Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Modlitwa za zmarłych

Dzień Zaduszny to dzień pamięci o naszych braciach i siostrach czekających w "przedsionku nieba" - w czyśćcu na wejście do domu Ojca Niebieskiego. Nieraz muszą w tym "przedsionku" poczekać dłużej, by uzyskać udział w uszczęśliwiającym oglądzie Boga. Naszymi modlitwami możemy przyczynić się do tego, aby ich wejście do domu Ojca nastąpiło jak najszybciej. Na tym polega świętych obcowanie.

Oprócz modlitwy osobistej mamy do dyspozycji także inne środki, by zmarłym - jeżeli tego potrzebują - nieść naszą pomoc: odprawiane w ich intencjach Msze św., ofiarowane odpusty, umartwienia, jałmużna udzielana biednym.

Wierzymy, że szczególną moc wstawienniczą u Boga mają modlitwy publiczne. Pośród nich najważniejsza jest modlitwa eucharystyczna, czyli Msza św. Dlatego zaraz po śmierci naszych bliskich zamawiamy za nich Msze św., a potem staramy się o to, by były one odprawiane przynajmniej w rocznicę ich śmierci. Podczas tych Eucharystii prosimy Jezusa, by swoim miłosierdziem i zasługami otworzył naszym zmarłym bramy nieba i obdarzył ich udziałem w chwale swego zmartwychwstałego człowieczeństwa.

Należy podtrzymywać piękny zwyczaj zamawiania Mszy św. za zmarłego przez uczestników pogrzebu - bliskich krewnych, sąsiadów, przyjaciół z miejsca pracy, członków stowarzyszenia czy organizacji, do której zmarły należał. Nieraz jest tych Liturgii kilkanaście - czyli że przez długi czas trwa nasza modlitwa za zmarłych. Znane są także tzw. Msze św. gregoriańskie, polegające na odprawianiu 30 Mszy św. przez kolejne 30 dni. Istnieje przekonanie, że po ich odprawieniu Pan Bóg z czyśćca wprowadza zmarłego do swej wiecznej chwały.

Za jeden z najskuteczniejszych środków, jakimi dysponujemy, by pomóc naszym zmarłym, obok modlitwy uważana jest jałmużna. Na miarę swych możliwości wspierajmy więc ludzi potrzebujących pomocy, prosząc ich w zamian o modlitwę za naszych zmarłych. Na wielu cmentarzach klerycy przygotowujący się do kapłaństwa zbierają datki na swe utrzymanie - w rewanżu pamiętają w swych modlitwach o poleconych im zmarłych.

Piękny jest też zwyczaj składania ofiar w parafiach z prośbą o modlitwy za zmarłych - tzw. wypominki, tj. modlitwy, w których podczas procesji po cmentarzu i podczas nabożeństw w osiem najbliższych dni (tzw. oktawę Wszystkich Świętych) lub nawet w każdą niedzielę roku wymieniane są ich imiona i nazwiska. Troska o udział w tej trwającej nieustannie modlitwie wspólnot parafialnych za zmarłych jest wymownym świadectwem nie tylko naszej o nich pamięci, ale i wyrazem troski o ich zbawienie, najlepszym znakiem naszej wdzięczności i miłości. Nie zapomnijmy również ofiarować za zmarłych zyskanych w tych dniach, a także w ciągu całego roku, odpustów. Za nawiedzenie cmentarza w dniach od 1 do 8 listopada oraz modlitwę za zmarłych można uzyskać (pod zwykłymi warunkami) odpust zupełny, czyli odpuszczenie nam kary doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Możemy go przekazać na rzecz naszych bliskich zmarłych, prosząc bogatego w miłosierdzie Boga o obdarzenie ich owocami zyskanego odpustu. Odpusty możemy zyskać praktycznie w każdy dzień roku, np. odprawiając Drogę Krzyżową, odmawiając Różaniec czy Koronkę do Miłosierdzia Bożego lub spełniając wiele innych aktów pobożności.

Dzień Zaduszny przenika wielka ufność w Miłosierdzie Boże i miłość braterską. Umacnia on w nas wiarę w świętych obcowanie, czyli w wymianę zasług między nami, ziemskimi jeszcze pielgrzymami, a tymi spośród naszych braci i sióstr, którzy przebywają już w niebie. Wierzymy także, że przebywający w czyśćcu, odwdzięczając się za nasze modlitwy, mogą nam wypraszać wiele łask u Boga - mogą modlić się za swoich orędowników. Przyznam się, że swoje trudne sprawy polecam często duszom czyśćcowym i zazwyczaj prośby nie pozostają bez skutecznej z ich strony interwencji u Boga.

Ks. Ksawery Sokołowski
Niedziela, 44/2008

Modlitwa w dzień zaduszny

O Boże, który jesteś Stwórcą i Odkupicielem wszystkich Twych wiernych, racz dać litościwie duszom zmarłych sług i służebnic Twoich łaskawe wszystkich ich grzechów odpuszczenie, aby przez najpokorniejsze kościoła Twego prośby otrzymały miłosierdzie którego zawżdy pożądały; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który będąc Bogiem żyje i króluje w jedności Trójcy przenajświętszej po wszystkie wieki wieków. Amen.

Źródło: Ołtarzyk Polski (1851 r.)

Modlitwa za zmarłych

Panie Jezu, codziennie ludzie umierają: w szpitalach, domach, giną w wypadkach na ulicy, w katastrofach samolotowych. Są wśród nich ludzie starzy i młodzi, dobrzy i źli. Śmierć ich zabiera. Nie pamiętaj tego, co było w ich życiu złe, a doceń to, co uczynili dobrego. Spraw, aby czym prędzej spotkali się z Tobą w niebie i modlili się tam za nas. Niech ci, którzy płaczą po ich śmierci, przestaną być smutni. Mamy przecież zachowane fotografie naszych bliskich i zostały ich dobre uczynki. Modlimy się za nich i świecimy znicze na ich grobach. Panie Jezu, daj wieczny odpoczynek naszym zmarłym i zachowaj w nas dobrą pamięć o nich.

* * *

Wszechmogący i miłosierny Boże, spraw, aby dusze naszych braci i sióstr, krewnych i dobrodziejów, za których się modlimy, oczyszczone ze wszystkich grzechów, otrzymały z Twego Miłosierdzia szczęście światłości wiekuistej. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Wszechmogący Boże, Ty przez śmierć krzyżową Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, zwyciężyłeś śmierć naszą, a przez Jego spoczynek w grobie i chwalebne zmartwychwstanie uświęciłeś nasze groby i przywróciłeś nam życie nieśmiertelne, wysłuchaj nasze modlitwy za wszystkich, którzy z Chrystusem umarli, zostali pogrzebani i z ufnością oczekują zmartwychwstania.

Boże żywych i umarłych, spraw łaskawie, aby ci, którzy na ziemi poznali Ciebie przez wiarę, nieustannie chwalili Cię w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.Wasze komentarze:
BOŻENA: 16.07.2014, 20:13
PANIE BOŻE BŁAGAM ZAOPIEKÓJ SIĘ MOIM ZMAŁYM TATUŚIEM -TAK MI GO BARDZO BRAKUJE.
BOŻENA: 16.07.2014, 20:13
PANIE BOŻE BŁAGAM ZAOPIEKÓJ SIĘ MOIM ZMAŁYM TATUŚIEM -TAK MI GO BARDZO BRAKUJE.
Jadwiga: 12.07.2014, 14:14
Za zmarłego śp Piotra S,aby dobry Bóg wybaczył Mu winy i przyjął Go do Królestwa swego.
Jadwiga: 13.03.2014, 18:10
O Dobry Jezu a nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.
Beata: 18.02.2014, 15:28
Dziś mija miesiąc od śmierci mojej ukochanej Mamy. Panie Jezu błagam Cię okaż jej swoje Miłosierdziej i odpuściej Jej wszystkie ziemskie winy. Przyjmij ją do swojego Królestwa aby wraz z Tobą mogła się cieszy szczęściem wiecznym w Niebie.
ewa izabela: 08.02.2014, 21:20
Panie Boze przyjmij do swojego Krolestwa Bozego zmarlego sp. Kazimierza ,(6.02 2014)Wieczny Odpoczynek racz dac mu Panie .....
Jadwiga: 20.01.2014, 20:43
Panie Boże przyjmij do Królestwa swego mojego wujka Władysława K i daj Mu wieczny odpoczynek.
Adgjmptw: 12.01.2014, 11:49
Proszę o wieczny odpoczynek dla Ś.P. Stefani
Jadwiga: 29.12.2013, 20:48
Za zmarłego śp Piotra M,aby Bóg odpuścił Mu wszystkie winy i przyjął do swego królestwa.Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie a światłość wiekuista niechaj Mu świeci na wieki.
ewa22: 12.11.2013, 14:29
Panie Boze przyjmij do Twojego krolestwa moja najdrozsza rodzine Babcie Dziadka , Mame Tate cotki i wojkow .Tak bardzo ich Tu brak daj im wieczne spoczywanie
ewa22: 12.11.2013, 14:28
Panie Boze przyjmij do Twojego krolestwa moja najdrozsza rodzine Babcie Dziadka , Mame Tate cotki i wojkow .Tak bardzo ich Tu brak daj im wieczne spoczywanie
ewa22: 12.11.2013, 14:26
Panie Boze przyjmij do Twojego krolestwa moja najdrozsza rodzine Babcie Dziadka , Mame Tate cotki i wojkow .Tak bardzo ich Tu brak daj im wieczne spoczywanie
Ewa: 11.11.2013, 00:20
Panie Boże błagam zaopiekuj się moją śp. córeczką Magdaleną 1 rocznica śmierci wybacz jej grzechy, błagam daj jej życie wieczne przyjmij ją do Królestwa Niebieskiego. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...
Teresa Cz.: 03.11.2013, 22:02
Panie Boże - przygarnij moje dziecko do Siebie i obdaruj szczęściem Wiecznym za dobro, które niosła wszystkim wokół siebie
Teresa Cz.: 03.11.2013, 22:00
Panie Boże - przygarnij moje dziecko do Siebie i obdaruj szczęściem Wiecznym za dobro, które niosła wszystkim wokół siebie
ANNA: 02.11.2013, 22:48
Panie, daj wieczny odpoczynek Bogdanowi, Jerzemu, Irenie, Marii, Kazimierze, Kazimierzowi, Stefanii, Stanisławowi, Stanisławowi, Stanisławowi.
Jadwiga: 01.11.2013, 20:07
O Dobry Jezu uproś łaskę życia wiecznego zmarłym z rodzin naszych.Dobry Jezu a Nasz Panie daj Im wieczne spoczywanie.
Jadwiga: 29.09.2013, 21:01
Za zmarłego śp.Bogdana K.aby Dobry Bóg przebaczył Mu wszystkie grzechy i przyjął go do Królestwa niebieskiego,Doby Jezu a Nasz Panie daj Mu wieczne spoczywanie.
Monika/Szczecin: 13.05.2013, 11:42
Za mojego śp.brata Artura ,który odszedł 19.09.1997 Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie ...
Elżbieta: 04.05.2013, 15:30
Nieustannie modlę się za Śp.duszę mojej najdroższej i najukochańszej mamusi,mojego kochanego taty i mojego kochanego męża.Wypraszam dla nich łaski, aby mogli cieszyć się życiem wiecznym,aby mogli oglądać Światłość Pana i wiecznie radować się czekając tam na mnie kiedy Pan postanowi zabrać mnie do Siebie.Amen
[1] [2] [3] [4] [5] [6] (7) [8] [9]

Autor

Tresć

Poprzednia[ Powrót ]Następna

 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej