Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Liturgiczna modlitwa poranna

P. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
P. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen (Alleluja - dodaje się w czasie wielkanocnym).

HYMN

Oto już nocy znikają ciemności,
A światło zorzy jaśnieje różowo;
Do Stwórcy światła zanosimy błagania
Wdzięcznymi głosy:
By litościwie odpuścił nam winy,
Oddalił trwogę, udzielił zbawienia
I upragnione zesłał nam trwałego
Dary pokoju.
Użycz nam tego, łaskawości Boga,
Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
Którego chwała rozbrzmiewa od wieków
Po całym świecie. Amen.

PSALM 62, 2-9

Ant. O świcie szukam Ciebie Boże aby, ujrzeć Twoją potęgę, alleluja.

Boże mój, Boże szukam Ciebie i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, jak ziemia zeschła i łaknąca wody.
Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, by ujrzeć Twoją potęgę i chwałę.
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, więc sławić Cię będą moje wargi.
Będę Cię wielbił przez całe moje życie i wzniosę ręce w imię Twoje.
Moja dusza syci się obficie, a usta Cię wielbią radosnymi wargami.
Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań.
Bo stałeś się dla mnie pomocą i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie: "Do Ciebie lgnie moja dusza, prawica Twoja mnie wspiera."

Ant. O świcie szukam Ciebie Boże aby, ujrzeć Twoją potęgę, alleluja.

KANTYK DANIELA (Dn 3, 57-88. 56)

Ant. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga śpiewając: Błogosławiony jesteś Boże, alleluja.

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne. błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
Błogosławcie Pana, lody i śniegi, błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
Niech ziemia błogosławi Pana, niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
Błogosławcie Pana, źródła, błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, chwal Go i wywyższaj na wieki.
Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna i Ducha Świętego, chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
Błogosławiony jesteś Panie na sklepieniu nieba, pełen chwały i wywyższony na wieki.

Ant. Trzej młodzieńcy w piecu ognistym wspólnie wychwalali Boga śpiewając: Błogosławiony jesteś Boże, alleluja.

Na końcu tego Kantyku nie mówi się: Chwała Ojcu.

Ant. Źródła, zdroje, wszystko, co żyje w wodzie, błogosławcie Pana. (Alleluja).

PSALM 149

Ant. Synowie Syjonu radują się swoim Królem, alleluja.

Śpiewajcie Panu pieśń nową, głoście Jego chwałę w zgromadzeniu świętych.
Niech się Izrael cieszy swoim Stwórcą, a Synowie Syjonu radują swym Królem.
Niech imię Jego czczą tańcem, niech grają Mu na bębnie i cytrze.
Bo Pan lud swój miłuje, pokornych wieńczy zwycięstwem.
Niech się święci cieszą w chwale, niech się weselą na łożach biesiadnych.
Chwała Boża niech będzie w ich ustach, a miecz obosieczny w ich ręku,
Aby pomścić się na poganach i karę wymierzyć narodom,
Aby ich królów zakuć w kajdany, a dostojników w żelazne łańcuchy,
Aby się spełnił wydany na nich wyrok.
To jest chwałą wszystkich świętych Jego.
Chwała Ojcu.

Ant. Synowie Syjonu radują się swoim Królem alleluja.

SŁOWO BOŻE

Błogosławieństwo i chwała, i mądrość, i dziękczynienie, i cześć, i moc, i potęga Bogu naszemu na wieki wieków. Amen (Ap 7, 12).

RESPONSORIUM

R. Będę błogosławił Pana zawsze i wszędzie.
V. Jego chwała nieustannie w moich ustach, zawsze i wszędzie.

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Będę błogosławił Pana zawsze i wszędzie.

KANTYK ZACHARIASZA (ŁK 1, 68-79)

Ant. Wszystkie narody przybędą i pokłonią się Jemu, ponieważ On sam jest święty.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbudził dla nas moc zbawczą w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna przez usta swych świętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą,
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie i wspomni na swe święte przymierze.
Na przysięgę, którą złożył ojcu naszemu Abrahamowi.
Danym, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, służyć mu będziemy bez trwogi,
W pobożności i sprawiedliwości przed Nim, po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznać zbawienie przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
By dać Ludowi Jego wiedzę o zbawieniu - przez odpuszczenie ich grzechów,
Dzięki tkliwemu miłosierdziu Boga naszego, z jakim nas z wysoka nawiedzi Wschodzące Słońce,
By oświecić tych, co siedzą w mrokach i w cieniu śmierci, by skierować nasze stopy na drogę pokoju.
Chwała Ojcu.

Ant. Wszystkie narody przybędą i pokłonią się Jemu, ponieważ On sam jest święty.

INTENCJE PORANNE

Módlmy się do Boga, Ojca wszechmogącego, który w dobroci swej zawsze wysłuchuje próśb swoich dzieci, i z ufnością mówmy do Niego:

Stworzycielu świata, przyjmij nasze dziękczynienie w tym dniu, który dała nam Twoja dobroć, abyśmy wspominali zmartwychwstanie Twojego Syna.

W. Błogosławiony bądź, Panie, na wieki Niech Duch Święty pouczy nas o Twojej woli, a Twoja mądrość zawsze nas prowadzi.
W. Błogosławiony bądź, Panie na wieki.
Panie Jezu Chryste, światłości zrodzona ze światłości, Pierwszy spośród tych, co mają zmartwychwstać, kieruj naszą nadzieją i nasze życie do Boga Ojca.
W. Błogosławiony bądź, Panie, na wieki. Intencje dowolne. Ojcze nasz.

MODLITWA

W Adwencie:

Boże, z radością oczekujemy świąt Narodzenia się Twojego Syna w ludzkim ciele, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i daj nam osiągnąć życie wieczne, gdy nasz Zbawiciel przyjdzie w chwale. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W okresie Bożego Narodzenia:

Wszechmogący wieczny Boże, Ty oświecasz wszystkich ludzi, którzy w Ciebie wierzą, napełnij cały świat Twoją chwałą, i ukaż się wszystkim ludom w blasku Twojej prawdy. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W Wielkim Poście:

Prosimy Cię, Boże, daj Twoim wiernym z takim usposobieniem przeżyć przygotowanie do świąt wielkanocnych, aby wspólnie podjęte umartwienia cielesne przyniosły wszystkim odnowienie ducha. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W okresie wielkanocnym:

Boże, Ty przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie, udzielaj mu obficie Twoich darów, aby osiągnął pełną wolność i posiadł radość życia wiecznego, której pozwalasz mu kosztować na ziemi. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W ciągu roku:

Spraw, prosimy Cię wszecnmogący Boże, abyśmy stale rozważając Twoją naukę, spełniali słowem i czynem to. co się Tobie podoba. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Albo:
Boże, który w przykazaniu miłości Ciebie i bliźniego zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa, spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania zasłużyli na życie wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

P. Niech nam Bóg błogosławi, strzeże od wszelkiego zła i doprowadzi nas do życia wiecznego.
W. Amen.

Inne modlitwy poranne

Liturgiczna modlitwa poranna

Wasze komentarze:
 Anna: 26.02.2009, 08:57
 Jezu moj, coz warte byloby moje zycie bez Ciebie ? Kocham Cie ponad wszystko.
 Halina: 11.02.2009, 08:36
 Bardzo bardzo serdecznie dziękuję Ci Panie mój za to , że darowałeś mi i moim dzieciom nastepny dzień , proszę o błogosławieństwo i by owoce Twojej miłosci były naszym udziałem.
 xxx: 27.01.2009, 13:54
 „Czyniąc znak krzyża, czyń go starannie. Nie taki zniekształcony, pośpieszny, który nie wiadomo, co oznacza. Czyń powoli duży, staranny znak krzyża: od czoła do piersi, od jednego ramienia do drugiego, czując, jak on cię całego ogarnia. Staraj się skupić wszystkie swoje myśli i zawrzyj całą siłę swojego uczucia w tym geście kreślenia krzyża”. Romano Guardini (+ 1968)
 aga : 05.01.2009, 10:00
 Dzięki Ci Panie za operacje przeżyte za w miarę dobre samopoczucie podczas chemioterapii i prowadż mnie takim torem życia abym nigdy nie zbłądziła i nie upadła na duchu.AMEN
 Tracer: 21.12.2008, 06:49
 Dziękuję ci Boże za wszystko co mam i czego doświadczyłe. Było dużo dobrego ale i złego też nie zabrakło. Wiem, że to wszystko jest mi potrzebne, abym mógł zbliżyć się do Ciebie i tego do czego zostałem powołany i moja dusza. Do zobaczenia w wieczności. Kocham cię i dziękuję za to, że Jesteś
 ili: 12.12.2008, 09:58
 Boże dziękuję Ci za każdą chwilę mojego życia!za wszystko co od Ciebie otrzymalam a przede wszystkim za silę którą dajesz mi każdego dnia abym wytrala w tym trudnym teraz dla mnie czasie.
 ania: 05.12.2008, 08:39
 Boże mój i Panie dziękuję za wszystkie łaski , których mi udzielasz i proszę miej mnie w swojej opiece.
 ELA Z WROCLAWIA: 28.11.2008, 10:39
 panie dziekuje ci bardzo za to ze jestem na tej ziemi za to ze tak mocno cie kocham za to ze codziennie budze sie zdrowa i ze moje rece sluza do pracy ktora wykonuje ja dla ciebie ty moj panie jestes wielki prosze cie uslysz moje wolanie daj zdrowie moim corkom i zieciom aby moja corka donosila szczesliwie plod i o szczesliwe rozwiazanie panie daj rowniez zdrowie mojemu mezowi ty moj panie jestes wielki ty zeslales nam swojego syna jezusa chrystusa kocham cie
 ELA Z WROCLAWIA: 28.11.2008, 10:37
 panie dziekuje ci bardzo za to ze jestem na tej ziemi za to ze tak mocno cie kocham za to ze codziennie budze sie zdrowa i ze moje rece sluza do pracy ktora wykonuje ja dla ciebie ty moj panie jestes wielki prosze cie uslysz moje wolanie daj zdrowie moim corkom i zieciom aby moja corka donosila szczesliwie plod i o szczesliwe rozwiazanie panie daj rowniez zdrowie mojemu mezowi ty moj panie jestes wielki ty zeslales nam swojego syna jezusa chrystusa kocham cie

 Janina: 16.11.2008, 19:56
 Boże mój dziękuję CI,za łaskę wiary, za to że;...na mnie spojrzałeś, Twoje usta znów wyrzekły me imię ...
 Nulla: 23.10.2008, 07:04
 Panie mój jak dobrze,że jesteś w moim życiu,że mną kierujesz.Jesteś moim najukochańszym ojcem.Prowadź mnie przez resztę życia,bądź moim wsparciem,moja siłą,moją mocą.Kocham Cię mój "TATUSIU".
 Ewela: 15.10.2008, 18:47
 Ciężko jest wierzyć...szczęśliwy, kto potrafi.
 Edyta: 22.09.2008, 19:59
 Boże dziękuje, ze pozwoliles docenic wszytsko co mam. Dopiero niedawno uswiadomilam sobie, ze niczego wiecej mi w zyciu nie trzeba: mam dom, rodzine, mezczyzne ktory juz niedlugo bedzie moim mezem. Jestem szczesliwa! Dziekuje Ci za to co mam, bo to jest ogromnie duzo. Prosze Cie przypominaj mi o tym kazdego dnia.
 Robert: 22.09.2008, 15:26
 Ojcze, Ty sprawiłeś,że przeżyłem tą niezwykle ciężką operację.Widzę,mogę chodzić , mówić .. Miej nas proszę wszystkich pod swoją opieką. Będę się starał ze wszystkich moich sił ,aby być dobrym i uczciwym człowiekiem ...
 alicja t-p: 19.09.2008, 08:36
 dziekuje Ci Boze,za cale moje zycie za cala moja rodzine, ze jestes zawsze znami.prosze Cie Boze prowac nas dalej droga do wiecznosci.
 Daniel: 15.09.2008, 19:45
 dziekuje ci Boze za to że jesteś że ciągle przy mnie czuwasz i nieopuszczasz mnie, że ciągle czuje twoją obecnoś.
 anna: 09.09.2008, 10:04
 Dziekuje Ci Panie za wszystko co uczyniles w moim zyciu.Otocz mnie dalsza opieka i prowadz mnie przez reszte zycia.
 Zdzisław: 14.05.2008, 07:44
 dziękuje i proszę
 Łukasz Żaczkowski: 06.04.2008, 23:17
 Boże dzienkuje Ci za to że żyje że się obudziłem i cieszę się że mnie wspierasz i jesteś przymnie.Chroń mnie każdego dnia.
 Beata z Opola: 18.12.2007, 18:07
 Tą pierwszą modlitwę odmawiam codziennie rano -znam ją na pamięć/czsami wtedy,gdy jestem z psem na porannym spacerze/Staram się odmawiać ją zawsze spokojnie,wyobrażając sobie to o czym mówię Bogu /tak,jak każdą inną modlitwę/Po tej modlitwie ogarnia mnie niezwykły spokój wewnętrzny.Polecam ją każdemu!!! /Każda nasza rozmowa z Bogiem może być naszą modlitwą/
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] (26) [27]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej