Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Liturgiczna modlitwa poranna

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen (Alleluja - dodaje się w czasie wielkanocnym).

HYMN

Oto już nocy znikają ciemności,
A światło zorzy jaśnieje różowo;
Do Stwórcy światła zanosimy błagania
Wdzięcznymi głosy:
By litościwie odpuścił nam winy,
Oddalił trwogę, udzielił zbawienia
I upragnione zesłał nam trwałego
Dary pokoju.
Użycz nam tego, łaskawości Boga,
Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Którego chwała rozbrzmiewa od wieków
Po całym świecie. Amen.

PSALM 62, 2-9

Ant. O świcie szukam Ciebie Boże aby, ujrzeć Twoją potęgę, alleluja.

Boże mój, Boże szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe moje życie i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: "Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera."

Ant. O świcie szukam Ciebie Boże aby, ujrzeć Twoją potęgę, alleluja.

KANTYK DANIELA (Dn 3, 57-88. 56)

Ant. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga śpiewając: Błogosławiony jesteś Boże, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne. błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła, błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś Panie na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki.

Ant. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga śpiewając: Błogosławiony jesteś Boże, alleluja.

Na końcu tego Kantyku nie mówi się: Chwała Ojcu.

Ant. Źródła, zdroje, wszystko, co żyje w wodzie, błogosławcie Pana. (Alleluja).

PSALM 149

Ant. Synowie Syjonu radują się swoim Królem, alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a Synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech się święci cieszą w chwale, niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok.
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu.

Ant. Synowie Syjonu radują się swoim Królem alleluja.

SŁOWO BOŻE

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen (Ap 7, 12).

RESPONSORIUM

R. Będę błogosławił Pana zawsze i wszędzie.
V. Jego chwała nieustannie w moich ustach, zawsze i wszędzie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Będę błogosławił Pana zawsze i wszędzie.

KANTYK ZACHARIASZA (ŁK 1, 68-79)

Ant. Wszystkie narody przybędą i pokłonią się Jemu, ponieważ On sam jest święty.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze.
Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi.
Danym, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
By dać Ludowi Jego wiedzę o zbawieniu - przez odpuszczenie ich grzechów,
Dzięki tkliwemu miłosierdziu Boga naszego, z jakim nas z wysoka nawiedzi Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co siedzą w mrokach i w cieniu śmierci, by skierować nasze stopy na drogę pokoju.
Chwała Ojcu.

Ant. Wszystkie narody przybędą i pokłonią się Jemu, ponieważ On sam jest święty.

INTENCJE PORANNE

Módlmy się do Boga, Ojca wszechmogącego, który w dobroci swej zawsze wysłuchuje próśb swoich dzieci, i z ufnością mówmy do Niego:

Stworzycielu świata, przyjmij nasze dziękczynienie w tym dniu, który dała nam Twoja dobroć, abyśmy wspominali zmartwychwstanie Twojego Syna.

W. Błogosławiony bądź, Panie, na wieki Niech Duch Święty pouczy nas o Twojej woli, a Twoja mądrość zawsze nas prowadzi.
W. Błogosławiony bądź, Panie na wieki.
Panie Jezu Chryste, światłości zrodzona ze światłości, Pierwszy spośród tych, co mają zmartwychwstać, kieruj naszą nadzieją i nasze życie do Boga Ojca.
W. Błogosławiony bądź, Panie, na wieki. Intencje dowolne. Ojcze nasz.

MODLITWA

W Adwencie:

Boże, z radością oczekujemy świąt Narodzenia się Twojego Syna w ludzkim ciele, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i daj nam osiągnąć życie wieczne, gdy nasz Zbawiciel przyjdzie w chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W okresie Bożego Narodzenia:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą, napełnij cały świat Twoją chwałą, i ukaż się wszystkim ludom w blasku Twojej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Wielkim Poście:

Prosimy Cię, Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W okresie wielkanocnym:

Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W ciągu roku:

Spraw, prosimy Cię wszecnmogący Boże, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, spełniali słowem i czynem to. co się Tobie podoba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Albo:
Boże, który w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P. Niech nam Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

Inne modlitwy poranne

Liturgiczna modlitwa poranna

Wasze komentarze:
 Kamila: 05.10.2009, 08:29
 Kochany Jezu pomóż mi w trudnych chwilach. Kocham Cię.
 Aleksandra: 01.10.2009, 12:04
 Panie Ojcze,ktory jestes w niebie naucz mnie dokonywac wlasciwych wyborow,to co jest najwazniejsze od tego co mniej wazne.Obys Panie byl zawsze pierwszy,a wszystko inne rozdzielone w\g woliTwojej.Prosze o Ducha madrosci oraz o wiare nadzieje i milosc.Miej mnie w swojej opiece Amen
 Asia: 26.09.2009, 08:57
 Dziękuję Ci Boże za nowy dzień, że dałeś mi tę łaskę obudzić się kolejnego poranka i widzieć świat jaki stworzyłeś. Dziękuję za to, że codziennie rano kiedy gdzieś idę przenikasz mnie promieniami słońca, wtedy zawsze myślę, że uśmiechasz się do mnie, wtedy wiem, że jesteś ze mną i chcesz błogosławić mi ten dzień! Dziękuję CI Boże za to, że mam zdrowie, podstawowe zapewnione potrzeby, że nie jestem głodna i naga jak wielu tego świata. Dziekuję, że zawsze są wokół mnie ludzie, w których Ty sam mieszkasz, dzięki nim mogę odczuwać Twoją obecność. Dziękuję CI Boże, że mam kogo kochać, bez miłości puste byłoby moje życie. Naucz mnie kochać bardziej. Dziękuję za moich rodziców, za ich troskę, trud wychowania, miłość. Dziękuję za to, że mogę pracować, że mogę się uczyć, że mogę innych uczyć, gdyż wiedza również zbliża do Ciebie. Dziękuję Ci za każdy dzień w łasce uświęcającej, to dzień wygrany i szczęśliwy. Za każdą spowiedź i komunię świętą. Przepraszam CIę za wiele, Ty wiesz... Dziękuję, że dałeś mi życie!
 dorota: 20.09.2009, 13:23
 Panie mój, pomóż proszę, bym każdy dzień rozpoczynała zawsze od modlitwy,chcę utożsamiać się z zawołaniem benedyktyńskim-"ORA ED LABORA", i nauka. Ucz mnie proszę mądrze i radośnie spędzać czas z rodziną, efektywność bowiem nie w ilości czasu jest miernikiem lecz jakości- najlepszej jaką Ty Panie możesz dać o co proszę.amen
 K.J.mama Martynki: 17.09.2009, 09:44
 SZCZEŚĆ BOŻE,za całego seca pragne podziekować Ci Boże za twe łaski,za obecność przy moich najliższych,dziekuje za każdy dzień,z zdrowie,i za nasze szczęcie,które zawdzięczamy Tobie,dziękuje za to że znowu moge być tak blisko Ciebie,i wiem że z Toba jest łatwiej pokonac trudnosci które nas spotykają,prosze Cię o dalsze łaski,prosze bardzo o Martynke abyś oswiecał jej umysł,aby jej nauka czytania która jeszcze nie tak dawno byłam wielkim problem który zniechęcał ja do ćwiczeń,teraz jest coraz łatwiej i przyjemniej,prosze o jej ducha aby oświecił jej umysł aby ta nauka która czerpie była dla niej pozytkiem doczesnym i wiecznym,prosze aby mogła sie nauczyć czytać sprawnie i bezproblemowo,wiem że to doda jej odwagi do wiekszych ambicji,i będzie jej łatwiej pokonać swój lek,ktore dzieki Tobie juz zostaje opanowany,prosze Boze badz przy nas w kazdym dniu,nam jako rodzicom i dziadkowi ktory czasami jest przy Martynce daj łaske cierpliwosći i madrosci abyśmy ja mogli godnie i dobze wychować na dobrego człowieka,z całego serca Bóg zapłać.
 Ania: 16.09.2009, 14:54
 Panie Boże bardzo Cię kocham i wielbię ponad niebiosa. Spraw proszę aby wiedza wypełniała mnie po brzegi i abym dzieliła się nią z innymi.
 kasia : 26.08.2009, 10:59
 "Totus Tuus ".... cała twoja
 Jozef: 24.08.2009, 13:44
 Boże dziękuję Ci, że jesteś bo Ty jesteś żródłem mojego szczęścia amen.
 Magdalena z Czyżewa: 12.07.2009, 08:28
 Dziękuję Ci Panie za zdrowie,za to że myśli moje są zawsze z Tobą,czuję że mój Anioł Stróż jest zawsze przymnie,dziękuję Ci Panie za to żemój mąż Dzieci i wnóczki są zdrowe,wiem że to dzięki Tobie Panie to zawdzięczam,Ty jesteś Panie Wielki i Masz Kochane Serce,Więc proszę Cię Panie o opiękęnad nimi Ty Wiesz że cały czas myślę o Tobie i za wszystko serdecznie dziękuję.Kocham Cię Panie i dalej prosze o opiekędla całej naszej rodziny.Dzięki Tobie i dla Ciebie wykonuję codzienną pracę i staram się pomóc innym staram Się być życzliwą osobą,moze nieraz popełniam błędy,ale wiem że z Twoją pomocą Panie i z Jezusem Chrystusem uda mi się być jak najlepszą osobą

 marzena.m.c: 20.06.2009, 05:41
 PANIE JEZU CHCĘ BYĆ OBOWIĄZKOWA I MODLIĆ SIĘ CO DZIENNIE RANO
 marzena.m.c: 20.06.2009, 05:41
 PANIE JEZU CHCĘ BYĆ OBOWIĄZKOWA I MODLIĆ SIĘ CO DZIENNIE RANO
 beata29: 06.05.2009, 14:02
 Panie Boze dziekuje ze jestes zawsze ze mna
 sonia: 26.04.2009, 16:46
 Dziękuję ci Panie Boże za to że mogę cieszyć sie tym życiem, które mi dałeś !
 Janina: 26.04.2009, 08:10
 Boże ufam TOBIE. Dziekuje Ci Boze za laski.
 daria: 23.04.2009, 08:03
 Panie Boże dziękuję Tobie za każdy dzień, za każdy poranek i za wszystko to, co mi dajesz. Proszę Twoje miłosierne serce o wyjednanie tych łask, które w swoim serduszku noszę...błagam Cię Ojcze dopomóż i wejrzyj na nas łaskawie proszę cię całą sobą! Panie miej proszę nas w swojej pieczy!
 Romka: 22.04.2009, 08:44
 Dziękuję Ci Panie Boże za wszystkie łaski jakie otrzymałam
 Bartek: 04.04.2009, 10:54
 Chwalimy Boga
 kamil: 22.03.2009, 13:24
 bardzo fajna modlitwa
 paulinka: 12.03.2009, 16:18
 dziękuję ci boże za pożywienie
 Anna: 26.02.2009, 08:57
 Jezu moj, coz warte byloby moje zycie bez Ciebie ? Kocham Cie ponad wszystko.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] (25) [26] [27]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej