Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

"Cud krwi" św. Januarego

W Neapolu od kilkunastu stuleci, każdego roku ma miejsce nadzwyczajny fenomen, tak zwany "cud krwi" św. Januarego. Męczennik ten został ścięty w 305 r. Jak mówi tradycja, jedna z pobożnych kobiet obecna podczas egzekucji, zebrała do flakonika pewną ilość krwi. Krew Świętego przechowywana jest w specjalnym relikwiarzu. Od tamtego czasu, każdego roku dokonuje się niewytłumaczalny fenomen.Skrzepnięta krew "ożywia się" przechodząc w stan płynny. Badania naukowe wykazały, że jest to prawdziwa ludzka krew, która ma właściwości i zachowuje się jak tętnicza krew żyjącego człowieka.

Ten cudowny znak powtarza się 19 września w rocznicę męczeństwa Świętego, a także w pierwszą niedzielę maja oraz czasami 16 grudnia, z okazji wyjątkowych wydarzeń.

"Cud" krwi św. Januarego rzuca wyzwanie współczesnej nauce i podstawowym prawom fizyki. Naukowcy stoją przed wielką zagadką, której nie są w stanie wyjaśnić. Zakrzepła, pochodząca z IV wieku ludzka krew, nagle przechodzi w stan ciekły. Na oczach wszystkich zmienia barwę, lepkość, ciężar, objętość. Dokonuje się to dziwne zjawisko w datach stałych lub zmiennych, niezależnie od temperatury, w chłodzie lub cieple, gdy temperatura w katedrze waha się od 5-6° do 30-32° C. Również nie zależy to od napięcia psychicznego tłumu, ponieważ krew często rozpuszcza się nie tylko na oczach tłumów, ale także wobec kilku osób, lub zastawano ją płynną w momencie otwierania kasy pancernej, w której jest przechowywana. Przechodzenie krwi ze stanu skrzepłego w stan płynny jest niezależne od ludzkich pragnień. Odnotowano przypadki, że krew pozostawała w stanie skrzepnienia także po dniach intensywnej modlitwy, maksymalnego napięcia psychicznego tłumu wiernych. Miało to miejsce w 1976 r., w ciągu wszystkich 8 dni wystawienia relikwii.

Relikwie krwi Świętego Fizycy i hematolodzy są zgodni, że przetrwania krwi przez przeszło 1690 lat w stanie morfologicznie niezmienionym, oraz nagłych zmian w objętości i ciężarze, przechodzenia w stan płynny i powrotu do stanu pierwotnego, tego wszystkiego nie można wytłumaczyć na gruncie nauki. Współczesna nauka nie może dać żadnego przekonywującego wyjaśnienia dla tego tajemniczego zjawiska. Wszystkie próby laboratoryjnego odtworzenia tego fenomenu zakończyły się fiaskiem. Niekiedy krew rozpuszczając się, w imponujący sposób zmienia swoją objętość. Bywa, że pęcznieje i wypełnia cały pojemnik, innym razem zajmuje znacznie mniejszą przestrzeń. Dla naukowców szokujący jest fakt, że czasami zmienia się także ciężar krwi. Również kolor ulega zmianom od jaskrawej do ciemnej lub brudnożółtej czerwieni. Całkowicie wymyka się prawom fizyki także czas przechodzenia ze stanu stałego do płynnego. Czasami bywa, że następuje to w jednym momencie, innym razem trwa ten proces kilka minut lub cały dzień. Podobnie jest z krzepnięciem. Wszystkie te zjawiska są w oczywistym konflikcie z niezmiennymi prawami fizyki. Każdy dobrze o tym wie, że w cieple krew się nie rozpuszcza, lecz twardnieje.

Analiza spektrograficzna udowodniła ponad wszelką wątpliwość, iż mamy do czynienia z prawdziwą, arteryjną, czystą ludzką krwią, bez żadnych obcych substancji chemicznych.

Hipoteza dodania jeszcze w średniowieczu do krwi jakiejś substancji, całkowicie upadła dlatego, że badania archeologiczne dowiodły, że ampułki i ich zamknięcia pochodzą z IV wieku i nie ma możliwości innego ich otwarcia jak tylko przez rozbicie.

Krew św. Januarego w niewytłumaczalny sposób nie podlega normalnie obowiązującym prawom przyrody, bo gdyby podlegała, to już dawno by się zepsuła i zamieniła się w proch.

Włoski uczony prof. Gastone Lambertini, po wielu latach badań, doszedł do następującego wniosku: "Prawo zachowania energii, zasady, które rządzą żelowaniem i rozpuszczaniem koloidów, teorie starzenia się koloidów organicznych, eksperymenty biologiczne dotyczące krzepnięcia plazmy: wszystko to potwierdza, jak substancja, czczona od wielu wieków, rzuca wyzwanie każdemu prawu przyrody i każdemu tłumaczeniu, które nie odwołuje się do tego, co nadprzyrodzone. Krew św. Januarego to jest skrzep, który żyje i który oddycha: nie jest więc jakąś «alienującą» pobożnością, lecz znakiem życia wiecznego i zmartwychwstania".

Papież Pius XII nazwał ten fenomen cudem. Jan XXIII przybył specjalnie do Neapolu, aby być obecnym przy cudzie i wyznał, że jest wielkim czcicielem św. Januarego. Arcybiskup Neapolu kard. Corrado Ursi twierdzi, że fenomen "ożywiania" - rozpuszczania się krwi jest bezpośrednio związany z faktem zmartwychwstania Chrystusa. Jest znakiem istnienia życia wiecznego oraz wezwaniem do wiary w zmartwychwstanie Chrystusa i zmartwychwstanie ciał wszystkich ludzi, którzy istnieli na ziemi.

Św. January dlatego poniósł śmierć męczeńską, ponieważ Chrystus byt dla niego największą wartością. Historycy twierdzą, że męczeństwo miało miejsce w Pozzuoli w 305 roku. Św. January był biskupem Benewentu. Urodził się około 275 r. W czasie prześladowania chrześcijan za cesarza Dioklecjana (234-313) został aresztowany diakon Sossus. Biskup January zdecydowanie zaprotestował przeciwko niesprawiedliwemu uwięzieniu swego diakona. W odpowiedzi namiestnik Drakoncjusz aresztował i skazał biskupa Januarego na śmierć. Został ścięty 19 września 305 r. Podczas egzekucji ś w. Januarego jedna z chrześcijańskich kobiet nabrała do flakoników jego krew, którą do dnia dzisiejszego przechowuje się w katedrze w Neapolu. Relikwie krwi Świętego przechowywane są w katedrze, w kaplicy zbudowanej na początku XVII w. jako dziękczynienie za uratowanie Neapolu od dżumy w 1526 roku. Znajduje się tam kasa pancerna, a w niej misternie wykonany relikwiarz, wewnątrz którego są dwie ampułki pochodzące z IV wieku. Jedna z ampułek jest większa, wypełniona w około dwóch trzecich krwią. Natomiast w mniejszej ampułce krwi jest niewiele. Obie ampułki są zapieczętowane bardzo twardym, liczącym około 16 wieków, mastyksem. Tak więc nie można ich otworzyć inaczej jak tylko przez rozbicie.

Wszystkie badania naukowe mogły być przeprowadzone tylko za pomocą metody spektralnej.

Każdego roku 18 września, w wigilię męczeństwa św. Januarego, przed katedrą w Neapolu gromadzą się tłumy ludzi. Na początku czuwania modlitewnego zapalone zostają tak zwane pochodnie wiary. Następnego dnia, wczesnym rankiem, ks. kardynał idzie w procesji do kaplicy i bierze relikwie krwi Świętego, która najczęściej w tym momencie się rozpuszcza. Kardynał niesie relikwie w procesji wzdłuż nawy głównej pokazując ampułki z cudowną krwią. W tym czasie przeszło 10 tysięcy wiernych z radością klaszcze w dłonie. Krew jest w stanie płynnym jeszcze przez 8 następnych dni. Najczęściej na powierzchni pojawiają się pęcherzyki, a więc krew w tajemniczy sposób wchodzi w stan "wrzenia". Osiem dni "cudu krwi" św. Januarego są dniami modlitewnego czuwania. Ludzie żarliwie się modlą, przystępują do spowiedzi, a najważniejszym wydarzeniem jest spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem w Komunii św. Cud krwi św. Januarego jest więc znakiem pobudzającym do żywej wiary w realną obecność Zmartwychwstałego Pana w Eucharystii. Taki jest ostateczny sens tego nadzwyczajnego znaku - pobudzić do żywej wiary. Kościół uznaje kult świętych relikwii i czuwa nad jego prawowiernością, ale nigdy się oficjalnie nie wypowiedział, i nigdy się nie wypowie, na temat cudu krwi św. Januarego.

Dziękując Chrystusowi za ten bardzo czytelny znak dany dla umocnienia naszej wiary, pomódlmy się słowami starożytnego hymnu, który jest śpiewany podczas trwania "cudu św. Januarego"

"Do Świętej Trójcy zanosimy wiele podziękowań za tego wielkiego Świętego, który został nam dany. Rycerzu Jezusa Chrystusa, rozszerz naszą świętą wiarę i daj światło temu, który nie wierzy!"

Modlitwa do św. Januarego

Modlitwa do św. JanuaregoModlitwa do św. Januarego

Stefan Piotrowski

Publikacja za zgodą redakcji "Miłujcie się!"Wasze komentarze:
 ax senator jarosław chmielewsk: 24.01.2009, 20:07
 prosze pomoz mi swiety January wyjsc z moich problemow ... grzeszyłem pycha ale miałem tez dobre działania i rezultaty , pomoz mi prosze
 ax senator jarosław chmielewsk: 24.01.2009, 20:07
 prosze pomoz mi swiety January wyjsc z moich problemow ... grzeszyłem pycha ale miałem tez dobre działania i rezultaty , pomoz mi prosze
 dorora: 20.01.2009, 14:36
 wierzę ale wątpę. odpuść mi Panie i daj wiarę,nadzieję miłość .
 jaxa: 06.01.2009, 18:05
 ..krwi św.Januarego-przymnóż mi wiary,nadziei i miłości
 Elżbieta: 12.12.2008, 14:49
 Dziękuję Ci święty January, mój syn jest już prawie zdrowy. Proszę Cię święty January o pomoc mi. Ty wiesz, że ja rozpadam się na kawałki, jak potłuczone naczynie. Nie mam pracy, a moje małżeństwo to jedno wielkie piekło. Pomóż mi znaleźć pracę, która rozwinie talent dany mi od Boga i pomoże mi być szczęśliwą , zapewni mi godne utrzymanie, na chwalę Bogu i na pożytek ludzi i da mi szczęśliwe życie. Proszę Cię o to całym moim sercem święty January.
 Ala: 01.12.2008, 20:04
 I ja za przyczyną Świętego Januarego proszę o rozwiązanie aktualnie moich trudnych problemów. Św. January bardzo proszę pomóż
 j...: 25.11.2008, 15:13
 Św.January, pragnę zaznać szczęścia na ziemi, a Ty wiesz, kiedy byłoby to możliwe. Pomóż mi, wstaw się u Jezusa Miłosiernego i Jego Matki i wyproś tę łaskę ukrytą w głębi mego serca, której spełnienia tak bardzo pragnę. Pomóż mi poprzez cud Twojej krwi.
 mariola: 17.11.2008, 12:55
 Za pośrednictwem dusz czyśćcowych, dla których proszę o wejście do Królestwa Niebieskiego, błagam o pomoc w rozwiązaniu wszystkich moich problemów
 Janusz: 22.10.2008, 22:41
 ufaj a zostaniesz zrozumiany


 Zosia.: 16.10.2008, 21:03
 ŚW. JANUARY.Proszę CIĘ o cud zdrowia dla męża,stan ciężki.Módl się za nim!!!
 Marta: 18.09.2008, 19:59
 To jest tak..tak cudowne i niewytłumaczone..To już jutro..już jutro..
 wojtek: 13.09.2008, 22:26
 cud
 wiesia: 08.09.2008, 20:58
 Sw January,Twoja krew jest żywa i czysta.Przez cud Twojej krwi proszę Cię bardzo gorąco, ulecz moją krew.Proszę Cię ulituj się nade mną, serdecznie cię proszę.Spraw cud, chociaż na to nie zasługuję, jeżeli jest taka wola Jezusa Chrystusa.
 Jolanta: 04.08.2008, 14:13
 Święty January proszę, wysłuchaj moje błaganie w pewnej intencji, w której odmawiam Nowennę Pompejańską. Pomóz mi poprzez cud krwi św. Januarego
 Elżbieta: 27.04.2008, 20:09
 Św January, poprzez cud Twojej krwi proszę Cię o uzdrowienie z nadciśnienia mojego syna Sebastiana i córki mojej siostrzyczki Ani. Otaczaj nas, proszę swoją opieką, pomnażaj w nas wiarę i nie opuszczaj nas nigdy święty January. Wyproś nam potrzebne łaski i błogosławieństwa. Pomóż nam, w dzisiejszym świecie pełnym podłości, sobie radzić, tak, żeby Maryję i Jezusa kochać i nigdy nie zdradzić.
 Elżbieta: 04.02.2008, 20:36
 Święty January proszę cię o światło Twojej Wielkiej wiary, dla synów męża i dla mnie, abym nigdy nie zwątpiła i żebym zawsze podnosiła się z moich upadków z jeszcze większą wiarą.
 Jola: 21.09.2007, 06:26
 To wspaniałe i niewytłumaczalne-tak,jak wspaniały i niewytłumaczalny jest Bóg
 ...: 15.09.2007, 19:15
 Kościół uznaje kult świętych relikwii i czuwa nad jego prawowiernością, ale nigdy się oficjalnie nie wypowiedział, i nigdy się nie wypowie, na temat cudu krwi św. Januarego. Dlaczego Kosciol nie chce sie wzpowiedyiec na ten temat... nie rozumiem...
 Natalia: 15.09.2007, 19:10
 To jest piekne...
 krystyna S: 22.06.2007, 13:52
 I znowu wątpliwość Jakim cudem ta krew przetrwała wojny taki długi czas i t p kochani przecież mówimy o Świętej Krwi ten fakt mówi sam za siebie jest odpowiedzą na nasze każde pytanie tylko trzeba sie zatrzymać na chwilę wyciszyć i przyjąć to takim jakim jest bo to DAR OD BOGA a to co od BOGA jest doskonałe i czasami niepojęte dla nas grzeszników Amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] (11) [12]


Autor

Treść

Nowości

Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 2Nowenna do Świętego Szarbela - dzień 2

bł. Czesławbł. Czesław

Modlitwa do bł. CzesławaModlitwa do bł. Czesława

Litania do bł. CzesławaLitania do bł. Czesława

św. Ansegizśw. Ansegiz

Modlitwa do św. AnsegizaModlitwa do św. Ansegiza

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej