Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Szkaplerz

Często słyszymy w modlitwach
i kazaniach o płaszczu Maryi,
pod który mamy się chronić,
o szacie, którą Ona nas okrywa.

Rozumiemy to zwykle symbolicznie.
Tymczasem taki płaszcz,
prawdziwy i widzialny
możemy rzeczywiście na
sobie nosić.
Wasze komentarze:
 Grzegorz: 17.07.2012, 03:49
 Dziękuję Ci Mamo za Szkaplerz
 tomek.wr@poczta.onet .pl: 25.02.2012, 19:18
 możecie w to nie uwierzyć , podczas kiedy jechałem autem ciężarowym w trasę ,na taki podest tak jakby pacną medalik. bardzo mnie to przeraziło bo znikąd się tak pojawił. pokazałem ten medalik mojej cioci , powiedziała że to szkaplerz . noszę go od tamtego czasu , choć nie założył mi kapłan . nie wiem czy mogę. proszę o odpowiedz .
 piotrrek: 17.11.2011, 01:02
 Ludzie, pamiętajcie że to nie talizman.
 Just: 29.06.2011, 17:34
 Szkaplerz można kupić w sklepach z dewocjonaliami.
 teresa: 29.03.2011, 20:27
 GDZIE MOŻNA KUPIĆ TEN SZKAPLERZ?
 figlarka: 28.01.2010, 22:06
 Szkaplerz jest szczególną opieką Matki Bożej w moim życiu.Staje ona każdego dnia wraz ze mną na drogach,pomaga prezjść każdą przeciwność,daje siłę i odwagę,do tego aby poradzić sobie z mioimi probemami oraz z daniem nadziei i siły innym.Napełnia mnie Duchem i każdego dnia czuję obok mnie jej płaszcz,który ochrania,ociera łzy,kocha i wszystkie modlitwy zanosi do Boga,każdego dnia dziękuję za to,że miałam zaszczyt przyjąć Szkaplerz Kramelitański i być świadkiem tego,co On czyni w życiu człowieka...
 xxx: 29.12.2008, 19:40
 ?w. Józef Sebastian Pelczar (1842 - 1924): "Dworzanie nosz? na sukniach wyszyte herby i god?a swej królowej, a nawet ubranie jej koloru. Podobnie dworzanie Maryi nosz? szkaplerz, jakby herb Maryi, na znak, ?e ca?e ?ycie po?wi?caj? Jej s?u?bie, ?e pragn? wsz?dzie broni? Jej honoru i zawsze wst?powa? w Jej ?lady. Ten rodzaj czci, je?eli z nim ??czy si? pobo?ne ?ycie, jest bardzo mi?y Maryi, a dla nas bardzo korzystny. Szkaplerz bowiem jest z jednej strony god?em, po którym Naj?wi?tsza Panna poznaje swoje s?ugi, z drugiej jest jakby sukni?, któr? Ona ochrania swe dzieci od mrozu ?wiata i jakby tarcz?, w któr? je uzbraja do walki." "Poniewa? Jej dziatki musz? ustawicznie walczy?, przeto daje im Imi? swoje jako strza??, Ró?aniec swój jako miecz i szkaplerz swój jako puklerz. Tak uzbrojonych wysy?a do boju i sama spieszy im na pomoc" (?ycie duchowne, t. 3, s. 161). b?. El?bieta od Trójcy ?wi?tej (1880 - 1906): "Szkaplerz jest szat? Maryi. Osoba, która go nosi i która - rozumie si? - czyni wszelkie mo?liwe wysi?ki, aby si? zbawi?, nie mo?e wpa?? do piek?a. Zatem zawsze b?d? nosi? szkaplerz." ?w. Josemaría Escrivá (1902 - 1975): "No? na piersi ?wi?ty szkaplerz Karmelu. Spo?ród dewocjonaliów maryjnych - a jest ich wiele i s? bardzo pi?kne - niewiele ma tak zakorzenion? tradycj? w?ród wiernych i tyle b?ogos?awie?stw papieskich. A ponadto, jak bardzo matczyny jest ten przywilej sobotni!" ?w. Maksymilian Maria Kolbe (1894 - 1941): "Szkaplerz, ró?aniec i Medalik Cudowny: oto trzy rzeczy, które sama Niepokalana raczy?a poda? na ratunek ludzko?ci." S?uga Bo?y Jan Pawe? II (1920-2005) "Misja karmelita?ska [Maryi], która bierze pocz?tek na Górze Karmel, w Ziemi ?wi?tej, jest zwi?zana z szat?. Ta szata nazywa si? ?wi?tym Szkaplerzem... To pi?kne, ?e gorliwa matka troszczy si? równie? o odzienie... Oto Dziewica Karmelu, Matka ?wi?tego Szkaplerza mówi nam o swej macierzy?skiej trosce, o swym zatroskaniu o nasze przyodzianie. Przyodzianiu w sensie duchowym, przyodzianiu ?ask? Boga i wspomaganiu nas w noszeniu tej szaty zawsze bia?ej... "(15 stycznia 1989 roku). "Znak szkaplerza przywo?uje zatem dwie prawdy: jedna z nich mówi o ustawicznej opiece Naj?wi?tszej Maryi Panny, i to nie tylko na drodze ?ycia, ale tak?e w chwili przej?cia ku pe?ni wiecznej chwa?y; druga to ?wiadomo??, ?e nabo?e?stwo do Niej nie mo?e ogranicza? si? tylko do modlitw i ho?dów sk?adanych przy okre?lonych okazjach, ale powinna stanowi? "habit", czyli nadawa? sta?y kierunek chrze?cija?skiemu post?powaniu, opartemu na modlitwie i ?yciu wewn?trznym poprzez cz?ste przyst?powanie do sakramentów i konkretne uczynki mi?osierne, co do cia?a i co do duszy."
[1] [2] (3)


Autor

Treść

Nowości

św. Elżbieta z Schönauśw. Elżbieta z Schönau

Modlitwa do św. Elżbiety z SchönauModlitwa do św. Elżbiety z Schönau

św. Grzegorz Barbarigośw. Grzegorz Barbarigo

Modlitwa do św. Grzegorza BarbarigoModlitwa do św. Grzegorza Barbarigo

Koronka do św. PeregrynaKoronka do św. Peregryna

Endoskopia przewodu pokarmowegoEndoskopia przewodu pokarmowego

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej