Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za zmarłych

Dzień Zaduszny to dzień pamięci o naszych braciach i siostrach czekających w "przedsionku nieba" - w czyśćcu na wejście do domu Ojca Niebieskiego. Nieraz muszą w tym "przedsionku" poczekać dłużej, by uzyskać udział w uszczęśliwiającym oglądzie Boga. Naszymi modlitwami możemy przyczynić się do tego, aby ich wejście do domu Ojca nastąpiło jak najszybciej. Na tym polega świętych obcowanie.

Oprócz modlitwy osobistej mamy do dyspozycji także inne środki, by zmarłym - jeżeli tego potrzebują - nieść naszą pomoc: odprawiane w ich intencjach Msze św., ofiarowane odpusty, umartwienia, jałmużna udzielana biednym.

Wierzymy, że szczególną moc wstawienniczą u Boga mają modlitwy publiczne. Pośród nich najważniejsza jest modlitwa eucharystyczna, czyli Msza św. Dlatego zaraz po śmierci naszych bliskich zamawiamy za nich Msze św., a potem staramy się o to, by były one odprawiane przynajmniej w rocznicę ich śmierci. Podczas tych Eucharystii prosimy Jezusa, by swoim miłosierdziem i zasługami otworzył naszym zmarłym bramy nieba i obdarzył ich udziałem w chwale swego zmartwychwstałego człowieczeństwa.

Należy podtrzymywać piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego przez uczestników pogrzebu - bliskich krewnych, sąsiadów, przyjaciół z miejsca pracy, członków stowarzyszenia czy organizacji, do której zmarły należał. Nieraz jest tych Liturgii kilkanaście - czyli że przez długi czas trwa nasza modlitwa za zmarłych. Znane są także tzw. Msze św. gregoriańskie, polegające na odprawianiu 30 Mszy św. przez kolejne 30 dni. Istnieje przekonanie, że po ich odprawieniu Pan Bóg z czyśćca wprowadza zmarłego do swej wiecznej chwały.

Za jeden z najskuteczniejszych środków, jakimi dysponujemy, by pomóc naszym zmarłym, obok modlitwy uważana jest jałmużna. Na miarę swych możliwości wspierajmy więc ludzi potrzebujących pomocy, prosząc ich w zamian o modlitwę za naszych zmarłych. Na wielu cmentarzach klerycy przygotowujący się do kapłaństwa zbierają datki na swe utrzymanie - w rewanżu pamiętają w swych modlitwach o poleconych im zmarłych.

Piękny jest też zwyczaj składania ofiar w parafiach z prośbą o modlitwy za zmarłych - tzw. wypominki, tj. modlitwy, w których podczas procesji po cmentarzu i podczas nabożeństw w osiem najbliższych dni (tzw. oktawę Wszystkich Świętych) lub nawet w każdą niedzielę roku wymieniane są ich imiona i nazwiska. Troska o udział w tej trwającej nieustannie modlitwie wspólnot parafialnych za zmarłych jest wymownym świadectwem nie tylko naszej o nich pamięci, ale i wyrazem troski o ich zbawienie, najlepszym znakiem naszej wdzięczności i miłości. Nie zapomnijmy również ofiarować za zmarłych zyskanych w tych dniach, a także w ciągu całego roku, odpustów. Za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada oraz modlitwę za zmarłych można uzyskać (pod zwykłymi warunkami) odpust zupełny, czyli odpuszczenie nam kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Możemy go przekazać na rzecz naszych bliskich zmarłych, prosząc bogatego w miłosierdzie Boga o obdarzenie ich owocami zyskanego odpustu. Odpusty możemy zyskać praktycznie w każdy dzień roku, np. odprawiając Drogę Krzyżową, odmawiając Różaniec czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub spełniając wiele innych aktów pobożności.

Dzień Zaduszny przenika wielka ufność w Miłosierdzie Boże i miłość braterską. Umacnia on w nas wiarę w świętych obcowanie, czyli w wymianę zasług między nami, ziemskimi jeszcze pielgrzymami, a tymi spośród naszych braci i sióstr, którzy przebywają już w niebie. Wierzymy także, że przebywający w czyśćcu, odwdzięczając się za nasze modlitwy, mogą nam wypraszać wiele łask u Boga - mogą modlić się za swoich orędowników. Przyznam się, że swoje trudne sprawy polecam często duszom czyśćcowym i zazwyczaj prośby nie pozostają bez skutecznej z ich strony interwencji u Boga.

Ks. Ksawery Sokołowski
Niedziela, 44/2008

Modlitwa w dzień zaduszny

O Boże, który jesteś Stwórcą i Odkupicielem wszystkich Twych wiernych, racz dać litościwie duszom zmarłych sług i służebnic Twoich łaskawe wszystkich ich grzechów odpuszczenie, aby przez najpokorniejsze kościoła Twego prośby otrzymały miłosierdzie którego zawżdy pożądały; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który będąc Bogiem żyje i króluje w jedności Trójcy przenajświętszej po wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Ołtarzyk Polski (1851 r.)

Modlitwa za zmarłych

Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera. Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej spotkali się z Tobą w niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, którzy płaczą po ich śmierci, przestaną być smutni. Mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o nich.

* * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby dusze naszych braci i sióstr, krewnych i dobrodziejów, za których się modlimy, oczyszczone ze wszystkich grzechów, otrzymały z Twego Miłosierdzia szczęście światłości wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie i chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmartwychwstania.

Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Wasze komentarze:
Jadwiga : 01.11.2016, 20:51
Dobry Jezu a Nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.
Marita: 31.10.2016, 23:53
Boże przyjmij do Swego Krolestwa mojego kochanego tatę Janusza G.
Marita: 31.10.2016, 23:51
Boże przyjmij do Swego Krolestwa mojego kochanego tatę Janusza G.
Jadwiga : 02.08.2016, 21:42
Mamo jak mi Ciebie brakuje ,dzisiaj mija półtora roku od Twojej śmierci,dobry Boże dziękuję za tak dobra Mamę,przyjmij Ją Boże do Swego Królestwa,a nam żyjącym okaż swą łaskę ,umacniaj w wierze i miłości.
Anna i Mama: 14.07.2016, 18:29
Wieczny Odpoczynek racz Wawrzyńcowi dać Panie a światłość wiekuista niechaj mu świeci na wieki Amen
ewa: 18.06.2016, 11:40
Panie boze przyjmni do swojego krolestwa merlina odposc mu wszystkie grzechy.Wieczny odpoczynek racz mu dac Panie a swiatlo swiekuisty niechaj mu swieci merlinowi,niech spoczywa w spokoju.AMEN
Jadwiga : 01.05.2016, 23:00
Dobry Jezu a Nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.
Andrzej Józef Czerwinski: 26.03.2016, 23:06
Prośba o Modlitwe za zmarłą Rozalie ślązak Mysłowice zmarła marzec 21 2016
Jadwiga : 19.01.2016, 19:33
Doby Jezu proszę o modlitwę za zmarłych dziadków: śp Annę,Joannę,Michała,Franciszka,daruj Im wszelkie winy i obdarz życiem wiecznym.
Z-WA: 14.12.2015, 15:56
Do Miłosierdzia Bożego, radosc wieczną dla zmarłych rodziców Anne i Józefa Trybel i zm.z ich rodzin i za wszystkie dusze w czyscu cierpiące... O Dobry Jezu a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.
Z-WA: 06.12.2015, 20:11
Panie Boże daj życie wieczne śp. pasierbowi Sławomirowi, który odszedł do domu Pana(12.12.2009) i jego matce Michalinie..Aby Bóg odpuścił im wszystkie grzechy i przyjął ich do Królestwa Niebieskiego gdzie znajda spokój,miłość i miłosierdzie Boże .Wieczny odpoczynek racz im dać Panie....
Krystyna: 03.11.2015, 10:06
W tym miesiącu mija 10 rocznica śmierci mojego kochanego męża Panie Boże zmiłój się nad jego duszą otwóż przed nim bramy raju i daj mu wieczny odpoczynek w niebie ze świętymi polecam ci Panie również moich kochanych rodziców i teściów,wieczny odpoczynek racz im dać Panie
mama Michala: 21.10.2015, 19:43
Boze Wszechmogacy, prosze Cie , przyjmij do Krolestwa Niebieskiego mojego syna Spraw aby cieszyl sie wicznym szczesciem w Twoim Krolestwie
Jadwiga: 15.10.2015, 16:40
O Jezu odpuść wszelkie winy zmarłym z rodzin naszych.
corka Monika: 03.10.2015, 09:27
Panie Jezu Wszechmogący, tak bardzo chcę Cię uprosić, byś przyjął do siebie mojego tatusia, ktory odszedł do Ciebie 5 dni temu. Wybacz mu proszę jego grzechy, daj łaskę i pomóż by dusza mojego taty zaznala spokoju Panie przy Tobie. Tęsknię za nim i bardzo mi go brakuje i tak juz pozostanie na zawsze. Amen
Jadwiga: 02.09.2015, 18:49
O Jezu za przyczyną dusz czyśćcowych proszę o łaskę zdrowia dla mnie i moich najbliższych.
Asia: 23.07.2015, 19:56
Panie Boże przyjmij do Twego Królestwa moich najdroższych rodziców.Tak bardzo mi ich brak,opiekujcie się mną i wskazujcie drogę.Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie.
Jadwiga: 12.07.2015, 18:58
Wybacz o Jezu wszelkie winy mojemu chrześniakowi śp Piotrowi i przyjmij Go do Królestwa swego.Dobry Jezu a Nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.
Maria: 28.02.2015, 14:51
Panie Jezu proszę weź w opiekę mojego Grzesia, uproś u Ojca by odpuścił mu wszelkie winy, by mógł cieszyć się wieczną nagrodą w Niebie. Jezu proszę pozwól mu czuwać nad nami. Wiem, że nic nie stanie się bez Twej woli.
Maria: 26.02.2015, 22:25
Panie Jezu proszę weź w opiekę mojego Grzesia, uproś u Ojca by odpuścił mu wszelkie winy, by mógł cieszyć się wieczną nagrodą w Niebie. Jezu proszę pozwól mu czuwać nad nami. Wiem, że nic nie stanie się bez Twej woli.
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2023 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej