Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Liturgiczna modlitwa poranna

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen (Alleluja - dodaje się w czasie wielkanocnym).

HYMN

Oto już nocy znikają ciemności,
A światło zorzy jaśnieje różowo;
Do Stwórcy światła zanosimy błagania
Wdzięcznymi głosy:
By litościwie odpuścił nam winy,
Oddalił trwogę, udzielił zbawienia
I upragnione zesłał nam trwałego
Dary pokoju.
Użycz nam tego, łaskawości Boga,
Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Którego chwała rozbrzmiewa od wieków
Po całym świecie. Amen.

PSALM 62, 2-9

Ant. O świcie szukam Ciebie Boże aby, ujrzeć Twoją potęgę, alleluja.

Boże mój, Boże szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe moje życie i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: "Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera."

Ant. O świcie szukam Ciebie Boże aby, ujrzeć Twoją potęgę, alleluja.

KANTYK DANIELA (Dn 3, 57-88. 56)

Ant. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga śpiewając: Błogosławiony jesteś Boże, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne. błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła, błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś Panie na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki.

Ant. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga śpiewając: Błogosławiony jesteś Boże, alleluja.

Na końcu tego Kantyku nie mówi się: Chwała Ojcu.

Ant. Źródła, zdroje, wszystko, co żyje w wodzie, błogosławcie Pana. (Alleluja).

PSALM 149

Ant. Synowie Syjonu radują się swoim Królem, alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a Synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech się święci cieszą w chwale, niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok.
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu.

Ant. Synowie Syjonu radują się swoim Królem alleluja.

SŁOWO BOŻE

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen (Ap 7, 12).

RESPONSORIUM

R. Będę błogosławił Pana zawsze i wszędzie.
V. Jego chwała nieustannie w moich ustach, zawsze i wszędzie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Będę błogosławił Pana zawsze i wszędzie.

KANTYK ZACHARIASZA (ŁK 1, 68-79)

Ant. Wszystkie narody przybędą i pokłonią się Jemu, ponieważ On sam jest święty.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze.
Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi.
Danym, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
By dać Ludowi Jego wiedzę o zbawieniu - przez odpuszczenie ich grzechów,
Dzięki tkliwemu miłosierdziu Boga naszego, z jakim nas z wysoka nawiedzi Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co siedzą w mrokach i w cieniu śmierci, by skierować nasze stopy na drogę pokoju.
Chwała Ojcu.

Ant. Wszystkie narody przybędą i pokłonią się Jemu, ponieważ On sam jest święty.

INTENCJE PORANNE

Módlmy się do Boga, Ojca wszechmogącego, który w dobroci swej zawsze wysłuchuje próśb swoich dzieci, i z ufnością mówmy do Niego:

Stworzycielu świata, przyjmij nasze dziękczynienie w tym dniu, który dała nam Twoja dobroć, abyśmy wspominali zmartwychwstanie Twojego Syna.

W. Błogosławiony bądź, Panie, na wieki Niech Duch Święty pouczy nas o Twojej woli, a Twoja mądrość zawsze nas prowadzi.
W. Błogosławiony bądź, Panie na wieki.
Panie Jezu Chryste, światłości zrodzona ze światłości, Pierwszy spośród tych, co mają zmartwychwstać, kieruj naszą nadzieją i nasze życie do Boga Ojca.
W. Błogosławiony bądź, Panie, na wieki. Intencje dowolne. Ojcze nasz.

MODLITWA

W Adwencie:

Boże, z radością oczekujemy świąt Narodzenia się Twojego Syna w ludzkim ciele, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i daj nam osiągnąć życie wieczne, gdy nasz Zbawiciel przyjdzie w chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W okresie Bożego Narodzenia:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą, napełnij cały świat Twoją chwałą, i ukaż się wszystkim ludom w blasku Twojej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Wielkim Poście:

Prosimy Cię, Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W okresie wielkanocnym:

Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W ciągu roku:

Spraw, prosimy Cię wszecnmogący Boże, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, spełniali słowem i czynem to. co się Tobie podoba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Albo:
Boże, który w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P. Niech nam Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

Inne modlitwy poranne

Liturgiczna modlitwa poranna

Wasze komentarze:
 Matka: 13.10.2014, 08:09
 Boże dziękuję za przespaną noc,że obudziłam się zdrowa.Boże pomóż,Boże wysłuchaj,Boże zmiłuj się nad nami.Proszę o zdrowie dla mojej córki, o moc Ducha Św dla niej i jej męża.Boże zabrałeś te aniołki do siebie.Taka Twoja wola ja się z tym pogodziłam chociaż bardzo mi ciężko,ale moja córka bardzo cierpi.Boże nie karz nas więcej .Przecież nikt lepiej od Ciebie nie zna tych młodych ludzi.Czy oni na to zasługują.Pomóż im Boże.
 A: 12.10.2014, 11:01
 Boże brońnas od biedy żebyśmy byli zdrowi i miłośi odpędz od nas złe moce panie dlaciebie wszystko iest możliwe ty tylko możesz pomuc Prosze pomuż mi wznalezieniu pracy ty wiesz wszystko odal odnaszłych ludzi ktuży trufuiąnad nami pomuż oicze przedwieczny
 A: 10.10.2014, 09:59
 Bożebroń nas od biedy dai nam żyć w bogactwie zdrowia dai nam miłości pomagai moim dzieciom w nauce odal odnas nieszczęścia swoią mocą Izłe moce prosze żeby nasza sytułacia materialna poprawiła proszę pomuż żebym znalazła prace dziękuie ci panie
 sylwia: 10.10.2014, 08:13
 Panie Boze uratuj dusze mojego meza, spraw aby doznal przemiany i byl dobrym ojcem i mezem.Amen
 jadzia: 13.09.2014, 13:34
 Panie Boze udziel mi Twojego wsparcia,ktorego tak bardzo potrzebuje.Licze na Ciebie Ojcze.
 oczekujacy: 07.09.2014, 10:05
 Boże spraw aby syn wrócił do ojca a ojciec miał z niego pociechę. Boże proszę.
 Andrzej: 24.06.2014, 06:31
 Panie Boże, wskaź mi moja drogę życia zmien moje życie. Błagam zmiłuj się.
 jadzia: 17.06.2014, 15:50
 Panie Moj,prosze o zdrowie dla naszego wnuka I dla mnie.Spraw,abym byla zdrowa.Amen
 teresa: 17.06.2014, 05:40
 Panie Jezu dziękuję Ci za, wszystkie łaski,dziękuję Najświętszej Matce i proszę Cię Panie o zdrowie i wyjście z pętli długów które zatruwają spokój o dobrą pracę która pozwoli nam spłacić długi.Panie zmiłuj się nad nami

 jadzia: 10.06.2014, 14:55
 Panie Boze wez w szczegolna opieke mojego syna;daj mu zdrowie, milosc I szczescie.Jezu ufam Tobie
 Magda: 04.06.2014, 10:59
 Panie Boze prosze o bogactwo dla mojej rodziny i dla siebie pozwol zyc nam w obfítosci i dostatku zebysmy mogli pomagac inny a w szczegulnosci ludzom z Afryki Amem
 Magda: 18.05.2014, 08:01
 Panie Boze pozwol mi byc szczesliwa pozwol miec mi wszystko czego potrzebuje naucz mnie wybaczac naucz mnie byc wdzieczna za wszystko co dostaje. Przyjacielu pokaz mi cel do ktorego mam dazyc pozwol mi odnalezc swoja pasje moze mam jakis talent to daj mi znak w ktora strone mam isc. Amen
 Magda: 18.05.2014, 07:53
 Panie Boze pozwol zeby mama níe pila i zeby wujek z mama sie nie klucili prosze pozwol zeby byli szczesliwi. Amen
 jadzia: 12.05.2014, 14:09
 Panie czuwaj nad operacja naszego wnuka.Pozwol sie cieszyc jego zyciem,zdrowiem.Jezu ufam Tobie
 Urszula: 13.04.2014, 07:23
 Dziękuję Ci Ojcze za kolejny dzień życia, i proszę abym go przeżyła tak by się Tobie podobało . Jezu Ty jesteś moją miłością .
 jadzia: 01.04.2014, 17:47
 Panie Boze otwoz mi oczy,azebym umiala zobaczyc dobro w innych I sobie.Powol mi slyszec Ciebie w innych I w sobie.Daj mi te umiejetnosc Panie,a takze naucz mnie dziekowac za wszysko ,co dostaje.Jezu ,ufam Tobie.
 ewa: 18.03.2014, 15:20
 prosze o zdrowie dla synow
 Ewelina.z: 12.03.2014, 10:34
 Duchu.sw.ratuje.mnie.od.zla.prowadz.na.dobra.droge..a.szatan.zniklal.od.nas,..naszawsze..prosze.bym.nie.bac.co.dobre.i.dziekuje.za.wszystko..
 Ewelina.z: 12.03.2014, 10:24
 Panie.jezu.uzdrow.mmie.i.moja.rodzine..od.zla..wszelkich.pokus...aby.serce.jezusa..miloscia...
 ja: 11.03.2014, 07:25
 Panie Jezu proszę Cię o zdrowie dla taty aby wyszedł z tej ciężkiej choroby Jezu ufam Tobie Ty się tym zajmij
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] (18) [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej