Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwy po Komunii świętej


     Wszystkie sakramenty Nowego Przymierza wymagają przygotowania od człowieka, który pragnie przyjąć je godnie, ale jedne więcej, drugie mniej. Bo innego rodzaju przygotowania trzeba do przyjęcia sakramentu chrztu, innego - do ostatniego namaszczenia, innego jeszcze przed spowiedzią, bo wymaga szczególnej uwagi i wyznania grzechów. Jeszcze staranniejsze przygotowanie powinno poprzedzać przystąpienie do Najświętszego Sakramentu Ołtarza, gdyż jako największy z sakramentów, wymaga od przyjmującego lepszej dyspozycji...

Modlitwa Tomasza z Akwinu po Komunii świętej


Dzięki Ci składam, Panie Boże, Ojcze wszechmogący, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa, a zwłaszcza za to, że zechciałeś mnie dopuścić do uczestnictwa w najświętszym Ciele Twego jednorodzonego Syna. Błagam Cię, Ojcze najłaskawszy, aby ta Komunia święta nie była dla mnie czymś spełnionym pod przymusem ani okazją do zasłużenia na karę, ale pomocą w uzyskaniu przebaczenia. Niech będzie ona dla mnie zbroją wiary, tarczą dobrej woli, umorzeniem wszystkich mych wad, wygnaniem wszelkich cielesnych chętek i wzrostem miłości, cierpliwości, prawdziwej pokory i wszelkich cnót. Niech będzie całkowitym uspokojeniem ducha i mocą obronną przed wszystkimi wrogami widzialnymi i niewidzialnymi oraz wiecznym zjednoczeniem z Tobą samym, mym prawdziwym Panem i Bogiem. Racz doprowadzić mnie do owej nieopisanej uczty, gdzie Ty sam jesteś prawdziwym światłem, całkowitą sytością i trwałą rozkoszą na wieki wieków. Amen.


Modlitwa po Komunii świętej


Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu, upadam na kolana przed Twoim obliczem i z największą gorliwością ducha proszę Cię i błagam, abyś wszczepił w moje serce najżywsze uczucia wiary, nadziei i miłości oraz prawdziwą skruchę za moje grzechy i silną wolę poprawy. Oto z sercem przepełnionym wielkim uczuciem i z boleścią oglądam w duchu Twoje pięć ran i myślą się w nich zatapiam, pamiętając o tym, dobry Jezu, co już Dawid włożył w Twoje usta: "Przebodli ręce moje i nogi, policzyli wszystkie kości moje" (Ps. 22, 17).

Rozmyślania po Komunii świętej


Boże mój i miłości moja, jakież dzięki Ci złożę, skoro Ty, Król królów i Pan panów, zechciałeś dziś odwiedzić mą duszę, wejść do mego ubogiego domu i zjednoczyć się ze mną niewypowiedzianą mocą tego Sakramentu? Czym Ci się odpłacę za ten zaszczyt? Jak odsłużę to dobrodziejstwo? Jakież podziękowanie może Ci złożyć tak ubogie stworzenie za tak bogaty dar? Bo nie zadowalasz się, czyniąc nas tu uczestnikami Twego Bóstwa, ale jeszcze sprawiasz, że uczestniczymy w Twoim świętym człowieczeństwie we wszystkich zasługach, jakie dzięki niemu wysłużyłeś. Bo tu dajesz nam Twoje Ciało i Twoją Krew, a przez nie czynisz nas uczestnikami wszystkich skarbów i zasług, jakie tym Ciałem i tą Krwią dla nas zdobyłeś. O cudowne udzielanie się! O cenny darze, zapoznany przez ludzi, godny wdzięczności i wiecznotrwałego uwielbienia! Najłaskawszy Uzdrowicielu naszych dusz! Jakimiż większymi bogactwami niż tym mógłbyś nas wzbogacić? Dobrze powiedziałeś, Panie, mówiąc w Swej modlitwie do Ojca: "Ja, Ojcze poświęcam za nich samego siebie, aby oni byli uświęceni w prawdzie" (J 17,19). Oto nowy sposób uświęcania, tak kosztowny dla uświęcającego! Bo Twoja jest świętość - a mój owoc, Twój trud - a moja korzyść, Twój koszt - mój zysk, Ciebie chłoszczą - mnie przebaczają, Ciebie czyszczą i krew Tobie puszczają - ja otrzymuję dzięki temu życie i zdrowie. Za mnie zadośćuczyniły Twoje bóle, gwoździe, ciernie, otrzymane policzki i najcenniejsza Krew, która za mnie została przelana. Mnie obmyły Twoje łzy, mnie uzdrowiły Twoje rany i za mnie zapłaciły razy, które na Ciebie spadły. O szczęsne udzielanie się! Dokumencie cudownego braterstwa! Zbiorze niewypowiedzianych skarbów! Jakiż był nasz wkład do tego, Panie? Co daliśmy Ci, ażebyś Ty nam dawał taki dar? Nic takiego nie było, jedynie Twoja dobroć. Dlaczego słońce oświeca? Dlaczego ogień grzeje? Dlaczego woda chłodzi? Oczywiście dlatego, że są to skutki wypływające z naturalnych właściwości tych żywiołów. Twoją, Boże mój, właściwością jest okazywać miłość i wybaczać, i co więcej, wybaczać innym, ale nie sobie. Do natury Twej należy dobroć, nie jakakolwiek, ale najwyższa. Jak do natury dobroci należy udzielanie się, tak do najwyższej dobroci udzielanie się w najwyższym stopniu. To uczyniłeś względem nas, bo całkowicie nam się oddałeś. Przychodząc na świat, stałeś się nam bratem; gdy jemy, jesteś pokarmem; umierając stajesz się za nas okupem, a królując - nagrodą.

Na koniec, jeśli chcesz w jednym słowie streścić dobra, jakie daje ci ten Boski Sakrament, rozważ, co przyniósł ze sobą Pan, przychodząc na świat. Podobnie jak kiedy przyszedł na świat, dał światu życie łaski ze wszystkim, co jej towarzyszy, tak udziela go Tobie, gdy przychodzi do duszy. Boski pokarmie, dzięki któremu synowie ludzcy stają się synami Bożymi i przez który nasze człowieczeństwo obumiera, aby żył w nim Bóg; Chlebie najsłodszy, uwielbienia godny, który utrzymujesz przy życiu duszę, a nie brzuch; wzmacniasz serce, nie obciążając ciała; radujesz ducha, nie osłabiając umysłu; Twoją mocą ginie nasza zmysłowość i traci życie nasza własna wola, aby pełniła się w nas wola Boża.

Jakież więc dzięki, jakie słowa uwielbienia złożę Ci, Panie, za to dobrodziejstwo? Jeśli wdzięczność powinna być w proporcji do daru, jakaż wdzięczność wystarczy za taki dar? W Księdze Wyjścia czytamy, że powiedziałeś do Mojżesza: "Weź złoty kielich, napełnij go manną, włóż do Arki Przymierza i niech tam pozostanie schowany na zawsze, aby przyszłe pokolenia wiedziały, jakim rodzajem pokarmu żywiłem waszych ojców przez czterdzieści lat na pustyni" (Wj 16,32). Jeśli chciałeś, aby tak był uszanowany tamten pokarm, ulegający zepsuciu, że kazałeś go schować dla pamięci w miejscu tak bardzo czczonym, jak wielka cześć należy się temu Pokarmowi niezniszczalnemu, dającemu życie wieczne tym, co go spożywają? Widzę jasno, że taka sama różnica, jaka jest między pokarmem a Pokarmem, zachodzi między dobrodziejstwem a Dobrodziejstwem, i powinna być między wdzięcznością a Wdzięcznością. Tamten pokarm był z ziemi, ten jest z nieba, tamten był dla ciał, ten jest dla dusz; tamten nie dawał spożywającym prawdziwego życia, ten daje im życie wieczne. Ale jak się ma stworzenie do Stwórcy, tak pokarm do Pokarmu. Jeśli o taką pamięć i wdzięczność prosiłeś za utrzymanie przy życiu ludu pokarmem ulegającym zniszczeniu, o cóż prosisz za utrzymanie nas przy życiu Pokarmem o tyle doskonalszym, o ile Bóg przewyższa stworzenie? Nie ma dość wielkiej wdzięczności i uwielbienia, które by tu wystarczało, a skoro zwątpiłem w możliwość spłacenia tego długu, nic innego mi nie pozostaje, jak wraz z Prorokiem przyjąć kielich zbawienia i wzywać Imienia Pańskiego (Ps 115,13), to znaczy nie płacić za dobrodziejstwa, ale prosić o nowe i o łaski za łaskami.

Proszę więc Ciebie, Panie, przyjmij tę Komunię jako zadośćuczynienie za wszystkie moje grzechy i winy, i jako pomoc do poprawy mego życia. Przez nią wybacz wszystkie moje upadki i dopełnij wszystko, czego brakuje memu ubóstwu. Przez nią zniszcz we mnie wszystko, co się nie podoba Twoim Boskim oczom i uczyń mnie człowiekiem według Twojej woli. Przez nią udziel mi tego, żebym zawsze trwał niewzruszenie w Tobie, Ciebie doskonale i trwale miłował, z Tobą zawsze był złączony, na cześć i chwałę Twojego świętego Imienia. Okaż miłosierdzie wszystkim grzesznikom. Panie, spraw, by powrócili do Twego Kościoła heretycy i schizmatycy. Oświeć wszystkich wiernych, aby Cię poznali. Dopomóż wszystkim w ich cierpieniach i potrzebach. Pomóż tym, za których powinienem się modlić. Pociesz mych rodziców, krewnych, przyjaciół, wrogów, dobroczyńców. Zmiłuj się nad wszystkimi, za których przelałeś Twą najcenniejszą Krew. Udziel przebaczenia i łaski żywym, a zmarłym daj wieczny odpoczynek i chwałę. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.   

Wasze komentarze:
 Stefka: 17.02.2015, 14:43
 Bądź uwielbiony Boże Wszechmocny, który karmisz mnie Swoim Ciałem i Swoją Krwią Przenajswietrza.
 Stefka: 17.02.2015, 14:42
 Bądź uwielbiony Boże Wszechmocny, który karmisz mnie Swoim Ciałem i Swoją Krwią Przenajswietrza.
 Stefka: 17.02.2015, 11:30
 Dzięki Ci Panie za moją rodzinę, za wiarę,,Twoją miłość, że jesteś z nami i nam pomagasz. Kocham Cię.
 leszek: 03.11.2014, 20:31
 dziękuję z całego serca za obecność Twoją PANIE JEZU . JEZU UFAM TOBIE.
 Irena: 03.11.2014, 07:04
 Jezu chryste jestem bardzo szczęśliwa gdy mogę Cię przyjać do mojego serca gdy jesteś w moim wnętrzu ,spraw bym mogła dotrzeć do kościoła w każda niedzielę. Jezu ufam Tobie...
 Irena: 02.11.2014, 18:34
 Jezu chryste jestem bardzo szczęśliwa gdy mogę Cię przyjać do mojego serca gdy jesteś w moim wnętrzu ,spraw bym mogła dotrzeć do kościoła w każda niedzielę. Jezu ufam Tobie...
 Mihal: 04.05.2014, 19:10
 O zdrowie dla calej rodziny!!!
 Łukasz : 21.04.2014, 16:13
 Proszę o zdrowię dla mnie, moich rodziców brata dziadka i marka.Dzieki ci Jezu.
 panel: 15.04.2014, 17:07
 dziękuje ci jezu za .....
 Zofia : 27.03.2014, 07:18
 Panie Jezu powierzam ci dzis sama siebie przyjmnij mnie i przytul do swego Boskiego cudownego serca taka jaka jestem iprzemien mnie taka jaka chcesz mnie miec Panie poddaje sie twej woli .Pragne cie prosic o przemiane serca I duszy I o milosc ktora pochodzi tylko od samego ciebie dla moich dzieci aby umieli zawsze odrozniac dobro od zla ,udziel imJezu milosierny tylko tych lask ktore sa im potrzebne aby zyc w twojej prawdzie.Bog zaplac.
 Irena : 02.10.2013, 20:27
 Jezu miłosierny powierzam Twojemu miłosierdziu moją grzeszną przeszłość,proszę Cię prowadż mnie,umacniaj,chroń przed potęgą zła i nie dopuść abym znów oddaliła się od Ciebie.Jezu ufam Tobie.
 Irena : 02.10.2013, 20:25
 Jezu miłosierny powierzam Twojemu miłosierdziu moją grzeszną przeszłość,proszę Cię prowadż mnie,umacniaj,chroń przed potęgą zła i nie dopuść abym znów oddaliła się od Ciebie.
 Mateusz: 26.03.2013, 22:48
 Powiadam Wam, bracia i siostry kto zaufa dla Pana Jezusa i prosić będzie o nawrócenie Pan Jezus pomoże. Choć byście mieli tyle grzechów co piasku na ziemi. przepraszaj Pana Jezusa za grzechy i za nie żałować. Następnie przystąpić do szczerego rachunku sumienia i spowiedzi. Przyjąć Komunie Świętą. były okultysta oraz Nałogowy palacz marihuany i papierosów.
 Jola: 25.03.2013, 21:16
 O mój Panie Jezu miej mnie i moją rodzinę w Twojej Opiece.Proszę Cię o uwolnienie mojej mamy i siostry od Złego ,który nimi manipuluje.Błogosław Panie mojemu wnuczkowi i moim dzieciom.
 Polak: 13.01.2013, 12:08
 Jezu daj ludziom wiarę. Polsce daj patriotów, aby wyszła z tej drogi ku zagładzie. Uwalniaj ludzi z nałogów, bo tylko tak mogą godnie przeżyć życie.
 Zatroskana matka: 08.12.2012, 11:44
 Dziekuje ci Jezu ze moge sie na Tobie opierac i przyjmowac ten bezcenny dar to przecudowne spotkanie w Komuni Sw w ktorym lacza sie wszystkie troski cierpienia i uwielbienie Panie przyjmij mnie do do swego serca abym napelnila sie Twoja miloscia i mogla przelac ja na moje bliskie memu sercu osoby ktore odeszly od zrodla Twej milosci i radosci i poddaly zwatpieniu i nalogom blogoslaw im Panie i daj mi wiare tak silna abym z Twa pomoca zawrocila ich z tej drogi dziekuje ci najslodszy Jezu za Ducha Pocieszyciela ufam i kocham cie Jezu moj przyjacielu
 Zatroskana matka: 08.12.2012, 11:41
 Dziekuje ci Jezu ze moge sie na Tobie opierac i przyjmowac ten bezcenny dar to przecudowne spotkanie w Komuni Sw w ktorym lacza sie wszystkie troski cierpienia i uwielbienie Panie przyjmij mnie do do swego serca abym napelnila sie Twoja miloscia i mogla przelac ja na moje bliskie memu sercu osoby ktore odeszly od zrodla Twej milosci i radosci i poddaly zwatpieniu i nalogom blogoslaw im Panie i daj mi wiare tak silna abym z Twa pomoca zawrocila ich z tej drogi dziekuje ci najslodszy Jezu za Ducha Pocieszyciela ufam i kocham cie Jezu moj przyjacielu
 Kasia: 22.09.2012, 19:15
 Panie Jezu oddaję Ci me serce, wejrzyj w nie i ulecz jego troski. Daj mi siłę bym wytrwała na tej nowej drodze do Ciebie i Twego Królestwa, zmiłuj się nade mną. Amen
 Casimir: 25.07.2012, 20:39
 Witam Cię Jezu w sercu moim które jest otwarte dla Ciebie, lecz tak samo jak twoje chciało by być otwarte dla wielu.
 maja: 05.06.2012, 19:40
 bardzo kocham ciebie i uczysz mnie swoim słowem to nie jest modlitwa
[1] [2] [3] (4) [5] [6]


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej