Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Rity

(święta Rita jest patronką od spraw beznadziejnych)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Niepokalana Dziewico, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Matko Serca Najświętszego, módl się za nami.

Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze pokory, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą, módl się za nami.
Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela, módl się za nami.
Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela, módl się za nami.
Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała, módl się za nami.
Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła, módl się za nami.
Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła, módl się za nami.
Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała, módl się za nami.
Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła, módl się za nami.

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali, uproś nam Święta Rito.
Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali, uproś nam Święta Rito.
Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył, uproś nam Święta Rito.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawiennictwem św. Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do św. Rity

Litania do św. Rity - wersja (II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Rito, módl się za nami.
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami.
Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.
Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami.
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami.
Przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami.
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, módl się za nami.
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami.
Ozdobo zakonu augustiańskiego, módl się za nami.
Różo miłości, módl się za nami.
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami.
Oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami.
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona, módl się za nami.
Święta Rito, raną na czole ozdobiona, módl się za nami.
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą, módl się za nami.
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami.
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami.
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami.
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami.

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie.
We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nas, Panie.
We wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas, Panie.
W każdym smutku i przeciwności, wspomagaj nas, Panie.
W krzyżu i cierpieniu, wspomagaj nas, Panie.
W godzinę śmierci, wspomagaj nas, Panie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś św. Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Rity wersja II
O doznanych łaskach prosimy powiadomić:
Zgromadzenie Sióstr Augustianek
ul. Skałeczna 12, 31-065 Kraków

Wasze komentarze:
 T: 02.11.2023, 02:05
 Proszę Cię dopomóż aby wnuk zdał egzaminy, znalazł pracę. Miej w opiece go i czuwaj nad jego nieuleczalną chorobą.
 BMiB: 01.11.2023, 23:20
 Święta Rito proszę o opiekę nad moją rodziną. O zdrowie dla córki. O dary,, owoce, łaski i Światło Ducha Świętego. O wiarę. miłość, zdrowie, bezpieczeństwo, szcunek, zaufanie, spokój, zgodę, jedność, przebaczenie w rodzinie. O dobrego męża dla wnuczki. O życie zgodne z Przykazaniami Bożymi. O stałą pracę dla wnuczek i emeryturę dla zięcia.
 Babcia : 30.10.2023, 18:53
 Święta Rito, bądź łaskawa dla mojego wnusia i daj mu zdrowie, bo cała rodzina cierpi bardzo,że takie maleństwo musi chorować. Jezu ufamy Tobie.
 Ania: 29.10.2023, 02:57
 Święta Rito proszę Cię otocz opieką mojego syna, męża I mnie samą. Proszę o zdrowie i potrzebne łaski .Święta Rito czuwaj nad nami.Amen.
 BMiB: 22.10.2023, 23:17
 Święta Rito proszę o Twoje wstawiennictwo i opiekę nad moją rodziną, O wiarę, zdrowie, miłość, zgodę, jedność, bezpieczeństwo, o stałą pracę dla wnuczek i zięcia. O dobrego męża dla wnuczki i życie zgodnie z Przykazaniami Bożymi. O pokój w Polsce, na Ukrainie i na całym Świecie.
 Ania: 22.10.2023, 21:32
 Święta Rito proszę Cię z całego serca o zdrowie dla mnie,mojego syna I męża, proszę dopomóż mojemu synowi w pracy i w szkole dopomóż także mojemu mężowi oraz mi samej.Amen.
 Zona: 22.10.2023, 20:16
 Proszę Cie swieta Rito wstaw się za moim mężem aby ta sprawa niemożliwa do dobrego rozwiązania za twoim wstawiennictwem stała się możliwa Bóg zapłać Proszę wstaw się za nim
 Babcia : 22.10.2023, 19:38
 Święta Rito, Ty wstawiasz się do Jezusa w sprawach ciężkich, wstaw się też o zdrowie dla mojego wnuczka, wybłagaj dla niego szczególną łaskę uzdrowienia go z wiadomej Tobie choroby.
 Mama: 22.10.2023, 19:20
 Proszę o zdrowie dla mojej rodziny oraz o wytrwałość i siły dla Adriana oraz o pomoc w znalezieniu dobrej żony dla niego

 Sylwia : 22.10.2023, 18:53
 Święta Rito proszę Cię o pomoc w uzdrowieniu Leszka.
 Maria : 22.10.2023, 16:57
 Św Rito wyjmij cierń choroby z mojego ciała. Proszę zakończ to alergiczne pokrzywki z toksyn na moim ciele, to udręka proszę o światło i działanie amen
 czcicielka: 22.10.2023, 10:42
 Swieta Rito proze Cie dotknij Krwia Pana Jezusa/ K.A,L.E.S.M.R, urzdnikow./i przemien ich serca z kamiennego we wrazliwe i pomocne dla rodziny i innych.. Z gory bardzo serdecznie dziekuje.
 T: 22.10.2023, 06:52
 Proszę Cię dopomóż w nauce mojemu wnuków, miej w opiece.
 Da: 20.10.2023, 13:37
 Św. Rito proszę o zdrowie psychiczne dla mojej córki i wnuka aby zrozumiała że wiara czyni cuda że modlitwa i pomoc specjalistów może stopniowo pomagać osiągnąć zamierzony cel .Proszę miej ich w swej opiece...
 Joanna: 19.10.2023, 21:04
 Św Rito bardzo dziękuję za wszystko proszę o zdrowie psychiczne I fizyczne dla mojej córki i rodziny broń nas od złych ludzi i zdarzeń,daj mojej córkę siłę pokonać wszystkie trudności dnia codziennego,bądź z nią opiekuj się nami 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
 Ania: 19.10.2023, 13:55
 Swięta Rito prosze,dopomóż dzisiaj mojemu mężowi.proszę wysłuchaj mojej prosby,którą do Ciebie zanoszę.Amen.
 Da: 19.10.2023, 12:35
 Św. Rito z całgo serca dziękuje za ulgę w mojej choronie.
 Da: 18.10.2023, 14:02
 Św. Rito proszę uproś u Pana Boga łaskę zdrowia i znoszenia bólu w mojej chorobie
 batek: 16.10.2023, 21:37
 panie pomoz mi brnac do ciebie wielbic i sluchac twego czynu wspomagaj mnie opieka wspieraj daj radosc zycia daj zdrowie mamie mniej w opiece .....
 Ra: 16.10.2023, 13:36
 Sw.Rito dziękuję za pomoc dla Marka,pokornie proszę miej go w opiece , proszę o pomoc dla mnie w wiadomej Ci sprawie,Ty znasz moje troski i zmartwienia.Amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] (13) [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej