Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Rity

(święta Rita jest patronką od spraw beznadziejnych)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Niepokalana Dziewico, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Matko Serca Najświętszego, módl się za nami.

Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze pokory, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą, módl się za nami.
Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela, módl się za nami.
Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela, módl się za nami.
Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała, módl się za nami.
Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła, módl się za nami.
Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła, módl się za nami.
Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała, módl się za nami.
Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła, módl się za nami.

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali, uproś nam Święta Rito.
Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali, uproś nam Święta Rito.
Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył, uproś nam Święta Rito.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawiennictwem św. Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do św. Rity

Litania do św. Rity - wersja (II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Rito, módl się za nami.
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami.
Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.
Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami.
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami.
Przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami.
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, módl się za nami.
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami.
Ozdobo zakonu augustiańskiego, módl się za nami.
Różo miłości, módl się za nami.
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami.
Oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami.
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona, módl się za nami.
Święta Rito, raną na czole ozdobiona, módl się za nami.
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą, módl się za nami.
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami.
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami.
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami.
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami.

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie.
We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nas, Panie.
We wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas, Panie.
W każdym smutku i przeciwności, wspomagaj nas, Panie.
W krzyżu i cierpieniu, wspomagaj nas, Panie.
W godzinę śmierci, wspomagaj nas, Panie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś św. Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Rity wersja II
O doznanych łaskach prosimy powiadomić:
Zgromadzenie Sióstr Augustianek
ul. Skałeczna 12, 31-065 Kraków

Wasze komentarze:
 Ewelina: 08.06.2023, 18:46
 Św. Ritko dopomóż !!
 ANIA: 06.06.2023, 07:47
 Święta Rito proszę z całego serca wysłuchaj moich próśb, które do Ciebie zanoszę, udziel mi łaski uzdrowienia,pomóż w znalezieniu pracy i spraw ,aby mój mąż dostał pracę o którą się stara,proszę. AMEN.
 Ra: 05.06.2023, 09:43
 Święta Rito, dziękuję za pomoc dla Pawła,a pokornie proszę o pomoc dla Wiktorii o uleczenie ,o umocnienie wiary,o wszelkie łaskii i problemy z jakimi się boryka.Sw Rito upros Jezusa Miłosiernego o pomoc dla niej Amem
 T: 05.06.2023, 01:32
 Proszę Cię dopomóż aby córka zajęła się dziećmi, żeby wnuk wybrał odpowiednią szkołę. Proszę o modlitwę nawrócenie i zdrowie dla niej i jej dzieci.
 Jola: 02.06.2023, 18:09
 Se Rito proszę o twa pomoc w trudnej sytuacji materialnej o zdrowie dla wnuczki i pomoc w uzyskaniu mieszkania wstaw się za mną do naszego ojca Amen
 Danuta : 29.05.2023, 22:49
 Święta Rito tak bardzo Ciebie proszę w intencji wiadomej Tobie i Panu Bogu,blagam dopomóż mi.
 Maria: 28.05.2023, 23:45
 Święta Rito, dziękuję, że uprosiłaś u Boga dar trzeźwości dla mojego syna. Proszę Cię o Twoje wstawiennictwo w sprawie obdarzenia go i jego żonę potomstwem. Niech leczenie się ich będzie skuteczne.
 DANUTA : 27.05.2023, 21:20
 Święta Rito bardzo proszę o zdrowie dla mnie,wnuczka, córki I mojego męża.
 T: 27.05.2023, 05:46
 Proszę Cię weź w opiekę Piotra i Artura i poprowadź ich właściwą drogą, żeby skończyli szkołę i byli dobrymi ludźmi. Błagam

 Danuta : 26.05.2023, 20:38
 Święta Rito proszę o nawrocenie I opamietanie moich córek, blagam serce moje pęka, nie daje już rady.
 Danuta : 26.05.2023, 11:31
 Święta Rito proszę wymodl dla mnie łaskę uzdrowienia głowy oraz o dobre wyniki piersi bagam Cię z całego serca pomóż mi.
 Paweł : 25.05.2023, 22:10
 o św Rito błagam Cię o wymodlone dobre wyniki badania głowy ooraz o powrót do normalności Pozwól o Jezu dotknąć twojego płaszcza, uzdrów Marzenkę
 Iza: 24.05.2023, 23:53
 Św Rito błagam Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej .
 DANUTA : 24.05.2023, 21:42
 Święta Rito dostałam nie zbyt dobre wyniki z mammografii, i siódmego czerwca mam wizytę u onkologa, blagam Ciebie miej mnie w swojej opiece bo być może będę miała powtórne badanie spraw aby się wszystko dobrze skończyło błagam Ciebie dopomóż mi. 🙏
 Ania : 23.05.2023, 21:50
 Święta Rito, uproś u Boga łaskę zdrowia dla mojego wnusia.
 DANUTA : 23.05.2023, 21:11
 Kochana Święta Rito proszę o zdrowie dla mnie, wnuczka córki I męża mojego. 🌹🌹🌹
 IMS: 23.05.2023, 17:51
 Św.Rito od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej.
 Anna: 23.05.2023, 06:56
 Święta Rito proszę Cię z całego serca o uzdrowienie mnie z mojej choroby. PROSZĘ.
 Klaudia: 22.05.2023, 21:36
 Święta Rito, dziękuję za wysłuchaną prośbę o szczęśliwej podróży. Proszę wysłuchaj mojej prośby o szczęśliwą i bezpieczną podróż powrotną.
 Danuta : 22.05.2023, 20:38
 Święta Rito bardzo proszę dopomóż mi w intencji Tobie wiadomej, aby się wszystko dobrze ułożyło oraz proszę o zdrowie dla mnie szczególnie aby wyniki były już dobre. Błagam Ciebie kochana Rito.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej