Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Triduum Paschale - komentarze

CHRYSTUS UKRZYŻOWANY

MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

Przed rozpoczęciem liturgii

Wielki Czwartek - dzień ustanowienia Eucharystii i kapłaństwa.

Dzisiejszy wieczór jednoczy nas przy Stole. Sam Chrystus oddaje się na nim Ojcu w Ofierze i staje się - z miłości - Chlebem łamanym dla nas.

Stajemy się uczestnikami Jego Ostatniej Wieczerzy. Jezus z niezwykłą czułością pochyla się dziś nad każdym z nas, aby umywać nam nogi, aby dotykać tego co w nas jest słabością. Pragnie umacniać nas tym gestem i wyryć go w naszych sercach, byśmy napełnieni doświadczeniem Jego miłości, umywali nogi naszym braciom, pochylając się nad ich słabościami.

Przed Liturgią Słowa

Dzisiejsza Liturgia Słowa odsłania nam zapowiedź i wypełnienie obietnicy naszego zbawienia. Wieczerza Paschalna w Jezusie znajduje swoje wypełnienie. Niewola fizyczna Narodu Wybranego wskazuje nam na wszelkie niewole duchowe, jakim ulegają nasze serca. Prawdziwym wyzwoleniem staje się dla nas Jezus, który w każdej Eucharystii karmi nas swoim Słowem i Ciałem.

Przed procesją z darami

Bycie dla innych w postawie miłości wymaga przemiany naszego serca, wymaga zgody na Krzyż. Chrystus oczekuje naszego przyzwolenia aby móc nas przemieniać, tak jak przemienia chleb w swoje Ciało i wino w swoją Krew.

Przed Ojcze nasz

Aby bezinteresownie dawać siebie trzeba napełnić się miłością prawdziwą. Trzeba przyjść do Źródła - do samego Jezusa i nasycić się Jego Ciałem. A On nas wypełni sobą, obficie obdarzy miłością i poprowadzi do konkretnych ludzi.

Przed przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do ołtarza czuwania

Zgodnie z wielowiekową tradycją Najświętszy Sakrament zostanie te raz przeniesiony do ołtarza czuwania.

Nasza dzisiejsza adoracja to wielkie dziękczynienie za dar Eucharystii i kapłaństwa, oraz rozważanie ostatnich chwil z życia Chrystusa przed Jego męką i śmiercią. Towarzyszą jej słowa Jezusa z Ogrodu Oliwnego: "Czuwajcie i módlcie się..."

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Przed rozpoczęciem liturgii

Wielki Piątek. Obnażony ołtarz i cisza. Od najdawniejszych czasów w tym dniu nie odprawia się Mszy Świętej.

Gromadzimy się dziś w kościele by uczcić tajemnicę naszego Odkupienia. Wskazuje ona na Krzyż, który z narzędzia hańby i poniżenia - w Jezusie - staje się znakiem zwycięstwa i tryumfu Życia nad śmiercią.

Dzisiejsza Liturgia składa się z trzech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej, po której kapłan przeniesie do Grobu Eucharystyczne Ciało Jezusa.

Za chwilę, gdy kapłan padnie na twarz, wszyscy uklękniemy, by modląc się w ciszy przygotować się do przeżywania Tajemnicy Odkupienia całego świata.

Przed Liturgią Słowa

Dzisiejsze czytania ukazują nam cierpiącego Chrystusa, który w miłości i posłuszeństwie wypełnia wolę Ojca. Staje się Barankiem przebłagalnym za nasze grzechy, a Jego ofiara staje się drogą naszego zbawienia.

Niech Słowa Pana ożywią wiarę i miłość tych, którzy Go słuchają.

Przed modlitwą powszechną

Chrystus podwyższony nad ziemią wszystkich pociągnął do siebie. Dlatego stojąc modlić się będziemy za wszystkich ludzi i za cały świat, tak jak czynili to pierwsi chrześcijanie. Po zapowiedzianej intencji będziemy modlić się w ciszy, po której kapłan zbierze nasze modlitwy specjalną prośbą. Następujące po niej nasze każdorazowe "amen", tzn. niech tak się stanie, będzie świadomym włączeniem się w prośby całego Kościoła.

Przed adoracją krzyża

Rozpoczyna się adoracja Krzyża. Wpatrzeni w znak zwycięstwa i naszego zbawienia zapragnijmy z wdzięcznością i wiarą przylgnąć sercem do Chrystusowego Krzyża.

Na wezwania kapłana odsłaniającego Krzyż odpowiemy śpiewem "Pójdźmy z pokłonem" wyrażając w ten sposób wdzięczność za trud naszego zbawienia.

Następnie będziemy w świątyni wspólnie adorować Krzyż.

Przed Komunią Świętą

Przylgnięcie do Krzyża odsłania nam moc Ofiary Chrystusa. Oto On sam staje się Pokarmem dla nas i pragnie obdarzać nas życiem w obfitości.

Za chwilę kapłan ukaże nam już nie drzewo i symbol do uwielbienia, ale samego Chrystusa. On, nasz Pan, pragnie byśmy Go przyjęli i przez to upodobnili się do Niego w oddaniu i codziennym posłuszeństwie Bogu Ojcu aż do śmierci.

Przed procesją do grobu

Na zakończenie liturgii wielkopiątkowej przenosi się Najświętszy Sakrament do Grobu Pańskiego. Chrystus raz poniósł śmierć i więcej nie umiera, dlatego Grób wypełniony jest prawdziwą obecnością naszego Pana w Jego Ciele wystawionym w monstrancji - chwalebnym, żyjącym, zmartwychwstałym.

CHRYSTUS POGRZEBANY

W tym dniu nie celebruje się Eucharystii ani żadnych nabożeństw. Kościół "oczekuje powrotu Oblubieńca" modląc się liturgią godzin.

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY

WIGILIA PASCHALNA

Przed rozpoczęciem liturgii

Noc paschalną rozjaśnia Zmartwychwstały Chrystus. Jest to naprawdę Wielka Noc, bo upamiętnia najważniejsze wydarzenie w dziejach świata i ludzkości, jakim było przejście Chrystusa ze śmierci do nowego życia, przez Zmartwychwstanie. Tę tajemnicę odkryjemy dzisiaj przez dwa sakramenty paschalne: chrzest i Eucharystię. Dynamika nocy paschalnej koncentruje się wokół tajemnicy nowego życia w Chrystusie, dlatego cała liturgia pełna jest dziś symboli życia. Rozpoczniemy ją obrzędem Światła. Za chwilę kapłan poświęci ogień, od którego zapalony zostanie paschał - światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Od płomienia wnoszonego do kościoła paschału wszyscy zapalimy swoje świece. Istnieje głęboka wymowa tego gestu - ze Zmartwychwstałym Chrystusem przechodzimy z ciemności śmierci do światła nowego życia.

Przed orędziem paschalnym

Wsłuchując się w orędzie wielkanocne, całym sercem dziękujmy za dar Chrystusowy dar zmartwychwstania. Wraz z całym niebem wychwalajmy Boga, bo dzięki Niemu jesteśmy wolni od mroku i strachu śmierci, bo dzięki Niemu mamy życie.

Przed Liturgią Słowa

W dzisiejszej liturgii słowa usłyszymy jak Bóg wypełniał swoją obietnicę daną człowiekowi. Cała historia Izraela jest historią miłości Boga do człowieka, na którą człowiek w swojej wolności często odpowiadał obojętnością i nieposłuszeństwem. Dzisiaj każdy z nas otrzymuje zapewnienie od Boga, że umierając dla grzechu zyskuje w Nim nowe życie.

Przed liturgią chrzcielną

Liturgia chrzcielna rozpoczyna się od przywoływania orędownictwa wszystkich świętych, którzy żyją już w blasku Zmartwychwstałego Pana. Prośmy tych, którzy są w niebie, by wypraszali nam łaskę wierności w wypełnianiu naszego osobistego Przymierza z Chrystusem, wynikającego z chrztu świętego. Niech odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych stanie się dla nas świadomym potwierdzeniem naszej przynależności do Chrystusa i Jego Kościoła.

Przed procesją z darami

Rozpoczynamy Liturgię Eucharystyczną. Za chwilę Chrystus swoim Ciałem i Krwią potwierdzi nasze z Nim Przymierzę. Nakarmi nas sobą i umocni, byśmy wytrwali w miłości i wierności, byśmy nieśli światu radość płynącą z Jego zmartwychwstania.

Przed procesją rezurekcyjną

Napełnieni radością płynącą ze spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem wyjdźmy w uroczystej procesji by zwiastować światu moc Bożej Miłości.

MSZA W DZIEŃ

Przed Liturgią Słowa

Dzisiejsze czytania jeszcze mocniej objawiają nam tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pochylając się nad pustym grobem, chciejmy całym sercem odkryć, że Jezus żyje! Jego zmartwychwstanie nadaje zupełnie nowy sens naszemu życiu. Staje się źródłem nowej nadziei.

Joanna Ślusarek

Tekst pochodzi z pisma formacyjnego
Ruchu Światło-Życie "Wieczernik"Wasze komentarze:
 assenuelatiax: 01.02.2011, 00:47
 nalezy sprawdzic:)
(1)


Autor

Treść

Nowości

sw. Szymon z Lipnicysw. Szymon z Lipnicy

Modlitwa do św. Szymona z LipnicyModlitwy do św. Szymona z Lipnicy

Litania do św. Szymona z LipnicyLitania do św. Szymona z Lipnicy

sw. Fryderyk z Utrechtusw. Fryderyk z Utrechtu

Modlitwa do św. Fryderyka z UtrechtuModlitwa do św. Fryderyka z Utrechtu

ks. Alojzy Arendtks. Alojzy Arendt

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej