Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

św. Dominik

(ok. 1172 - 1221)

święty Dominik Urodził się między rokiem 1171 a 1173 w ówczesnym królestwie Kastylii, na terenie dzisiejszej Hiszpanii, w Calaruega, w diecezji Osma. Wywodził się z bogatej rodziny Gusmano (Guzman). Jego rodzicie: Feliks i Joanna (uznana później za błogosławioną) mieli jeszcze kilkoro dzieci, z których jeden - Mames został błogosławionym, a Antoni księdzem diecezjalnym. Dominik kształcił się najpierw w rodzinnej miejscowości, a później w Walencji, gdzie szkolnictwo stało na wysokim poziomie. Został kapłanem w roku 1196 i od razu mianowano go kanonikiem katedry w Osma. W latach 1203 - 1205 odbył podróż wraz ze swoim biskupem Dydakiem do Niemiec, aby tam przygotować ślub syna króla Kastylii z księżną Marchii. Podczas pobytu w Niemczech przeżył najazd pogańskich Kumanów (z terytorium Węgier) na Turyngię. Postanowił zostać misjonarzem i nawrócić ten lud na chrześcijaństwo, lecz papież Innocenty III nie wyraził na to zgody. Wracając do Hiszpanii przez południową Francję spotkał wysłanników papieskich (legatów) do zwalczania herezji albigensów.

Albigensi (od miasta Albi w południowej Francji), inaczej zwani katarami (czystymi) stanowili sektę powstałą na podłożu manichejskim. Uważali siebie za dobrych chrześcijan, wierzących i pokutujących oraz świadomie ubogich. Byli przekonani, że ich Kościół, tzw. Chrystusowy był różny od Kościoła rzymskiego, zarzucając, że u nas bardziej dba się o wystawność nabożeństw niż o ideały ewangeliczne. Według nich Chrystus był jednym z aniołów lub najlepszym z ludzi usynowionym przez Boga. Albigensi czynnie występowali przeciwko Kościołowi, niszcząc katolickie świątynie, plebanie i inne obiekty (E. Gigilewicz).

Dominik wraz ze swoim przyjacielem, biskupem Dydakiem zaczęli pomagać wspomnianym legatom w ich pracy misyjnej. Uważali, że trzeba być ubogim na wzór Chrystusa i Jego uczniów oraz prowadzić życie prawdziwie ewangeliczne, ponieważ albigensi zarzucali bogactwo wielu duchownym katolickim. Dominik nawracał licznych zwolenników sekty albigensów, chodząc w wyprawach misyjnych do miast i poszczególnych wsi. Biskup musiał wracać do swojej diecezji Osma, a do Dominika dołączyli się kapłani, którzy podobnie jak on pragnęli oddać się pracy misyjnej. I tak św. Dominik założył zakon oparty na całkowitym ubóstwie (stąd nazwa: żebrzący) i nazwał go kaznodziejskim; od imienia założyciela nazywa się też dominikańskim lub dominikanami. Papież Innocenty III polecił Dominikowi przyjąć regułę utworzoną przez św. Augustyna, a papież Honoriusz III w roku 1218 zatwierdził zakon. Zadaniem dominikanów jest zawsze głoszenie Słowa Bożego, praca misyjna, jak też duszpasterska i naukowa. Zakon dominikański niemalże od swoich początków aż do dzisiaj propaguje między innymi modlitwę różańcową. Warto wspomnieć, że pierwszymi polskimi dominikanami, którzy z rąk Dominika przyjęli zakonny habit, byli św. Jacek i bł. Czesław Odrowążowie.

Dominik pełen zasług odszedł do Pana 6 VIII 1221 r. Jego grób znajduje się w Bolonii. Papież Grzegorz IX kanonizował św. Dominika w roku 1234. Piękną charakterystykę osoby św. Dominika znajdujemy w Liturgii Godzin (t. IV, s. 1033-1034): "Dominik odznaczał się tak wielką prawością obyczajów i tak niezwykłą żarliwością o sprawy Boże, że bez trudu można było w nim rozpoznać wybrane naczynie świętości i łaski. Wyróżniała go też niezachwiana równowaga ducha z wyjątkiem chwil, kiedy ogarniało go współczucie i miłosierdzie (...) pełna pokoju wewnętrzna postawa objawiała się na zewnątrz w serdeczności i wesołości spojrzenia. Za dnia nikt nie był bardziej przyjazny i miły względem towarzyszy i braci; w nocy nikt bardziej oddany czuwaniom i modlitwie (...) Uważał bowiem, że wtedy będzie naprawdę należał do Chrystusa, gdy całkowicie poświęci się zdobywaniu dusz (...) Nosił zawsze ze sobą Ewangelię Mateusza i listy Pawła. Czytał je tak często, że znał je prawie na pamięć. (...)".

Św. Dominik jest uważany za patrona Zakonu Kaznodziejskiego i Zakonu Dominikanek Klauzurowych, także miast: Bolonii, Kordoby i Rzymu. W ikonografii przedstawia się św. Dominika w habicie dominikańskim, z gwiazdą sześcioramienną, infułą (mitrą) i pastorałem - nie przyjął biskupstwa. Obok św. Dominika widnieje często pies w czarne i białe łaty z gorejącą pochodnią w pysku. Jest to symbol zakonu: "Domini canes", czyli Pańskie psy, tzn. wierni w służbie Bożej; pochodnia oznacza płomienność Bożej Miłości głoszonej przez dominikanów. Kolor psa nawiązuje do koloru habitu dominikańskiego, mianowicie czarno-białego. Często też w przedstawieniach św. Dominika (obrazy lub rzeźby) umieszcza się różaniec, gdyż tę modlitwę propaguje Zakon Kaznodziejski (U. Janicka-Krzywda).

Liturgiczny obchód ku czci św. Dominika przypada na dzień 8 sierpnia i ma rangę wspomnienia obowiązkowego. Jedynie parafia w Klimówce ma uroczystość z tej racji, że św. Dominik jest głównym patronem (wraz z Trójcą Świętą) kościoła i parafii.

Za przykładem św. Dominika starajmy się jak najlepiej poznawać Pismo Święte i być głosicielami Dobrej Nowiny Pana nie tylko słowem, ale też naszą postawą zgodną z wyznawana wiarą. Zakończmy nasze rozważanie mszalną kolektą: "Wszechmogący Boże, niech święty Dominik, który był gorliwym głosicielem prawdy, wspiera Twój Kościół swoimi zasługami i nauką, i niech będzie dla nas troskliwym opiekunem".

W ikonografii św. Dominik przedstawiany jest w dominikańskim habicie. Jego atrybutami są: gwiazda sześcioramienna, infuła u stóp, lilia - czasami złota, księga, podwójny krzyż procesyjny, pastorał, pies w czarne i białe łaty trzymający pochodnię w pysku (symbol zakonu: Domini canes - "Pańskie psy"), różaniec.

Modlitwy do św. Dominika

Modlitwy do św. DominikaModlitwy do św. Dominika

Litania do św. DominikaLitania do św. Dominika

Zobacz więcej

Pasek św. DominikaPasek św. Dominika

Wstawiennictwo św. DominikaWstawiennictwo św. Dominika

Święty Dominik jest ekspertem m.in. od poczęć dzieciŚwięty Dominik jest ekspertem m.in. od poczęć dzieci

ks. Stanisław HołodokWasze komentarze:
 Barbara Małgorzata : 09.06.2024, 09:58
 Święty Dominiku proszę o błogosławieństwo dla mojego syna Daniela i wnuka Marcela niech łaska wiary i miłości zawsze będzie z nimi
 marzena aneta: 08.08.2023, 18:32
 Dominik Święty dziękuję Dominiku Święty kocham Cię bardzo mocno proszę o miłość prawde sprawiedliwość szczerość uczciwość ufność wiare na świecie tym dziękuję Dominiku Święty módl się za nami dziękuję Dominiku Święty kocham Cię bardzo mocno proszę dla mnie o domu kupno dobrą małego mieszkania sprzedaż urode zdrowie pieniądze dobrą spowiedź świętą dobrego kawalera męża młodego niepalącego pobożnego polaka religijnego uczciwego z którym będę żyć w cielesnej czystości w zgodzie dziękuję modlitwa ma moc nie ma modlitw nie wysłuchanych wszystko dojrzewa w czasie nic się nie marnuje modlitwa ma moc modlitwa cuda czyni miłość cuda czyni nadzieja cuda czyni pokora cuda czyni sprawiedliwość cuda czyni uczciwość cuda czyni ufność cuda czyni wiara cuda czyni wiara to jest pewność bez dowodu wiara to jest droga którą docieramy do marzeń dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję dziękuję
 Tomek: 08.08.2023, 06:01
 Św. Dominiku pilnuj Dominika i jego Rodzinę 🌹🍀♦
 Wierząca: 03.04.2023, 08:51
 Sw.Dominiku ratuj nasze dzieciątko które nosze pod sercem proszę o prawidłowy przebieg ciazy i zdrowe dzieciątko dobre wyniki badań i szczęśliwe rozwiązanie
 Wierzaca: 14.02.2023, 09:45
 Sw.Dominiku ratuj nasze dzieciątko które nosze pod sercem proszę o prawidłowy przebieg ciazy i zdrowe dzieciątko
 Wierząca: 13.02.2023, 07:06
 Sw.Dominiku ratuj nasze dzieciątko które nosze pod sercem proszę o prawidłowy przebieg ciazy i zdrowe dzieciątko dobre wyniki badań
 Natalia: 05.09.2022, 14:14
 Św. Dominiku proszę o pomoc w zajściu w ciążę oraz szczęśliwe jej donoszenie
 Wierzaca: 15.05.2022, 11:51
 Św.Dominiku proszę Cię o dar macierzyństwa jestem coraz starsza proszę uczyń cud bym mogła zajść w ciaze i urodzić zdrowe dzieciątko
 Ja: 06.08.2020, 10:21
 Kocham Cię, Mój Ojcze.


 Paulina : 03.12.2018, 22:05
 Święty Dominiku proszę Cię o dar potomstwa. Maryjo proszę wyjednaj u Swojego Syna łaskę,o którą tak goroco Cię proszę i błagam. Świety Dominiku módl się za nami.
 Maria: 07.11.2017, 23:46
 Św. Dominika proszę o szczęśliwy poród i urodzenie zdrowego dzidziusia już niedługo przez synowa i syna. Miej ich w szczególnej opiece.
 Dominika i Rafał : 29.04.2014, 14:12
 Święty Dominiku proszę Cię bardzo o wstawiennictwo u Matki Bożej abyśmy razem z mężem mogli cieszyć się darem dziecka. Błagam usłysz moje błaganie.
 J.Z: 24.04.2014, 13:12
 Święty Dominiku proszę Cię o łaskę kolejnej ciąży daj nam dar poczęcia zdrowego,silnego dzidziusia.proszę również o zdrowie dla mnie i mojej rodziny JEZU UFAM TOBIE Błagam usłysz me błagania
 eugenia: 15.02.2014, 15:59
  Św.Dominiku, . W Tobie pokładam moją ufność,że polecisz Matce Najświętszej i Miłosiernemu Panu Bogu zdrowie mojej córki Darii, która cieszy się z błogosławionego stanu i proszę o zdrowie dla niej i dla dzieciątka, które nosi w swoim łonie. Nie opuszczaj jej w potrzebie!
 Dominik: 10.12.2011, 02:15
 św. Dominiku wspieraj mnie przed tronem Boga Ojca Naszego Wszechmogącego i wyjednaj mi swoim wsparciem oraz modlitwą łaski o które się modlę Proszę prowadź mnie w życiu doczesnym abym na cześć i chwałę Boga Ojca realizował się nieustanie w swoim życiu.
 KiG: 03.11.2010, 12:20
 Święty Dominiku błągam Cie o uzdrowienie dla naszego nienarodzonego jeszcze Jasia który z ludzkiego punktu widzenia nie ma szans na przeżycie. Błagam wypraszaj łaskę uzdrowienia dla niego i naszej rodziny u Miłosiernego Pana. Święty Dominiku prosze wysłuchaj naszego wołania, nie opouszczaj nas!
 kig: 03.11.2010, 12:12
 Święty Dominiku błągam wraz z mężem o wstawiennictwo i uzdrowienie naszego Jasia który jest bardzo chory i nie ma szans przeżycia z ludzkiego punktu widzenia. Jaś jest jeszcze w łonie błagam wstawiaj sie za nami!
 A.K: 24.08.2010, 03:07
 Św.Dominiku proszę o uzdrowienie związku z Łukaszem,abyśmy sobie szczerze potrafili przebaczyć,dar macierzyństwa.Dziękuje
 xxx: 14.10.2009, 17:11
 O modlitwie św. Dominika (+1221): "Zbłąkani, którzy gubią swą duszę, byli szczególnym przedmiotem jego modlitewnej troski. Jego krzyk, który w środku nocy dobiegał nieraz aż do dormitorium, budził braci i "wzruszał niektórych do łez". "Panie - wołał - zmiłuj się nad swoim ludem! Cóż się stanie z grzesznikami!" źródło: M.-H. Vicaire OP, Dominik i jego bracia kaznodzieje, W drodze, Poznań 1985.
 agata: 09.06.2009, 19:50
 Święty Dominiku proszę Cię módl się za mnie i za mojego męża,abyśmy byli szczęśliwym małżeństwem i doczekali się potomstwa.
(1) [2]


Autor

Treść

Nowości

św. Wawrzyniec z Brindisiśw. Wawrzyniec z Brindisi

Modlitwa do św. Wawrzyńca z BrindisiModlitwa do św. Wawrzyńca z Brindisi

Litość i dziękczynienie (Mk 6, 30-34)Litość i dziękczynienie (Mk 6, 30-34)

Co to znaczy, że Jezus wstąpił do piekieł?Co to znaczy, że Jezus wstąpił do piekieł?

ks. Eugeniusz Skarzyńskiks. Eugeniusz Skarzyński

Skąd i dokąd jechał pociąg z dziećmi, który po wojnie zatrzymano w Rawiczu?Skąd i dokąd jechał pociąg z dziećmi, który po wojnie zatrzymano w Rawiczu?

Najbardziej popularne

Modlitwa o CudModlitwa o Cud

Tajemnica SzczęściaTajemnica Szczęścia

Modlitwy do św. RityModlitwy do św. Rity

Litania do św. JózefaLitania do św. Józefa

Jezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się JezusowiJezu, Ty się tym zajmij - Akt oddania się Jezusowi

Godzina Łaski 2023Godzina Łaski 2023

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Modlitwy | Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda | Psychotesty |

Polityka Prywatności | Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej