Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nowenna do św. Stanisława Biskupa i Męczennika

Boże, który nikogo nie odrzucasz, ale litościwie przebaczasz nasze grzechy, gdy za nie pokutujemy, wejrzyj łaskawie na pokorne prośby i oświeć nasze serca abyśmy zdołali wypełnić Twoje przykazania.

Zdrowaś Maryjo...

Boże, Ty sprawiasz, że miłującym Ciebie wszystko wychodzi na dobre, daj sercom naszym za przyczyną św. Stanisława Biskupa i Męczennika, niezłomną moc Twej miłości, aby żadne doświadczenie nie zdołało w nas przytłumić pragnień, które od Ciebie pochodzą.

Zdrowaś Maryjo...

Boże, miłośniku i stróżu miłości i pokoju, daj, za wstawiennictwem św. Stanisława Biskupa i Męczennika Twego, wszystkim nieprzyjaciołom naszym prawdziwy pokój i miłość i udziel im odpuszczenia grzechów, a nas wyzwól swą mocą od ich zasadzek.

Zdrowaś Maryjo...

Boże, za Twój Kościół zginął pod mieczami bezbożnych chwalebny Biskup Stanisław: spraw prosimy, aby wszyscy, którzy wzywają jego pomocy, osiągnęli zbawienny skutek swojej modlitwy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

"Pragną przeto w dniu dzisiejszym, stojąc tu na tym rozległym krakowskim błoniu i patrząc w stronę Wawelu i Skałki, gdzie 900 lat temu "poniósł śmierć sławny Biskup Stanisław", dopełnić raz jeszcze tego, co dopełnione zostało w Sakramencie Bierzmowania czyli Umocnienia, którego On w naszych dziejach jest symbolem. Pragnę, aby to co zostało z Ducha Świętego poczęte i narodzone, zostało na nowo w tym samym Duchu Świętym umocnione za sprawą Krzyża i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Pana naszego, w którym nasz Rodak, Stanisław ze Szczepanowa, ma swą szczególną cząstkę i udział...

... Musicie być mocni, Drodzy Bracia i Siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która pomaga nam podejmować ów wielki Dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w Dialogu z Bogiem Samym: z Ojcem przez Syna w Duchu Swlę? tym: dialog zbawienia." (Jan Paweł II, Kraków 10 czerwca 1979 r.)

"Pragniemy (...) w tej modlitwie dzisiejszej przede wszystkim przypomnieć sobie tego opatrznościowego męża, Stanisława, który był biskupem Kościoła Krakowskiego; który przez swoje świedec- two stał się na całe stulecia rzecznikiem ładu moralnego w Ojczyźnie naszej; który był i nadal jest tej Ojczyzny Patronem(...)

Na św. Stanisława pozwala i nakazuje nam Kościół w swojej liturgii patrzeć poprzez przypowieść o Dobrym Pasterzu (...)

Pasterz to jest ten, który się troska. Są jednak różne troski. Są troski pełne smutku i przygnębienia. Troska Dobrego Pasterza płynie z miłości. Każda twórcza troska płynie z miłości. Troska Dobrego Pasterza płynie z miłości i dlatego jest twórczą; tworzy dobro, osłania przed złem (...)

"Dobry Pasterz duszę swą daje za owce swoje". Wytyczył Stanisław ze Szczepanowa drogi dziejowe Polaków na wiele stuleci. Nie można się dziwić, że co stulecie wracamy do jego postaci bogatsi o nową epokę, bogatsi o nowe doświadczenia dziejowe. A ileż to już było tych doświadczeń! Przecież były i Złote wieki, ale były i czasy Potopu; były czasy rozbiorów i był czas okupacji. I jest ten nasz dzisiejszy czas. Dał nam, na początku naszych dziejów, Bóg w swej Opatrzności takiego Patrona, który tym różnym czasom, tym różnym epokom dziejów Polski, wskazywał drogi niepodległości (...).

Jego zwycięstwo pod mieczem stało się w najtrudniejszych czasach, i wciąż się staje, źródłem nadziei na coraz to nowe zwycięstwa. I to właśnie wówczas, kiedy wisi nad nami miecz: w różnych czasach, w różnych momentach dziejów. Dał nam Bóg w swej Opatrzności takiego Patrona, którego trudne, krótkie pasterzowanie na stolicy w Krakowie, a na końcu śmierć męczeńska pod mieczem króla, wytyczyła i nadal wytycza drogi Polaków. Niech Bogu Najwyższemu będą dzięki za Stanisława, za naszego Pasterza. (Ks. Kard. Karol Wojtyła, fragmenty homilii z dnia 8. V. 1978 r.)

   

Wasze komentarze:

Brak komentarzy

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej