Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Nawrócenie w Duchu Świętym

Ktoś powiedział, że w każdym człowieku żyją niejako dwie dusze. Jedna jest barwna, świecąca i pełna życia, stale poszukująca Boga. Druga jest szara i zimna, która kryje się przed swym Panem i pragnie, by ją zostawił w spokoju. W każdym z nas jest jednocześnie "tak" i "nie". Z jednej strony pragniemy Boga, a z drugiej chętnie o Nim zapominamy i lekceważymy Jego przykazania, buntując się wobec Jego świętej woli. Często czujemy się rozdarci wewnętrznie. Stąd przez cały czas naszego bytowania na ziemi jesteśmy skazani na walkę. Idzie jednak o to, co będzie określać podstawy naszego życia, co w nas zwycięży: miłość do Boga czy też ucieczka przed Nim.

Chrystus kieruje do nas bardzo istotne wezwanie: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo Boże. Ciągle musimy wracać do Boga, bo bez Niego nasze życie staje się bezsensowne, bezwartościowe, a to co jest bezwartościowe, wyrzuca się. Walka ze ziem, ustawiczne powroty do Boga, dążenie do pogłębienia przyjaźni z Nim możemy nazwać nawróceniem. Ten cały proces nawrócenia nie jest tylko dziełem naszych postanowień i decyzji. Jest on przede wszystkim dziełem Boga, Jego uświęcającego Ducha, który przemienia człowieka od wewnątrz, działając w najgłębszych pokładach jego jestestwa. Pięknie na ten temat pisze Jan Paweł II w swojej encyklice o Duchu Świętym Duch Prawdy, który przekonuje świat o grzechu, spotyka się z tym trudem sumienia ludzkiego, o którym tak sugestywnie mówią teksty soborowe. Ten "trud sumienia" wyznacza zarazem drogi ludzkich nawróceń: odwrócenie od grzechu, by odbudować prawdę i miłość w samym sercu człowieka. Wiadomo, że uznanie zła w sobie samym nieraz kosztuje. Wiadomo, że "sumienie" nie tylko nakazuje i zakazuje, ale "sądzi" w świetle swoich nakazów i zakazów. Ono "jest" także "źródłem wyrzutów": człowiek cierpi wewnętrznie z powodu popełnionego zła. Trud ludzkiego serca, trud sumienia, pośród którego dokonuje się ta "metanoia", nawrócenie, jest zarazem odzwierciedleniem tego procesu, w którym "wyrzut" przemienia się w zbawczą miłość, która umie cierpieć. Utajonym szafarzem tej zbawczej siły jest Duch Święty: On, którego Kościół nazywa "Światłością sumień", przenika i zarazem wypełnia "głębię serc" ludzkich. Przez takie nawrócenie w Duchu Świętym człowiek otwiera się w stronę przebaczenia, w stronę odpuszczenia grzechów" (nr 45).

Obserwując życie innych i mając w tym względzie własne doświadczenia, zdajemy sobie sprawę, że dążenie do świętości, aczkolwiek jest czymś bardzo istotnym w życiu chrześcijańskim, stanowi jednocześnie stałe, powolne nawracanie się. Ileż to razy podejmujemy dobre postanowienia, a jednak nie wychodzi nam tak, jakbyśmy tego pragnęli. Rzeczywiście, każdy krok w kierunku nawrócenia naszego serca wymaga wielkiego wysiłku. Nawrócenie jest przecież niczym innym jak porzuceniem naszego egoizmu, by spotkać Boga i odnaleźć miłość ku Niemu. Ten proces nie dokonuje się na peryferiach życia, lecz winien zmierzać do zmiany zasadniczych postaw serca ludzkiego, ponieważ w nim znajdują się korzenie dobra i zła (por. Mt 15,19). Gdy mówimy o nawróceniu, nie mamy na myśli zmiany czegoś zewnętrznego w życiu, tak jak zmienia się ubranie robocze na odświętne. Tu idzie o coś głębszego: by myśleć i działać zgodnie z miłością Boga i wymaganiami, jakie On nam stawia, by w myślach, słowach i czynach być w zgodzie z Ewangelią. Nawrócenie zakłada zejście z błędnej drogi grzechu, by powrócić na drogę łaski i przyjaźni z Bogiem.

Nawrócenie - przejście ze śmierci do życia nie jest efektem naszych zasług. Jest ono dziełem odkupienia Chrystusa. To właśnie ono otwiera ludzkie serca na otrzymanie łaski. Stąd każdy krok, który czynimy w celu otrzymania tego daru, jest owocem Ducha Świętego, który kontynuuje dzieło Chrystusa w naszych sercach. Mamy w tym względzie jasne stwierdzenia w Ewangelii Św. Jana. Duch Święty, Pocieszyciel, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie (16,8); Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy (13,13). To znaczy, że Duch Święty jest światłem oświecającym nasze sumienia i serca, byśmy mogli poznać to wszystko, co odnosi się do zbawczego dzieła Chrystusa: wejść na właściwą drogę, odkryć miłosierdzie Boże, uznać swoje grzechy, otworzyć się na przebaczenie i przyjąć ofiarowane zbawienie. Gdy w danej osobie realizuje się ten proces, zawsze jest obecny Duch Święty, ponieważ świętość i życie nadprzyrodzone są owocami Jego działania w człowieku.

Stąd też często prośmy Ducha Świętego, by do głębi przenikał nasze serca i wypełniał je swoją łaską, byśmy konsekwentnie i stale mogli nawracać się do Boga, a w ten sposób dążyć do ścisłego zjednoczenia z Nim.

O. Maurycy Wszołek
RzymWasze komentarze:
 Izabela: 05.03.2023, 18:33
 Duchu Swiety!Prowadz Twoja droga,obdarz twymi darami,badz pochwalony przez wszystkie wieki wiekow Amen
 marzena aneta: 05.03.2023, 09:09
 Nawrócenie w Duchu Świętym dziękuję Duchu Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Duchu Święty módl się za nami dziękuję Duchu Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Duchu Święty kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

św. Cezary z Nazjanzuśw. Cezary z Nazjanzu

Modlitwa do św. Cezarego z NazjanzuModlitwa do św. Cezarego z Nazjanzu

św. Tarazjuszśw. Tarazjusz

Modlitwa do św. TarazjuszaModlitwa do św. Tarazjusza

Modlitwa do bł. Marii Adeodaty PisaniModlitwa do bł. Marii Adeodaty Pisani

Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)Druga Niedziela Wielkiego Postu (Mk 9, 2-10)

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna  
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej