Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za zmarłych

Dzień Zaduszny to dzień pamięci o naszych braciach i siostrach czekających w "przedsionku nieba" - w czyśćcu na wejście do domu Ojca Niebieskiego. Nieraz muszą w tym "przedsionku" poczekać dłużej, by uzyskać udział w uszczęśliwiającym oglądzie Boga. Naszymi modlitwami możemy przyczynić się do tego, aby ich wejście do domu Ojca nastąpiło jak najszybciej. Na tym polega świętych obcowanie.

Oprócz modlitwy osobistej mamy do dyspozycji także inne środki, by zmarłym - jeżeli tego potrzebują - nieść naszą pomoc: odprawiane w ich intencjach Msze św., ofiarowane odpusty, umartwienia, jałmużna udzielana biednym.

Wierzymy, że szczególną moc wstawienniczą u Boga mają modlitwy publiczne. Pośród nich najważniejsza jest modlitwa eucharystyczna, czyli Msza św. Dlatego zaraz po śmierci naszych bliskich zamawiamy za nich Msze św., a potem staramy się o to, by były one odprawiane przynajmniej w rocznicę ich śmierci. Podczas tych Eucharystii prosimy Jezusa, by swoim miłosierdziem i zasługami otworzył naszym zmarłym bramy nieba i obdarzył ich udziałem w chwale swego zmartwychwstałego człowieczeństwa.

Należy podtrzymywać piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego przez uczestników pogrzebu - bliskich krewnych, sąsiadów, przyjaciół z miejsca pracy, członków stowarzyszenia czy organizacji, do której zmarły należał. Nieraz jest tych Liturgii kilkanaście - czyli że przez długi czas trwa nasza modlitwa za zmarłych. Znane są także tzw. Msze św. gregoriańskie, polegające na odprawianiu 30 Mszy św. przez kolejne 30 dni. Istnieje przekonanie, że po ich odprawieniu Pan Bóg z czyśćca wprowadza zmarłego do swej wiecznej chwały.

Za jeden z najskuteczniejszych środków, jakimi dysponujemy, by pomóc naszym zmarłym, obok modlitwy uważana jest jałmużna. Na miarę swych możliwości wspierajmy więc ludzi potrzebujących pomocy, prosząc ich w zamian o modlitwę za naszych zmarłych. Na wielu cmentarzach klerycy przygotowujący się do kapłaństwa zbierają datki na swe utrzymanie - w rewanżu pamiętają w swych modlitwach o poleconych im zmarłych.

Piękny jest też zwyczaj składania ofiar w parafiach z prośbą o modlitwy za zmarłych - tzw. wypominki, tj. modlitwy, w których podczas procesji po cmentarzu i podczas nabożeństw w osiem najbliższych dni (tzw. oktawę Wszystkich Świętych) lub nawet w każdą niedzielę roku wymieniane są ich imiona i nazwiska. Troska o udział w tej trwającej nieustannie modlitwie wspólnot parafialnych za zmarłych jest wymownym świadectwem nie tylko naszej o nich pamięci, ale i wyrazem troski o ich zbawienie, najlepszym znakiem naszej wdzięczności i miłości. Nie zapomnijmy również ofiarować za zmarłych zyskanych w tych dniach, a także w ciągu całego roku, odpustów. Za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada oraz modlitwę za zmarłych można uzyskać (pod zwykłymi warunkami) odpust zupełny, czyli odpuszczenie nam kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Możemy go przekazać na rzecz naszych bliskich zmarłych, prosząc bogatego w miłosierdzie Boga o obdarzenie ich owocami zyskanego odpustu. Odpusty możemy zyskać praktycznie w każdy dzień roku, np. odprawiając Drogę Krzyżową, odmawiając Różaniec czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub spełniając wiele innych aktów pobożności.

Dzień Zaduszny przenika wielka ufność w Miłosierdzie Boże i miłość braterską. Umacnia on w nas wiarę w świętych obcowanie, czyli w wymianę zasług między nami, ziemskimi jeszcze pielgrzymami, a tymi spośród naszych braci i sióstr, którzy przebywają już w niebie. Wierzymy także, że przebywający w czyśćcu, odwdzięczając się za nasze modlitwy, mogą nam wypraszać wiele łask u Boga - mogą modlić się za swoich orędowników. Przyznam się, że swoje trudne sprawy polecam często duszom czyśćcowym i zazwyczaj prośby nie pozostają bez skutecznej z ich strony interwencji u Boga.

Ks. Ksawery Sokołowski
Niedziela, 44/2008

Modlitwa w dzień zaduszny

O Boże, który jesteś Stwórcą i Odkupicielem wszystkich Twych wiernych, racz dać litościwie duszom zmarłych sług i służebnic Twoich łaskawe wszystkich ich grzechów odpuszczenie, aby przez najpokorniejsze kościoła Twego prośby otrzymały miłosierdzie którego zawżdy pożądały; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który będąc Bogiem żyje i króluje w jedności Trójcy przenajświętszej po wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Ołtarzyk Polski (1851 r.)

Modlitwa za zmarłych

Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera. Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej spotkali się z Tobą w niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, którzy płaczą po ich śmierci, przestaną być smutni. Mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o nich.

* * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby dusze naszych braci i sióstr, krewnych i dobrodziejów, za których się modlimy, oczyszczone ze wszystkich grzechów, otrzymały z Twego Miłosierdzia szczęście światłości wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie i chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmartwychwstania.

Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Wasze komentarze:
Jadwiga : 23.06.2018, 21:41
Dobry Jezu a Nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.Dziękuję Tatusiu za wszystko ,czuwaj i proś Boga za nami.
N. : 07.04.2018, 15:06
Jezu przyjmij do swego Królestwa duszę zm.Bogusi Nawrot,jej mamy oraz wszystkich zmarłych z jej rodziny. Okaż im Panie Miłosierdzie swoje i udziel im łaski pokoju. Jezu ufam Tobie. Amen.
Anonim: 04.04.2018, 19:20
Jezu przyjmij do królestwa Twego moją zmarłą koleżankę Lodzie.Była tylko człowiekiem.Przebacz i zapomnij jej wszystkie grzechy,które popełniła w ludzkiej nieświadomości.Nie pozwól jej zginąć.Ocal jej duszę Panie Boże Ojcze.Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej swieci na wieki wieków. Amen. Ojcze wspomóż jej rodzinę,dzieci.Bądź im Ojcem .Jezu.
Zosia : 04.04.2018, 11:12
Jezu Miłosierny Tobie zawierzam zmarłych rodziców, dziadków, babcie, brata. Wybacz im Panie Boże wszystkie grzechy, szczególnie mojemu ojcu i jego teściowej a mojej babci .Przepraszam Panie Jezu za nich ,oni nie mogą już naprawić, przebacz im Ojcze i przyjmij do Królestwa Twego .Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im swieci na wieki wieków. Amen..
Anonim: 16.03.2018, 19:33
Panie Jezu proszę przyjmij do Twego Królestwa dusze zmarłych z rodziny Drzewieckich.Okaż im Panie swoje Miłosierdzie, przebacz wszystkie grzechy popełnione w ludzkiej ułomności. Niech odpoczywają w pokoju. A rodziny ich otocz swoją opieką. Amen.
Jadwiga : 12.02.2018, 17:17
Przyjmij Dobry Boże do Królestwa swego moich śp zmarłych Rodziców Marię i Piotra ,daj Im wieczny odpoczynek i łaskę nieba.To już 5 i 3 rocznica jak Was niema tu na ziemi,ale wiem,że czuwacie nad nami i proszę proście Boga za Jankiem,Józkiem,Romkiem ,Frankiem i za mną.Bóg Wam zapłać,spoczywajcie w pokoju wiecznym.
Jadwiga : 21.01.2018, 21:43
Dobry Boże przyjmij do Królestwa swego moich śp Dziadków :Annę,Joannę ,Michała i Franciszka,niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Aga: 09.11.2017, 19:45
Mamuś Kocham Cię i tęsknie modle się i wiem że z nami jesteś - wieczny odpoczynek mamusiu
Jadwiga : 29.10.2017, 20:06
Przyjmij Boże do Królestwa swego zmarłych śp Rodziców,teściów,dziadków,chrzestnych,chrześniaka,krewnych ,koleżanki i kolegów.Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie a światłość wiekuista niechaj Im świeci na wieki wieków.
Jadwiga : 23.06.2017, 19:07
Dobry Jezu a Nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie ,dziękuję Tato za wszystko,spoczywaj w pokoju.
Lidka: 14.06.2017, 16:20
Boże, przyjmij do swojego królestwa moją zmarłą przyjaciółkę Helenę. Odpuść jej grzechy i daj spokój wieczny, a mnie umocnij w wierze.
Zołnierczykowie: 11.06.2017, 22:14
Jezu przyjmij do swojego Królestwa dusze wszystkich zmarłych z rodziny Zołnierczykow.Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.Amen.
Jadwiga : 26.05.2017, 22:34
Dobry Jezu a Nasz Panie daj Jej wieczne spoczywanie,Mamo Bóg zapłać za wszystko,spoczywaj w pokoju.
Jadwiga: 13.03.2017, 18:12
Dobry Jezu przyjmij do Królestwa swego zmarłą śp Kunegundę,przebacz wszelkie winy i obdarz życiem wiecznym a rodzinie pogrążonej w żałobie okaż swą łaskę umocnij w wierze i miłości.Dobry Jezu a Nasz Panie Daj Jej wieczne spoczywanie.
Małgorzata z Rybnik 2017: 01.03.2017, 22:42
Dobry Jezus proszę o modlitwę za zmarłego męża rodziców dziadków zmarłych z rodziny męża i mojej oraz koleżanka i wszystkich zmarłych? wieczny odpoczynek racz im dać panie a światłość wieku sta nie im świeci nie odpoczywają w pokoju??
Małgorzata z Rybnik 2017: 01.03.2017, 22:40
Dobry Jezus proszę o modlitwę za zmarłego męża rodziców dziadków zmarłych z rodziny męża i mojej oraz koleżanka i wszystkich zmarłych? wieczny odpoczynek racz im dać panie a światłość wieku sta nie im świeci nie odpoczywają w pokoju??
Jadwiga: 14.02.2017, 21:38
Dzisiaj mija 4 -ta rocznica jak Cię nie ma z nami,dziękujemy Tato,za Twoją ciężką pracę,za przykład żywej wiary w rodzinie i za okazaną nam pomoc i wychowanie.Bóg Zapłać,Dobry Jezu Daj Mu wieczny odpoczynek i łaskę nieba.Spoczywaj Tatusiu w spokoju,czuwaj nad nami i proś Boga za nami.
Jadwiga: 19.01.2017, 21:27
Wszechmogący Boże obdarz pokojem w niebie moich śp dziadków:Annę,Joannę,Michała i Franciszka .Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie a światłość wiekuista niechaj Im świeci na wieki.
Zdzisława: 07.12.2016, 12:46
Jezu Miłosierny , przyjmij do grona Nieba zmarłych moich rodziców Annę i Józefa i zm z ich rodzin , za Sławomira w 7 rocznice smierci zm z rodziny . Panie Jezu okaż im Twe Miłosierdzie i daj im wieczne zbawienie.
Jadwiga : 03.12.2016, 22:10
Proszę o modlitwę za śp Rodziców,Teściów i Krewnych.Boże Wszechmogący proszę przyjmij Ich do Królestwa swego.Dobry Jezu a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie,niech odpoczywają w pokoju wiecznym .
[1] [2] [3] (4) [5] [6] [7] [8] [9]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej