Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Czy św. Maksymilian ofiarą mitu masońskiego?

Św. Maksymilian M. Kolbe, zdaniem niektórych pisarzy, miał paść ofiarą różnych mitów, m.in. mitu spisku masońskiego o zasięgu światowym. Warto się nad tym nieco zatrzymać.

O istnieniu i działalności masonerii nikt dziś nie wątpi. Różnice zdań dotyczą tylko charakteru i rozległości jej wpływów. Te różnice poglądów są zrozumiałe. Informacje o tajnych związkach są zawsze ograniczone i niepewne. Należy się też liczyć z dezinformacją wywoływaną przez same te związki. Jeśli różne jawne organizacje rozwijają szeroką propagandę na swoją korzyść, to tym bardziej można się tego spodziewać ze strony związków ukrywających swoje cele. Rzecz prosta, nie tylko masoneria działa w sposób tajny. Tak działają różne mafie, ugrupowania polityczne obawiające się represji, grupy terrorystyczne, wywiady państw. Zgładzenie dwóch Kennedich i zamach na Papieża, bez wykrycia istotnych sprawców, świadczą wyraźnie o istnieniu zamaskowanych działań.

Jest rzeczą ciekawą, że wypowiadanie opinii o aktywności takich czy innych tajnych ugrupowań nie budzi niczyjego sprzeciwu, a tylko wzmianka o masonerii przyprawia niektórych ludzi o zdenerwowanie. Owładnięci nim, nie są zdolni do oceny prawdopodobieństwa antymasoń- skich podejrzeń, lecz tylko do pomawiania ich autorów o wiarę w mity, o demonizację wolnomularstwa, o spiskową teorię historii itp.

Trudno zrozumieć, dlaczego uznaje się wpływy na bieg historii ruchów jawnych, a odrzuca się możliwość takich wpływów ruchów tajnych.

Loże masońskie istnieją w wielu krajach i skupiają wpływowych ludzi ze świata nauki, sztuki, ze stronnictw politycznych, z aparatu państwowego - przykładem dwaj prezydenci Stanów Zjednoczonych Theodore Roosevelt (patrz L. Hass, Ambicje, rachuby, rzeczywistość, PWN, Warszawa 1984) oraz Franklin Delano Ro- osevelt (por. L. Chajn, Polskie wolnomularstwo 1920-1928, Czytelnik, Warszawa 1984). Masoneria ma więc możność oddziaływania na życie społeczeństw. I raczej z tej możności korzysta, skoro np. w 1926 r. zainicjowała w Polsce zamach majowy w celu obalenia niemiłego dla niej rządu Witosa (patrz L. Hass, j. w., s. 318).

Kościół katolicki od dawna zabraniał i zabrania nadal swym wiernym wstępowaniu do lóż wolnomularskich. Głoszenie przez nie haseł humanitarnych w ramach pół jawnej działalności na niskich stopniach wtajemniczenia przy tajności głębszej struktury organizacyjnej nie może budzić zaufania, a podporządkowanie się związkowi bez jego pełnej znajomości jest moralnie niedopuszczalne.

Ponadto masoneria tworzy rodzaj anty- kościoła z zagadkową liturgią i wiarą w uszczęśliwienie ludzkości z pominięciem Boga. Jest to nawiązanie do idei Jana Amosa Komeńskiego, który nawoływał do oczyszczenia religii i do stworzenia "świątyni mądrości" według zasad Wielkiego Budowniczego, odpowiadającej wszystkim ludziom. W ten sposób wolnomularstwo zdecydowanie zagraża religii katolickiej, a nie brak też w historii przykładów bezpośredniego zwalczania Kościoła przez loże. Toteż zaskakujące są pochlebne słowa o masonerii w książce ks. Daniela Olszewskiego Dzieje chrześcijaństwa w zarysie (Księgarnia św. Jacka, Katowice 1983, s. 173).

Z wyżej wspomnianych względów Kościół przeciwstawiał się zawsze wolnomularstwu w różnych dokumentach. Najbardziej znanym jest encyklika papieża Leona XIII Humanum genus. Po Soborze Watykańskim II zaczęto w niektórych kołach sugerować zmianę stanowiska Kościoła w sprawie masonerii. Próby takie okazały się chybione. Kongregacja Doktryny Wiary wydała 17 lutego 1981 r. oświadczenie informujące o niezmienionym stosunku Kościoła do wolnomularstwa. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że widoczne dziś tendencje do zrównania wszystkich religii (źle pojęty ekumenizm) oraz wypowiedzi kwestionujące dogmaty, ortodoksyjność w wierze bądź istnienie Kościoła jako instytucji odpowiadają dążeniom wolnomularstwa, a mogą też być przez nie inspirowane.

Rozumiejąc te wszystkie zagrożenia Kościoła w skali światowej św. Maksymilian polecił Rycerstwu Niepokalanej szczególną troskę o nawrócenie masonów i przewidział dla niego codzienną modlitwę za masonów.

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie".

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej