Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za zmarłych

Dzień Zaduszny to dzień pamięci o naszych braciach i siostrach czekających w "przedsionku nieba" - w czyśćcu na wejście do domu Ojca Niebieskiego. Nieraz muszą w tym "przedsionku" poczekać dłużej, by uzyskać udział w uszczęśliwiającym oglądzie Boga. Naszymi modlitwami możemy przyczynić się do tego, aby ich wejście do domu Ojca nastąpiło jak najszybciej. Na tym polega świętych obcowanie.

Oprócz modlitwy osobistej mamy do dyspozycji także inne środki, by zmarłym - jeżeli tego potrzebują - nieść naszą pomoc: odprawiane w ich intencjach Msze św., ofiarowane odpusty, umartwienia, jałmużna udzielana biednym.

Wierzymy, że szczególną moc wstawienniczą u Boga mają modlitwy publiczne. Pośród nich najważniejsza jest modlitwa eucharystyczna, czyli Msza św. Dlatego zaraz po śmierci naszych bliskich zamawiamy za nich Msze św., a potem staramy się o to, by były one odprawiane przynajmniej w rocznicę ich śmierci. Podczas tych Eucharystii prosimy Jezusa, by swoim miłosierdziem i zasługami otworzył naszym zmarłym bramy nieba i obdarzył ich udziałem w chwale swego zmartwychwstałego człowieczeństwa.

Należy podtrzymywać piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego przez uczestników pogrzebu - bliskich krewnych, sąsiadów, przyjaciół z miejsca pracy, członków stowarzyszenia czy organizacji, do której zmarły należał. Nieraz jest tych Liturgii kilkanaście - czyli że przez długi czas trwa nasza modlitwa za zmarłych. Znane są także tzw. Msze św. gregoriańskie, polegające na odprawianiu 30 Mszy św. przez kolejne 30 dni. Istnieje przekonanie, że po ich odprawieniu Pan Bóg z czyśćca wprowadza zmarłego do swej wiecznej chwały.

Za jeden z najskuteczniejszych środków, jakimi dysponujemy, by pomóc naszym zmarłym, obok modlitwy uważana jest jałmużna. Na miarę swych możliwości wspierajmy więc ludzi potrzebujących pomocy, prosząc ich w zamian o modlitwę za naszych zmarłych. Na wielu cmentarzach klerycy przygotowujący się do kapłaństwa zbierają datki na swe utrzymanie - w rewanżu pamiętają w swych modlitwach o poleconych im zmarłych.

Piękny jest też zwyczaj składania ofiar w parafiach z prośbą o modlitwy za zmarłych - tzw. wypominki, tj. modlitwy, w których podczas procesji po cmentarzu i podczas nabożeństw w osiem najbliższych dni (tzw. oktawę Wszystkich Świętych) lub nawet w każdą niedzielę roku wymieniane są ich imiona i nazwiska. Troska o udział w tej trwającej nieustannie modlitwie wspólnot parafialnych za zmarłych jest wymownym świadectwem nie tylko naszej o nich pamięci, ale i wyrazem troski o ich zbawienie, najlepszym znakiem naszej wdzięczności i miłości. Nie zapomnijmy również ofiarować za zmarłych zyskanych w tych dniach, a także w ciągu całego roku, odpustów. Za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada oraz modlitwę za zmarłych można uzyskać (pod zwykłymi warunkami) odpust zupełny, czyli odpuszczenie nam kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Możemy go przekazać na rzecz naszych bliskich zmarłych, prosząc bogatego w miłosierdzie Boga o obdarzenie ich owocami zyskanego odpustu. Odpusty możemy zyskać praktycznie w każdy dzień roku, np. odprawiając Drogę Krzyżową, odmawiając Różaniec czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub spełniając wiele innych aktów pobożności.

Dzień Zaduszny przenika wielka ufność w Miłosierdzie Boże i miłość braterską. Umacnia on w nas wiarę w świętych obcowanie, czyli w wymianę zasług między nami, ziemskimi jeszcze pielgrzymami, a tymi spośród naszych braci i sióstr, którzy przebywają już w niebie. Wierzymy także, że przebywający w czyśćcu, odwdzięczając się za nasze modlitwy, mogą nam wypraszać wiele łask u Boga - mogą modlić się za swoich orędowników. Przyznam się, że swoje trudne sprawy polecam często duszom czyśćcowym i zazwyczaj prośby nie pozostają bez skutecznej z ich strony interwencji u Boga.

Ks. Ksawery Sokołowski
Niedziela, 44/2008

Modlitwa w dzień zaduszny

O Boże, który jesteś Stwórcą i Odkupicielem wszystkich Twych wiernych, racz dać litościwie duszom zmarłych sług i służebnic Twoich łaskawe wszystkich ich grzechów odpuszczenie, aby przez najpokorniejsze kościoła Twego prośby otrzymały miłosierdzie którego zawżdy pożądały; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który będąc Bogiem żyje i króluje w jedności Trójcy przenajświętszej po wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Ołtarzyk Polski (1851 r.)

Modlitwa za zmarłych

Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera. Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej spotkali się z Tobą w niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, którzy płaczą po ich śmierci, przestaną być smutni. Mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o nich.

* * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby dusze naszych braci i sióstr, krewnych i dobrodziejów, za których się modlimy, oczyszczone ze wszystkich grzechów, otrzymały z Twego Miłosierdzia szczęście światłości wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie i chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmartwychwstania.

Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Wasze komentarze:
Jadwiga: 02.09.2015, 18:49
O Jezu za przyczyną dusz czyśćcowych proszę o łaskę zdrowia dla mnie i moich najbliższych.
Asia: 23.07.2015, 19:56
Panie Boże przyjmij do Twego Królestwa moich najdroższych rodziców.Tak bardzo mi ich brak,opiekujcie się mną i wskazujcie drogę.Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.
Jadwiga: 12.07.2015, 18:58
Wybacz o Jezu wszelkie winy mojemu chrześniakowi śp Piotrowi i przyjmij Go do Królestwa swego.Dobry Jezu a Nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.
Maria: 28.02.2015, 14:51
Panie Jezu proszę weź w opiekę mojego Grzesia, uproś u Ojca by odpuścił mu wszelkie winy, by mógł cieszyć się wieczną nagrodą w Niebie. Jezu proszę pozwól mu czuwać nad nami. Wiem, że nic nie stanie się bez Twej woli.
Maria: 26.02.2015, 22:25
Panie Jezu proszę weź w opiekę mojego Grzesia, uproś u Ojca by odpuścił mu wszelkie winy, by mógł cieszyć się wieczną nagrodą w Niebie. Jezu proszę pozwól mu czuwać nad nami. Wiem, że nic nie stanie się bez Twej woli.
siostra Ewa 09.02.2015: 10.02.2015, 00:37
Boze Wszechmogacy, prosze Cie , przyjmij do Krolestwa Niebieskiego mojego brata Janka N. Prosze Cie odpusc mu Jego grzechy i wez go w swoja opieke. Spraw aby cieszyl sie wicznym szczesciem w Twoim Krolestwie.Sp.Mamo i Tato prosze zaopiekujcie sie Sp.Jankiem -waszym synem a moim bratem. Najukochanszy Jezu daj im wiecznne spoczywanie.
Jadwiga: 31.01.2015, 17:04
Módlmy się za wszystkie dusze potrzebujące naszej modlitwy,aby Dobry Bóg dał Im życie wieczne.
Krzysztof: 17.01.2015, 09:35
Proszę o wieczny odpoczynek dla zmarłej Mamusi w piątą rocznicę śmierci która przypada 31 stycznia 2015 roku.
Krystyna: 16.01.2015, 00:06
Panie Boże, daruj grzechy mojemu Tatusiowi,który pół roku temu odszedł na drugą stronę Życia i Racz dać wieczny odpoczynek,a Światło Wiekuiste niechaj mu świeci na wieki . Dobry Jezu a nasz Panie Daj duszom zmarłym wieczne spoczywanie...miedzy innymi Alicji mężowi św.pamięci i Jej Mamie,która wczoraj została pochowana.
Krystyna: 15.01.2015, 23:53
Panie Boże, daruj grzechy mojemu Tatusiowi,który pół roku temu odszedł na drugą stronę Życia i Racz dać wieczny odpoczynek,a Światło Wiekuiste niechaj mu świeci na wieki . Dobry Jezu a nasz Panie Daj duszom zmarłym wieczne spoczywanie...miedzy innymi Alicji mężowi św.pamięci i Jej Mamie,która wczoraj została pochowana.
Piotr: 05.12.2014, 15:13
Panie Boże Wszechmogący pokornie proszę okaż swą miłość i łaski mojej mamie, ojcu i babci. Daruj im grzechy, winy i zaniedbania i obdarz radością zmartwychwstania. W Tobie Boże cała nadzieja.
Piotr: 05.12.2014, 15:04
Panie Boże Wszechmogący pokornie proszę okaż swą miłość i łaski mojej mamie, ojcu i babci. Daruj im grzechy, winy i zaniedbania i obdarz radością zmartwychwstania. W Tobie Boże cała nadzieja.
mariola: 08.11.2014, 20:06
za dusze w czysccu
Beata: 01.11.2014, 00:50
Miłosierny Boże proszę w intencji moich rodziców, braci Jerzego,Włodzimierza i Zygmunta, bratowych,dziadków i wszystkich dusz w czyśćcu, Panie daj tym duszom wieczne odpoczywanie i odpuść im wszystkie winy
zdzisław: 31.10.2014, 09:37
Za zmarłych rodziców brata i wszystkich z rodziny ,znajomych potrzebujących miłosierdzie twego .Panie Jezu przyjmij ich do twojej chwały w Niebie ,przebacz im ich winy .
ALA: 24.10.2014, 09:32
Dziś mija 44 dzień od śmierci Taty , Panie Boże odpuść mu wszystkie jego winy i przyjmij Go do Twojego królestwa, proszę otocz Go Twoją opieką. Wieczny odpoczynek racz dać Mu Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świci na wieki.Niechaj spoczywa w pokoju .Amen
Danuta: 14.09.2014, 13:12
Panie Boże , powołałeś do Siebie Wlodka . Proszę Cię Panie o litość dla Jego Duszy . Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie .
mamusia Barbara :(: 17.08.2014, 12:55
Minęły już dwa miesiące od śmierci mojego ukochanego Syna Krzysztofa miał 29 lat. Panie Jezu błagam Cię okaż Jemu swoje Miłosierdzie i odpuść Jemu wszystkie ziemskie winy. Przyjmij go do swojego Królestwa aby wraz z Tobą mógł się cieszyć szczęściem wiecznym w Niebie.
mamusia Barbara :(: 17.08.2014, 12:55
Minęły już dwa miesiące od śmierci mojego ukochanego Syna Krzysztofa miał 29 lat. Panie Jezu błagam Cię okaż Jemu swoje Miłosierdzie i odpuść Jemu wszystkie ziemskie winy. Przyjmij go do swojego Królestwa aby wraz z Tobą mógł się cieszyć szczęściem wiecznym w Niebie.
BOŻENA: 16.07.2014, 20:13
PANIE BOŻE BŁAGAM ZAOPIEKÓJ SIĘ MOIM ZMAŁYM TATUŚIEM -TAK MI GO BARDZO BRAKUJE.
[1] [2] [3] [4] [5] (6) [7] [8] [9]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej