Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Liturgiczna modlitwa wieczorna


LITURGICZNA MODLITWA PRZED SPOCZYNKIEM

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Następuje rachunek sumienia. W odmawianiu wspólnym można się posłużyć jedną z formuł aktu pokuty, używanych we Mszy świętej.

Zróbmy rachunek sumienia i przeprośmy Boga za nasze grzechy, abyśmy mogli godnie zakończyć dzień dzisiejszy. Po krótkim milczeniu odmawia się jedną z trzech podanych niżej formuł aktu pokuty.

W. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem: moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich Aniołów i Świętych, i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
P. Zmiłuj się nad nami, Panie.
W. Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
P. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje.
W. I daj nam swoje zbawienie.
P. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.
P. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, aby wstawiać się za Twoim Ludem, zmiłuj się nad nami.
W. Zmiłuj się nad nami.

Na zakończenie aktu pokuty mówi się:
P. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. W. Amen.

HYMN

Nim dzienne światło zagaśnie, Prosimy, Stwórco wszechmocny, Ażebyś przez swą łaskawość Miał nas w obronie i pieczy. Niech senne pierzchną widziadła i nocne pokus ułudy; Powściągnij wroga naszego, By nas nie przywiódł do zguby O, spraw "to Ojcze najlepszy, I równy z Ojcem Ty, Synu", Co z Duchem, Dawcą radości, Chwalebnie władasz przez wieki. Amen.

PSALM 90

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.

Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
Mówi do Pana: "Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam."
Bo On sam cię wyzwoli z sideł myśliwego i słowa niosącego zgubę.
Okryje cię swoimi piórami, pod jego skrzydła się schronisz: wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
Ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
A choćby tysiąc padło u twego boku i dziesięć tysięcy po twojej prawicy, ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
Bo Pan jest twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
Nie przystąpi do ciebie niedola, a cios nie dosięgnie twojego namiotu,
Bo rozkazał swoim aniołom, aby cię strzeglf na wszystkich twych drogach.
Będą cię nosili na rękach, abyś nie uraził stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
"Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie, osłonię go, bo poznał moje imię.
Będzie mnie wzywał, a Ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu, wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie."
Chwała Ojcu...

Ant. Pan cię okryje swoimi piórami, nie ulękniesz się strachu nocnego.

SŁOWO BOŻE

Nie przeznaczył nas Bóg, abyśmy zasłużyli na gniew, ale na osiągnięcie zbawienia przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy czy żywi, czy umarli, wraz z Nim żyli. (1 Tes 5, 9-10)

W tym miejscu można prezezytać i rozważyć inny tekst Pisma św.

RESPONSORIUM

R. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.
V. Odkupiłeś nas, Panie, Boże prawdy. Polecam ducha mego. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. W ręce Twoje, Panie, polecam ducha mego.

KANTYK SYMEONA (Łk 2, 29-32)

Ant. Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy mogli czuwać z Chrystusem i odpoczywać w pokoju.

Teraz, o Panie, pozwól odejść słudze swemu w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
Któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.
Chwała Ojcu.

Ant. Zachowaj nas, Panie, gdy czuwamy, ochraniaj podczas spoczynku, abyśmy mogli czuwać z Chrystusem i odpoczywać w pokoju. (Alleluja).

MODLITWA

Prosimy Cię, Panie, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie zasadzki nieprzyjaciół; niech przebywają w nim święci Twoi Aniołowie i strzegą nas w pokoju, i niech nam zawsze towarzyszy Twoje błogsławieństwo. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W. Amen.
P. Niech Pan wszechmogący da nam noc spokojną i koniec szczęśliwy.
W. Amen.

ANTYFONY KOŃCOWE O NAJŚW. MARYI PANNIE

Na końcu Modlitwy przed spoczynkiem odmawia się jedną z podanych niżej Antyfon końcowych.

ANTYFONA (Od soboty przed pierwszą niedzielą Adwentu aż do 1 lutego włącznie):

Święta Matko Odkupiciela,
Bramo niebios zawsze otwarta,
Gwiazdo morza, wspomóż upadły
Lud, gdy powstać usiłuje.
Tyś zrodziła Stwórcę swojego,
Ku zdumieniu całej natury,
Panną będąc przedtem i potem,
Pozdrowiona usty Anioła
Okaż litość nad grzesznikami.

ANTYFONA (Od 2 lutego do Wielkiej Soboty włącznie):

Witaj, niebios Królowo,
Witaj, Pani Aniołów,
Witaj, różdżko i bramo.
Jasność zrodziłaś światu.
Ciesz się, Panno chwalebna,
Ponad wszystkie piękniejsza,
Witaj, o Najśliczniejsza,
Proś Chrystusa za nami.

ANTYFONA (Od Niedzieli Zmartwychwstania aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego włącznie):

Królowo nieba, wesel się, alleluja;
Bo ten, któregoś nosiła, alleluja,
Zmartwychwstał, jak zapowiedział, alleluja;
Módl się za nami do Boga, alleluja.

ANTYFONA (Od poniedziałku po Zesłaniu Ducha Świętego aż do piątku przed pierwszą niedzielą Adwentu):
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia;
Życie, słodyczy i nadziejo nasza, witaj.
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy.
Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc
na tym łez padole.
Przeto, Orędowniczko nasza,
One miłosierne oczy Twoje na nas zwróć.
A Jezusa, błogosławiony Owoc żywota Twojego,
Po tym wygnaniu nam okaż.
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.

W dowolnym czasie odmawia się:

ANTYFONA (Można ją odmówić w każdym okresie roku kościelnego).

Pod Twoją obronę...

Wasze komentarze:
 marzena aneta: 27.10.2022, 16:12
 Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu panie pospiesz ku ratunkowi memu Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków amen prosze o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję proszę o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego dziękuję modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to droga którą docieramy do marzeń dziękuję
(1)

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej