Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Przez nią uprosisz wszystko

     Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją (Dz. 1731).

     Koronka do Bożego Miłosierdzia jest modlitwą, którą Pan Jezus podyktował s. Faustynie w Wilnie 13 września 1935 r. To, co nasz Zbawiciel wtedy mówił jest ciągle aktualne i skierowane do każdego z nas. Pan Jezus prosi: Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi laski z nieskończonego miłosierdzia mojego (Dz. 687). O, jak wielkich łask udzielę duszom, które odmawiać będą tę koronkę (Dz. 848). Przez nią uprosisz wszystko, jeżeli to, o co prosisz, będzie zgodne z wolą moją (Dz. 1731). Kiedy przy konającym odmawiają tę koronkę, uśmierza się gniew Boży, a niezgłębione miłosierdzie ogarnia duszę (Dz. 811).

     Pan Jezus prosi, aby w miarę możliwości modlić się koronką o godz. 1500: O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego. Pozwolę ci wniknąć w mój śmiertelny smutek; w tej godzinie nie odmówię niczego duszy, która mnie prosi przez mękę moją (Dz. 1320).

     Pan Jezus uświadamia nam, że mamy modlić się z dziecięcą ufnością. Przez pełną ufności modlitwę wyrażamy zgodę, aby Jego wola i Jego plany wypełniły się w naszym życiu. Tylko w ten sposób pozwalamy Jezusowi, aby swoją miłością i miłosierdziem mógł działać w nas i przez nas docierać do innych ludzi. Łaski, których ci udzielam - mówi Jezus - są nie tylko dla ciebie, ale i dla wielkiej liczby dusz. A w sercu twoim jest ustawiczne mieszkanie moje. Pomimo nędzy, jaką jesteś, łączę się z tobą i odbieram ci nędzę twoją, a daję ci miłosierdzie moje; w każdej duszy dokonywam dzielą miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawa do miłosierdzia mojego. Nad każdym dziełem rąk moich jest utwierdzone miłosierdzie moje. Kto ufa miłosierdziu mojemu, nie zginie, bo wszystkie sprawy jego moimi są, a nieprzyjaciele rozbiją się u stóp podnóżka mojego (Dz 723).

     Apelujemy do wszystkich, aby w miarę możliwości codziennie o godz. 1500 modlili się koronką do Bożego Miłosierdzia i oprócz swoich osobistych intencji polecali Chrystusowi najzatwardzialszych grzeszników. Szczególnie polecajmy Bożemu Miłosierdziu tych wszystkich, którzy demoralizują nasz naród przez telewizję, brukową prasę i inne środki masowego przekazu, aby dotarły do ich świadomości i wstrząsnęły ich sumieniami słowa Chrystusa: biada człowiekowi przez którego dokonuje się zgorszenie (Mt 18,7). Prosimy Was również o modlitwę w intencji naszej Redakcji, abyśmy mogli coraz pełniej realizować Boże plany wydawania "Miłujcie się!" w coraz większym nakładzie, zarówno w języku polskim jak i rosyjskim.

ks. Mieczysław Piotrowski

Publikacja za zgodą redakcji
Miłujcie się!, nr 11-12/2001

   

Wasze komentarze:
 Beata: 04.11.2018, 15:23
 Miłosierdzie Jezusa za dusze Mojej Mamy Melitty która zmarła 17 października 2018 .modle się do Pana Jezusa Chrystusa .Proszę o modlitwę za Moja Mame .I za mnie bardzo boli odejście Moje Mamy.Nigdy nie jest dobry czas .Jezu ufam tobie Swiety Ducha .prosze o wytrwałość w ciężkich chwilach bardzo potrzebuje.
 Paulina: 30.10.2018, 14:21
 Jezu Miłosierny błagam Cię o łaskę uzdrowienia dla mojej córeczki Nadii Marii K z podejrzenia choroby genetycznej oraz chorób jej towarzyszących aby była zdrowym dzieckiem zarówno fizycznie jak i umysłowo
 Elżbieta: 25.09.2018, 07:14
 Jezu Miłosierny błagam o uwolnienie duchowe,ochronę przed złem,dary Ducha Świętego dla mojej córki i wnuczki,by zrozumiały że Bóg jest najważniejszy na 1 miejscu,Bóg zapłać
 Proszę o modlitwę : 17.07.2018, 16:04
 Proszę cię Jezu z całego mojego serca, aby on mnie pokochał, abym doznała miłości
 Fryderyk: 22.05.2018, 07:06
 Jezu Miłościwy pomóż mi zapomnieć o niej i spraw abym mógł się cieszyć życiem i nie był sam.Proszę Cię Jezu.
 babcia: 18.05.2018, 19:31
 Jezu Miłosierny błagam za moją wnuczkę Łucję umocnij ją w wierze i miłości. Święty Michale Archaniele opiekuj się nią,daj jej spokój wewnętrzny.
 Aneta: 24.04.2018, 08:04
 Gorąco proszę o modlitwę w intencji uratowania małżeństwa Wioletty i Ryszarda oraz o nawrócenia i uzdrowienia Ryszarda oraz uzdrowienie dla Wioletty.
 Benita: 31.03.2018, 20:36
 Panie Jezu proszę cię o łaskę i miłosierdzie o uratowanie i uzdrowienie mojego małżeństwa z Tomaszem. Proszę o łaskę wiary chrześcijańskiej dla mojego męża i o uwolnienie od złych wpływów i wątpliwości
  Rodzice .: 17.03.2018, 18:05
 Jezu Miłosierny w Tobie ratunek ,spraw by syn poznał odpowiednią dziewczynę z którą założy Bogiem silną rodzinę .


  Rodzice .: 16.03.2018, 15:00
 Jezu Miłosierny w godzinie miłosierdzia wyjednaj nam łaskę , by syn poznał właściwą dziewczynę . Jezu ufamy Tobie pomóż.
 Anna : 26.02.2018, 09:04
 Proszę o modlitwę w intencji mojego syna o uwolnienie z nałogu alkoholowego ,o przemianę serca i o nawrócenie. Bóg zapłać
 Mama Z.: 15.12.2017, 19:22
 Jezu Miłosierny proszę o dar spokojnej pracy i uczciwość pracodawcy o dobre wynagrodzenie, i zatrudnienie na stały kontrakt, ześlij na córkę Dary Ducha Świętego.Postaw na jej drodze życzliwych ludzi,aby jej pomogli i znalazła spokojną i bezpieczną stałą pracę.Otaczaj Swoją opieką.Jezu proszę Cię o błogosławieństwo i potrzebne łaski,oraz ochronę przed złem Jezu,ufam Tobie. O radosc wieczną dla zmarłych rodziców Anne i Józefa i zm.z ich rodzin i za wszystkie dusze w czyscu cierpiące...
 Aleksandra: 12.12.2017, 15:09
 Z całego serca proszę o modlitwę do Bożego Miłosierdzia o łaskę pomyślnego wyniku egzaminu,który odbył się w dniu 8 grudnia 2017, przychylnych, łagodnych w ocenie egzaminatorów i dostania się na wymarzoną aplikację. Aby Bóg pozwolił mi rozmnażać talenty jakimi mnie obdarzył i pozwolił być narzędziem pracy w swoich rękach.
 Michał: 11.12.2017, 16:12
 Proszę o zdrowie i szczęsliwe wyniki badań
 Beata: 30.11.2017, 12:46
 Proszę o modlitwę w intencji odmiany mego samotnego życia, o to by Bóg miał miłosierdzie i odmienił je po tylu latach życia w samotności. Chciałabym spotkać właściwego mężczyznę, o którego od tak dawna się modlę i niestety... Chciałabym, aby miłosierny Bóg obdarzył mnie jeszcze łaska zdrowego macierzyństwa. Błagam o wsparcie.
 Paulina: 27.10.2017, 20:40
 Godzina śmierci Pana Jezusa, trzecia po południu, jest czasem uprzywilejowanym w nabożeństwie do Miłosierdzia Bożego. W tej godzinie stajemy w duchu pod krzyżem Chrystusa, by dla zasług Jego męki błagać o miłosierdzie dla siebie i świata. O trzeciej godzinie – mówił Pan Jezus do Siostry Faustyny – błagaj Mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, szczególnie w Moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (Dz. 1320). Trzeba tutaj od razu wyjaśnić, że nie chodzi o godzinę zegarową (60 minut), ale o moment konania Jezusa na krzyżu, czyli o modlitwę o godzinie trzeciej po południu. Pan Jezus nie podał gotowej formuły modlitwy o 1500, ale powiedział, że można odprawiać Drogę krzyżową, nawiedzić Najświętszy Sakrament, a jeśli na to czas nie pozwala, to w tym miejscu, gdzie nas zastaje trzecia godzina, choć przez krótki moment połączyć się z Nim, konającym na krzyżu. Przedmiotem tej modlitwy jest tajemnica męki Pańskiej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia powinna spełniać określone warunki: należy ją odprawiać o godzinie trzeciej po południu (gdy zegar wybija tę godzinę), winna być skierowana wprost do Jezusa, a w błaganiach należy się odwołać do wartości i zasług Jego bolesnej męki. Często w praktyce i publikacjach powtarza się opinię, że o trzeciej po południu trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego i że Koronka odmawiana o tej porze ma szczególną moc. Takie myślenie wynika z nieznajomości nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę i być może z potrzeby korzystania z gotowej formuły modlitewnej. Modlitwa w Godzinie Miłosierdzia jest osobną formą kultu Miłosierdzia Bożego, z którą Jezus związał określoną obietnicę i sposoby jej praktykowania. Nigdzie nie powiedział, że w tej Godzinie trzeba odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Oczywiście, że o trzeciej możemy odmawiać Koronkę, tak jak o każdej innej godzinie dnia i nocy, ale wtedy nie praktykujemy modlitwy w Godzinie Miłosierdzia (tylko odmawiamy Koronkę). Koronka do Miłosierdzia Bożego nie może być bowiem modlitwą w Godzinie Miłosierdzia, gdyż jest skierowana do Boga Ojca (Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci…), a modlitwa w Godzinie Miłosierdzia ma być skierowana wprost do Jezusa. Systematyczna praktyka modlitwy w Godzinie Miłosierdzia wprowadza w osobisty, bezpośredni kontakt z Jezusem, bo każe rozważać Jego miłosierdzie objawione w męce, zwracać się do Niego w sposób bezpośredni, jak do kogoś bardzo bliskiego, i dla zasług Jego męki błagać o potrzebne łaski dla siebie i świata. Od nas zależy, czy o trzeciej po południu chcemy praktykować modlitwę w Godzinie Miłosierdzia czy też odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W przekazywaniu nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego i jego praktyce trzeba to jasno określać i nie mieszać Koronki z Godziną Miłosierdzia. ze strony Faustyna.pl
 Halina: 26.10.2017, 20:58
 Proszę gorąco o modlitwę za ciężko chorego Marka mojego Szwagra, który bardzo cierpi na nowotwora żołądka. On musi wyzdrowieć, On opiekuje się chorą Żoną przykutą do wózka już blisko 20 lat. Proszę jak tylko umiem najlepiej o uzdrowienie o siły do walki z chorobą i o łaskę spowiedzi. On jest wierzącym i dobrym Człowiekiem tylko trochę się pogubił w swoim trudnym życiu. prosi Halina
 Jadwiga : 23.10.2017, 19:49
 Miłosierny Jezu pomóż mi w wyjściu z licznych chorób,czuwaj nad chorymi w rodzinie,umacniaj nas w wierze i miłości ,pokieruj szczęśliwie w życiu moich synów.Jezu Ty się Tym zajmij.
 Bezrobotna: 10.10.2017, 21:13
 Miłosierny Jezu, błagam pomóż mi , abym dostała pracę, której tak bardzo potrzebuję.
 gosia: 08.10.2017, 22:17
 Uzdrów Kubusia od bezsennych nocy i płaczu. Daj mu dobry, długi sen by moja siostra zaznała odpoczynku bo jest wykończona. Obdarz jej męża miłosiernym sercem, bo on go nie ma.
[1] [2] [3] [4] (5) [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17]


Autor

TreśćPoprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]


Modlitwy | Opowiadania | Zagadki | Polityka Prywatności | Kontakt

© 2001-2020 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej