Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Szkodliwo뜻 masturbacji

Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.

Krzysztof Jankowiak

Wasze komentarze:
Daniil: 02.06.2021, 18:47
W walce z tym grzechem skuteczna mo풽 si okaza Nowenna do Matki Bo풽j Pompejaskiej. Jest to pot轅na bro przeciwko szatanowi, za pomoc ktrej mo퓆a dosta wiele 쿪sk.Osobi턢ie w tym si przekona쿮m.Wstawiennictwo Matki Bo풽j potrafi uczyni cuda. Rwnie dobrym sposobem w chwilach wikszych pokus mo풽 by umitno뜻 rozpozania za ka풼 pokus dzia쿪nia szatana, ktry namawia nas do grzecha.Warto powiedzie w chwili pokusy np. "Odejd ode mnie szatanie.Wiem, 풽 to ty mnie kusisz. Znam te twoje sztuczki, ale tym razem mnie nie zniewolisz"
Zibi: 04.01.2020, 12:51
No ok czy przerwanie masturbacji spowoduje powrt do odbierania bod펊w wysy쿪nych przez partnerk lub co trzeba zrobi 풽by powrci do normalno턢i.
Kinga : 31.05.2019, 00:54
jako 15 latka juz sie masturbowalam w ogulniaku tez i na studiach potem magisterium malzenstwo a ja nadal to robilam,myslalam ze w malzenstwie to minie ze przestane,nic podobnego nawet po sexiez mezem nieraz jak maz usna ja to robilam oczywiscie w tajemnicy przed swiatem,Po roku urodzilam dziecko myslalam ze z tym skoncze ale nic podobnego , maz w pracy czesto zarywal noce byl architektem zlecenia byly na 1 miejscu ,a ja nawet bylam zadowolona bo nie musialam sie kryc z masturbacja i tak coraz bardziej oddalalam sie od meza. Spalismy w jednym luzku ale osobno, owszem nigdy nie odmawialam sexu mezowi ale to tylko chyba zeby sie nie domyslil co robie jak go niema.Z czsem osunelam sie tak od meza ze nawet jesli maz chcial sexu to ja owszem nieodmawialam le myslami bylam daleko zadnej reakcji z mojej strony zadnego zaangazowania zadnego uczucia nie okazywalam .No i kiedys maz przylapal mnie jak to robilam.oczywiscie zaprzeczalam i skonczylo sie na tym ze przez 3 dni maz byl obrazony . A ja nadal robilam sobie sama, musze przyznac ze nie czulam zadnej satysfakcji ani przyjemnosci tyle ze rozladowalam napiecie sexualne,No i po 3 latach maz zazadal rozwodu,dla mnie to byl szok ale rozwod sie odbyl. Po 7 miesiacach nowy zwiazek z meszcztzna i historia sie powtarza odszedl gdy stwierdzil ze jestemjgnorandka i bez uczucia bo gdy uprawiamy sex to ja nie angazuje sie a wiecej to jakby mnie nie bylo. Odszedl mina rok nastepny zwiazek i co historia sie powtarza nazwal mnie zboczona nieczula bez uczucia uzalezniona ignorandka, a to dlatego ze zignorowalam jego gre wstepna podczas kturej szczotkowalam wlosy. Po tym wszystkim udalam sie do poradni gdzie lekaz swierdzil ze jestem uzalezniona od masturbacji. Obecnie jestem w trakcie terapi ale bardzo opornie mi to wychodzi.
jessica: 09.05.2019, 14:23
usmialam sie ,z tym podkreslaniem,ze poznawanie swego ciala jest grzechem..
Lewiatan: 05.04.2019, 08:53
Wy jesye턢ie chorzy z tym ko턢io쿮m ?
Noname ip znajdziesz jak poszu: 29.12.2018, 03:16
A ja jestem tego zdania 풽 nie potraficie sobie znale쇗 drugiej po농wki i to was boli 풽 nie macie gdzie roz쿪dowa swoich emocji , tych emocji ktrych nie da wam rodzina czy znajomi tylko ta jedyna ktra za was odda 퓓cie i wskoczy w ogie , d퀅go mo퓆a si nad tym rozpisywa ale to b녠dne ko쿽 , ja dalej bd si masturbowa bo jako trzeba swoje emocje roz쿪dowa ale wiem 풽 przyjdzie w 퓓ciu ten moment w ktrym nie bd ju tego potrzebowa i to samo odejdzie bez 풹dnych porad specjalistw czy innego rodzaju terapii , detoksw itp.
m: 15.09.2018, 22:10
jezu maryjo ratujcie dusze mojego narzeczonego to jego zlo mnie potwornie rani to dla mnie ciezki grzech czysty egoizm rozwalajacy zwiazek biczowanie jezusa nie wspomne ze ja chce po tym popelnic...
Nieznajomy: 13.08.2017, 22:47
Mam ten problem ju od kilku lat zaczo쿮m mo풽 w wieku 11 lat teraz mam 15 a moja mi쿽뜻 do Boga w tym czasie bardzo wzros쿪. Rzuca쿮m masturbacje ju wiele razy lecz pokusa wraca쿪 a ja nie wytrzymywa쿮m psychicznie po czym potrafi쿽 to sie ci켫n길 dzie w dzie przez tydzoe albo dwa. Teraz znowu pragne rzuci i wiecie co mi najbardziej pomaga? czytanie o tym 풽 masturbacja to grzech, wystarczy 풽 poczytam 5 minut a to odchodzi. Powodzenia dla tych co rzucaj... przyda sie
Patryk : 03.10.2016, 06:43
Ci轅ko a nawet bardzo ci轅ko jest z tym wygra ja sam o tym doskonale wiem. Tyle razy to robi쿮m i mia쿮m WIELKIE WILEKIE wyrzuty sumienia ,smutek i zagubienie wraz z zak쿽ptaniem . Teraz po mam nadziej 풽 po tym ostatnim upadku wreszcie wytrwam w mi쿽턢i i czysto턢i i w Jezusie. Dlaczego tak ci轅ko z tym wygra? Prosz kto mo풽 i chcee o modlitw za mnie i za wszystkich was ktrzy odwiedzacie t stron ja dzi si bd modli. NECH BG MA NAS W SWOJEJ OPIECE AMEN
a: 18.09.2016, 14:58
Witam. Masturbowa쿮m si od 8 roku 퓓cia.. Po jakim czasie przesta쿮m na d퀅퓋zy czas czyli oko쿽 roku, lecz mog si myli. Znowu do tego wrci쿮m z przerwami oko쿽 1/2 tygodnii. Od ponad 2 miesicy nie robi쿮m tego i nie chc, mimo 풽 pokusa czasami jest. Wiecie co mi pomog쿽, 풽 od ponad 2 miesicy tego nie robie? Koronka Do Bo풽go Mi쿽sierdzia. Codziennie oprcz mojej codziennej modlitwy przed spaniem odmawia쿮m koronk i przez 2 miesi켧e ca쿸owicie o tym zapomnia쿮m. Od kilku dni zapominam si i nie odmawia쿮m koronki lub odmawia쿮m tylko kawa쿮k i pokusa znw si pojawia. Od dzisiaj kontynuuj moj modlitw, aby to znik쿽. Aktualnie chodz do komunii i nie jest 펚e. Dzikuj Bogu !
Go쿭ap: 02.07.2016, 01:32
Heja, jestem szcz沅liw osob, ktrej pomg niewyja턭iony dar z Nieba. By쿮m uzale퓆iony od masturbacji. Przyjaciele pokazali mi Ducha Sw. i przyj교em Jego dar mi쿽턢i, opieki i 쿪ski. Od tej chwili, kiedy przez Ducha, Jezus sta si moim Panem i Zbawicielem, nie czuj potrzeby robienia tego. Owszem, zdarza si, 풽 zgasz przez tempo 퓓cia lamp Bo풽j mi쿽턢i... Pojawia si jaki bl w sercu i niesmak i 풹l. Id do spowiedzi, 풽by nie dawa podn璨ka szatanowi, znowu poddaj si 쿪sce Bo풽j, 쿪sce Ducha, nie my턫켧 i nie wracaj켧 ju do starego 퓓cia. I mo풽 to trwa znowu przez kilka tygodni, miesicy. Wiele tu zale퓓 od mojej woli kontaktu z Panem i podtrzymywania 턻iat쿪 wiary w Jego obecno뜻 w moim 퓓ciu i sercu. On mi pomaga - ja mam tylko czuwa przy Nim, Jego 턻ietle, a 퓓cie seksualne przestaje mie dla mnie znaczenie.
darek: 14.06.2016, 18:24
Je턫i kto ma ten problem polecam grupy wsparcia mi jedna z nich pomog쿪 pozby si tego na쿽gu. mog poleci pewn grup katolick ktra pomog쿪 mnie uwolni z tego okropnego na쿽gu.
Micha : 05.06.2016, 15:39
Te grzech zabija czysto뜻 i prawdziw mi쿽뜻 jest to cos strasznego niby jest ok ale gdzie w g녠bi serca wiesz ze to grzech ze to nie jest ok ze po ka풼ym razie jest smutek 풹l czasami wrcz rozpacz fajnie jak kto ma tak jak ja g녠boko wierz켧a i czysta dziewczyn ona mi pomog쿪 kiedy gdy o tym gadali턬y to mi powiedzia쿪 ze gdy ja sie masturbuje to ja w pewnym sensie zdradzam i ma racje bo skoro ja kocham to powinienem tez byc czysty jak ona kto kocha 퓓je w 쿪sce Bo풽j a nie grzechu warto o tym pamieta
tomek: 18.04.2016, 22:15
Nie jest prawd, 풽 mska masturbacja nie ma skutkw ubocznych. Skutki s, przej턢iowe ale jednak s, jak kto si ca퀉 czas masturbuje, to odczuwa ca퀉 czas. Dlaczego s te skutki, bo dochodzi do zbyt czstych ejakulacji. W spermie znajduj si najlepsze sk쿪dniki, najlepszej jako턢i. Masturbuj켧 si pozbywasz si dos쿽wnie tego co w tobie najlepsze, wyp퀅kujesz si z najlepszych pierwiastkw, sk쿪dnikw.Proces ci켫쿮j odbudowy nasienia, powoduje zaburzenia hormonalne a te znowu powoduje gorsz koncentracj, czyli k쿽poty z zapamitywaniem, oglne otpienie. Oprcz tego nadpotliwo뜻, ktrej towarzyszy intensywny 턬ierdz켧y pot, co znowu powoduje negatywne skutki w kontaktach z lud펛i. Po co to robi? Co z tego mam? Czy musz to robi? Przesta쿮m, nie poc si bez powodu oraz zapach mojego potu zmieni si.
Autor: 28.03.2016, 20:53
Jest jedna rada! Je풽li uda si Wam prze퓓 chocia jeden dzie w czysto턢i, to na drugi dzie id펊ie chocia na krtk chwil do ko턢io쿪 i ofiarujcie ten dzie i Wasz walk Matce Naj턻itszej i pro턢ie aby przyj길 raczy쿪 ten dar i Wasz walk i by zanios쿪 ten dar Bogu, ktry bdzie Mu mi퀉. B쿪gajcie J z pokor, aby raczy쿪 przyj길 ten dar i pro턢ie, aby uprosi쿪 Boga o dar czysto턢i! I tak, kolejne dni, ktre spdzicie w czysto턢i przyno턢ie i zawierzajcie Jej. Bez pomocy Matki Bo풽j Wasz wysi쿮k bdzie daremny i pr璨ny. Miejcie ufno뜻 w Bogu i Matce Boga wierzcie, gdy Ona mo풽 Was uwolni. Mo풽cie modli si tak "O Matko Boga, S쿽wa Wcielonego, ktre Cia쿮m si sta쿽, Arko i Bramo Niebieska, ja biedny grzesznik i robak, pokornie i z wiar przychodz przed Twoje oblicze nie maj켧 풹dnych zas퀅g, prosz Ci aby w 쿪skawo턢i Twojej, raczy쿪 przyj길 ten nik퀉 i skromny dar tego dnia/dni spdzonego w czysto턢i, gdy nie mam nic godnego co mog Ci ofiarowa. Przyjmij ten dar o Pani i racz uprosi u Boga dar czysto턢i i uwolnienia od mojego na쿽gu. Amen
Autor: 28.03.2016, 20:18
Jest jedna rada! Je풽li uda si Wam prze퓓 chocia jeden dzie w czysto턢i, to na drugi dzie id펊ie chocia na krtk chwil do ko턢io쿪 i ofiarujcie ten dzie i Wasz walk Matce Naj턻itszej i pro턢ie aby przyj길 raczy쿪 ten dar i Wasz walk i by zanios쿪 ten dar Bogu, ktry bdzie Mu mi퀉. B쿪gajcie J z pokor, aby raczy쿪 przyj길 ten dar i pro턢ie, aby uprosi쿪 Boga o dar czysto턢i! I tak, kolejne dni, ktre spdzicie w czysto턢i przyno턢ie i zawierzajcie Jej. Bez pomocy Matki Bo풽j Wasz wysi쿮k bdzie daremny i pr璨ny. Miejcie ufno뜻 w Bogu i Matce Boga wierzcie, gdy Ona mo풽 Was uwolni. Mo풽cie modli si tak "O Matko Boga, S쿽wa Wcielonego, ktre Cia쿮m si sta쿽, Arko i Bramo Niebieska, ja biedny grzesznik i robak, pokornie i z wiar przychodz przed Twoje oblicze nie maj켧 풹dnych zas퀅g, prosz Ci aby w 쿪skawo턢i Twojej, raczy쿪 przyj길 ten nik퀉 i skromny dar tego dnia/dni spdzonego w czysto턢i, gdy nie mam nic godnego co mog Ci ofiarowa. Przyjmij ten dar o Pani i racz uprosi u Boga dar czysto턢i i uwolnienia od mojego na쿽gu. Amen
pRZEMEK: 24.03.2016, 20:01
Witam mam 25 lat masturbuje sie od wieku kilku lat i to co zrobi쿽 to cholerstwo w mojej g쿽wie i psychice nie 퓓cz nikomu.To ogromne poczucie winny ktre si pojawia쿽 po ka풼ej masturbacji z ktrym nie umia쿮m walczyc doprowadzi쿽 mnie do uroje i ogromnego blu psychiki , w tej chwili jestem wrakiem cz쿽wieka.
damian: 16.03.2016, 08:39
To jest naprawde cholerstwo, Jezus wiedzial co mowi, najgorsze jest to, ze psychologowie to bagatelizuja i jak tam szukalem odpowiedzi na pytanie, to zazwyczaj padala odpowiedz, ze nawet codzienne masturbowanie sie w okresie dojrzewania to nic zlego, oni sami nie wiedza co mowia, a ja bylem mlody i przeczytalem takie cos, no to wracalem do tego z przyjemnoscia, teraz mam 19 lat, od 6-7 lat najdluzsza moja przerwa to bylo 10 dni, strasznie jest ciezko przerwac
Protestant: 31.01.2016, 02:18
Nadal jestem uzale퓆iony od tego grzechu juz kilka lat, kilka razy udalo mi si uwolni na kilka miesicy ale to zawsze pokusa wygrywa쿪. Modlitwa i szczera rozmowa z Bogiem podczas pokusy pomaga, nie zapominajmy kto obdarowal nas najwiksz mi쿽턢i, nie dajmy sobie tej mi쿽턢i odebra. Amen ;)
xyz: 18.12.2015, 02:14
siedz w tym odk켨 mia쿮m 6-7 lat. od wielu lat mia쿮m w sumie 6 czystych tygodni. ale nie mog si podda. Ty te nigdy si nie poddawaj. jak bdzie Ci 펚e to pomy턫 o mnie, wespr Ci. pamitaj, Bg Ci kocha. ja te Ci kocham. walcz. dla siebie. dla Boga. dla mnie. ka풼y raz, ktry Ci si uda, jest wsparciem dla ka풼ego z nas uzale퓆ionych. Mdlmy si za nas wszystkich. O ka풼y dzie, ka풼 godzin.
(1) [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

[ Strona g농wna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Mi쿽뜻 | Powo쿪nie | Ma냄estwo | Niep쿽dno뜻 | Narzeczestwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szcz沅cia | Dekalog | Psalmy | Pere쿸i | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatno턢i | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2021 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej