Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święty Janie, Nepomucenie,
Święty Janie, łzami i prośbami rodziców w starości od Najśw. Panny wyproszony,
Święty Janie, niebieską światłością przy narodzeniu Twoim uczczony,
Święty Janie, bogobojnych rodziców jedyna pociecho i wesele,
Święty Janie, gorliwy sługo ołtarza Pańskiego,
Święty Janie, męża apostolskiego wzorze,
Święty Janie, jasna pochodnio Kościoła Pańskiego,
Święty Janie, czyste zwierciadło spowiedników,
Święty Janie, jałmużniku szczodrobliwy,
Święty Janie, jeszcze w kolebce Najśw. Panny oblubieńcze,
Święty Janie, krasomówco najświetniejszy,
Święty Janie, kaznodziejo najżarliwszy,
Święty Janie, pilny pasterzu dusz Krwią Jezusową odkupionych,
Święty Janie, pobudko grzeszników do pokuty,
Święty Janie, prawdziwy wzorze świątobliwości,
Święty Janie, naczynie nie zmazanej piękności,
Święty Janie, duchem prorockim napełniony,
Święty Janie, sekretu Spowiedzi świętej stróżu nie przełamany,
Święty Janie, milczenia Sakramentalnego większy niż życia własnego miłośniku,
Święty Janie, stateczności kapłańskiej diamencie nie skruszony,
Święty Janie, niewinności panieńskiej u złośliwego świata trwały obrońco,
Święty Janie, w niebezpieczeństwach sławy i honoru Opiekunie,
Święty Janie, nowy w cudach Boskich doznań Patronie,
Święty Janie, w dłoniach szlachetnych nieoszacowany klejnocie,
Święty Janie, nasz wielki Patronie,
Święty Janie, nasz możny przyczyńco u Boga.

Bądź nam miłościw - przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw - wysłuchaj nas, Panie.

Od wszego złego, wybaw nas Panie
Od grzechu każdego,
Od wszelkiego zgorszenia,
Od wszelkiego złego zrozumienia,
Od niesławy świata,
Od śmierci wiecznej,
Od świętokradzkiej spowiedzi,
Od niebezpieczeństwa ciała i duszy,
Od ucisku sumienia,
Od odwlekania pokuty świętej,
Od wszelkiego kłamstwa i fałszu,
Od fałszywych braci i zdradliwych przyjaciół,
Od przewrotnego towarzystwa,
Od wyjawienia sekretów,
Od zaniedbania powinności,
Przez zelżywe na śmierć krzyżową skazanie,
Przez haniebne z łotrami porównanie,
Przez pośmiewisko od faryzeuszów zadane,
Przez gorzką śmierć Twoją,
Przez przyczyny i zasługi świętego Jana Nepomucena,
W dzień sądu Twego.
My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie

Abyś nas do prawdziwej pokuty przyprowadzić raczył,
Abyś nam grzechów odpuszczenie dać raczył,
Abyś cześć świętego Jana Nepomucena pomnażać raczył,
Abyś przez pamięć wszystkich jego zasług nam łatwe i łaskawe ucho dać raczył.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - wysłuchaj nas, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata - zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...
K. Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze,
W. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

Módlmy się: Boże, któryś przez śmierć błogosławionego Jana, dla nieprzezwyciężonego milczenia sakramentalnego, Kościół Twój nową męczeństwa koroną przyozdobił, daj za jego przyczyną i przykładem przezorną w języku ostrożność, abyśmy raczej wszystko złe, niźli uszkodzenie duszy na tym świecie ponosili. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Krótka litania do św. Jana Nepomucena

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Nepomucenie,
Ustawicznie zachęcający do świętej spowiedzi,
Obrońco ludzkiej godności i dobrego imienia,
Najpewniejszy patronie w niebezpieczeństwie zawstydzenia i szkalowania,
Najbezpieczniejsza ucieczko pokutujących,
Pociecho w smutkach i strapieniach duszy,
Wielki czcicielu Chrystusa cierpiącego,
Rozmyślający o ranach Ukrzyżowanego,
Najwierniejszy przewodniku w nagłych przypadkach,
Broniący praw Kościoła Bożego,
Bardziej kochający zbawienie dusz ludzkich niż własne życie,
Mężu prawdziwych ust i prawdziwego serca,
Który gardząc groźbami i torturami króla ziemskiego, pozyskałeś sobie łaskę Króla niebieskiego,
Który uwalniając duszę od śmierci grzechu, podjąłeś śmierć męczeńską,
Który zostałeś wrzucony do rzeki za dochowanie tajemnicy spowiedzi,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P: Módl się za nami, święty Janie Nepomucenie.
W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, przez Ciebie umocniony święty Jan Nepomucen aż do śmierci gorliwie bronił wolności Kościoła, spraw przez jego wstawiennictwo, abyśmy nieustraszenie walczyli w obronie sprawiedliwości i prawdy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   

Wasze komentarze:
 strzeż mnie i chroń: 12.02.2014, 18:13
 Pomóż mi proszę jak najlepiej wypełniać swoje powołanie, obdarz mądrością, przenikliwością, bystrością umysłu, polotem. Umacniaj mnie w mej drodze, bym zawsze szukała prawdy, nie zaniedbała swoich obowiązków, nie wpadła w rutynę, każdą swoją sprawę traktowała jako pierwszą z jednakowym zapałem. Pomóż mi zawsze dochowywać tajemnicy, obdarz pokorą, skromnością by rzeczy materialne nie przesłoniły mi mojej drogi. Dopomóż mi w nabyciu umiejętności pięknej przemowy. Św. Janie Nepomucenie wspomagaj mnie nieustannie.
  strzeż mnie i chroń: 08.01.2014, 19:49
 Za Twym Św,. Wstawiennictwem dodaj mi sił, energii, niezłomnej siły woli, odwagi w wypełnianiu moich obowiązków...bym nigdy nie zbłądziła, nie utraciła celu jaki sobie kiedyś wyznaczyłam, nie zbaczała z drogi... doskonaliła się w tym co robię, a nie uległa rutynie.
 *********: 06.01.2014, 17:43
 Święty Janie, wiem, że Jezus pragnie miłości między ludźmi, a ja tak często ranię słowem. Bądź ze mną, gdy język będzie chciał zadać ból jakiejkolwiek duszy. Zatrzymaj złe słowa.Amen.
 strzeż mnie i chroń: 08.11.2013, 16:13
 Za Twym Św,. Wstawiennictwem dodaj mi sił, energii, niezłomnej siły woli, odwagi w wypełnianiu moich obowiązków...bym nigdy nie zbłądziła, nie utraciła celu jaki sobie kiedyś wyznaczyłam, nie zbaczała z drogi... doskonaliła się w tym co robię, a nie uległa rutynie.
 sara: 26.08.2013, 11:23
 błagam pomóż Janie Nepomucenie w trudnej sytuacji i wyłuchaj mojej prośby
 tak jak zawsze: 31.07.2013, 15:21
 Św. Janie Nepomucenie dodaj mi sił i otocz opieką.
 Kazimierz: 21.05.2013, 21:39
 Święty Janie Nepomucenie proszę Cie o wstawiennictwo u Pana Boga w mojej trudnej sprawie.
 Kazimierz: 21.05.2013, 21:37
 Święty Janie Nepomucenie proszę Cie o wstawiennictwo u Pana Boga w mojej trudnej sprawie.
 kasia: 14.04.2013, 14:32
 św Janie proszę o łaskę dobrego męża

 Zdzisław: 14.04.2013, 08:45
 Janie bądź moim kaznodzieją i drogowskazem bym ust swych więcej nie plamił wspieraj ojcze.
 proszę o pomoc: 14.03.2013, 19:13
 Św. Nepomucenie pomóż mi skutecznie wypełniać móje powołanie, weź mnie w swą opiekę.
 Prosząca mama.: 17.01.2013, 14:32
  Św Janie Nepomucenie wstaw się do Pana Boga za Piotrem wybłagaj łaskę by nie był samotny.
 proszę o wstawiennictwo: 12.12.2012, 12:10
 Pomóż mi proszę jak najlepiej wypełniać swoje powołanie, obdarz mądrością, przenikliwością, bystrością umysłu, polotem. Umacniaj mnie w mej drodze, bym zawsze szukała prawdy, nie zaniedbała swoich obowiązków, nie wpadła w rutynę, każdą swoją sprawę traktowała jako pierwszą z jednakowym zapałem. Pomóż mi zawsze dochowywać tajemnicy, obdarz pokorą, skromnością by rzeczy materialne nie przesłoniły mi mojej drogi. Dopomóż mi w nabyciu umiejętności pięknej przemowy. Św. Janie Nepomucenie wspomagaj mnie nieustannie.
 Prośba: 27.11.2012, 09:25
 Św. Janie Nepomucenie pomóż mi wypełnić swoje powołanie i być dobrym człowiekiem.
 EWA: 22.09.2012, 19:09
 SW, JANIE POMÓŻ MI
 Ela: 21.05.2012, 23:07
 Błagam, dopomóż mi!
 wiesia: 17.11.2011, 09:28
 św.janie błagam otocz swoją opieką mego męża i spraw by nie pił alkoholu inadużywać poltramu
 u: 26.07.2011, 10:42
 Sw.Janie Nepomucenie prosze Cie wypraszaj u Boga laski potrzebne moim bliskim.
 ***: 05.07.2011, 22:27
 Święty Janie Nepomucenie proszę o wstawiennictwo do Boga za wszystkich Kapłanów - spowiedników i za przystępujących do Sakramentu Pokuty i Pojednania, upraszając potrzebnych dla nich łask - amen.
 mama: 01.07.2011, 06:06
 Sw.Janie Nepomucenie pros Pana Boga za moja rodzina i naszymi bliskimi,szczegolnie za wnusia Julenka.
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej