Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski Ducha Świętego

O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn

* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn

* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII

* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII

* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.

* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.

* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.

* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk

* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog

* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)

* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303

Prośby o łaski Ducha Świętego

Wasze komentarze:
 Dawna koleżanka z pracy: 23.02.2024, 01:11
 Duchu Święty Boże pokieruj rękami lekarzy w prawuidłowo i dobrze przeprrowadzonej operacji Jadzi Kot. Błagam Twoja czcicielka.
 Monika : 21.02.2024, 00:18
 Panie Jezu proszę cię o pomoc mam kolokwium poprawkowe 21.02.24r z finansów i rachunkowości. Tatusiu oddaje to wszystko w w twoje ręce abym zdała egzamin. Św Rito patronko moja proszę ubłagaj Boga o pomoc dla mnie . Ześlij mi ducha św aby mnie naprowadził kiedy ogarnie mnie mrok i pustka . Jezu ufam Tobie tylko ty wiesz ile czasu i wysiłku włożyłam w przygotowania.
 Ksia: 17.02.2024, 07:33
 Proszę Cię Duchu Święty o wsparcie dla moich dzieci mojej córki Wiktorii i syna Miłosza aby znalazły swoją drogę w życiu której poszukują , wspieraj ich w miłości i wierze. Pomóż im przezwyciężyć trudności. Dodaj im wiary w to co robią i prowadź aby dokonywały dobrych wyborów w swoim życiu. ❤️🌹
 Karol: 16.02.2024, 22:32
 Duchy Święty błagam Cię o prawdę o sprawiedliwość żeby przestały dręczyć mnie i moją żonę osoby , które wyrządziły nam krzywdę otwórz umysły ludziom daj im siłę na głoszenie prawdy . Błagam o sprawiedliwość zawierzam się Tobie daj nam siłę wytrwać te trudne chwile . Błagam ...
 Natalia: 16.02.2024, 22:05
 Duchu Święty przyjdź,błagam,pomóż,poobiecałam zrobić pracę i nie mam sił.Proszę dopomóż mi i córeczce w tej sprawie.Dziękuję❤🙏🏻
 Justyna : 15.02.2024, 10:49
 Duchu Święty proszę ciebie o pomoc żebym wreszcie znalazła pracę i proszę oto żebym wzięła ślub z Tomkiem i była szczęśliwa i proszę oto żeby moja matka przestała mnie dręczyć i utrudniać moja drogę życiową
 BMiB: 14.02.2024, 00:59
 Duchu Święty Boże kocham Cię i dziękuję za Twoją obecność w każdym dniu naszego życia. Oddaję w opiekę całą moją rodzinę. Ale dzisiaj modlę się szczególnie w intencji mojej wnuczki w intencji, ktorej ciągle Cię proszę aby ułożyła sobie dobre życie i żyła według Przykazań Bożych. Błagam pomóż jej przeżyć i wytrwać trudny czas w jej życiu. Dodaj jej siły, zdrowia aby przezwyciężyła napotkane je wielkie trudności i przykrości wyrządzone jej przez bliską osobę, z którą planowała ułożyć sobie przyszłe życie. Błagam Cię Duchu Świety Boże pomóż jej wszystko przetrwać i przezwyciężyć. O bezpieczeństwo w pracy zawodowej,dobrze i starannie wykonaną pracę, bezpieczeństwo w dojazdach i dojsciach do pracy., dobre relacje z rodzina i w pracy o silną iwiarrę, ktorej nic n nikt nie może zachwiać. Błaga, o wysluchanie moich próśb.
 J.K: 13.02.2024, 11:56
 Duchu święty uzdrów mnie i moje dzieci,mniej mojego wnuczka w swojej opatrznošci i wysłuchaj mnie w codziennej modlitwie. Jezu ufam Tobie Ty się Tym zajmnij.
 Zofia : 08.02.2024, 17:07
 Duchu Święty Boże błagam Cię o łaskę uzdrowienia dla wnuków oraz zdrowia dla całej rodziny. Proszę Cię o pomoc w znalezieniu pracy dla siostrzeńców.

 Mama : 06.02.2024, 20:56
 Duchu Święty proszę o łaskę szczęścia i sukcesu dla syna Mikołaja aby dostał się na szkolenie specjalistyczne Proszę pomóż mu otrzymać telefon od Moniki z WCR-U że jednak jest dla niego miejsce na to szkolenie Proszę pomóż mu bo nie ma żadnych znajomości a jednak i tu potrzebne są referencje od znajomych Sprawa bardzo trudna i ciężka ale z Tobą Duchu Święty wszystko jest możliwe Duchu Święty ufam Tobie Duchu Święty kocham Ciebie Duchu Święty zostań z nami i nie opuszczaj nas Tak bardzo wszystko idzie ciężko Proszę pomóż mu
 Pola: 04.02.2024, 18:06
 DUCHU ŚWIĘTY proszę o pomoc i ratunek dla mojego syna ŁUKASZA
 Krzysztof: 28.01.2024, 16:44
 Proszę Panie, ześlij Ducha Świętego, by pozwolił mojej rodzinie i mnie, uporać się z wszystkimi trudnymi relacjami, jakie zachodzą w moim życiu i mojej rodziny. Duchu Święty, proszę, pomóż nam zmienić to, co napawa napawa nas (członków rodziny), tak wielkim cierpieniem i co tak bardzo nam przeszkadza.
 Janina: 22.01.2024, 19:10
 Duchu Swiety blagam o pomoc w nawroceniu i uwolnieniu od zla moich dzieci, wnukow , milosc, jednosc, zgode . Oznalezienie dobrej pracy dla wnuczki Nikoli oraz o dobrego meza dla niej.
 matka: 22.01.2024, 09:03
 Duchu Swiety prosze Cie w intencji cudownej Twojej pomocy we wszystkich potrzebach mojego Syna i moich:zdrowotnych, urzedowych,zawodowych,mieszkaniowych,ekonomicznych. Z gory brardzo serdecznie dziekuje.
 Matka: 17.01.2024, 22:58
 Proszę Cię Duchu Święty o znalezienie dobrej żony dla Rafała , która zaakceptuje jego a on ja proszę Cię o zdrowie i pomyśle rozwiązanie mojej prośby Jezu ufam Tobie opiekuj się nami a najbardziej pomóż w Poznaniu kochanej osoby
 Ewa: 16.01.2024, 21:15
  Duchu św uwolnij z więzienia proszę o dobrą prace i rozum i pokój i zdrowie i logiczne myślenie
 matka: 15.01.2024, 11:49
 Duchu Swiety prosze Cie w intencji blagalnej o cud uzdrowienia Syna oraz dobra prace dla niego. W intencji cudownej Twojej pomocy w pozytywnym rozwiazaniu sprawy urzedowej. Dzikuje bardzo.
 BMiB: 05.01.2024, 23:56
 Duchu Święty Boże błagam o pomoc i opiekę nad moją rodziną. Szczególnie proszę o zdrowie dla córki, siłę, wytrzymałość w pokonywaniu trudności rodzinnych. Bardzo dużo nazbierało się bardzo poważnych problemów rodzinnych trudnych do rozwiązania. Błagam o zgodę i jedność w rodzinie, o zgodę i dobre życie w małżeństwie córki. Duchu Świety Boże ześliij nam zdroje łask. Ciebie prosimy wysłuchaj nas. Błagam.
 Mama: 29.12.2023, 06:02
 Duchu Święty Boże jeśli jest taka wola boża wyjednaj dla dzieci i całej rodziny łaskę zdrowia i rozwiązania beznadziejnej sytuacji finansowej . Błagam o pomoc w znalezieniu pracy dla mnie i synów oraz poukładanie dla nich spraw osobistych.
 Babcia : 29.12.2023, 05:54
 Duchu Święty Boże błagam Cię o uzdrowienie wnusi Anielci która urodziła się z lewą krótszą nóżką. Proszę wskaż lekarzy którzy pomogą w leczeniu. Daj siłę rodzicom i łaskę zdrowia dla całej rodziny.Opirkuj się nimi.
[1] (2) [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35]

Autor

Treść

Poprzednia[ Powrót ]Następna
 
[ Strona główna ]

Zagadki | Opowiadania | Miłość | Powołanie | Małżeństwo | Niepłodność | Narzeczeństwo | Prezentacje | Katecheza | Maryja | Tajemnica Szczęścia | Dekalog | Psalmy | Perełki | Cuda |

Polityka Prywatności Kontakt - formularz | Kontakt

© 2001-2024 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej