Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Szkaplerz

Często słyszymy w modlitwach
i kazaniach o płaszczu Maryi,
pod który mamy się chronić,
o szacie, którą Ona nas okrywa.

Rozumiemy to zwykle symbolicznie.
Tymczasem taki płaszcz,
prawdziwy i widzialny
możemy rzeczywiście na
sobie nosić.   

Wasze komentarze:
 tomek.wr@poczta.onet .pl: 25.02.2012, 19:18
 możecie w to nie uwierzyć , podczas kiedy jechałem autem ciężarowym w trasę ,na taki podest tak jakby pacną medalik. bardzo mnie to przeraziło bo znikąd się tak pojawił. pokazałem ten medalik mojej cioci , powiedziała że to szkaplerz . noszę go od tamtego czasu , choć nie założył mi kapłan . nie wiem czy mogę. proszę o odpowiedz .
 piotrrek: 17.11.2011, 01:02
 Ludzie, pamiętajcie że to nie talizman.
 Just: 29.06.2011, 17:34
 Szkaplerz można kupić w sklepach z dewocjonaliami.
 teresa: 29.03.2011, 20:27
 GDZIE MOŻNA KUPIĆ TEN SZKAPLERZ?
 figlarka: 28.01.2010, 22:06
 Szkaplerz jest szczególną opieką Matki Bożej w moim życiu.Staje ona każdego dnia wraz ze mną na drogach,pomaga prezjść każdą przeciwność,daje siłę i odwagę,do tego aby poradzić sobie z mioimi probemami oraz z daniem nadziei i siły innym.Napełnia mnie Duchem i każdego dnia czuję obok mnie jej płaszcz,który ochrania,ociera łzy,kocha i wszystkie modlitwy zanosi do Boga,każdego dnia dziękuję za to,że miałam zaszczyt przyjąć Szkaplerz Kramelitański i być świadkiem tego,co On czyni w życiu człowieka...
 xxx: 29.12.2008, 19:40
 ?w. Józef Sebastian Pelczar (1842 - 1924): "Dworzanie nosz? na sukniach wyszyte herby i god?a swej królowej, a nawet ubranie jej koloru. Podobnie dworzanie Maryi nosz? szkaplerz, jakby herb Maryi, na znak, ?e ca?e ?ycie po?wi?caj? Jej s?u?bie, ?e pragn? wsz?dzie broni? Jej honoru i zawsze wst?powa? w Jej ?lady. Ten rodzaj czci, je?eli z nim ??czy si? pobo?ne ?ycie, jest bardzo mi?y Maryi, a dla nas bardzo korzystny. Szkaplerz bowiem jest z jednej strony god?em, po którym Naj?wi?tsza Panna poznaje swoje s?ugi, z drugiej jest jakby sukni?, któr? Ona ochrania swe dzieci od mrozu ?wiata i jakby tarcz?, w któr? je uzbraja do walki." "Poniewa? Jej dziatki musz? ustawicznie walczy?, przeto daje im Imi? swoje jako strza??, Ró?aniec swój jako miecz i szkaplerz swój jako puklerz. Tak uzbrojonych wysy?a do boju i sama spieszy im na pomoc" (?ycie duchowne, t. 3, s. 161). b?. El?bieta od Trójcy ?wi?tej (1880 - 1906): "Szkaplerz jest szat? Maryi. Osoba, która go nosi i która - rozumie si? - czyni wszelkie mo?liwe wysi?ki, aby si? zbawi?, nie mo?e wpa?? do piek?a. Zatem zawsze b?d? nosi? szkaplerz." ?w. Josemaría Escrivá (1902 - 1975): "No? na piersi ?wi?ty szkaplerz Karmelu. Spo?ród dewocjonaliów maryjnych - a jest ich wiele i s? bardzo pi?kne - niewiele ma tak zakorzenion? tradycj? w?ród wiernych i tyle b?ogos?awie?stw papieskich. A ponadto, jak bardzo matczyny jest ten przywilej sobotni!" ?w. Maksymilian Maria Kolbe (1894 - 1941): "Szkaplerz, ró?aniec i Medalik Cudowny: oto trzy rzeczy, które sama Niepokalana raczy?a poda? na ratunek ludzko?ci." S?uga Bo?y Jan Pawe? II (1920-2005) "Misja karmelita?ska [Maryi], która bierze pocz?tek na Górze Karmel, w Ziemi ?wi?tej, jest zwi?zana z szat?. Ta szata nazywa si? ?wi?tym Szkaplerzem... To pi?kne, ?e gorliwa matka troszczy si? równie? o odzienie... Oto Dziewica Karmelu, Matka ?wi?tego Szkaplerza mówi nam o swej macierzy?skiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze przyodzianie. Przyodzianiu w sensie duchowym, przyodzianiu ?ask? Boga i wspomaganiu nas w noszeniu tej szaty zawsze bia?ej... "(15 stycznia 1989 roku). "Znak szkaplerza przywo?uje zatem dwie prawdy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Naj?wi?tszej Maryi Panny, i to nie tylko na drodze ?ycia, ale tak?e w chwili przej?cia ku pe?ni wiecznej chwa?y; druga to ?wiadomo??, ?e nabo?e?stwo do Niej nie mo?e ogranicza? si? tylko do modlitw i ho?dów sk?adanych przy okre?lonych okazjach, ale powinna stanowi? "habit", czyli nadawa? sta?y kierunek chrze?cija?skiemu post?powaniu, opartemu na modlitwie i ?yciu wewn?trznym poprzez cz?ste przyst?powanie do sakramentów i konkretne uczynki mi?osierne, co do cia?a i co do duszy."
[1] [2] (3)


Autor

Treść

Nowości

Modlitwa do św. Tomasza ApostołaModlitwa do św. Tomasza Apostoła

Litania do św. Tomasza ApostołaLitania do św. Tomasza Apostoła

Cywilizacja miłości ma ogarnąć światCywilizacja miłości ma ogarnąć świat

Co to znaczy, że Bóg jest miłością?Co to znaczy, że Bóg jest miłością?

Czy Bóg naprawdę nas kocha? I skąd wiemy, że Jemu zależy na nas?Czy Bóg naprawdę nas kocha? I skąd wiemy, że Jemu zależy na nas?

Najbardziej popularne

Godzina ŁaskiGodzina Łaski

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2022 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej