Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Janie, Nepomucenie,
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony,
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony,
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele,
Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego,
Święty Janie, męża apostolskiego wzorze,
Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego,
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników,
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy,
Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze,
Święty Janie, krasomówco najświetniejszy,
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy,
Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych,
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty,
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości,
Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności,
Święty Janie, duchem prorockim napełniony,
Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany,
Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku,
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony,
Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco,
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie,
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie,
Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie,
Święty Janie, nasz wielki Patronie,
Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego,
Od wszelkiego zgorszenia,
Od wszelkiego złego zrozumienia,
Od niesławy świata,
Od śmierci wiecznej,
Od świętokradzkiej spowiedzi,
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,
Od ucisku sumienia,
Od odwlekania pokuty świętej,
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu,
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,
Od przewrotnego towarzystwa,
Od wyjawienia sekretów,
Od zaniedbania powinności,
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie,
Przez haniebne z łotrami porównanie,
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane,
Przez gorzką śmierć Twoją,
Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena,
W dzień sądu Twego.
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył,
Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył,
Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
K. Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez śmierć błogosławionego Jana Nepomucena, dla nieprzezwyciężonego milczenia sakramentalnego, Kościół Twój nową męczeństwa koroną przyozdobił, daj za jego przyczyną i przykładem przezorną w języku ostrożność, abyśmy raczej wszystko złe, niźli uszkodzenie duszy na tym świecie ponosili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Krótka litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Nepomucenie,
Ustawicznie zachęcający do świętej spowiedzi,
Obrońco ludzkiej godności i dobrego imienia,
Najpewniejszy patronie w niebezpieczeństwie zawstydzenia i szkalowania,
Najbezpieczniejsza ucieczko pokutujących,
Pociecho w smutkach i strapieniach duszy,
Wielki czcicielu Chrystusa cierpiącego,
Rozmyślający o ranach Ukrzyżowanego,
Najwierniejszy przewodniku w nagłych przypadkach,
Broniący praw Kościoła Bożego,
Bardziej kochający zbawienie dusz ludzkich niż własne życie,
Mężu prawdziwych ust i prawdziwego serca,
Który gardząc groźbami i torturami króla ziemskiego, pozyskałeś sobie łaskę Króla niebieskiego,
Który uwalniając duszę od śmierci grzechu, podjąłeś śmierć męczeńską,
Który zostałeś wrzucony do rzeki za dochowanie tajemnicy spowiedzi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, przez Ciebie umocniony święty Jan Nepomucen aż do śmierci gorliwie bronił wolności Kościoła, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Wasze komentarze:
 mama: 01.07.2011, 06:06
 Sw.Janie Nepomucenie pros Pana Boga za moja rodzina i naszymi bliskimi,szczegolnie za wnusia Julenka.
 Modlitwa do św. Jana Nepomucen: 03.06.2011, 13:26
 Boże! Któremu obrzydliwi są obmówcy i któryś napominał, żeby się nie łączyć nimi, proszę Cię przez zasługi św. Jana Nepomucena, który wolał ponieść tortury i śmierć męczeńską niż wyjawić sekret, strzeż mnie od jadu obmowy i wielomówstwa, od złego i przewrotnego towarzystwa, wszelkiego kłamstwa i zdrady, od swiętokradzkiej spowiedzi, wszelkiej niezgody i kłótni, spraw, żeby mowa moja zawsze była skierowana do zbudowania bliźnich. Daj za jego wstawiennictwem zważać na wypowiadane słowa i raczej wszelkie w tym życiu ponieść przykrości, aniżeli duszy przez niewstrzemięźliwość w mowie przynieść szkodę. Przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Święty Janie Niepomucenie, módl się za nami!
 adam: 16.05.2011, 13:44
 Święty Janie Nepomucenie proszę wstaw się za mną u Pana boga ,w mojej prośbie.
 Casimir: 20.03.2011, 19:02
 Święty Janie Nepomucenie dodaj mi siły woli i hartu ducha w walce z mafią krynicką, która trudni się Hazardem. Bym mógł ich pokonać bez szwanku dla siebie i Radia Maryja. By Matka Boża miała nas w swojej opiece. A ta banda pod wodzą Palikota niech poniesie klęske ostateczną,Amen
 kasia: 17.03.2011, 20:03
 ŚW Janie wyjednaj mi to o co CIE PROSZE,BŁAGAM cIE NIEUSTANNIE.
 Adam: 08.03.2011, 10:14
 Św.Janie Nepomucenie błagam otocz opieką Andzie i moją Kasie i uwolnij je z mocy szatana i alkoholu.
 Adam: 17.01.2011, 09:55
 Prosze o modlitwe za moją żone Kasie by sie opamiętała i przestała pić alkohol i by wyleczyła sie z alkoholizmu.Dziękuje
 Adam: 08.01.2011, 16:13
 Błagam o pomoc.
 Adam: 03.01.2011, 00:25
 Św.Janie Nepomucenie błagam otocz opieką moją żone,uwolnij ją z mocy szatana i spraw by sie opamiętała i przestała pić.

 nawrucony: 31.12.2010, 20:58
 Polecam wszystkim modlitwe"Tajemnica Szczęścia" adonai.pl/modlitwy/?id=tajemnica mnie pomogła.
 Adam: 27.12.2010, 11:03
 Św.Janie Nepomucenie błagam wstaw sie u Pana Boga,Jezuska i Św.Panienki na Sądzie Ostatecznym za moimi wszystkimi znajomymi za:Maćkiem,Kaśką,Bombową,Andzią,Mirkiem,Jolką,Waldkiem,Evą i Krzyśkiem i wybłagaj dla nich przebaczenie grzechów,litość i łaski.
 Adam: 18.12.2010, 11:13
 Św.Janie Nepomucenie błagam wstaw sie u Pana Boga,Jezuska i Św.Panienki za wszystkimi narkomanami i alkoholikami i wybłagaj dla nich uwolnienie z mocy szatana i z tego nałogu!Błagam o modlitwy za nich!
 Adam: 12.12.2010, 12:45
 Św.Janie Nepomucenie błagam wstaw sie u Pana Boga,Jezuska,Św. Panienki za duszami cierpiącymi w czuśćcu i piekle i wybłagaj dla nich przebaczenie grzechów i uwolnienie z tych okropnych miejsc!wstaw sie jeszcze na Sądzie Ostatecznym za wszystkimi ludzmi żywymi i umarłymi,za Darkiem,Zdzichem,moją i żony rodziną i wybłagaj dla nich przebaczenie grzechow,litość i wszelkie łaski!
 LM: 04.11.2010, 11:46
 Św.Janie TY wiesz co najbardziej sprawia mi cierpienie.Wstawiaj sie za mną u naszego Ojca abym uzyskała według Jego woli, łaski o którą Cię proszę.
 zdzisław: 03.09.2010, 08:30
 JANIE DAJ MOC WIARY I SILNĄ WOLĘ W POKONANIU ZŁA JAKIM JEST PIJAŃSTWO KŁAMSTWO BĄDŹ MOIM ORĘDOWNIKIEM I NAUCZYCIELEM BYM WYSZEDŁ Z CIEMNOŚCI DO JASNOŚCI CHRUSTUSOWEJ
 Adam: 29.08.2010, 17:46
 Błagam Cie św. Janie Nepomucenie otocz swoją opieką moją żone,brata i całą moją rodzine a w ten dzień stań w ich obronie i wybłagaj łaske dla nich!
 andrzej: 07.07.2010, 13:55
 Jezu Maryjo kocham was ratujcie dusze Obietnice: -1 dusza uratowana -1000 bluznierstw wynagrodzonych a im bardziej go kochacie tym jestescie bardziej szczesliwi
 ADAM: 18.06.2010, 17:53
 Św.Janie Niepomucenie błagam otocz swoją opieką moją żone i spraw by nie piła alkoholu i zaczeła szukać pracy z dobrym skutkiem!
 ellena: 17.06.2010, 11:26
 Sw Janie prosze prowadź mnie drogami zycia i chron od zguby wiecznej, pomoz mi odnalezc sie w tym pedzie zycia ,dobrze wykonywac moja prace i spelniac wole Boga , prosze wyjednaj mi spokoj ducha i niezachwiana wiare ze wszystko pochodzi od Boga amen
 Iwona: 23.05.2010, 16:52
 Święty Janie chroń naszą ojczyznę przed powodzią, która nas nawiedziła. Wybłagaj u Naszego Pana pomoc osobą pokrzywdzonym w okrutnej powodzi,ratuj rodziny, nasze pola , gospodarstwa, łąki i domostwa. Wspomóż wszystkich po0szkodowany daj otuchę i wiarę.
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej