwych,
Miłosierdzie Boże, w udoskonalaniu świątobliwych,
Miłosierdzie Boże, pociecho dla chorych i cierpiących,
Miłosierdzie Boże, ukojenie serc udręczonych,
Miłosierdzie Boże, nadziejo dusz zrozpaczonych,
Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie,
Miłosierdzie Boże, uprzedzające nas łaskami,
Miłosierdzie Boże, pokoju konających,
Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańska zbawionych,
Miłosierdzie Boże, ochłodo i ulgo dusz czyśćcowych,
Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych,
Miłosierdzie Boże, niewyczerpane źródło cudów.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.


K. Miłosierdzie Boże ponad wszystkie dzieła Jego.
W. Przeto miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę (Ps 144,9; Ps 88,2).

* * * * *

Módlmy się: Boże, którego miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas ufność w miłosierdzie swoje, byśmy nigdy w największych nawet trudnościach nie poddawali się rozpaczy, lecz zawsze ufnie zgadzali się z wolą Twoją, która jest samym miłosierdziem. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Króla miłosierdzia, który z Tobą i Duchem Świętym okazuje nam miłosierdzie na wieki wieków. Amen.

KULT MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Siostra Faustyna podaje pięć środków w praktykowaniu kultu Miłosierdzia Bożego. Są nimi: obraz Najlitościwszego Zbawiciela, Koronka i nowenna do Miłosierdzia Bożego, litania, czyli wezwania uwielbienia na cześć przymiotu Miłosierdzia całej Trójcy Przenajświętszej, wreszcie ustanowienie publicznego święta ku czci Miłosierdzia Bożego.

Obraz

Ważną rolę w rozbudzeniu i ożywieniu ufności do wszechmocy Bożego Miłosierdzia, zwłaszcza zaś do dobroci zawsze łaskawego Zbawiciela, odgrywa Jego ludzka postać namalowana ściśle według wskazówek siostry Faustyny. Ale, żeby w pełni mógł spełnić to wzniosłe zadanie, musi on być możliwie najidealniejszym uzmysłowieniem dobroci nie tylko Serca Jezusowego - co wyrazić mają obrazy odnoszące się do tego nabożeństwa - ale również całej Jego Boskiej Osoby, objawiającej się ludzkości w Swej historycznej ludzkiej naturze. Wyrazić w malowidle pociągającą i przykuwającą uwagę dobroć i równocześnie pełen zatroskania smutek, umotywowany często karygodną niewdzięcznością ludzką, jest nie tylko rzeczą trudną nawet dla największego artysty, ale po prostu niemożliwą.

Dzieje obrazu przechodziły różne koleje; jest to zrozumiałe ze względu na jego nowy charakter. Podczas swego pobytu w Płocku (1931 r.) miała siostra Faustyna kilkakrotnie wizje, przedstawiające ludzką postać Jezusa obleczonego w białą powłóczystą szatę. "Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz - mówi do niej Chrystus - z podpisem: Jezu, ufam Tobie".Wasze komentarze:
 Natka
 Jezu ufam Tobie i dziękuję za spokój w mym sercu.
 Ania
 Jezu Miłosierny i nieskończenie Dobry, tak pokieruj moim życiem, abym mogła stworzyć prawdziwy dom z bliskim mi człowiekiem... mimo trudności wierzę, że jest to możliwe. Pomóż Jezu, niech Twoja wola się stanie. Ufam Tobie⚘
 A T U N A D
 Panie Jezu Miłosierny błagam pomóż mi zdemaskować w pracy Tych oszczerców którzy mnie tak skrzywdzili pisząc anonim w moim imieniu , a mnie jedynie udowodnili jak fałszywa jest bliska mi osoba.Panie Jezu dla zgody przebaczyłam Im lecz z pamięci nie da się tego wymazać...może gdyby zostało wyjaśnione i prawda wyszła na jaw..Jednak Ty Jezu wiesz najlepiej.Jezu TY się tym zajmij ,Jezu ufam Tobie
 Weronika
 Jezu miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Jezu kocham Cię, Jezu ufam Ci.
 Joanna
 Kochany Panie Jezu, prsozę opiekuj się moim bratem, pomóż mu w tych cięzkich chwilach, aby syytuacja się rozwiązała, żeby ludzie dali mu szansę na dobre rozwiązanie w wiadomej Ci spawie, Jezu Ty się tym zajmij, wzmacniaj go, chroń, przebacz. Dziękuję martwię się o niego jako siostra, która bardzo go kocha. Bogu Niech Będą Dzięki.
 Elżbieta
 Jezu Miłosierny miej mnie pod swoją opieką i uczyń cud mojego uzdrowienia
 Magda
 Jezu okaż nam milosierdzie, ratuj Dawida, ocal naszą rodzinę. Niech się dzieje Wola Twoja Panie.
 Ewa
 Panie Jezu Pełen Miłosierdzia proszę miej moją rodzinę w swojej opiece. Tobie polecam siebie samą Marka i Ewelinę. Proszę niech nas i cała Polskę ogarnie Twoje Miłosierdzie. Kochany Jezu w tej sprawie która znasz całkowicie ufam Tobie. Jezu Ufam Tobie. Pobłogosław moja mamę brata i siostrę z rodziną. Jezu kocham Ciebie.
 Joanna
 Panie Jezu błagam Cię o zdrowie dla moich dzieci, rodziców oraz dla mnie i błagam spraw aby powstał skuteczny lek na koronawirusa który pomoże wyzdrowieć wielu ludziom. Jezu ufam Tobie.
 Agnieszka
 Jezu Miłosierny proszę o niebo dla mojego męża, łaskę zdrowia dla mojego syna dla mnie i o większą więż z córką.Jezu ufam Tobie.
 Beata
 Jezu Milosierny prosze o laske zdrowia dla mnie i dla mojego syna.prosze rowniez o laske ustania pandemi koronaworusa.Jezu Ufam Tobie.Jezu Milosierny badz z nami w kazdej chwili naszego zyycia.Nie opuszczaj nas.prosze Cie z calego serca.
 Amelia
 Jezu Miłosierdzie Boże proszę o wieczne spoczywanie mojego dziadzia św. pamięci Artura
 Barbara
 Boże mój Milosierny dziękuję Ci za wszystkie łaski jaki do tej pory od Ciebie doświadczyłam wybacz mi wszystkie moje grzechy które uczyniłam. Kochaj mnie Jezu i moich najbliższych pomóż mojej córce w tak trudnym okresie życia prowadź ją i moje wnuczki swoimi ścieżkami. Niechaj dusza moja uwielbia Ciebie Jezu teraz i na zawsze na wieki wieków amen. 💕
 Barbara
 Jezu ufam Tobie
 Wanda
 Miosierdzie Boże miej w opiece moją rodzinę chron nas zachowaj w zdrowiu niech łaski na nas spywają Miłosierny Jezu a Twoje Imię wychwalac będę na wieki Amen
 Beata
 Jezu Milosierny prosze o laske zdrowia i opieki dla mojej rodziny.J ezu kocham Cie z calego serca.J ezu ufam Tobie.
 Elżbieta
 Proszę o łaskę głębokiego nawrócenia dla moich bliskich i dobra spowiedź i przemianę życia i serca
 Elf
 Miłosierdzie Boże proszę Cię o łaskę zdrowia dla mnie i moich bliskich o wiarę miłość jedność w naszej rodzinie o Bożą opiekę o ustanie pandemii koronawirusa .JEZU UFAM TOBIE JEZU KOCHAM CIEBIE
 Gosia
 + Miłosierdzie Boże bądź uwielbione i błogosławione i przez Niepokalane Serce i Poczęcie NMP zawsze Dziewicy wraz z Niebem calym zanurz nas w Swego Miłosierdzia Zdroju moich najbliższych rodzinę i mnie, wierną Tobie Boże w Twej niepojętej łaskawości, miej miłosierdzie dla na i świata calego i oddal pandemię koronawirusa i wszelkie zło i zagrożenia duchowe i obdarz pokojem i zdrowiem: Serca i dusze i ciało oraz wszelkimi potrzebnymi laskami szczególnie Papieża Franciszka, Wszystkich Kapłanów, misjonarzy siostry i braci zakonnych i osoby życia konsekrowane, Służby medyczne sanitarne ratunkowe, chorych zakażonych, opiekujących się nimi oraz rządzących o wierność Bogu i Ewangelii. Miłosierny Boże wybaw nas. Jezu ufam Tobie! Amen ❤️🔥💙+
 ju
 Jezu Miłosierny proszę Cię o spokój dla mojego męża.


Autor

Treść
Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej