Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za zmarłych

Dzień Zaduszny to dzień pamięci o naszych braciach i siostrach czekających w "przedsionku nieba" - w czyśćcu na wejście do domu Ojca Niebieskiego. Nieraz muszą w tym "przedsionku" poczekać dłużej, by uzyskać udział w uszczęśliwiającym oglądzie Boga. Naszymi modlitwami możemy przyczynić się do tego, aby ich wejście do domu Ojca nastąpiło jak najszybciej. Na tym polega świętych obcowanie.

Oprócz modlitwy osobistej mamy do dyspozycji także inne środki, by zmarłym - jeżeli tego potrzebują - nieść naszą pomoc: odprawiane w ich intencjach Msze św., ofiarowane odpusty, umartwienia, jałmużna udzielana biednym.

Wierzymy, że szczególną moc wstawienniczą u Boga mają modlitwy publiczne. Pośród nich najważniejsza jest modlitwa eucharystyczna, czyli Msza św. Dlatego zaraz po śmierci naszych bliskich zamawiamy za nich Msze św., a potem staramy się o to, by były one odprawiane przynajmniej w rocznicę ich śmierci. Podczas tych Eucharystii prosimy Jezusa, by swoim miłosierdziem i zasługami otworzył naszym zmarłym bramy nieba i obdarzył ich udziałem w chwale swego zmartwychwstałego człowieczeństwa.

Należy podtrzymywać piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego przez uczestników pogrzebu - bliskich krewnych, sąsiadów, przyjaciół z miejsca pracy, członków stowarzyszenia czy organizacji, do której zmarły należał. Nieraz jest tych Liturgii kilkanaście - czyli że przez długi czas trwa nasza modlitwa za zmarłych. Znane są także tzw. Msze św. gregoriańskie, polegające na odprawianiu 30 Mszy św. przez kolejne 30 dni. Istnieje przekonanie, że po ich odprawieniu Pan Bóg z czyśćca wprowadza zmarłego do swej wiecznej chwały.

Za jeden z najskuteczniejszych środków, jakimi dysponujemy, by pomóc naszym zmarłym, obok modlitwy uważana jest jałmużna. Na miarę swych możliwości wspierajmy więc ludzi potrzebujących pomocy, prosząc ich w zamian o modlitwę za naszych zmarłych. Na wielu cmentarzach klerycy przygotowujący się do kapłaństwa zbierają datki na swe utrzymanie - w rewanżu pamiętają w swych modlitwach o poleconych im zmarłych.

Piękny jest też zwyczaj składania ofiar w parafiach z prośbą o modlitwy za zmarłych - tzw. wypominki, tj. modlitwy, w których podczas procesji po cmentarzu i podczas nabożeństw w osiem najbliższych dni (tzw. oktawę Wszystkich Świętych) lub nawet w każdą niedzielę roku wymieniane są ich imiona i nazwiska. Troska o udział w tej trwającej nieustannie modlitwie wspólnot parafialnych za zmarłych jest wymownym świadectwem nie tylko naszej o nich pamięci, ale i wyrazem troski o ich zbawienie, najlepszym znakiem naszej wdzięczności i miłości. Nie zapomnijmy również ofiarować za zmarłych zyskanych w tych dniach, a także w ciągu całego roku, odpustów. Za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada oraz modlitwę za zmarłych można uzyskać (pod zwykłymi warunkami) odpust zupełny, czyli odpuszczenie nam kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Możemy go przekazać na rzecz naszych bliskich zmarłych, prosząc bogatego w miłosierdzie Boga o obdarzenie ich owocami zyskanego odpustu. Odpusty możemy zyskać praktycznie w każdy dzień roku, np. odprawiając Drogę Krzyżową, odmawiając Różaniec czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub spełniając wiele innych aktów pobożności.

Dzień Zaduszny przenika wielka ufność w Miłosierdzie Boże i miłość braterską. Umacnia on w nas wiarę w świętych obcowanie, czyli w wymianę zasług między nami, ziemskimi jeszcze pielgrzymami, a tymi spośród naszych braci i sióstr, którzy przebywają już w niebie. Wierzymy także, że przebywający w czyśćcu, odwdzięczając się za nasze modlitwy, mogą nam wypraszać wiele łask u Boga - mogą modlić się za swoich orędowników. Przyznam się, że swoje trudne sprawy polecam często duszom czyśćcowym i zazwyczaj prośby nie pozostają bez skutecznej z ich strony interwencji u Boga.

Ks. Ksawery Sokołowski
Niedziela, 44/2008

Modlitwa w dzień zaduszny

O Boże, który jesteś Stwórcą i Odkupicielem wszystkich Twych wiernych, racz dać litościwie duszom zmarłych sług i służebnic Twoich łaskawe wszystkich ich grzechów odpuszczenie, aby przez najpokorniejsze kościoła Twego prośby otrzymały miłosierdzie którego zawżdy pożądały; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który będąc Bogiem żyje i króluje w jedności Trójcy przenajświętszej po wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Ołtarzyk Polski (1851 r.)

Modlitwa za zmarłych

Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera. Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej spotkali się z Tobą w niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, którzy płaczą po ich śmierci, przestaną być smutni. Mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o nich.

* * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby dusze naszych braci i sióstr, krewnych i dobrodziejów, za których się modlimy, oczyszczone ze wszystkich grzechów, otrzymały z Twego Miłosierdzia szczęście światłości wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie i chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmartwychwstania.

Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Wasze komentarze:
Maria: 03.11.2020, 01:26
Panie Jezu przyjmij moich ukochanych św. pamięci rodziców, dziadków, wujków, ciocie,bratanicę do swojego królestwa niebieskiego . Przebacz im wszystkie grzechy i zaprowadź ich przed Twoje oblicze. Wieczne odpoczywanie daj im racz Panie
Maria: 03.11.2020, 01:25
Panie Jezu przyjmij moich ukochanych św. pamięci rodziców, dziadków, wujków, ciocie,bratanicę do swojego królestwa niebieskiego . Przebacz im wszystkie grzechy i zaprowadź ich przed Twoje oblicze. Wieczne odpoczywanie daj im racz Panie
Kasia: 03.11.2020, 01:18
Dobry Jezu, Panie Boże, przyjmijcie do Królestwa Niebieskiego duszę mojego najdroższego Tatulka śp. Eugeniusza, moich dziadków i zmarłych z rodziny. Jezu ufam Tobie! Proszę o zbawienie wieczne dla Tatusia..
Krewna: 02.11.2020, 20:13
Proszę o modlitwę za zmarlych rodziców,dziadków,krewnych i znajomych prosząc o łaskiMilosierdzia Bozego dla wszystkich dusz częściowych którzy najbardziej potrzebują modlitwy i przebaczenia Bóg zapłać za modlitwy
Ja: 02.11.2020, 19:55
Panie Boże proszę przyjmij do Twojego królestwa duszę moich rodziców i wszystkich z mojej rodziny. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
Krystyna : 02.11.2020, 08:26
Pozwól Boże jeżeli to możliwe, żeby moi bliscy Nepomucen, Jan, Kazimiera, Stanisław, Helena, Lech dostąpili Twojej Boże łaski Zbawienia.
Zofia : 25.01.2020, 03:42
Panie Boże, Twojemu Miłosierdziu oddaję wszystkich zmarłych z naszej rodziny, okaż im Panie Miłosierdzie. Proszę także o Miłosierdzie dla zmarłych z rodziny męża oraz wszystkich zmarłych przyjaciół naszych. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im święci na wieki wieków amen!
Bogusława : 03.11.2019, 00:22
Panie, przyjmij do swojego krolestwa moich kochanych rodziców Katarzynę , Jana, oraz Ryszarda i pozostałe duszę polecane w codziennych moich modlitwach. Pokój ich duszom. Amen
Staszek: 02.11.2019, 22:11
wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
Staszek: 02.11.2019, 21:58
wieczny odpoczynek
Staszek: 02.11.2019, 21:55
Panie Jezu proszę o łaskę i przebaczenie grzechów dla zmarłej małżonki,rodziców icałej rodziny.Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie,a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków.Amen
Grzegorz: 02.11.2019, 20:16
Jezu, proszę przyjmij do królestwa Twego, moich rodziców, Krystynę i Leona, teściów Władysławę i Zdzisława, wszystkich zmarłych z rodziny Klimczaków ,Włodarskich, Wasiaków i Kamińskich, oraz zmarłych przyjaciół i znajomych. Wieczny odpoczynek racz dać im Panie a światłość wiekuista świeci im na wieki wieków.Amen.
Jadwiga : 23.08.2019, 09:42
Dobry Jezu a Nasz Panie daj Pani Joli wieczne spoczywanie,wynagródź wszelkie dobro okazane zwierzętom i ludziom.Przyjmij Ją do Królestwa swego,niech spoczywa w pokoju wiecznym.
Ufna: 12.08.2019, 07:10
Proszę o modlitwę w intencji zmarłego Stanisława Notka i wszystkich zmarłych z rodziny Borków.Bóg zapłać.
Ufna: 12.08.2019, 07:10
Proszę o modlitwę w intencji zmarłego Stanisława Notka i wszystkich zmarłych z rodziny Borków.Bóg zapłać.
Jadwiga: 30.06.2019, 12:43
Dobry Jezu przyjmij do królestwa swego moich śp rodziców ,teściów,dziadków,chrzestnych ,chrześniaka,kolegów,nauczycieli .Dobry Jezu a Nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.
Wnuczka : 05.06.2019, 02:43
Proszę o modlitwę w intencji zmarłych Antoniego i Kazimierza o łaski pokoju wiecznego. Bóg zapłać.
Anonim : 15.05.2019, 19:19
Proszę o modlitwę za zmarłych z rodziny Besztaków,niech Pan Bóg wybaczy im wszystkie ziemskie grzechy ,niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Bóg zapłać za modlitwy.
Z.: 23.04.2019, 08:57
Panie Boże proszę o łaski przebaczenia i miłosierdzia Bożego dla zmarłych Pietro, Vittoria,Ivo,Luigi, Fracesca,Giacomo, Teresa,Lenucia oraz zmarłych z rodziny Agrillo i Sala.Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków amen.
Wierna: 22.02.2019, 12:31
Panie Jezu proszę o Miłosierdzie Boże dla zmarłych z rodzin Chałupczak,Borek,Liberkowski,Hałajczak,Kostka.Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im święci na wieki wieków amen.
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej