Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Wstąpił do nieba, czy na niebiosa?

Należę do osób starszych i uczyłem się modlitw jeszcze przed drugą wojną światową. Dobrze zapamiętałem modlitwę "Wierzę w Boga". W tej modlitwie modliliśmy się następująco: "zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa". Ta modlitwa odmawiana jest w Radiu Maryja o godzinie 15. W kościele natomiast w wyznaniu wiary ten sam fragment modlitwy brzmi inaczej. Dlaczego? Franciszek

Panie Franciszku!

Serdecznie dziękuję za list i chętnie odpowiadam. Pyta Pan o modlitwę "Wierzę w Boga". Otóż znamy w Kościele kilka wersji tej modlitwy, która jest wyznaniem wiary Ludu Bożego.

Pierwsza, zwana Składem Apostolskim (gdyż uważana jest powszechnie za wierne streszczenie wiary apostołów), zawiera cytowane przez Pana słowa: "zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa". Skład Apostolski odmawiamy zwyczajowo na początku modlitwy różańcowej lub Koronki do Miłosierdzia Bożego (dlatego odmawiany jest o godz. 15. w Radiu Maryja). Rozpoczyna się od słów: "Wierzę w Boga".

Druga wersja wyznania wiary, zwana Symbolem Nicejsko-Konstantynopolitańskim (nazwa od soborów, które odbyły się w IV wieku w Nicei i Konstantynopolu), jest dłuższa i prawdę o zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Chrystusa przedstawia następująco: "I zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca". Symbol Nicejsko-Konstantynopolitańslci odmawiany jest podczas Mszy św. w każdą niedzielę i liturgiczną uroczystość. Rozpoczyna się od słów: "Wierzę w jednego Boga".

Po reformie liturgicznej, wprowadzonej przez papieża Pawła VI zgodnie ze wskazaniami Soboru Watykańskiego II (1962-1965), przyjęto w Polsce, że Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański będzie stosowany w liturgii Mszy Św., natomiast Skład (Symbol) Apostolski - w pozostałych modlitwach lub nabożeństwach. Znamienne jednak, że przepisy kościelne pozwalają w pewnych sytuacjach, aby Symbol Apostolski odmówić również podczas Mszy (np. w trakcie Mszy św. z udziałem dzieci).

Kościół w starożytności znał wiele tzw. symboli wiary. Były one jakby skrótem całej wyznawanej wiary i przybierały formy zwięzłe lub bardziej rozbudowane. Bardzo pięknie na ich temat mówi Katechizm Kościoła Katolickiego w punktach 185-197. Czytamy tam m.in.:

"W ciągu wieków w odpowiedzi na potrzeby różnych epok sformułowano wiele wyznań lub symboli wiary. Są to symbole różnych Kościołów apostolskich i starożytnych, symbol Quicumque, nazywany symbolem św. Atanazego, wyznania wiary niektórych synodów i soborów (Toledańskiego, Laterańskiego, Lyońskiego, Trydenckiego) lub niektórych papieży, jak Fides Damasi czy Wyznanie wiary Ludu Bożego Pawła VI (1968).

Żaden z symboli powstałych w kolejnych etapach życia Kościoła nie może być traktowany jako przestarzały i zbędny. Pomagają nam one zrozumieć i pogłębić dzisiaj wiarę wyznawaną od początku przez różne kompendia prawd wiary, jakie opracowano. Wśród wszystkich symboli wiary dwa zajmują szczególne miejsce w życiu Kościoła" (KKK 192-193).

Tymi dwoma wyróżnionymi wyznaniami wiary są właśnie omawiane przez nas: Symbol Apostolski i Symbol Nicejsko-Konstantynopolitański. Nie stoją one wobec siebie w jakiejkolwiek opozycji, czy konkurencji. Są natomiast wzajemnym uzupełnieniem i wyrażają tę samą wiarę Kościoła.

Gdy zatem modlimy się na Mszy św. niedzielnej, czy też rozpoczynamy różaniec, podobnie uwielbiamy Boga za Jego nieskończoną miłość do nas, za Jego dzieło stworzenia, odkupienia i naszego uświęcenia. Warto bowiem pamiętać, że każde wyznanie wiary podzielone jest na trzy części: "Pierwsza jest poświęcona pierwszej Osobie Boskiej i przedziwnemu dziełu stworzenia; następna drugiej Osobie Boskiej i tajemnicy Odkupienia ludzi; ostatnia natomiast trzeciej Osobie Boskiej, będącej źródłem i zasadą naszego uświęcenia" (KKK 190).

Ks. JANWasze komentarze:
 marzena aneta: 10.05.2023, 08:41
 Wstąpił do nieba, czy na niebiosa?Boże kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Boże módl się za nami dziękuję Boże kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno lub bezczynszowego mieszkania wszystkie mają być bezczynszowe lub z czynszem małym czynszem niskim dobrą mieszkania małego sprzedaż urode ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dobrą spowiedź świętą w maju 2023 roku dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Gabriel Possenti od Matki Bożej Bolesnejśw. Gabriel Possenti od Matki Bożej Bolesnej

Modlitwa do św. Gabriela Possenti od Matki Bożej BolesnejModlitwa do św. Gabriela Possenti od Matki Bożej Bolesnej

Litania do św Gabriela od Matki Bożej BolesnejLitania do św Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

Modlitwa w chorobie do św. Gabriela od Matki Bożej BolesnejModlitwa w chorobie do św. Gabriela od Matki Bożej Bolesnej

ks. Franciszek Blachnicki - Apostoł nawróceniaks. Franciszek Blachnicki - Apostoł nawrócenia

Modlitwa do ks. Franciszka BlachnickiegoModlitwa do ks. Franciszka Blachnickiego

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej