Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Ulga rehabilitacyjna

     Z ostatnim dniem kwietnia mija termin rozliczenia się z urzędem skarbowym z dochodów za 2018 r. Nawet jeśli już się rozliczyliśmy, ale okazało się, że zapomnieliśmy o doliczeniu jakiegoś dochodu albo nie odliczyliśmy należnej nam ulgi, możemy zrobić to do końca kwietnia. Oczywiście jeżeli odkryjemy błąd później, również powinniśmy skorygować zeznanie podatkowe.

     Jednym z odliczeń są wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych i wydatki na rehabilitację dla podatnika niepełnosprawnego albo osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu podatnika. Odliczeniu podlegają wyłącznie takie wydatki.

     Osoba niepełnosprawna to osoba z orzeczeniem jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub posiadająca decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną, lub posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia.

     Osoba niepełnosprawna pozostająca na utrzymaniu podatnika - to osoba niepełnosprawna, której roczny dochód nie przekracza 12 tys. 357,60 zł, będąca dla podatnika osobą spokrewnioną (współmałżonek, dziecko, ojciec, matka, teść, teściowa). Do dochodów osoby niepełnosprawnej nie zalicza się zasiłku pielęgnacyjnego ani alimentów na rzecz dzieci małoletnich, bez względu na ich wiek, które otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, oraz dzieci dorosłych do ukończenia 25. roku życia uczących się w szkołach, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub dochodów z kapitałów pieniężnych opodatkowanych jednolitą, 19-procentową stawką podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

     Wydatki, które podatnik może odliczyć, są nielimitowane (odliczeniu podlega cała wydatkowana kwota) albo limitowane (kwotę przysługującego odliczenia oblicza się z uwzględnieniem "górnego" lub "dolnego" limitu kwotowego).

     Do wydatków nielimitowanych należą np. te na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, zakup i naprawę indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, z wyjątkiem sprzętu gospodarstwa domowego, czy zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

     Z kolei wydatki limitowane to te poniesione np. na używanie samochodu osobowego stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub na dzieci niepełnosprawne do 16. roku (maksymalna kwota odliczenia w roku podatkowym wynosi 2280 zł), czy też leki, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone lekarstwa stale lub czasowo. W tym przypadku odliczeniu podlegają wydatki w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy wydatkami faktycznie poniesionymi w danym miesiącu a kwotą 100 zł.

Edyta Pisarczyk-Kulon
Autorka jest radcą prawnym

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 21 kwietnia 2019


   

Wasze komentarze:

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej