Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za zmarłych

Dzień Zaduszny to dzień pamięci o naszych braciach i siostrach czekających w "przedsionku nieba" - w czyśćcu na wejście do domu Ojca Niebieskiego. Nieraz muszą w tym "przedsionku" poczekać dłużej, by uzyskać udział w uszczęśliwiającym oglądzie Boga. Naszymi modlitwami możemy przyczynić się do tego, aby ich wejście do domu Ojca nastąpiło jak najszybciej. Na tym polega świętych obcowanie.

Oprócz modlitwy osobistej mamy do dyspozycji także inne środki, by zmarłym - jeżeli tego potrzebują - nieść naszą pomoc: odprawiane w ich intencjach Msze św., ofiarowane odpusty, umartwienia, jałmużna udzielana biednym.

Wierzymy, że szczególną moc wstawienniczą u Boga mają modlitwy publiczne. Pośród nich najważniejsza jest modlitwa eucharystyczna, czyli Msza św. Dlatego zaraz po śmierci naszych bliskich zamawiamy za nich Msze św., a potem staramy się o to, by były one odprawiane przynajmniej w rocznicę ich śmierci. Podczas tych Eucharystii prosimy Jezusa, by swoim miłosierdziem i zasługami otworzył naszym zmarłym bramy nieba i obdarzył ich udziałem w chwale swego zmartwychwstałego człowieczeństwa.

Należy podtrzymywać piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego przez uczestników pogrzebu - bliskich krewnych, sąsiadów, przyjaciół z miejsca pracy, członków stowarzyszenia czy organizacji, do której zmarły należał. Nieraz jest tych Liturgii kilkanaście - czyli że przez długi czas trwa nasza modlitwa za zmarłych. Znane są także tzw. Msze św. gregoriańskie, polegające na odprawianiu 30 Mszy św. przez kolejne 30 dni. Istnieje przekonanie, że po ich odprawieniu Pan Bóg z czyśćca wprowadza zmarłego do swej wiecznej chwały.

Za jeden z najskuteczniejszych środków, jakimi dysponujemy, by pomóc naszym zmarłym, obok modlitwy uważana jest jałmużna. Na miarę swych możliwości wspierajmy więc ludzi potrzebujących pomocy, prosząc ich w zamian o modlitwę za naszych zmarłych. Na wielu cmentarzach klerycy przygotowujący się do kapłaństwa zbierają datki na swe utrzymanie - w rewanżu pamiętają w swych modlitwach o poleconych im zmarłych.

Piękny jest też zwyczaj składania ofiar w parafiach z prośbą o modlitwy za zmarłych - tzw. wypominki, tj. modlitwy, w których podczas procesji po cmentarzu i podczas nabożeństw w osiem najbliższych dni (tzw. oktawę Wszystkich Świętych) lub nawet w każdą niedzielę roku wymieniane są ich imiona i nazwiska. Troska o udział w tej trwającej nieustannie modlitwie wspólnot parafialnych za zmarłych jest wymownym świadectwem nie tylko naszej o nich pamięci, ale i wyrazem troski o ich zbawienie, najlepszym znakiem naszej wdzięczności i miłości. Nie zapomnijmy również ofiarować za zmarłych zyskanych w tych dniach, a także w ciągu całego roku, odpustów. Za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada oraz modlitwę za zmarłych można uzyskać (pod zwykłymi warunkami) odpust zupełny, czyli odpuszczenie nam kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Możemy go przekazać na rzecz naszych bliskich zmarłych, prosząc bogatego w miłosierdzie Boga o obdarzenie ich owocami zyskanego odpustu. Odpusty możemy zyskać praktycznie w każdy dzień roku, np. odprawiając Drogę Krzyżową, odmawiając Różaniec czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub spełniając wiele innych aktów pobożności.

Dzień Zaduszny przenika wielka ufność w Miłosierdzie Boże i miłość braterską. Umacnia on w nas wiarę w świętych obcowanie, czyli w wymianę zasług między nami, ziemskimi jeszcze pielgrzymami, a tymi spośród naszych braci i sióstr, którzy przebywają już w niebie. Wierzymy także, że przebywający w czyśćcu, odwdzięczając się za nasze modlitwy, mogą nam wypraszać wiele łask u Boga - mogą modlić się za swoich orędowników. Przyznam się, że swoje trudne sprawy polecam często duszom czyśćcowym i zazwyczaj prośby nie pozostają bez skutecznej z ich strony interwencji u Boga.

Ks. Ksawery Sokołowski
Niedziela, 44/2008

Modlitwa w dzień zaduszny

O Boże, który jesteś Stwórcą i Odkupicielem wszystkich Twych wiernych, racz dać litościwie duszom zmarłych sług i służebnic Twoich łaskawe wszystkich ich grzechów odpuszczenie, aby przez najpokorniejsze kościoła Twego prośby otrzymały miłosierdzie którego zawżdy pożądały; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który będąc Bogiem żyje i króluje w jedności Trójcy przenajświętszej po wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Ołtarzyk Polski (1851 r.)

Modlitwa za zmarłych

Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera. Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej spotkali się z Tobą w niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, którzy płaczą po ich śmierci, przestaną być smutni. Mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o nich.

* * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby dusze naszych braci i sióstr, krewnych i dobrodziejów, za których się modlimy, oczyszczone ze wszystkich grzechów, otrzymały z Twego Miłosierdzia szczęście światłości wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie i chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmartwychwstania.

Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Wasze komentarze:
Jadwiga : 12.02.2019, 20:59
Przyjmij Jezu do Królestwa swego mojego śp tatę Piotra.Dobry Jezu a Nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.Tatusiu Bóg zapłać za wszystko i proszę opiekuj się nami.
Jadwiga : 22.01.2019, 20:10
Przyjmij Jezu do Królestwa swego dusze zmarłych śp teściów,rodziców i krewnych ,niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Beata: 06.12.2018, 00:41
Dobry Jezu a nasz Panie daj Wieczne Spoczuwanie mojej Mamci Melicie .Moja Kochana Mamo dziękuję za wszystko i za to że byłaś w moim zyciu .A teraz jesteś w moim Sercu dziękuję Mamo. Czuwaj i proś Boga znami .Jezu Ufam Tobie AMEN
Krewni : 28.11.2018, 13:49
Proszę o modlitwę w intencji zmarłego Ryszarda o łaski życia wiecznego .Niech odpoczywa w pokoju wiecznym amen.
Wnuczka : 18.11.2018, 09:34
Panie Jezu ofiaruję Tobie duszę zmarłego dziadka Michała i babci Zofii prosząc o łaski Miłosierdzia Bożego i pokoju wiecznego. Proszę o łaski Miłosierdzia Bożego dla wszystkich dusz czysccowych,szczególnie członków naszej rodziny oraz tych którzy najbardziej potrzebują modlitwy i przebaczenia. Bóg zapłać za modlitwy.
Zofia : 05.11.2018, 00:52
Panie Jezu przyjmij do Królestwa Swojego zmarłych z naszej rodziny. Przebacz im Panie Boże ziemskie grzechy, okaż Swoje Miłosierdzie.Obdarz także łaskami przebaczenia i Miłosierdzia Bożego wszystkich ich przyjaciół i nieprzyjaciół, tych którzy żyją, a także tych którzy odeszli z tego swiata. Niech dusze wszystkich zmarłych odpoczywają w pokoju wiecznym amen.
wojciech: 02.11.2018, 13:05
Dobry i miłosierny Boze, proszę Cię w Dniu Zacisznym okaż swoją łaskę i miłosierdzie dla dusz moich zmarłych braci Rafała i Grzegorza i jeżeli taka jest Wola Twoja Panie , skroc im cierpienie i niech doznają ogladania Ciebie Boże w niebie. Wieczne odpoczywamie racz im dac Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci , niech odpoczywają w pokoju wiecznym - amen .
Wnuczka : 28.09.2018, 09:56
Panie Jezu na Twoje Ręce powierzam dusze naszej zmarłej babci Wandy,prosząc o łaski miłosierdzia Bożego, przebaczenia, pokoju i szczęścia wiecznego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie a światłość wiekuista niechaj jej świeci na wieki wieków amen.
N.: 25.09.2018, 15:28
Proszę o modlitwę w intencji zmarłych z rodziny Filip,Wiśniewski, Nowak,Bieś o łaski miłosierdzia Bożego, pokoju i szczęścia wiecznego. Bóg zapłać.
Sąsiedzi : 05.09.2018, 10:31
Jezu przyjmij do Królestwa Swojego zmarłych; Helenę, Zygmunta i ich synów. Pamiętaj Ojcze także o zmarłym Wiktorze W. i Adamie Skibickim.Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im swieci na wieki wieków AMEN.
Zofia : 05.09.2018, 10:23
Jezu przyjmij do Królestwa Swojego zm. Marię,jej męża Franciszka i jej synów, oraz jej zm.siostrę Zofię i Piotra. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im swieci na wieki wieków. Amen.
Parafianka: 04.09.2018, 19:34
Proszę o modlitwę w intencji zmarłego Stanisława Borka o łaski Miłosierdzia Bożego i żywota wiecznego. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków amen. Niech odpoczywa w pokoju amen.
Z.: 02.09.2018, 08:40
Proszę o modlitwę za wszystkie dusze czyścowe o łaski miłosierdzia Bożego i szczęścia wiecznego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im swieci na wieki wieków amen.
Córka : 22.08.2018, 21:14
Proszę o modlitwę za duszę mojej zmarłej mamy Danuty. Niech Pan Bóg uwolni od cierpienia i obdarzy wiecznym pokojem i radością. Bóg zapłać.
Córka : 09.08.2018, 10:45
Proszę o modlitwę w intencji mojego zm.ojca Jana,który w skutek pijaństwa uczynił wiele złego. Przepraszam Pana Jezusa za wszystkie jego przekleństwa skierowane w bliskich, przepraszam za oszustwa,matactwa, które do dziś są naszym ciężarem, ciężkim krzyżem. Przepraszam Jezu i proszę o wybaczenie. My,dzieci i żona kochaliśmy ojca i na swój sposób on nas także. Wybaczyliśmy i proszę wybacz mu Panie Boże .Amen. Bóg zapłać.
Z.: 08.08.2018, 09:11
Jezu przyjmij do Królestwa swego Łucję i Józefa. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im swieci na wieki wieków. Amen.
Krewna: 08.08.2018, 09:07
Proszę o modlitwę w intencji zm.Jana W. i jego rodziców Stefanię i Michała. Niech Pan Bóg wybaczy wszystkie przewinienia i obdarzy pokojem wiecznym. Amen.
Zofia : 08.08.2018, 09:03
Jezu przyjmij do Królestwa Swojego zm.Jana W.Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki wieków. Amen.
Córka D.J.: 31.07.2018, 17:47
Dobry Panie Jezu przyjmij do swojego Królestwa moich zm.rodziców,brata Zbyszka i wszystkich zmarłych z mojej jak i męża strony.Proszę także za wszystkich zmarłych sąsiadów, kolegów, koleżanki, przyjaciół a także za nieprzyjaciół. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im swieci na wieki wieków. Amen.Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Siostry : 26.06.2018, 22:16
Proszę o modlitwę w intencji zmarłego Zbigniewa o łaski miłosierdzia Bożego. Amen.
[1] [2] (3) [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej