Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Duch Święty głównym sprawcą nowej ewengelizacji

W dziejach ludzkości liczne są epokowe przełomy, które pobudzają dynamizm misyjny, a Kościół, prowadzony i kierowany przez Ducha Świętego, zawsze odpowiadał na nie wspaniałomyślnie i dalekowzrocznie. A owoców nie brakowało (...). Dziś Kościół musi stawić czoło innym wyzwaniom, kierując się ku nowym horyzontom zarówno w pierwszej misji wśród narodów, jak i w nowej ewangelizacji ludów, którym Chrystus był już przepowiadany. Dziś od wszystkich chrześcijan, od wszystkich Kościołów partykularnych i od Kościoła powszechnego wymaga się tej samej odwagi, jaka pobudzała misjonarzy przeszłości, tej samej gotowości do słuchania głosu Ducha Świętego (Jan Paweł II).

Bardzo ważne miejsce zajmuje tzw. "nowa ewangelizacja". Często o niej słyszymy z ust Papieża, biskupów i księży. Jawi się ona w różnych programach duszpasterskich. Nic w tym dziwnego, skoro to wyrażenie jest zwiazane z wartością i samym znaczeniem życia chrześcijańskiego. Nie zawsze jednak zdajemy sobie sprawę z tego, o co w tym wszystkim idzie. Słowo "ewangelizacja" pochodzi z języka greckiego i oznacza głoszenie Ewangelii, czyli Dobrej Nowiny o zbawieniu. Jest to wszelka działalność, poprzez którą przepowiada się słowo Boże zarówno tym, którzy nie znają jeszcze Chrystusa, jak i chrześcijanom, budząc ich wiarę, umacniając ją i rozwijąjac.

Ewangelizacja ma swój początek w Chrystusie, który za swoją istotną misję uważał głoszenie Dobrej Nowiny o królestwie Bożym i o zbawieniu osiąganym przez wiarę i nawrócenie (por. Łk 4, 18. 43; Mt 4, 17). On to zgromadził wokół siebie wspólnotę wierzących, zwłaszcza dwunastu apostołów, i z kolei polecił jej dalej szerzyć Ewangelię, najpierw wśród swoich rodaków, a później pośród wszystkich narodów ziemi (por. Mt 28, 19; Mk 16, 15).

Kościół bierze więc swój początek z ewangelizacji prowadzonej przez Chrystusa i apostołów. Jego istotną misją jest ciągłe ewangelizowanie siebie i świata. Celem tej działalności jest budzenie i umacnianie wiary niezbędnej do zbawienia, doprowadzenie ludzi do autentycznego nawrócenia, kształtowanie żywej wspólnoty kościelnej zjednoczonej z Chrystusem, w szczególności przez wspólne uczestnictwo w Eucharystii i przez życie miłością na co dzień. Ważną treścią ewangelizacji jest dawanie świadectwa o Bogu, który w Chrystusie objawia nam siebie, swoją miłość do całego świata i powołanie wszystkich ludzi do życia wiecznego, które zaczyna się w życiu ziemskim przez wyzwolenie z grzechu i złączenie z widzialną społecznością Kościoła.

Już od 2 tys. lat Kościół prowadzi dzieło ewangelizacji. Prowadzi je przez papieży, biskupów, kapłanów, osoby zakonne i chrześcijan świeckich - na różnych poziomach i przy użyciu rozmaitych środków. Musimy jednak jasno zdawać sobie sprawę z tego, że szerzenie Ewangelii nie zależy głównie od wysiłków ludzkich. Skuteczność ewangelizacji płynie z działania Ducha Świętego, który w toku dziejów buduje królestwo Boże i przygotowuje jego ostateczne objawienie w Jezusie Chrystusie, działając ożywczo we wnętrzu człowieka i sprawiając, że w codziennym ludzkim doświadczeniu kiełkują już ziarna ostatecznego zbawienia, które nastąpi na końcu czasów (Jan Paweł II). Stąd też ewangelizacja nigdy nie jest możliwa bez działania Ducha Świętego. Chociaż działa On w ludziach i przez ludzi, to pozostaje zawsze jej głównym, nadrzędnym sprawcą, i to zarówno w duszach jednostek, jak i w dziejach całego świata. Przez Jego oddziaływanie Dobra Nowina przyobleka się w ciało ludzkich serc i sumień, i rozszerza się w historii. We wszystkich tych wymiarach Duch Święty daje życie (Jan Paweł II). Nasze czasy są pełne przemian, napięć i poszukiwań. Śtąd też wymagają ożywienia działalności ewangelizacyjnej Kościoła. W tym względzie poszerzają się horyzonty i możliwości. Dzisiejsi chrześcijanie są zatem przynaglani do odwagi apostolskiej, opartej na ufności pokładanej w Duchu Świętym.

O. Maurycy WszołekWasze komentarze:
 marzena aneta: 26.03.2023, 12:22
 Duch Święty głównym sprawcą nowej ewangelizacji dziękuję Duchu Święty kocham Cię proszę o miłość uczciwość sprawiedliwość na świecie dziękuję Duchu Święty módl się za nami dziękuję Duchu Święty kocham Cię proszę dla mnie o domu kupno dobrą mieszkania sprzedaż urodę ubezpieczenie zdrowotne z urzędu pracy zdrowie pieniądze dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
(1)


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do bł. Antoniny z FlorencjiModlitwa do bł. Antoniny z Florencji

Różaniec do siedmiu Boleści Matki BożejRóżaniec do siedmiu Boleści Matki Bożej

Szatan rozgromiony (Ap 12,7-9)Szatan rozgromiony (Ap 12,7-9)

Jak się nie dać zgnębić, poniżyć?Jak się nie dać zgnębić, poniżyć?

Wspólnota Duży DomWspólnota "Duży Dom"

Życiorysy mniej znanych polskich uczonych, badaczy i odkrywcówŻyciorysy mniej znanych polskich uczonych, badaczy i odkrywców

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna  
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej