Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Szarbel

(1828 - 1898)

Ojciec Szarbel Pan Bóg wybiera niektórych ludzi, aby w nadzwyczajny sposób przypominali światu o Jego istnieniu, Jego wszechmocnej miłości oraz nieskończonym miłosierdziu. Święty Szarbel Makhlouf, właściwie Jusuf Antun Machluf jest jednym z najbardziej znanych świętych na Bliskim Wschodzie. Budzi zachwyt i powszechne zdziwienie z powodu nadzwyczajnych cudów i znaków, które się dokonały za pośrednictwem jego osoby.

Święty Szarbel Makhlouf urodził się 8 maja 1828 r. jako piąte dziecko ubogich rolników Antuna i Brygidy Makhloufów, zamieszkałych w małej, górskiej miejscowości Beąaakafra, 140 km na północ od Bejrutu. Na chrzcie otrzymał imię Józef. Rodzice jego byli katolikami obrządku maronickiego. Dzieci Makhloufów wzrastały w radosnej atmosferze wzajemnej miłości, która wynikała z codziennej modlitwy oraz ciężkiej pracy na roli. W tych czasach Liban był pod panowaniem otomańskim.

Kiedy Józef miał 3 lata, umarł mu ojciec. Aby zapewnić dzieciom utrzymanie i wykształcenie, matka decyduje się powtórnie wyjść za mąż - za uczciwego i pobożnego Ibrahima, który był stałym diakonem. W wieku 14 lat Józef po raz pierwszy odczuł powołanie do życia zakonnego. Dopiero jednak w 1851 r. decyduje się na wstąpienie do klasztoru w Maifug. Odbywa tam postulat i pierwszy rok nowicjatu. Na początku drugiego roku nowicjatu przenosi się do klasztoru w miejscowości Annaya, gdzie 1 listopada 1853 r. składa pierwsze śluby zakonne. Przybiera imię zakonne Szarbel - jest to imię antiocheńskiego męczennika z 107 roku. Kończy studia teologiczne i 23 lipca 1859 r. otrzymuje święcenia kapłańskie.

Jako młody ksiądz w 1860 r. jest świadkiem strasznej masakry przeszło 20 000 chrześcijan, dokonanej przez muzułmanów i druzów. Bojówki muzułmańskie bez żadnej litości mordowały całe rodziny chrześcijan, plądrowały, grabiły i paliły kościoły, konwenty, gospodarstwa i domy. Setki uciekinierów - głodnych, poranionych, przerażonych tym, co się stało i co mogło ich jeszcze spotkać - szukało schronienia w klasztorze w Annai. Ojciec Szarbel całym sercem pomagał uciekinierom oraz modlił się, pościł i stosował surowe praktyki pokutne, ofiarując siebie Bogu w duchu ekspiacji za popełnione zbrodnie i błagając o Boże miłosierdzie dla prześladowców i prześladowanych.

Kiedy człowiek całkowicie oddany Chrystusowi się modli, uobecnia w świecie wszechmocną miłość Boga. Wtedy sam Chrystus działa przez niego, zwyciężając zło dobrem, kłamstwo prawdą, nienawiść miłością. Jest to jedyny w pełni skuteczny sposób walki ze złem obecnym w świecie. W taki właśnie sposób przeciwstawiał się złu o. Szarbel. Wiedział on, że najskuteczniejszym sposobem zmiany świata na lepsze jest najpierw zmiana samego siebie, czyli własne uświęcenie poprzez zjednoczenie się z Bogiem. To był główny cel jego zakonnego życia. Tylko ludzie, którzy szczerze dążą do świętości, czynią świat lepszym.

15 lutego 1875 r., po 17 latach pobytu we wspólnocie zakonnej w Annai, o. Szarbel otrzymuje pozwolenie na przeniesienie się do eremu św. Piotra i św. Pawła, aby tam - w całkowitym milczeniu, przez modlitwę, pracę i jeszcze surowsze umartwienia - całkowicie zjednoczyć się z Chrystusem. Erem ten był pustelnią położoną na wysokości 1350 m n.p.m. i mieszkało w nim trzech zakonników.

Cela o. Szarbela miała tylko 6 metrów kwadratowych; pod habitem libański eremita nosił zawsze włosiennicę, spał tylko kilka godzin na dobę, jadł bardzo skromne potrawy bez mięsa, i to tylko jeden raz na dzień. Centrum jego życia była Eucharystia. Codziennie odprawiał Mszę św. w kaplicy eremu; długo się do niej przygotowywał, a po jej skończeniu przez 2 godziny trwał w dziękczynieniu. Najbardziej ulubioną jego modlitwą była adoracja Najświętszego Sakramentu; medytował także teksty Pisma św., nieustannie modlił się i pracował. W ten sposób o. Szarbel całkowicie oddawał się do dyspozycji Boga, aby Stwórca oczyszczał jego serce, by uwalniał go od wszelkich złych skłonności i egoizmu - czyli czynił go świętym, to znaczy takim, jakim Jezus pragnął, aby się stał. Jego zakonni współbracia już za życia uważali go za świętego, gdyż widzieli, że w heroiczny sposób naśladował Chrystusa. Tylko niektórych ludzi Chrystus powołuje na taką drogę życia, jaką przeszedł św. Szarbel, ale wszystkich powołuje do świętości. Po to żyjemy na ziemi, aby dojrzewać do miłości, do nieba - czyli uczyć się kochać tak, jak kocha nas Chrystus, i wcielać w swoim codziennym życiu Jego największe przykazanie: "abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie" (J 13, 34).

Ojciec Szarbel był tak ściśle zjednoczony z Chrystusem, że w spotkaniu z każdym człowiekiem promieniował radością czystej miłości, a Jezus przez jego pośrednictwo mógł dokonywać różnych znaków i cudów. Spośród wielu cudów libańskiego zakonnika warto przypomnieć zdarzenie, kiedy to w 1885 r. na polach rolników mieszkających w wioskach w pobliżu klasztoru w Annai osiadła potężna chmura szarańczy, która niszczyła uprawy rolne. Dla miejscowych ludzi była to straszna plaga, prowadząca do wielkiego głodu. Przełożony polecił o. Szarbelowi, aby natychmiast udał się na pola zajęte przez szarańczę i by się tam modlił, błogosławił i kropił wodą święconą. Ze wszystkich pól, które udało się zakonnikowi pobłogosławić, szarańcza zniknęła, a zbiory zostały uratowane.

W 1873 r. o. Szarbel z polecenia swojego przełożonego został zawieziony do pałacu księcia Rachida Beika Al-Khoury, aby się pomodlić nad jego synem Nagibem, który umierał zarażony tyfusem. Lekarze nie dawali mu żadnych szans na przeżycie. Ojciec Szarbel udzielił choremu sakramentu chorych, a następnie pokropił go święconą wodą -wtedy w jednym momencie, ku wielkiej radości wszystkich obecnych, Nagib całkowicie odzyskał zdrowie. Po skończeniu studiów medycznych rozpoczął praktykę lekarską i stał się jednym z najsławniejszych lekarzy w Libanie.

W małym miasteczku Ehmej żył człowiek psychicznie chory, bardzo niebezpieczny dla siebie i innych. Kilku mężczyzn z wielkim trudem przywiozło go do klasztoru w Annai, lecz nie było w stanie wprowadzić go do kościoła, ponieważ opierał im się z nadludzką siłą. Wtedy zbliżył się •do niego o. Szarbel i rozkazał mu pójść za sobą oraz klęknąć przed tabernakulum. Człowiek ów uspokoił się i pokornie wykonał polecenie mnicha. Po modlitwie, zgodnie ze wschodnim zwyczajem, o. Szarbel odczytał nad głową chorego fragment Ewangelii. Wtedy stał się cud: psychicznie chory mężczyzna odzyskał zdrowie. Później ożenił się, a kiedy miał już liczną rodzinę, przeniósł się do USA. (Jest jeszcze wiele innych relacji o cudownych zdarzeniach w życiu św. Szarbela, ale najwięcej dokonało się już po jego śmierci).

Ojciec Szarbel zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia 1898 r., podczas nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Współbracia zakonni znaleźli go rano leżącego na posadzce kaplicy; widzieli, jak z tabernakulum promieniowało przedziwne światło, które otaczało ciało zmarłego. Był to dla nich oczywisty znak z nieba. Na dworze padał wówczas obfity śnieg i wiał mroźny wiatr. Wszystkie drogi do eremu zostały całkowicie zasypane, zatem nikt z klasztoru nie mógł zawiadomić mieszkańców okolicznych wiosek o śmierci świętego pustelnika. Stała się jednak rzecz niezwykła: otóż wszyscy okoliczni mieszkańcy otrzymali tego dnia wewnętrzne przekonanie o narodzeniu się o. Szarbela dla nieba. Młodzi mężczyźni wyruszyli z łopatami, aby odgarnąć śnieg, by można było dotrzeć do eremu i przenieść ciało do klasztoru w Annai. "Straciliśmy błyszczącą gwiazdę, która swoją świętością ochraniała Zakon, Kościół i cały Liban" - napisał o. przeor. "Módlmy się, aby Bóg uczynił go naszym patronem, który będzie nas strzegł i prowadził przez ciemności ziemskiego życia".

25 grudnia, w dzień Bożego Narodzenia, o. Szarbel został pochowany we wspólnym zakonnym grobie. W pierwszą noc po pogrzebie zauważono nad miejscem pochówku zakonnika oślepiające, tajemnicze światło, widoczne w całej dolinie, które świeciło nieustannie przez 45 nocy od dnia pogrzebu. Fakt ten wywołał wielkie poruszenie w całej okolicy. Tysiące chrześcijan i muzułmanów przybywało do grobu, aby zobaczyć to osobliwe zjawisko. Niektórym z przybyłych udało się otworzyć grób i zabrać ze sobą jako relikwię kawałek ubrania czy kilka włosów z brody eremity. Patriarcha maronitów, poinformowany o tym, co się działo przy grobie pustelnika, ze względów bezpieczeństwa nakazał przeniesienie ciała do klasztoru. Grób o. Szarbela został otwarty w obecności lekarza i innych urzędowych świadków. Była w nim woda z mułem, ale zwłoki świętego pustelnika pozostały nienaruszone. Po wyjęciu z grobu ciało poddano badaniom; stwierdzono, że nie miało ono najmniejszych śladów pośmiertnego rozkładu i wydzielało wspaniały zapach oraz płyn nieznanego pochodzenia (pewien rodzaj surowicy z krwią). Do dnia dzisiejszego płyn ten wypływa z ciała Świętego i jest znakiem Chrystusowej mocy uzdrawiania. Ciało o. Szarbela zostało obmyte, ubrane w nowe szaty i włożone do otwartej trumny, która została złożona w klasztornym schowku, niedostępnym dla wiernych. Co dwa tygodnie zakonnicy musieli zmieniać szaty na ciele o. Szarbela z powodu nieustannie wydzielającego się płynu.

Dopiero 24 lipca 1927 r. ciało eremity zostało włożone do metalowej trumny i przeniesione do marmurowego grobowca w kościele klasztornym. Ponieważ w 1950 r. z tego grobowca zaczął obficie wyciekać tajemniczy płyn, patriarcha Kościoła maronickiego wydał polecenie otwarcia grobu i ekshumacji zwłok. Dokonano tego w obecności komisji lekarskiej, przedstawicieli Kościoła oraz władz cywilnych. Oczom zebranych ukazał się niesamowity widok: ciało świętego pustelnika wyglądało tak, jak w chwili śmierci - było zachowane w idealnym stanie. Tajemniczy płyn nieustannie wydzielający się z ciała całkowicie skorodował metalową trumnę i przedziurawił marmur grobowca. Po obmyciu i ubraniu w nowe szaty zwłoki św. Szarbela zostały przez kilka dni wystawione na widok publiczny, a później w nowej trumnie złożone do grobowca i zacementowane. Tego roku zanotowano w Annai rekordową liczbę cudownych uzdrowień i nawróceń. Klasztor w Annai stał się celem pielgrzymek nie tylko dla chrześcijan, ale także dla muzułmanów oraz przedstawicieli innych wyznań.

7 sierpnia 1952 r. nastąpiła ponowna ekshumacja zwłok o. Szarbela w obecności patriarchy syryjskokatolickiego, biskupów, pięciu profesorów medycyny, ministra zdrowia i innych obserwatorów. Ciało świętego eremity było nienaruszone, ale zanurzone w tajemniczym płynie, który się nieustannie z niego wydobywał. Ponownie wystawiono je na widok publiczny od 7 do 25 sierpnia tego roku. Różnymi sposobami próbowano powstrzymać wydzielanie się płynu ze zwłok, między, innymi usunięto z nich żołądek i jelita, ale wszystkie te zabiegi okazały się nieskuteczne. Ludzkie działania nie były w stanie powstrzymać Bożej mocy działającej w ciele świętego eremity.

Znany libański prof. medycyny Georgio Sciukrallah w ciągu 17 lat 34 razy szczegółowo badał ciało św. Szarbela. Naukowiec tak podsumował swoje kilkunastoletnie analizy: "Ile razy badałem ciało Świętego, zawsze ze zdumieniem stwierdzałem, że było ono nienaruszone, giętkie, jakby było zaraz po śmierci. To, co szczególnie mnie zastanawiało, to płyn nieustannie wydzielający się z ciała. Podczas moich wielu wyjazdów konsultowałem się z profesorami medycyny w Bejrucie i w różnych miastach Europy, ale nikt z nich nie potrafił mi tego wyjaśnić. Jest to rzeczywiście zjawisko jedyne w całej historii. Gdyby ciało wydzielało tylko 3 gramy płynu dziennie - a w rzeczywistości wydzielało kilka razy więcej - to wtedy w ciągu 66 lat łączna jego waga wynosiłaby 72 kilo, czyli o wiele więcej aniżeli waga całego ciała. Z naukowego punktu widzenia jest to zjawisko niewytłumaczalne, gdyż w ciele człowieka znajduje się około 5 litrów krwi i innych płynów. Opierając się na dotychczasowych badaniach, doszedłem do przekonania, że ciało św. Szarbela zachowuje się w stanie nienaruszonym, wydzielając tajemniczy płyn, dzięki interwencji samego Boga".

W 1965 r. o. Szarbel został beatyfikowany, a 9 października 1977 r. kanonizowany na placu św. Piotra w Rzymie przez Ojca św. Pawła VI. Nikt nie sfotografował św. Szarbela ani nikt nie namalował za życia jego portretu. 8 maja 1950 r. wydarzyła się rzecz niezwykła: otóż kilku misjonarzy maronitów zrobiło sobie grupowe zdjęcie przed grobem świętego pustelnika. Po wywołaniu fotografii okazało się, że znalazła się na niej dodatkowa, tajemnicza postać mnicha. Dopiero starsi zakonnicy rozpoznali w niej o. Szarbela. Od tej pory na podstawie tego właśnie zdjęcia maluje się portrety świętego pustelnika.

Święty Szarbel przykładem swojego życia i nieustannym wstawiennictwem u Boga apeluje do nas, abyśmy codziennie, z odwagą i w sposób bezkompromisowy, zmierzali do szczęścia wiecznego w niebie. A prowadzi tam tylko jedna droga, na którą zaprasza nas Jezus: "Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje! Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je" (Mk 8, 34-35). Patrząc na przykład św. Szarbela, nie bójmy się iść drogą umartwienia, zaparcia się siebie, śmierci dla grzechu, aby całkowicie jednoczyć się z Chrystusem - Źródłem Miłości - przez wytrwałą modlitwę, sakramenty pokuty i Eucharystii oraz ofiarną miłość bliźniego.

Modlitwy do św. Szarbela

Modlitwa do św. SzarbelaModlitwa do św. Szarbela

Litania do św. SzarbelaLitania do św. Szarbela

Nowenna do św. SzarbelaNowenna do św. Szarbela

Zobacz więcej

Cuda za wstawiennictwem św. SzarbelaCuda za wstawiennictwem św. Szarbela

Cudowne uzdrowienia za wstawiennictwem św. SzarbelaCudowne uzdrowienia za wstawiennictwem św. Szarbela

Orędzia św. SzarbelaOrędzia św. Szarbela

Tajemnicze zdjęcie św. SzarbelaTajemnicze zdjęcie św. Szarbela

ks. Mieczysław Piotrowski TChr

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 5-2006Wasze komentarze:
 sylwia: 04.02.2014, 16:39
 św Ojcze Charbelu uwielbiam Boga obecnego w Tobie i składam, mu dzieki że postawił Ciebie na mojej drodze. W imieniu swoim i mojej córeczki błagam Cię wstawiaj sie za nami u Boga Wszechmogacego u upros nam łaske uzdrowienia z choroby recklinghausena czyli z genetycznej choroby ktora po ludzku jest nieuleczalna. Proszsimy Cie jeszcze zeby nasz maz i ojciec zaprzeztal pic alohol, zeby wrocil do nas i do Boga, zeby razem z nami poszedl do kosciola i zeby w naszy domu znowu zameszkala mlosc.
 sylwia: 04.02.2014, 16:39
 św Ojcze Charbelu uwielbiam Boga obecnego w Tobie i składam, mu dzieki że postawił Ciebie na mojej drodze. W imieniu swoim i mojej córeczki błagam Cię wstawiaj sie za nami u Boga Wszechmogacego u upros nam łaske uzdrowienia z choroby recklinghausena czyli z genetycznej choroby ktora po ludzku jest nieuleczalna. Proszsimy Cie jeszcze zeby nasz maz i ojciec zaprzeztal pic alohol, zeby wrocil do nas i do Boga, zeby razem z nami poszedl do kosciola i zeby w naszy domu znowu zameszkala mlosc.
 Maria: 06.12.2013, 23:23
 Ojcze Charbel od kiedy jesteś u mnie w domu wiele sie zmieniło dziękuję Ci za wszystko ale tak najbardziej za moją wnuczkę Weronikę która kiedy dostała Twój Olej którym się obmyła w jej duszy nastąpiło coś czego nie można określić ludzkimi słowami-poprostu ich brak byłam tego świadkiem to było tragiczne a potem bardzo szczęśliwe to Ty Ojcze pomogłeś mi ją uratować miej ją w swojej opiece i pomóc mi jeszcze uratować jej matkę a moją córkę Monikę Ty wiesz ile tam jest zła,w Tobie moja ufność i nadzieja-Boże dziękuję Ci za postawienie na mojej drodze Ojca Charbela-Ojcze Charbel Ty wiesz ile ja mam jeszcze do Ciebie próśb Ty je wszystkie znasz i wiem że mi pomożesz
 krystyna 11 23 2013 10-44: 25.11.2013, 05:47
 Sw Ojcze Charbelu prosze cie o odwiedziny w domu mojego brata ....potrzebna jest tam twoja nadpprzyrodzona moc Blagam
 jozefa: 13.11.2013, 20:55
 Święty Ojcze Charbelu dziękuję Ci za otrzymane łaski i proszę o całkowite uzdrowienie kręgosłupa ,abym mogła klekać przed Najświetszym Sakramentem.Błagam Cie takze o uzdrowienie wewnetrzne mojego syna i silną wiare dla całej rodziny.
 A.: 08.11.2013, 03:02
 Drogi St Charbel prosze Cie o wstawiennictwo za mnie i moja rodzine, o uzdrowienie nasze, o wiare, nadzieje i milosc, wyciagnij nas z przepasci i wstaw sie za nami
 Jan: 01.11.2013, 23:24
 Ojcze Charbelu,proszę Cię o wsparcie w drodze do Boga,i wsparcie w modlitwie, o spełnienie próśb naszych bliźnich.
 Tomasz: 31.10.2013, 23:05
 Świey Ojcze Charbelu - miej w opiece moją żonę i kochane córeczki. Miej ich zawsze w swojej opiece i naucz mnie szukać woli Bożej w moim życiu. Chciałbym kiedyś przyjechać do ciebie razem z nimi.
 Teresa: 28.10.2013, 04:22
 Swiety Charbelu blagam cie o laskie uwolnienia od szatana moja rodzine


 A.: 27.10.2013, 22:29
 Swiety o. Charbielu, blagam Cie o pomoc. Pozwol mi sie uwolnic od mojego bylego meza. Blagam Cie o zdrowie dla mojego starszego syna, Szymona chorego na porazenie mozgowe. Przywroc mu wiare. Blagam Cie o zdrowie dla mojego mlodszego synka, ktory ma autyzm i zespol aspergera. Miej opieke nad nasza rodzina, swiety ojcze Charbelu. Amen
 A.: 27.10.2013, 19:51
 Swiety o. Charbielu, blagam Cie o pomoc. Pozwol mi sie uwolnic od mojego bylego meza. Blagam Cie o zdrowie dla mojego starszego syna, Szymona chorego na porazenie mozgowe. Przywroc mu wiare. Blagam Cie o zdrowie dla mojego mlodszego synka, ktory ma autyzm i zespol aspergera. Miej opieke nad nasza rodzina, swiety ojcze Charbelu. Amen
 Asia: 24.10.2013, 16:08
 Świety Ojcze Charbel, prosze Cię o cud nawrócenia mojego męż Marcina, uproś prosze łaskę jego powrotu do Boga i uzdrowienia naszego małżeństwa. Amen
 Andrzej: 20.10.2013, 09:13
 Święty Ojcze Charbelu, wyproś proszę u Pana Boga łaskę wiary dla mojej ukochanej Asi! Proszę także o wstawiennictwo w kwestii mojego wyjścia z nałogu. Amen.
 Jola: 16.10.2013, 00:57
 Sw. Charbelu dzieki ze Duch sw pozwolił mi Ciebie odnalezc.Chwała Panu.
 maria: 15.10.2013, 13:33
 Święty Ojcze Charbelu wstawiaj się do Boga za mną Marią i Małgosią by Bóg nas uzdrowił z choroby nowotworowej ,proszę o cud dla nas .Dziękuję ci Św.Charbelu ze wstawiasz się za mną.Amen
 Maria: 29.09.2013, 13:08
 Swięty o. Charbelu uproś u Boga łaskę uzdrowienia z nałogu dla mojego męża Marka oraz łaskę pojednania w rodzinie. Jezu ufam Tobie!
 Bożena: 17.09.2013, 21:59
 Święty Charbelu proszę wyproś łaskę cudu uzdrowienia dla Edmunda. Amen
 bernadka: 09.09.2013, 18:59
 swiety ojcze CHARBELU MODL SIE ZA MNIE ZEBYM WYSZLA Z CHOROBY NOWOTWOROWEJ I ZEBY MOJA MAMA ZOSIA WYSZLA ZDROWA ZE SZPITALA I ZA DOBRE WYNIKI BADAN
 Joanna: 31.08.2013, 12:28
 ojcze Charbelu ! Proszę o wstawiennictwo u Boga za mną Joanną i uwolnienie duszy i ciała z choroby nowotworowej. Nie mam już siły walczyć proszę o cud uzdrowienia.
 Genowefa : 18.08.2013, 13:23
 Św. Charbelu błagam o cud uleczenia kolan mamy ,a także o zdrowie i zgodę w rodzinie.Niech Twoje potężne wstawiennictwo wyjedna nam u Pana Jezusa potrzebne łaski ,szczególnie trwanie w obecności Bożej.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] (9) [10] [11] [12] [13]


Autor

Treść

Nowości

św. Elżbieta z Schönauśw. Elżbieta z Schönau

Modlitwa do św. Elżbiety z SchönauModlitwa do św. Elżbiety z Schönau

św. Grzegorz Barbarigośw. Grzegorz Barbarigo

Modlitwa do św. Grzegorza BarbarigoModlitwa do św. Grzegorza Barbarigo

Koronka do św. PeregrynaKoronka do św. Peregryna

Endoskopia przewodu pokarmowegoEndoskopia przewodu pokarmowego

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej