Rozwa풹nia Mi쿽뜻 Modlitwy Czytelnia 촵de쿸o Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Pere쿸i

Szkodliwo뜻 masturbacji

Na temat szkodliwo턢i masturbacji wypisano na przestrzeni ostatnich trzystu lat niemal ca쿮 tomy, przestrzegaj켧 przed jej zgubnymi skutkami i traktuj켧 j na rwni z najpotworniejszymi nieraz zboczeniami. (...) Rzetelne badania, jakie w ostatnim wierwieczu prowadzono nad seksualno턢i cz쿽wieka, nie potwierdzi퀉 absolutnie 풹dnego z wymienionych nastpstw masturbacji i obecnie seksuologia traktuje to zjawisko b켨 jako fizjologiczny przejaw potrzeby seksualnej i pierwsz niedojrza낢 jeszcze form jej zaspokajania, b켨 te jako dzia쿪nia zastpcze w przypadku braku partnera, przymusowej izolacji itd.

W.Sokoluk, D.Andziak, M.Trawiska:
Przysposobienie do 퓓cia w rodzinie, Warszawa

Podobnej tre턢i zdania bardzo czsto mo퓆a spotka w r璨nych podrcznikach wychowania seksualnego czy poradnikach przeznaczonych dla m쿽dych ludzi. Ich autorzy przedstawiaj masturbacj jako co zupe쿻ie normalnego i naturalnego, przeciwstawiaj켧 si pogl켨om jakoby masturbacja wywo퀉wa쿪 jakiekolwiek negatywne skutki.

Czy maj racj? Czy masturbacja rzeczywi턢ie nie pozostawia 풹dnych nastpstw? Na to pytanie chcia쿫ym odpowiedzie.

Nim przyst켺i do rozwa풽nia tej kwestii chc zwrci uwag na spraw podstawow: Jak wiemy, masturbacja jest grzechem. Je턫i ma charakter ca쿸owicie 턻iadomy i dobrowolny, jest grzechem ci轅kim. Grzeszno뜻 masturbacji nie zale퓓 od tego, czy wywo퀅je, czy nie wywo퀅je jakie skutki. Nawet gdyby masturbacja nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw, nadal by쿪by grzechem.

Dlaczego masturbacja jest grzechem? Dlatego, 풽 wystpuje przeciw Bo풽mu planowi dla cz쿽wieka, przeciw celowi, dla ktrego Bg stworzy p쿬iowo뜻. Bg obdarowa nas darem p쿬i, aby턬y mogli ofiarowa go w mi쿽턢i drugiemu cz쿽wiekowi. Wszystko, co wi굻e si z tym darem, ma s퀅퓓 mi쿽턢i. Masturbacja odrywa p쿬iowo뜻 od mi쿽턢i, jest aktem z natury swej egoistycznym. Akt taki obra풹 Boga i jest grzechem.

Jak powiedzia쿮m, masturbacja by쿪by grzechem, nawet gdyby nie wywo퀉wa쿪 풹dnych skutkw. Tak jednak jest, 풽 Bo풽 Prawo nie jest wymierzone przeciw cz쿽wiekowi. Bo풽 Prawo jest w istocie rzeczy dla cz쿽wieka. Naruszenie przykaza z regu퀉 koczy si 펚e. Nie inaczej jest z masturbacj.

By mo풽 dawni autorzy przesadzali w ukazywaniu skutkw masturbacji. By mo풽 mwili o skutkach, ktre wcale nie maj miejsca. Nie zmienia to jednak faktu, 풽 masturbacja negatywne skutki wywo퀅je. Ci, ktrzy obecnie zarzucaj nierzetelno뜻 dawnym autorom, sami postpuj o wiele gorzej. Dzi bowiem dostpne s wyniki bada jednoznacznie wskazuj켧e na negatywne skutki masturbacji. Pisanie wic (czy sugerowanie), 풽 masturbacja ujemnych skutkw nie powoduje jest zwyczajnym mwieniem nieprawdy.

Najbardziej oczywistym negatywnym efektem masturbacji jest mo퓄iwo뜻 popadnicia w na농g. Masturbacja mo풽 sta si niewol, czym, co robi si musi, choby si wcale nie chcia쿽. Spowiednicy, terapeuci mogliby wiele opowiada o dramatycznych losach osb prbuj켧ych wyzwoli si z tej niewoli. Przed kilku laty dyskusja na ten temat przetoczy쿪 si na 쿪mach miesicznika "Ziarna". Zamieszczone tam wypowiedzi wielu osb mog퀉 sta si najlepszym 턻iadectwem zgubnych skutkw niewoli masturbacji.

Wyzwolenie z tego na쿽gu jest oczywi턢ie mo퓄iwe, z regu퀉 jest jednak bardzo trudne, wymaga wielu prb, bardzo systematycznej pracy, nie zniechcania si pora퓃ami.

Na tym jednak nie kocz si z쿮 nastpstwa masturbacji. Mo풽 ona wywo쿪 negatywne skutki w sferze po퓓cia seksualnego w przysz퀉m ma냄estwie danej osoby. Uprawiaj켧 masturbacj wykszta쿬a si i utrwala fa퀂zywe nawyki reagowania seksualnego. Mo퓆a by wskaza wiele r璨nych rodzajw takich nawykw, chc jednak skoncentrowa si na dwch najwa퓆iejszych sprawach.

Po pierwsze organizm uczy si reagowa na bod펊e o charakterze autoerotycznym, zamiast, prawid쿽wo, reagowa na bod펊e wysy쿪ne przez wsp車ma냄onka jako partnera seksualnego. Mo풽 nast켺i trwa쿮 zakodowanie reakcji tylko na bod펊e autoerotyczne. W efekcie u danej osoby utrudnione bdzie powstawanie podniecenia seksualnego w wyniku obecno턢i i pieszczot wsp車ma냄onka. W skrajnych sytuacjach podniecenie seksualne w ogle nie bdzie mog쿽 powsta na normalnej drodze. Po drugie za przez masturbacj mo풽 nast켺i utrwalenie przebiegu i czasu reakcji seksualnej. Reakcja seksualna bdzie zupe쿻ie niezale퓆a od osoby, od potrzeb wsp車ma냄onka, bdzie przebiega ca쿸owicie indywidualnie. Nieuchronnie prowadzi to do zaburze w po퓓ciu i nastpnie do rozd펧ikw w ma냄estwie.

Powy퓋ze zaburzenia w reakcjach seksualnych mog powstawa zarwno u kobiet jak i u m轅czyzn. U kobiet przede wszystkim przejawi si w upo턫edzeniu powstawania podniecenia seksualnego. M굻 nie bdzie mg pobudzi 퓇ny lub w jej odczuciu bdzie pobudza j "gorzej" - tak zakodowane bdzie w niej pobudzanie pochodz켧e z masturbacji. Mog rwnie wyst켺i trudno턢i w osi켫aniu satysfakcji seksualnej. Osi켫anie satysfakcji przez kobiet jest w ogle spraw z쿽퓇n, wymagaj켧 pewnej pracy, czasu oraz harmonii midzy ma냄onkami. Masturbacja dok쿪da tu dodatkowe, bardzo powa퓆e utrudnienia. Wskutek masturbacji 퓇na mo풽 w ogle nie osi켫a satysfakcji w normalnym wsp車퓓ciu z m轅em lub te mo풽 by to w jej odczuciu satysfakcja gorszego rodzaju. Dla kochaj켧ej 퓇ny bdzie to sytuacja powoduj켧a ogromn frustracj i poczucie winy.

Z kolei u m轅czyzny masturbacja mo풽 spowodowa zaburzenia utrudniaj켧e wsp車퓓cie. Mog wyst켺i zaburzenia w erekcji - w wyniku masturbacji mo풽 zakodowa si osi켫anie erekcji wy낢cznie na skutek stymulacji autoerotycznej. Mo풽 rwnie nast켺i zakodowanie czasu trwania reakcji seksualnej - po up퀉wie okre턫onego czasu bdzie nastpowa wytrysk nasienia, zupe쿻ie niezale퓆ie od tego, co dzieje si midzy ma냄onkami. Nietrudno sobie wyobrazi jak taki "automatyzm" bdzie wp퀉wa na wi瑗 midzy ma냄onkami i na ich zadowolenie ze wsp車퓓cia.

Na koniec chcia쿫ym poruszy jeszcze jedn spraw. Czy zawsze musz wyst켺i wskazane powy풽j skutki masturbacji? Nie zawsze. Niestety trudno co wicej na ten temat powiedzie, gdy nie przeprowadzano w tej kwestii 풹dnych bada. Z jednej strony wiadomo, i skutki te wystpuj na tyle czsto, 풽 stanowi zauwa풹lne zjawisko w gabinetach seksuologw (a wiadomo, 풽 nie ka풼y maj켧y taki problem pobiegnie z nim do seksuologa). Z drugiej strony nie ulega w켾pliwo턢i, 풽 nie dotykaj one wszystkich uprawiaj켧ych masturbacj.

My턫 jednak, 풽 w istocie rzeczy jest to kwestia bez znaczenia. Po pierwsze, jak powiedzia쿮m na wstpie, masturbacja jest grzechem i jest niedopuszczalna nie tylko dlatego, 풽 mo풽 wywo퀉wa negatywne skutki. Po drugie, nawet gdyby negatywne skutki masturbacji dotyka퀉 tylko niewielkiego procenta osb, naprawd nie warto ryzykowa. Zawsze przecie mo퓆a si zmie턢i nawet w tym niewielkim procencie.

Krzysztof Jankowiak

Wasze komentarze:
Miko쿪j: 23.12.2008, 23:38
Cze뜻, to znowu ja. Pisa쿮m jaki czas temu. W ci켫u ostatnich miesicy du퓇 o tym my턫a쿮m i ca퀉 czas prbowa쿮m si z tego uwolni, niestety bezskutecznie. Pragn jednak pj뜻 do szczeg車owej generalnej spowiedzi 퓓cia. I tu mam pytanie czy nie znacie jakiego dobrego ksidza, np. terapeuty, ktry mg쿫y mi pomc? Piszcie na gg:6061221. Powierz Panu sw drog, On sam bdzie dzia쿪.
...: 15.12.2008, 18:53
boje sie bo u mnie to ksi轅a w okolicy sa ostrzy i napewno beda zli albo nawet beda krzyczec.
Sam: 10.12.2008, 20:27
Mam 17lat, a masturbuje sie od ok 5lat,a wstyd. Nie wiem czy ktos to czyta ale wyzale sie do klawiatury bo nie mam do kogo. Cale dziecinstwo kochalem sie w pewnej dziewczynie,szalenie, zrobilbym dla niej wszystko,ale miala mnie za nic!tzw milosc nieodwzajemniona..czasem "dla niej"potrafilem nie robic tego dlugo...ale minely lata,nasze drogi rozeszly sie,i dwa miesiace temu spotkalem inna dziewczyne,a zakochalem sie tak bardzo w niej ze nie potrafie z nia nawet pogadac bo mam paraliz gdy ja widze,p쿪cze czesto jak dziecko z tego powodu, miewam mysli samobojcze(choc brak mi do tego odwagi)...najgorsze jest to ze nikt mi nie moze pomc,jesli sam sobie nie pomoge. Zeby nie odbiegac od tematu; potrafilem wzniesc sie na wyzyny i przetrwac dlugi okr abrtynencji,ale brak mi perspektyw,nie modle sie od jakiegos czasu,moze od czasu gdy modlilem sie do D.sw o 쿪ske bym mogl pogadac z ta dziewczyna i nic to nie dalo,a modlilem sie za풹rcie i wierzylem ze sie uda.nie wiem czy wyjde z tego,moze..jesli ktos chce pogadac g.3316678
mateusz: 08.12.2008, 11:26
Popieram jak keledzy poni풽j,widze sam po sobie ze to w niczym nie pomoglo...jedynie pogorszy쿽 moje stosunki z 퓇n...pzdr
P.: 02.11.2008, 11:53
Szatan nie 턯i. Uderza w nasz najbardziej czu퀉 punkt. Nie poddajmy si mu! W chwilach s쿪bo턢i wyznajcie, 풽 Jezus jest waszym Panem i Zbawicielem! To On posy쿪 Ducha w chwilach s쿪bo턢i, by nam pomc. Gdy nachodzi was pokusa, najwa퓆iejsze jest, by szybko odpowiedzie: nie! Z szatanem nie da si negocjowa, on jest za sprytny, my ludzie go nie pokonamy. Pro턬y Ducha 쫤itego by On walczy w nas! Dzikuj wszystkim za swoje 턻iadectwa. Sam trwam czsto upadam, ale staram si za ka풼ym razem i뜻 szybko do spowiedzi. Najlepiej chodzi do jednego ksidza, bo nie trzeba mu od nowa t퀅maczy, tylko powiedzie: znw! ze wstydem, ale Ksi켨z zrozumie, i zrozumie 풽 wasza wolno뜻 zale퓓 te od niego. Samemu z tego wyj뜻 nie mo퓆a. Potrzebna jest wielka 쿪ska Jezusa. A j mo퓆a otrzyma w sakramencie pokuty i pojednania i eucharystii. Przystpujcie do spowiedzi jak najcz沅ciej i mdlcie si Koronk o mi쿽sierdzie dla was i dla wszystkich co w tym siedz. CHWA쥱 PANU!
!!: 07.09.2008, 12:12
oto co ostatnio wyczyta쿮m : BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA GDY w czasach wiktoriaskich archeolodzy stopniowo odkopywali staro퓓tne ruiny Pompejw, byli zaszokowani dokonywanymi odkryciami. W턳d piknych freskw oraz innych dzie sztuki znajdowali mnstwo ra엽co nieprzyzwoitych obrazw i rze펉. W쿪dze, zgorszone ich drastyczno턢i, ukry퀉 je w muzealnych magazynach. Aby sklasyfikowa te obsceniczne dzie쿪, ukuto termin "pornografia", ktry pochodzi od dwch wyrazw greckich porn oraz grafos i dos쿽wnie oznacza "pisanie o nierz켨nicach". Zgodnie z obecn definicj pornografia to "pisma, druki, przedstawienia teatralne, filmy, zdjcia, obrazy, rysunki i inne przedmioty o tre턢i nieprzyzwoitej, obliczone na wywo퀉wanie podniecenia erotycznego u odbiorcw". Dzisiaj pornografia wrcz zalewa 턻iat i jak si wydaje, wikszo뜻 ludzi j akceptuje. W wielu pastwach, w ktrych kiedy ogranicza쿪 si do kin o w켾pliwej reputacji i dzielnic domw publicznych, teraz jest w쿪턢iwie wszechobecna. W samych Stanach Zjednoczonych obroty przemys퀅 pornograficznego szacuje si na przesz쿽 10 miliardw dolarw rocznie! Zwolennicy pornografii polecaj j jako sposb na dodanie pikanterii nudnemu po퓓ciu ma냄eskiemu. Pewna pisarka twierdzi, 풽 pornografia "pobudza wyobra펝i i uczy, jak czerpa przyjemno뜻 seksualn". Zdaniem innych zachca do szczero턢i i otwarto턢i w sprawach seksu. A wed퀅g publicystki Wendy McElroy "przynosi korzy턢i kobietom". Jednak풽 nie wszyscy podzielaj te opinie. Pornografi czsto 낢czy si z mnstwem szkodliwych konsekwencji i postaw. Niektrzy dopatruj si zwi콄ku midzy pornografi a gwa퀃ami i innymi formami przemocy wobec kobiet oraz dzieci. Os쿪wiony seryjny morderca Ted Bundy przyzna, 풽 'bardzo go poci켫a쿪 twarda pornografia'. Doda te: "Cz쿽wiek nie od razu sobie to u턻iadamia ani te nie uwa풹 tego za powa퓆y problem. Ale takie zainteresowania popychaj do przemocy seksualnej. Chc szczeglnie mocno podkre턫i, 풽 to wszystko rozwija si stopniowo. Nie pojawia si z dnia na dzie". Bior켧 pod uwag te niekocz켧e si dyskusje na temat pornografii oraz jej wszechobecno뜻, mo풽sz si zastanawia: Czy w tej kwestii Biblia udziela jakich wskazwek? Biblia otwarcie porusza sprawy seksualne Pismo 쫤ite mwi o sprawach seksualnych otwarcie i bez pruderii (Powtrzonego Prawa 24:5; 1 Koryntian 7:3, 4). Na przyk쿪d zawiera takie s쿽wa Salomona: "Raduj si 퓇n twej m쿽do턢i (...). Niechaj zawsze upajaj ci jej piersi" (Przys농w 5:18, 19). Podaje te jasne wskazwki dotycz켧e wsp車퓓cia p쿬iowego, midzy innymi okre턫a granice, w jakich mo퓆a si nim cieszy. Zabrania stosunkw pozama냄eskich oraz wszelkich wynaturzonych praktyk seksualnych (Kap쿪ska 18:22, 23; 1 Koryntian 6:9; Galatw 5:19). Jednak풽 nawet w tych wyznaczonych granicach nale퓓 przejawia panowanie nad sob i wzajemny szacunek. Aposto Pawe napisa: "Ma냄estwo niech bdzie w poszanowaniu u wszystkich, a 쿽풽 ma냄eskie-niczym nie skalane" (Hebrajczykw 13:4). Rada ta pozostaje w wyra펝ej sprzeczno턢i z celem i tre턢i pornografii. Pornografia wypacza obraz seksu Zamiast ukazywa wsp車퓓cie cielesne jako pikny przejaw mi쿽턢i i blisko턢i midzy dwojgiem ludzi z낢czonych wz쿮m ma냄eskim, pornografia przedstawia stosunki p쿬iowe w sposb wypaczony i upadlaj켧y. Przekonuje, 풽 najbardziej atrakcyjny i podniecaj켧y jest seks perwersyjny, za ktrym nie kryj si 풹dne g녠bsze uczucia. Potrzeby partnera maj niewielkie znaczenie lub nie licz si wcale-najwa퓆iejsza jest w쿪sna satysfakcja. Kobiety, m轅czy펝i oraz dzieci zostaj sprowadzeni do roli przedmiotw istniej켧ych jedynie po to, by dostarcza przyjemno턢i seksualnej. "Miar pikna s kszta퀃y cia쿪, co stwarza nierealistyczne oczekiwania"-powiedziano w pewnej publikacji. A w innej wyci켫nito nastpuj켧y wniosek: "Kobiety przedstawia si jako anonimowe, tanie zabawki dla m轅czyzn, gotowe na ka풼e zawo쿪nie spe쿻ia ich seksualne zachcianki i obna풹j켧e cia쿪 dla zysku i rozrywki. W 풹den sposb nie da si tego pogodzi z rwno턢i, godno턢i i cz쿽wieczestwem". Tymczasem w my턫 s농w aposto쿪 Paw쿪 mi쿽뜻 "nie zachowuje si nieprzyzwoicie, nie szuka w쿪snych korzy턢i" (1 Koryntian 13:5). Biblia usilnie zachca m轅czyzn, by 'mi쿽wali swe 퓇ny jak w쿪sne cia쿪' i 'darzyli je szacunkiem', co wyklucza traktowanie ich niczym przedmioty s퀅엽ce do zaspokajania popdu p쿬iowego (Efezjan 5:28; 1 Piotra 3:7). Czy o m轅czy펝ie (b켨 o kobiecie) mo퓆a powiedzie, 풽 zachowuje si przyzwoicie, je턫i regularnie ogl켨a materia퀉 przedstawiaj켧e nagich ludzi lub kontakty seksualne? Czy kto taki rzeczywi턢ie okazuje swemu partnerowi szacunek? Pornografia bynajmniej nie uczy mi쿽턢i, lecz rozbudza samolubne po엽danie. W gr wchodzi rwnie inna sprawa. Jak w wypadku wszelkich niestosownych bod펊w, to, co pocz켾kowo podnieca, szybko powszednieje i traci si녠 oddzia퀉wania. "Z czasem", zauwa풹 pewien autor, "[mi쿽턭icy pornografii] potrzebuj coraz bardziej wyrafinowanych i perwersyjnych materia농w (...) Mog zmusza swych partnerw do coraz dziwaczniejszych zachowa seksualnych (...), zatracaj켧 przy tym zdolno뜻 wyra풹nia prawdziwych uczu". Czy co takiego mo퓆a uzna za nieszkodliw rozrywk? Ale jest jeszcze jeden wa퓆y powd, dla ktrego nale퓓 wystrzega si pornografii. Biblia a po엽danie Chocia dzisiaj wielu nie widzi nic z쿮go ani gro펝ego w rozbudzaniu fantazji erotycznych, Biblia przedstawia odmienny pogl켨 w tej sprawie. Wyra펝ie wskazuje na 턢is낢 zale퓆o뜻 midzy tym, czym karmimy swj umys, a tym, co robimy. Chrze턢ijaski ucze Jakub napisa: "Ka풼y jest do턻iadczany, gdy go poci켫a i nci jego w쿪sne pragnienie. Potem pragnienie, gdy stanie si p쿽dne, rodzi grzech" (Jakuba 1:14, 15). A Jezus o턻iadczy: "Ka풼y, kto si wpatruje w kobiet, aby do niej zapa쿪 namitno턢i, ju pope쿻i z ni cudzo농stwo w swym sercu" (Mateusza 5:28). Zarwno Jakub, jak i Jezus podkre턫ili, 풽 ludzie s sk쿽nni ulega swym pragnieniom. Je풽li s one stale podsycane, z czasem mog si zamieni w obsesj, ktrej bardzo trudno si oprze. W kocu taka obsesja popycha dan osob do czynu. A zatem to, co wprowadzamy do umys퀅, mo풽 wywiera ogromny wp퀉w na nasze postpowanie. Fantazje erotyczne mog zaszkodzi naszej wizi z Bogiem. Dlatego Pawe napisa: "Zadajcie 턬ier cz쿽nkom waszego cia쿪, (...) je턫i chodzi o rozpust, nieczysto뜻, 엽dz seksualn, szkodliwe pragnienie oraz zach쿪nno뜻, ktra jest ba퀇ochwalstwem" (Kolosan 3:5). Aposto Pawe 낢czy tutaj 엽dz seksualn z zach쿪nno턢i, czyli niepohamowanym pragnieniem czego, czego si nie ma. Zach쿪nno뜻 jest form ba퀇ochwalstwa. Dlaczego? Poniewa ten, kto zach쿪nnie pragnie jakiej rzeczy, stawia j ponad wszystko inne, nawet ponad Boga. Pornografia rozbudza tego rodzaju po엽danie. Autor pewnej publikacji o tematyce religijnej opisa je tak: "Chcesz wsp車퓓 seksualnie z t osob. (...) Nie mo풽sz my턫e ju o niczym innym. (...) To, czego po엽damy, staje si przedmiotem naszej czci". Pornografia deprawuje Biblia zachca: 'Cokolwiek jest nieskalanie czyste, cokolwiek jest mi쿮, o czym tylko mwi si dobrze, jakakolwiek jest cnota-to stale rozwa풹jcie' (Filipian 4:8). Je풽li kto syci oczy i nape쿻ia umys materia쿪mi pornograficznymi, bez w켾pienia nie postpuje zgodnie z powy퓋z rad Paw쿪. Pornografia jest wyuzdana, bo bezwstydnie wystawia na widok publiczny sprawy najbardziej intymne. Zas퀅guje na potpienie, poniewa odziera ludzi z godno턢i. Nie ma nic wsplnego z mi쿽턢i, gdy nie sk쿪nia do czu쿽턢i i troski, lecz wrcz przeciwnie-rozbudza samolubn 엽dz. Zalewaj켧 odbiorc potokiem nieprzyzwoitych, wulgarnych scen, pornografia w zasadzie uniemo퓄iwia rozwijanie 'nienawi턢i do z쿪' (Amosa 5:15). Eksponuje grzech i stanowi jawne pogwa쿬enie zasady, ktr sformu쿽wa aposto Pawe, nawo퀅j켧 Efezjan: "Rozpusta i wszelka nieczysto뜻 lub chciwo뜻 niech nawet nie bd w턳d was wspominane, jak si godzi 턻itym, ani haniebne postpowanie, (...) ani spro턭e 풹rty-to, co nie przystoi" (Efezjan 5:3, 4). Pornografia z ca낢 pewno턢i nie jest nieszkodliw rozrywk. Dzia쿪 destrukcyjnie i deprawuj켧o. Niszczy zwi콄ki midzy lud펛i, sk쿪niaj켧 ich do szukania przyjemno턢i seksualnej nie w naturalnych zbli풽niach intymnych, lecz w podgl켨aniu aktw p쿬iowych innych osb. Zatruwa umys i rujnuje usposobienie duchowe takich podgl켨aczy. Rozbudza egoizm i chciwo뜻-uczy patrze na drugich jak na przedmioty s퀅엽ce jedynie do zaspokajania w쿪snych 엽dz. Popycha do niew쿪턢iwego postpowania i kala sumienie. A co najgorsze, mo풽 nadwer轅y lub wrcz zerwa duchow wi瑗 z Bogiem (Efezjan 4:17-19). Nie ulega 풹dnej w켾pliwo턢i, 풽 pornografia to zaraza, ktrej za wszelk cen trzeba si wystrzega! (Przys농w 4:14, 15).
??: 05.09.2008, 09:46
mam pytanie - chcia쿫ym wiedzie czy masturbacja jest szkodliwa z fizycznego punktu widzenia - czy przez masturbacj nie mog sta si bezp쿽dny? Albo z drugiej strony czy przez wstrzymywanie spermy nie zrobi sobie krzywdy? Bo czasami jak d퀅go si nie masturbuj to bol mnie j켨ra a jak zrobi to to przestaje.
marek: 05.09.2008, 09:41
Masturbowa si zacz교em jak mia쿮m ok 14 lat i to trwa do dzi czyli ok 10 lat. Nawet nie stara쿮m si z tego wyj뜻. Dopiero teraz zaczynam z tym walczy. Spali쿮m wszystkie p퀉ty porno ( a by쿽 tego ok 70) , 2 zeszyty do ktrych wkleja쿮m wycinki z gazet z paniami ( to dopiero by쿽 chore) i gazety pornograficzne. Wcze턭iej przyjaciel mi mwi 풽bym to zniszczy i spali ale nie potrafi쿮m nawet dopu턢i do siebie takiej my턫i - no bo skoro tyle tego nazbiera쿮m to szkoda niszczy tej pracy - bujda. Najgorsze jest to 풽 stopie mojego uzale퓆ienia jest wysoki bo potrafi robi to nawet par razy dziennie i jak chcia쿮m przesta to ci轅ko by쿽 wytrwa nawet 2 dni. Owszem raz mi si uda쿽 nie robi nawet 2 tygodnie ale to tylko dlatego 풽 mia by nowy playboy ze znan aktork ktr ju dawno chcia쿮m zobaczy na 쿪mach tej gazety i chcia쿮m 풽by doznanie by쿽 maksymalne. Ju sama taka my턫 wydaje mi si absurdalna jak teraz o tym my턫 a i nawet nie dotrwa쿮m do tej chwili bo uleg쿮m zanim gazeta si ukaza쿪. Najgorsze jest to 풽 jak przestaj i chc ju nie robi to pod턻iadomie my턫 jak mi bdzie przyjemnie kiedy w kocu to zrobi. Ale teraz mam podwjn motywacj bo pojawi쿪 si dziewczyna dla ktrej jestem zdolny gry przenosi i nie mog , po prostu nie mog straci szansy 풽by by z ni. Przez ca쿮 퓓cie szuka쿮m mi쿽턢i ale jak sobie pomy턫 to moje poprzednie zauroczenia nie by퀉 mi쿽턢i bo czu쿮m tak풽 po엽danie i masturbowa쿮m si o tych dziewczynach. A o obecnej mi쿽턢i tego nie mog powiedzie bo nigdy o niej nawet grzesznie nie pomy턫a쿮m. Szuka쿮m mi쿽턢i i nadaremnie a kolega mi poleci stronk dla ludzi religijnych i tam j pozna쿮m. To by쿽 co wspania쿮go , po jakim czasie si spotkali턬y i wiedzia쿮m ju 풽 to jest to i 풽 musz zrobi wszystko 풽by tego nie popsu. Zacz교em wic walk z na쿽giem bo wiedzia쿮m 풽 to mo풽 wszystko popsu. Chc by czysty z namitno턢i. Ona mi poleci쿪 ruch czystych serc. Ale mia쿮m opory przed przysiganiem 풽 bd wystrzega si pornografii bo wiedzia쿮m 풽 nie dam rady. Bo co do zachowania czysto턢i przedma냄eskiej to nie ma problemu bo do 풹dnego seksu nie dojdzie. To od niej si nauczy쿮m jak wa퓆y jest w 퓓ciu Bg i 풽 od niego wszystko zale퓓. Tak풽 w sprawie na쿽gw mo풽 pomc , musimy tylko wierzy i modli si. Nawet je풽li ulegniemy to nie ma co si poddawa. Tak jak wcze턭iej pisa쿮m 풽 robi쿮m to par razy na dzie to teraz ostatnio raz na tydzie a od 4 dni postanowi쿮m 풽 koniec. 4 dni to zbyt krtki czas by mc my턫e 풽 jestem na dobrej drodze. Ale nie poddaj si. W niedziel id do spowiedzi a za tydzie spotkam si z ni i mam nadziej 풽 to mi te pomo풽 bo przy niej czuj si inny. Czuj 풽 mog by szcz沅liwy. Tak wic radz dla was pozb켨펊ie si wszelkich pokus - p퀉ty po쿪mcie i spalcie gazety jak ja i to ju bdzie jaki pocz켾ek i pamitajcie o modlitwie. Jak czujecie 풽 musicie to zrobi to odmawiajcie koronk ( na pocz켾ku jak us퀉sza쿮m tak rad to 턬ia mi si chcia쿽 - ale to na prawd pomaga) . Mdlmy si bo tylko w Bogu nadzieja.
134248: 25.08.2008, 14:42
Podobnie jak wy zaczyna쿮m onanizowa sie na pocz켾ku dojrzewania z czasem coraz cz沅ciej... zapada쿮m sie, mia쿮m dziewczyn Ol (imi zmienione) ktrej pewnego razu zaproponowa쿮m jej zbli풽nie, ona odmwi쿪 z tego powodu rozstali턬y sie. Przez pewien czas by쿮m na ni obra퓇ny 풽 skoczy쿪 ze mn , 풽 powiedzia쿪 NIE. Brn교em w tym dalej , my턫a쿮m 풽 po prostu sie wstydzi쿪 tego, p撰niej inna kole풹nka w nowej szkole wyzna쿪 mi 풽 mnie kocha... ale co we mnie nie dawa쿽 mi spokoju nie odpowiedzia쿮m na jej mi쿽뜻 powiedzia쿮m 풽 nie mo풽my by razem. Ci켫le w sumieniu powtarza쿽 sie imi Oli . Dosz쿮m do wniosku 풽 oprcz jej wstydu jest jeszcze co... zacz교em sie wicej modli i wtedy u턻iadomi쿮m sobie 풽 dla niej wa퓆a by쿪 czysto뜻 na ktr do tej nie zwraca쿮m uwagi, 풽 ja id w z낢 stron. Postanowi쿮m walczy z tym wtedy zauwa퓓쿮m jak trudno mi jest wytrzyma 2 dni bez masturbacji. Modli쿮m sie do Jezusa prosi쿮m by mi pomg na spowiedzi pierwszy raz sie prze쿪ma쿮m i wyzna쿮m ten grzech. To by퀉 2-3 lata ci轅kiej walki nieraz zdarza퀉 sie chwile s쿪bo턢i i znw musia쿮m sie wyspowiada. Ale powoli wychodzi쿮m.... zacz교em czyta ,, Drog'' i chodzi na KSM zamiast na pornografie wchodzi쿮m na strony o czysto턢i (takie jak ta i inne) nie by쿽 쿪two... ale Jezus pomaga mi. Dzi jestem wolny. Dzikuj Jezusowi za to 풽 mi pomg,풽 tak wcze턭ie zauwa퓓쿮m swj b낢d mam teraz 17 lat a widz na forach wpisy tych ktrzy o wiele d퀅풽j siedz w tym bagnie , 풽 w 퓓ciu natrafi쿮m na t dziewczyn, ktra powiedzia쿪 NIE i nie szukam teraz dziewczyny ,, 쿪twej'' wci굻 sie spotykam z Ola ale po kole풽sku my턫 o niej , chcia쿫ym wrci do niej i powiedzie przepraszam za tamten raz i nie chc ci wicej po엽da lecz Kocha. Patrze dzisiaj na kolegw ktrzy traktuj dziewczyny przedmiotowo i 풹l mi ich. Mam nadziej 풽 nasze drogi znw sie zejd i Ola wybaczy mi to. Dzi kiedy ju wysz쿮m z tego bagna czuj wielki spokj i opanowanie nad w쿪snymi po엽dliwo턢iami. *** Ka풼ego dnia zamiast modli sie za siebie modle sie za was aby i wam sie uda쿽 wygra z szatanem. Wiem 풽 nie jest 쿪two ale mwi wam z tego da sie wyj뜻 !!! Tylko nie zabierajcie sie za to sami bo sie to nie uda walczcie z tym, ale razem z Chrystusem na nim nigdy sie nie zawiedziecie zaufajcie mu. Chrystus do ka풼ego z nas wyci켫a rk ale w dzisiejszym 턻iecie coraz wicej ludzi na 턻iecie zapomina o nim, nie odpowiada na jego wezwanie. On wyci켫a rk do was to i wy wyci켫nijcie rk by przyj길 jego pomoc. Mdlcie sie tak풽 do umi쿽wanego Jana Paw쿪 II odmawiajcie Litanie do Naj턻itszego Serca Jezusa to bardzo pomaga. Przepraszam 풽 troch d퀅gi ten list ale chcia쿮m sie podzieli moj historia da 턻iadectwo. Jak kto chce to mog pomc gg: 134248
....: 23.08.2008, 17:11
te mnie to zabija.. my턫a쿪m, 풽 bdzie ju ok, 풽 si uwolni쿪m od tego, ale si myli쿪m, pokusa by쿪 silniejsza ode mnie... bardzo 풹퀅j, ja tego nie chc! nie chc si ju z tego spowiada, nie chc tego robi! i moja nadzieja na wolno뜻 coraz bardziej niknie... ;( czy Bg nie s퀉szy mojego wo쿪nia?
Miko쿪j: 10.08.2008, 00:55
Je mcz si z tym ju od ponad 5 lat. W ci켫u tego czasu przekona쿮m si, 풽 masturbacja niczy cz쿽wieka fizycznie i psychicznie. Przez onanizm nie potrafi kocha. W tej chwili przygotowuj si do generalnej spowiedzi 퓓cia i szukam dobrego ksiedza, mo풽 by terapeuta. Je풽li kto chce porozmawia ze mn na temat onanizmu, to prosz pisa na gg:6061221. Z gry dzikuj.
Miko쿪j: 10.08.2008, 00:44
Mcz si z tym ju ponad 5 lat. Na pocz켾ku by쿽 fajnie, ale kiedy zrozumia쿮m, 풽 masturbacja zabija fizycznie i psychcznie postanowi쿮m j rzuci. Niestety nie uda쿽 si. Przez lata mczy쿮m si a w kocu dozna쿮m o턻iecenia w kwestii wiary. Niestety nastapi쿽 u mnie wyp퀉cenie uczuciowe i nie potrafi kocha. Teraz przygotowuj si do generalnej spowiedzi 퓓cia i szukam dobrgo ksidza, mo풽 by ksiadz terapeuta. Jestem osob g녠boko wierz켧 i wiem, ze Jezus mi pomo풽, dla Nigo nie ma rzeczy niemo퓄iwych. Je풽li chcecie ze mn porozmawua na temat onanizmu, to prosz piszczie gg: 6061221. Powierz Panu sw drog, On sam bedzie dzia쿪.
judi : 27.07.2008, 02:01
czy mo퓆a by sta sie >>>bezp쿽dnym nie mie dzieci czekam na odp .. piotrej@wp.pl
Andre: 30.05.2008, 09:56
Zapraszamy i zachcamy wszystkich gor켧o do odprawiania Godziny Mi쿽sierdzia o godz: 15:00, oraz do odmawiania koronki do Mi쿽sierdzia Bo풽go. Jest to jak przekaza Pan Jezus w Dzienniczku 턻. Faustynie (Dz. 59) godzina wielkiego Mi쿽sierdzia dla 턻iata i zapewnia nas, 풽 풹dna dusza nie zginie, a gdy chocia jeden raz odmwi koronk to nawet najci轅szy grzesznik dost켺i wielkiego Mi쿽sierdzia w godzinie 턬ierci. MI BARDZO POMAGA W WALCE Z GRZECHEM MASTURBACJI. UFAJCIE W NIESKOCZONE MI즁SIERDZIE PANA JEZUSA
Monika: 08.03.2008, 21:14
Widzisz, fefed, jak sobie mo퓆a to rozumnie wyt퀅maczy. To fakt, jest tak wiele niepodwa풹lnych dowodw na istnienie Boga. A jak si porz켨nie, powtarzam porz켨nie rozejrze, to s wszdzie, ja widz je nawet w tej klawiaturze mojej zanieczyszczonej mocno xD hehe.. ("rzadko" a nie "풹dko" - przyp. Mon.) Pozdrawiam, fefed! Darku, przepiknie to uj교e, wiesz? Przepiknie. Zw쿪szcza to: "dla kogo, kogo kiedy pokochasz" - to jest dobry, mocny argument. Te ju kiedy rozmy턫a쿪m na ten temat pod wp퀉wem ksi굻ki Henryka 즩czaka "Nie pozwlcie si ok쿪mywa" (턻ietna, gor켧o polecam). Pozdrawiam!
Seat: 08.03.2008, 21:01
"?": ale czy daje Ci to szcz沅cie? Uwa풹m, 풽 tylko to, co osi켫nite z trudem, mo풽 da PRAWDZIWE szcz沅cie.
?: 25.01.2008, 13:13
jestem w separacji 7lat.Jestem pe쿻 energii kobiet. Czuje sie atrakcyjna Jestem sam , bo taki ,,chyba ,,Bg ma dla mnie plan Samogwa퀃 ?Jedyna mo퓄iwo뜻 poczu 풽 jeszcze jestem kobiet
artur: 04.12.2007, 19:49
Zacz교em sie onanizow길 od momentu rozpoczcia dojrzewania. Przez kilka lat by쿽 wspaniale. Teraz nie mog tego powiedzie. Przez ONANIZM straci쿮m popd seksualny a tak풽 uczuciowo뜻 (czyli nie potrafi si ju zakocha). Gdybym wiedzia wcze턭iej inaczej gdybym cofn교 si w czasie nie masturbowa bym si w ogle-mo풽 teraz mia쿫ym udane 퓓cie erotyczno - uczuciowe z blisk osob. Mam 풹l do kultury seksu ktra masturbacj wstawi쿪 na piedesta zdrowia i urody. Samogwa퀃 jest na prawde szkodliwy!!! Nie jestem osob religijn nie wiem czy masturbacja jest grzechem ale na pewno ma z쿮 skutki. Jestem tego 턻iadkiem!!!!! Bardzo 풹퀅j 풽 wpad쿮m w onanizm. Mam 풹l rwnie do ko턢io쿪 ktry bardzo s쿪bo przeciwstawia si kultowi onanizmu. Mo풽 gdyby katecheta na religii przedstawia by takie histori jak moja to mo풽 nie onanizowa bym si i wszystko by쿽by ok. Podsumowuj켧 masturbacja jest szkodliwa i to bardzo w moim przypadku zniszczya쿪 mi 퓓cie. Przemy턫cie to co napisa쿮m
pawe: 29.10.2007, 22:01
przypadkiem trafi쿮m na ten tekst i po przeczytaniu jego stwierdzi쿮m ze mam z tym duzy problem ktrego wczesniej nie by쿮m swiadomy.mysle ze juz jestem w jakims stopniu uzalezniony od tego i musze temu natychmiast zaprzestac.potwierdzam zachowania jakie w tym artykule sa opisane to wszystko to prawda az jestem przerazony nie wiedzia쿮m ze to ma tak powazne skutki
kingus: 27.09.2007, 19:54
witajcie......kilka lat temu upadlam.......potem byla komunia swietokradzka....zcesto......ale w pewnym momencie powiedzialam dosc!i wyspowiadalam sie wstapilam do Ruchu Czystych Serc......wytrwalam w czystosci 3lata a teraz w momencie zalamania sercowego to wrocilo......upadlam ale wiem ze sie nie dam!mieszkam w malej miejscowosci i jakos nie moge sie orzemoc aby pojsc z tym do mojehgo proboszcza...ale wiem ze jeszcze przed niedziela musze byc na powrot czysta!......wstydze sie tego co zrobilam a moje cialo wydaje mi sie teraz obrzydliwe ale wiem ze to juz koniec wiecej sie nie dam!!!!alleluja i do przodu!!!i prosze o modlitwe
[1] [2] [3] [4] [5] [6] (7) [8] [9] [10]

Autor

Tre뜻

Poprzednia[ Powrt ]Nastpna

 
[ Strona g농wna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatno턢i | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej