Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Litania do św. Rity

(święta Rita jest patronką od spraw beznadziejnych)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Maryjo, módl się za nami.
Niepokalana Dziewico, módl się za nami.
Królowo nieba i ziemi, módl się za nami.
Matko Serca Najświętszego, módl się za nami.

Wszyscy święci, Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami.

Święta Rito, Patronko w sprawach rozpaczliwych, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze pokory, módl się za nami.
Święta Rito, wzorze w zdaniu się na wolę Bożą, módl się za nami.
Święta Rito, miłośniczko ukrzyżowanego Zbawiciela, módl się za nami.
Święta Rito, oblubienico cierpiącego Zbawiciela, módl się za nami.
Święta Rito, któraś z męką Chrystusową współcierpiała, módl się za nami.
Święta Rito, ukoronowana cierniem przez anioła, módl się za nami.
Święta Rito, któraś rany korony cierniowej na czole znosiła, módl się za nami.
Święta Rito, któraś niezachwianie Miłosierdziu Bożemu ufała, módl się za nami.
Święta Rito, któraś nigdy w skuteczność modlitwy nie zwątpiła, módl się za nami.

Abyśmy siebie samych zaprzeć się umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy nieprzyjaciół naszego zbawienia pokonać umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy umieli zdać się na wolę Bożą, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy złe skłonności nasze poskromić umieli, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy wiarę niezachwianą w sercu zachowali, uproś nam Święta Rito.
Aby serca gorliwością o chwałę Bożą pałały, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy anielską cnotę czystości umiłowali, uproś nam Święta Rito.
Abyśmy bliźnich naszych w Bogu umiłowali, uproś nam Święta Rito.
Aby Bóg Miłosierny wielkich świętych w naszej ojczyźnie wzbudzić raczył, uproś nam Święta Rito.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami Święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, który w nieskończonym miłosierdziu swoim za wstawiennictwem św. Rity wysłuchujesz nas i w takich okolicznościach, gdy już według ludzkiego rozumienia żadnej nie ma nadziei; użycz nam, prosimy Cię, przez tę miłość, którą serce św. Rity dla Ciebie pałało, abyśmy się stali godnymi zmiłowania Twojego, aby niewierni poznali, że Ty, o Boże miłosierny, pokornym i skruszonym łaski dajesz, a dla słabych i bezbronnych jesteś tarczą i obroną. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do św. Rity

Litania do św. Rity - wersja (II)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, Matko Dobrej Rady, módl się za nami.
Święty Augustynie, módl się za nami.
Święta Moniko, módl się za nami.
Święta Rito, módl się za nami.
Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, módl się za nami.
Pocieszycielko zasmuconych, módl się za nami.
Obrono i ucieczko opuszczonych, módl się za nami.
Wierna orędowniczko we wszystkich potrzebach, módl się za nami.
Przykładzie łagodności i pokory, módl się za nami.
Wzorze posłuszeństwa i wyrzeczenia, módl się za nami.
Wzorze cierpliwości i oddania się Bogu, módl się za nami.
Ozdobo zakonu augustiańskiego, módl się za nami.
Różo miłości, módl się za nami.
Miłośnico Jezusa ukrzyżowanego, módl się za nami.
Oblubienico Jezusa cierpiącego, módl się za nami.
Święta Rito, cierniem z korony Jezusa zraniona, módl się za nami.
Święta Rito, raną na czole ozdobiona, módl się za nami.
Święta Rito, pełna ufności w Opatrzność Bożą, módl się za nami.
Święta Rito, w pełni Bogu poświęcona, módl się za nami.
Święta Rito, potężna orędowniczko u Jezusa, módl się za nami.
Święta Rito, cudami przez Boga wsławiona, módl się za nami.
Święta Rito, zawsze przez Boga wysłuchana, módl się za nami.

Abyśmy wyrzekli się miłości własnej, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy ćwiczyli się w pokorze, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy nasz krzyż cierpliwie nieśli, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Boga ponad wszystko kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Jego wolą zawsze wypełniali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy naszym winowajcom chętnie wybaczali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy bliźnich jak samych siebie kochali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.
Abyśmy Twoje cnoty naśladowali, Ciebie prosimy wysłuchaj nas Panie.

We wszystkich prośbach, wspomagaj nas, Panie.
We wszystkich niebezpieczeństwach, wspomagaj nas, Panie.
We wszystkich potrzebach i uciskach, wspomagaj nas, Panie.
W każdym smutku i przeciwności, wspomagaj nas, Panie.
W krzyżu i cierpieniu, wspomagaj nas, Panie.
W godzinę śmierci, wspomagaj nas, Panie.

Baranku Boży, któryś okazał największe miłosierdzie w odkupieniu świata na krzyżu - przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który się miłosiernie ofiarujesz za nas w każdej Mszy świętej - wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który z nieprzebranego miłosierdzia gładzisz grzechy nasze - zmiłuj się nad nami.

K. Módl się za nami święta Rito.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty dałeś św. Ricie udział w męce Chrystusa, udziel nam łaski i siły do znoszenia naszych cierpień, abyśmy mogli głębiej uczestniczyć w misterium paschalnym Twojego Syna. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Litania do św. Rity wersja II
O doznanych łaskach prosimy powiadomić:
Zgromadzenie Sióstr Augustianek
ul. Skałeczna 12, 31-065 Kraków

Wasze komentarze:
 Iza : 21.02.2023, 02:14
 Św. Rito od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej
 Iza : 19.02.2023, 23:33
 Św. Rito od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej. Amen
 Anna : 19.02.2023, 21:47
 Święta Rito błagam postaw ma mojej drodze mężczyznę który pod każdym względem dorówna ukochanemu którego straciłam. Proszę by był równie wybitnie Inteligentny, mądry i przystojny. By mnie kochał, dbał o mnie i kochał. Proszę bym znów mogła kochać o patrzeć z uwielbieniem na człowieka i przeglądać się w nim. Proszę pomóż mi znów kochać i być kochaną. Dziękuję 🌹
 Iza: 18.02.2023, 21:55
 Sw. Rito od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej. Amen
 Agnieszka : 18.02.2023, 19:48
 Św Rio mniej w opiece całą moją rodzinę proszę Cię prowadź mnie swoją drogą abym nigdy nie zapomniała o Bogu
 Zona: 18.02.2023, 04:31
 Sw Rito błagam o uzdrowienie rozumu mojego męża. W Imię Ojca I Syna I Fucha Św Amen
 Ra: 16.02.2023, 08:26
 Sw,Rito gorąco Cię proszę o laskę dobrego wyniku z badan dla mnie , proszę o pomoc wstaw się za mną u Jezusa Chrystusa Amen
 Grażyna: 16.02.2023, 06:43
 Sw. Rito dziękuję za udaną operację męża i wstawiennictwo u Pana Boga. Proszę o dalsze uzdrowienie mojego męża.
 A.B:: 14.02.2023, 22:35
 Święta Rito dziękuję z całego serca za wysłuchanie próśb moich.

 Córka: 12.02.2023, 22:24
 Św Rito wypros łaskę uzdrowienia dla mojej ukochanej mamy Basi.
 Iza: 12.02.2023, 20:37
 Św.Rito od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej
 Córka: 11.02.2023, 23:55
 Św Rito wypros łaskę uzdrowienia dla mojej ukochanej mamy Basi.
 Iza : 11.02.2023, 09:36
 Św Rito błagam Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej
 Córka : 10.02.2023, 22:53
 Św Rito wypros łaskę uzdrowienia z raka dla mojej ukochanej mamy Basi. Boże miej nas w opiece.
 Ra: 10.02.2023, 14:45
 Sw,Rito pomóż mi prosić Jezusa Chrystusa o łaskę powrotu do zdrowia.Aby nie było to nic złośliwego.Prosze upros mi tę łaskę.Amen
 Córka : 09.02.2023, 22:38
 Św Rito wypros łaskę uzdrowienia z raka mojej ukochanej mamy Basi, spraw aby rak się cofnął a rany dobrze goily. Miej nas w opiece.
 Elżbieta Kowalina : 09.02.2023, 19:36
 Święta Rito przez Twoje wstawiennictwo u Pana Naszego proszę aby moje wyniki i badania nie wykazały nic złego , przywróćmy i mi utracone zdrowie i sily aby nie było komórek złosliwych.
 Iza: 09.02.2023, 15:37
 Św.Rito od spraw trudnych i beznadziejnych proszę Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej
 Iza: 08.02.2023, 23:57
 Sw. Rito błagam Cię o pomoc w rozwiązaniu trudnej sprawy finansowej i zawodowej
 Bea : 08.02.2023, 23:00
 Święta Rito, proszę uproś u Boga Stwórcy Naszego łaski powrotu mamy do sprawności i zdrowia oraz cierpliwości i siły dla nas wszystkich w opiece nad rodzicami. Bóg zapłać 🌹🌹🌹🌹
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] (10) [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej