Rozważania Miłość Modlitwy Czytelnia Źródełko Pomoc Duchowa Relaks Download Cuda Opowiadania Perełki

Prośby o łaski Ducha Świętego


O najdobrotliwszy, najłaskawszy i najsłodszy Duchu Święty, Boże, jedyna i prawdziwa radości mojej duszy; pozdrawiam Cię, czczę i błogosławię w pokorze serca. Błagam Cię jako najłaskawszego Boga i Pana mego i najhojniejszego Szafarza łask Bożych. O, pełen miłości Duchu Święty, serce moje wzdycha do Ciebie i pragnie Cię moja dusza, abyś jej udzielił swych łask i użyźnił miłością.

Przyjdź do mnie i uczyń w mym sercu godne dla Siebie mieszkanie.

Wysłuchaj mnie, Duchu Święty, i ześlij mi swą łaskę, abym zaczął poprawiać moje grzeszne życie i odtąd służył Ci pilniej, lepiej i gorliwiej.

Znasz, o najdobrotliwszy Duchu Święty, moją słabość i wiesz lepiej, niż ja, jak jestem nędzny. Bez Ciebie jestem niczym, bez Ciebie nic nie mogę, bez Ciebie nic nie mam. Gdy upadnę - nie mogę powstać; gdy jestem w smutku - nie mogę się pocieszyć i nie mogę stawić oporu pokusom. Lecz przez Ciebie i z Tobą mogę wszystko. Przeto wzdycham serdecznie i wołam do Ciebie ze łzami: Przyjdź, o Duchu Święty, pełen łaskawości Pocieszycielu, nawiedź mnie i zostań ze mną na zawsze.

Serce moje jest nieczyste - lecz Ty możesz je oczyścić; jest pełne złości - lecz Ty możesz je uczynić dobrym; jest twarde - lecz Ty możesz je zmiękczyć; jest ubogie - lecz Ty możesz je wzbogacić; jest słabe - lecz Ty możesz je wzmocnić i uleczyć; jest suche - Ty możesz je zwilżyć rosą swej łaski i użyźnić.

Pociągnij moje serce całkowicie do Siebie, oderwij od wszystkiego, co ziemskie i stworzone, a napełnij je Twymi darami. A więc przyjdź, Duchu Najświętszy, serce moje pragnie i pożąda Ciebie. Przyjdź, słodki Gościu mej duszy, która tęskni za Tobą. Przyjdź, Duchu Pocieszycielu, gdyż serce moje jest niespokojne, dopóki Ciebie nie posiądzie. Najłaskawszy Duchu Święty, nie ustanę prosić, aż przyjdziesz; nie przestanę przyzywać, dopóki nie stanę się innym. O Duchu Święty, uświęć mnie; o Duchu czystości, oczyść mnie; o Duchu zbawienia, zbaw mnie; o Duchu najmożniejszy, wzbogać mnie; o Duchu gorejący miłością, zapal moje serce. O pełen łaskawości Duchu Święty, obdarz mnie swymi łaskami. O Duchu Pocieszycielu, pociesz mnie; o Duchu Święty użyźniający serca ludzkie, użyźnij moje serce. O Duchu szczęśliwości, uczyń mnie szczęśliwym, a będę Cię wiecznie chwalił, dziękował i miłował całym sercem. Amen.

Duchu Przenajświętszy, Pocieszycielu strapionych, przeniknij moje serce i roztocz w nim swe jasne światło Wylej Twą rosę niebieską na tę ziemię niepłodną, aby się skończyła jej nieurodzajność. Spuść iskrę Twej miłości aż do przybytku mej duszy, aby tam roznieciła ogień, który by pochłonął wszystkie słabości, niedbalstwa i niedoskonałości moje. Przyjdź więc, o przyjdź, słodki Pocieszycielu dusz strapionych, Ucieczko w niebezpieczeństwach i Opiekunie w strapieniach! Przyjdź, o Ty, który dusze obmywasz z ich plam i który leczysz ich rany. Przyjdź, siło słabych; przyjdź, Ojcze sierot, nadziejo nieszczęśliwych i skarbie wszystkich ubogich.

Przyjdź, o Duchu Święty, przyjdź, gwiazdo żeglarzy i bezpieczny porcie rozbitków, i racz mieć litość nade mną! Uczyń ma duszę prostą, kochającą i wierną. Spraw, bym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię i cieszyć się Tobą na wieki w niebie. Amen.

św. Augustyn* * * * *

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.

św. Augustyn* * * * *

Duchu Święty, Duchu Prawdy, przyjdź do naszych serc. Obdarz narody Twoim światłem i Twoją jasnością, aby się zjednoczyły w wierze i znalazły upodobanie w Tobie. Duchu Stwórco, stój nieustannie przy Twoim Kościele. Obdarz go Twoją mocą i siłą, aby oparł się wszystkim wrogim napaściom. Odnów swą łaską ducha sług swoich, których namaściłeś, aby wielbili Imię Ojca i Jego Syna Jednorodzonego.

Leon XIII* * * * *

Przyjdź, Duchu Święty i uczyń moje ciało swoją świątynią. Przyjdź i pozostań ze mną na zawsze. Udziel mi głębokiej miłości do Najświętszego Serca Jezusowego, abym je ukochał z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich myśli i sił moich. Oddaję Ci wszystkie władze mej duszy i mego ciała. Panuj nad mymi namiętnościami, uczuciami i poruszeniami. Przyjmij mój rozum i moją wolę, moją pamięć i wyobraźnię. Duchu Święty, udziel mi obfitości Twej skutecznej łaski. Obdarz mnie pełnią cnót. Pomnażaj moją wiarę, umacniaj mą nadzieję, rozpalaj moją miłość. Udziel mi Twych siedmiu darów, owoców i błogosławieństw. Pozwól mi być Twoją świątynią i mieszkaniem całej Trójcy Przenajświętszej.

Pius XII* * * * *

Przybądź, Duchu Pocieszycielu, napełnij łaską nasze serca. Ogniu miłości, źródło życia, przybądź i nawiedź nas swą łaską. Ulecz nasze dusze, oczyść je i uczyń godnym przybytkiem Twoim. Napełnij je swą światłością i utwierdź swoją mocą. Duchu Święty Boże, daj nam zwycięstwo nad nieprzyjacielem naszym. Przeniknij nas swoim tchnieniem i zlej na nas zdrój swych Boskich pociech. Wypal swym ogniem wszystko, co może być w nas przeciwnego miłości Bożej i spraw, by ona płonęła w naszych sercach. Ty jesteś Pocieszycielem, wejrzyj więc na nasze utrapienia i pociesz nas, abyśmy zostali od nich uwolnieni, lub - jeżeli taka jest wola Boża - znosili je cierpliwie dla chwały Bożej i pożytku naszych dusz. Duchu Przenajświętszy, pociesz też wszystkich strapionych. Ty zstąpiłeś na Apostołów w ognistych językach; w dobroci swej naucz nas chwalić Ciebie i spraw, aby z naszych ust nie wyszło żadne słowo, które by nie miało na celu Twojej chwały i czci. Kocham Cię i uwielbiam, Duchu święty Boże, uświęć mnie i zbaw. Amen.


* * * * *

Duchu Święty, Boże, Miłości Przedwieczna Ojca i Syna! Racz zesłać mi owoc miłości, abym Cię godnie kochał; radości, abym się napełnił świętą pociechą; pokoju, dla zupełnego ukojenia mej duszy; owoc cierpliwości, do cierpliwego znoszenia wszystkich doświadczeń. Udziel mi gorliwości w pracy i służbie Bożej; dobroci, która by mnie czyniła miłym dla wszystkich; mądrości, abym umiał unikać grzechów; łagodności, abym z pokorą przyjmował od moich bliźnich wszelkie zło. Ześlij mi owoc wiary, abym mocno wierzył słowu Bożemu; skromności, abym się zachowywał przykładnie we wszystkim; wstrzemięźliwości i czystości, abym zachował ciało w świętości, jaka należy się Twemu przybytkowi. Spraw, abym zachowując na ziemi czyste serce, zasłużył oglądać Cię w niebie i cieszyć się z Tobą na wieki. Amen.


* * * * *

O Duchu Święty, źródło światła i pokoju, którego kocham z całej duszy mojej - uwielbiam Cię. Oświecaj mnie, wzmacniaj mnie, kieruj mną, pokrzepiaj mnie, pocieszaj mnie. Obiecuję poddać się wszystkiemu, co mnie spotka z Twej woli, i przyjąć wszystko, co pragniesz, aby mnie spotkało. Przyjdź, mój Pocieszycielu. Przyjdź, moja radości. Przyjdź, moja światłości. Przyjdź, Dawco pokoju. Duchu Święty, powierzam się Tobie. Amen.


* * * * *

Ogniu i świetle, który rozpromieniasz twarz Chrystusa, Ogniu, którego przyjście jest słowem, Ogniu, którego cisza jest światłem, Ogniu, który przepełniasz serca łaską, wielbimy Ciebie.

Ty, który spoczywasz w Chrystusie, Duchu mądrości i rozumu, Duchu rady i męstwa, Duchu wiedzy i bojaźni Bożej, wielbimy Ciebie.

Ty, który przenikasz głębokości Boga; Ty, który oświecasz oczy naszych serc; Ty, który udzielasz siebie naszemu duchowi; Ty, przez którego odbijamy w sobie chwałę Boga, wielbimy Ciebie.

święty Efrem Syryjczyk* * * * *

Przybądź, Duchu Święty,
Przybądź, wieczna radości,
Przybądź Ty który pragnąłeś i pragniesz mojej duszy,
Przybądź Ty sam, do mnie samego.
Przecież widzisz, jestem sam.
Przybądź, który mnie ze wszystkiego ogołociłeś
I uczyniłeś samotnym na tym świecie.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.
Przybądź, moje tchnienie i moje życie.
Przybądź, pocieszenie mojej duszy.
Przybądź, moje radości i moje chwało.
Przybądź, moje nieustanna rozkoszy.
Przybądź Duchu, Ty, który mi dajesz pragnąć Ciebie,
Ty niedostępny, który sam stałeś się we mnie pragnieniem.

święty Symeon, nowy teolog* * * * *

Miłości Boża, więzi świętości, która jednoczysz Ojca Wszechmogącego i Jego Błogosławionego Syna; Duchu Obrońco, który możesz wszystko; słodki Pocieszycielu smutnych, napełnij moje serce mocą Twego uzdrowienia. Niech Twoja miłosna obecność napełni radością, dzięki Twojej jaśniejącej i promiennej światłości, zakamarki mojego sumienia, które jest świątynią opuszczoną. Przyjdź i ożyw swą obfitą rosą to, co zwiędło w czasie długiej suszy.

Przyjdź, o przyjdź, Ty najlepszy Pocieszycielu mojej zbolałej duszy. Jesteś jej wsparciem w doświadczeniu i w trudnym życiu. Przyjdź Ty, który obmywasz, co nieczyste i leczysz moje rany.

Przyjdź, Mocy słabych, podtrzymaj tych, którzy się chwieją.
Przyjdź Ty, który pouczasz pokornych i zwyciężasz zarozumiałych.
Przyjdź, Ojcze sierot, pełen czułości, który osądzasz pobłażliwie wdowy.
Przyjdź, nadziejo biednych, umocnienie tych, którzy się potykają.
Przyjdź, cudowna chwało wszystkiego, co żyje.
Przyjdź, gwiazdo marynarzy i porcie rozbitków.
Przyjdź, jedyne zbawienie umierających.
Przyjdź, najświętszy z duchów, przyjdź i zmiłuj się nade mną.
Uczyń mnie podobnym do Ciebie i pochyl się łaskawie nade mną.

    Niech moja małość znajdzie łaskę u Twojej wielkości, moja słabość w Twojej sile i mocy. Niech wszystko się stanie według Twego nieskończonego miłosierdzia, przez Jezusa Chrystusa, mojego Zbawiciela, który żyje w jedności z Ojcem i Tobą, który jest Bogiem na wieki wieków. Amen.

Jan z Fecamp (ok. 990-1078)* * * * *

Duchu Święty! Miłości! Powiedz mi, jaka droga wiedzie do miejsca tak uroczego, gdzie znajduje się ścieżka życia prowadząca do łąk użyźnianych Boską rosą, na której gaszą pragnienie łaknące serca.

Miłości, Ty jedyna znasz tę drogę wiodącą do życia i prawdy. To w Tobie dokonuje się pełne rozkoszy przymierze, jednoczące między sobą Boskie Osoby Trójcy Świętej. To przez Ciebie, o Duchu Święty, rozdawane są najcenniejsze dary. Od Ciebie pochodzą żyzne zasiewy wydające owoce życia. W Tobie na źródło najsłodszy miód rozkoszy istniejących jedynie w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas żyzne wody Bożych błogosławieństw, tak bardzo cenne dary Ducha.

Duchu Święty, Boże Miłości, Ty, który przez miłość Jesteś więzią Trzech Osób Boskich, spoczywasz i znajdujesz szczęście pośród synów ludzkich. Dzięki Twej mocy i wdziękowi nieskalana czystość kwitnie na ziemi jak róża pośród cierni.

Duchu Święty! Miłości! Miłości! Wskaż drogę, która mnie zaprowadzi na miejsce wspaniałe, tam, gdzie ścieżka życia wiedzie na pastwiska pełne rosy Bożej, gdzie znajdują zaspokojenie serca spragnione Bożej miłości. O Miłości, tylko Ty znasz drogę, która prowadzi do życia prawdy.

W Tobie spełnia się cudowne przymierze, które jednoczy Trzy Osoby Boskie. Dzięki Tobie, Duchu Święty, w naszych duszach goszczą drogocenne dary. Od Ciebie pochodzą płodne nasiona, które wydają owoce życia. Z Ciebie wypływa miód tak słodki, radość wspaniała, którą znajdujemy tylko w Bogu. Przez Ciebie spływają na nas orzeźwiające wody błogosławieństw z nieba!

Jak drogocenne są dary zesłane przez Ducha!
Jak rzadkie są na tym świecie te Dary Boże!

święta Gertruda mniszka benedyktyńska z Niemiec 1256-1303Prośby o łaski Ducha Świętego

   

Wasze komentarze:
 Halina: 19.01.2015, 22:04
 Duchu św.preszę o pomoc dla mnie i pomyślne zakończenie tak trudnaj dla mojej rodziny sprawy.
 Jola: 18.01.2015, 16:55
 prośba o modlitwę do Ducha Świętego Duchu Święty proszę Cię o dar przebaczenia. Oczyść moje serce z żalu, wspomnień i pretensji. Obdarz mnie darem miłości do bliźniego. Proszę o to z całego serca.Przyjdź do mnie Duchu Święty. Amen
 anna: 15.01.2015, 23:07
 prowadź mnie Duchu Św. , bądź moją mocą daj zdrowie mnie i moim bliskim, uzdrów moja duszę i moje małżeństwo.
 proszący: 14.01.2015, 13:19
 Panie pomóż mi. Jezu Ufam Tobie!
 Kasia: 14.01.2015, 08:30
 DziekujeCi Boze za wszelkie łaski dla moich najbliższych i proszę Cię o dalsze błogosławieństwo, szczególnie dla mojego meza o bezpieczny dojazd i powrót z pracy i dla synka by uważał w szkole i na basenie
 .: 12.01.2015, 15:17
 Jezu Ufam Tobie
 wierny: 11.01.2015, 22:57
 Panie Jezu proszę Cię o pomoc w najbliższych dniach. Czeka mnie wiele kolokwiów i egzaminów. Obdarz mnie darem mądrości, rozumu. Daj mi mi odwagę w podejmowaniu prawidłowych decyzji. Przepraszam Cie za popełnione grzechy i proszę o wybaczenie. Jezu Ufam Tobie!!!
 basia: 10.01.2015, 08:26
 Duchu Święty oświeć serce Romka,proszę o łaskę nawrócenia do modlitwy i kościoła,laskę przemiany serca ,duchu święty proszę o łaskę przebaczenia ,łaskę rozumu abym przezwyciężyła ból odrzucenia
 Kasia: 08.01.2015, 08:13
 Dziekuje Boże za wszelkie łaski którymi obdarzasz moja rodzine, proszę Cię o dalsze błogosławieństwo i Twoja opiekę nad moimi najblizszymi
 Kasia: 04.01.2015, 08:56
 Dziekuje Cie Boze za dotychczasowe laski, chron moich najblizszych i zachowaj ich od zlego , Boze ufamTobie
 matka: 29.12.2014, 18:50
 Duchu sw postaw na drodze syna osobe z ktora bylby szczesliwy
 lidia: 24.12.2014, 01:35
 Duchu święty przyjdz do mojego serca daj siłę nadzieję i wiarę bardzo proszę o pomoc nie zostawiaj mnie w osamotnieniu potrzebuję pomocy żeby przezwyciężyć trudności które mnie spotkały i żeby moje życie nabrało na nowo sensu chroń mnie od złego i nie opuszczaj ufam i bardzo potrzebuję CIĘ
 es: 16.12.2014, 17:00
 Duchu Swiety napełnił pokojem i głeboka wiarą chłopca , który zagubił sie na ścieżkach swej drogi, pomóż mu, drogi Jezu przezwycieżyc Jego słabośc i nawrócic go na droge Twojej wiary, amen. CHWAŁA TOBIE PANIE ZA WYSŁUCHANIE I SPEŁNIENIE TEJ MODLITWY,DZIEKUJE PANU , BO WIELKI JEST, BO JEGO ŁASKA TRWA NA WIEKI. Drogi medium , pamietaj, nie jestes sam, Bóg mimo twoich upadków jest zawsze z Tobą, oddaj wszystko w rece Pana
 medium: 13.12.2014, 17:35
 Nie wiem czy ktoś to przeczyta , ale jeśli tak, to proszę Was o modlitwę, bo padłem na życiowym zakręcie. Nawet nie umiem się z tego wszystkiego wyrwac. Mam 21 lat , to chyba nie jest dużo, ale już sam sobie nie radzę. Jest tak ponuro, nie mogę nigdzie odnalezc szczęscia, miejsca, nigdzie nie mogę znalezc spokoju. Nie potrafię szczerze zaufac, błądzę cały czas a jest tylko coraz mroczniej w moim życiu. Czuję się jakbym się rozkładał od środka... tak pragnę zaznac szczęście z tym że teraz aż brzydzę się swoją sytuacją czuję że to prowadzi już tylko do mojego upadku, bo nie jest łatwo ale ja jestem słaby i jeśli Boże to są próby to ja już nie daję rady.. Tyle się czyta o tych łaskach, o natchnieniach ja nie umiem znalezc już nawet wiary że to jest możliwe dla mnie. Młody człowiek ze mnie a już w tej samotnosci w tych wszystkich sytuacjach , nie ma człowieka przy mnie, i tylko sięgam po wódkę na to rozkołatane serce i noc w noc zanim zasnę mam tą nadzieję że jak się obudzę to będzie inaczej, ale nie jest. Jeśli ktoś to przeczyta to proszę o jakąś modlitwę za mnie, błagam o jakąś łaskę bo już po prostu widzę że mimo tego młodego wieku to moje życie się jakoś kończy , chcę życ, chcę żeby było inaczej. Gdzie jest to szczęście? Ja czuję że się tylko przekręcę na serce, a z moich życiowych dokonań zostanie picie samemu alkoholu i obserwowanie miasta z mostu. Daj Chryste jakąś łaskę radości w życiu, błagam bo ja jestem za słaby na to wszystko co się dzieje i nie mam już sił w sobie. Jeśli ktoś się za mnie pomodli to chwała Wam za to.
 M....: 11.12.2014, 11:42
 Panie proszę Cię o pomoc. Spraw aby nie spotkało mnie nic przykrego i smutnego. Jezu Ufam Tobie!
 Andrzej Józef Czerwinski: 11.12.2014, 01:18
 Prośba O Modlitwe Za Takiego Chłopaka Polaka z Polski z Chełm PL mieszka w EDMONTON KANADA ,kupił samochód ciężarowy TiR KENWORTH MODEL T 700 i coś sie cały czas psuje i naprawia tego tego tira cały czas , i Pan Kazimierz też musi przejść ciężkie żeczy w życiu Prośba O Modlitwe za jego rodziców Pana Ryszarda Ryśka i jego mame , i brata z rodzinom , pytam w imieniu Jezusa Chrystusa z EDMONTON KANADA Grudzień 10 2014
 Andrzej Józef Czerwinski: 10.12.2014, 05:16
 Prośba O Modlitwe Za Amerykańskich U.S.A. Weteranów Wojen WW I WW II ViETNAM KOREA iRAQ AFGHANiSTAN w imieniu Jezusa Chrystusa z EDMONTON KANADA GRUDZiEń 8 2014
 Irena: 09.12.2014, 09:26
 Duchu św. proszę o potrzebne dary dla syna szczególnie dar rady, rozumu i dar mądrości. Proszę prowadż go w przygotowaniu do matury i podpowiedz jaką drogę ma wybrać aby była ona właściwa. Duchu św. oświecaj, pocieszaj, pouczaj,umacniaj i kieruj naszym życiem.
 Dominika: 08.12.2014, 20:35
 Duchu Święty ulecz mnie z pokus nieczystości
 Danka: 02.12.2014, 19:00
 Duchu Święty proszę ... pomóż Ewie w jej problemach z córką,uzdrów jej relacje z byłym mężem,uwolnij od złych wpływów.Proszę o nawrócenie w ich rodzinie.
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] (35)


Autor

Tresć
[ Powrót ]
 
[ Strona główna ]

Pełna wersja | Polityka Prywatności | Reklama | Kontakt

© 2001-2019 Pomoc Duchowa
Portal tworzony w Diecezji Warszawsko-Praskiej